Trening kreatywności

28-29.10.2024 - Gdańsk

“Największym wojownikiem jest ten, kto pokonał sam siebie.”

konfucjusz

“Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”

Sun Tzu
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie szkolenia zamknięte i badania. Dodatkowo odpowiada za zarządzanie zespołem trenerskim. Najczęściej koordynuje i prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i sprzedaży, obsługi Klienta oraz kompetencji osobistych. Ponadto zarządza projektami badań parametrycznych, badań satysfakcji i badań AC/DC. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1000 dni szkoleniowych. Doświadczenie badawcze obejmuje koordynację i realizację ponad 100 różnych badań. Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego.

Z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego.

Inni mówią o nim: pomysłowy, zorientowany na relacje i cel, otwarty, wyważony, zaraża entuzjazmem i energią.

Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził już trzykrotnie.

Bartosz Rusek Bartosz Rusek
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

„Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa.”

Mary Lou Cook

Wielu osobom, które słyszą o treningu kreatywności nasuwają się wątpliwości czy rozwój kreatywności poprzez jej trenowanie jest możliwy? Czy kreatywność nie jest cechą, zdolnością, czymś nadzwyczajnym, darem, natchnieniem? Jeśli możemy trenować naszą pamięć, jeśli wiemy jak z punktu widzenia neurobiologicznego działa nasz mózg, za co są odpowiedzialne obie półkule, to równie dobrze możemy ćwiczyć swoją kreatywność. W wielu firmach na świecie kreatywność jest już traktowana jako umiejętność nabyta, kompetencja. 

Trening kreatywności staje się coraz bardziej popularny w biznesie. Liderzy, decydenci, HR doceniają możliwości i efekty jakie daje ta możliwość. Płacą za takie warsztaty i je powtarzają ponieważ widzą efekty. Badania (Scott, G., Leritz, L. E., & Mumford, M. D. (2004). The Effectivness of Creativity Training: A Quantitative Review. Creativity Research Journal) wykazały, że trening kreatywności rozwija umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, zwiększa częstotliwość podejmowanych działań twórczych, oraz wyrabia pozytywne postawy wobec twórczości.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chcą poznać techniki, które pomogą im kreatywnie działać i myśleć. Po przeprowadzonym przez nas szkoleniu uczestnicy uświadomią sobie jakie są czynniki ograniczające ich własną kreatywność oraz poznają narzędzia służące kreatywnemu generowaniu pomysłów.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

 

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Zbudowanie klimatu grupowego sprzyjającemu kreatywności
  - Przełamanie pierwszych „lodów” – przedstawianie się sprzyjające kreatywności i bezpieczeństwu:
    np. trzy cechy na pierwszą literę imienia
       - kojarzysz mi się z….
       - totem grupowy
  - Ćwiczenia ruchowe, angażujące ciało i obie półkule jako przygotowanie do treningu twórczości
  - „Rzeźba grupowa” – element integracji grupy i budowania zaufania

  II. Przełamywanie barier, wychodzenie poza schematy i stereotypy
  - Gra wprowadzająca do tematu - „separator kulek” 
  - Czym jest kreatywność a czym nie jest?
  - Bariery twórczego myślenia
  - Co sprzyja procesowi twórczego myślenia 
  - Wpływ nastawienia na twórcze myślenie
  - Na co zwracać uwagę w kreatywnym myśleniu
  - Jak otoczenie, nastawienie, przekonania, reakcje fizyczne i emocje wpływają na twórcze myślenie 
  - Praktyczne techniki przełamywania barier kreatywności

  III. Twórcze rozwiązywanie problemów czy myślenie twórcze - podobieństwa i różnice
  - Innowacyjność a myślenie kreatywne
  - Proces grupowy i jego wpływ na kreatywność zespołu
  - Przykłady opisów kompetencji związanych z kreatywnością i twórczością
  - Problemy otwarte (dywergencyjne) i zamknięte (konwergencyjne) - różnice i podobieństwa Zdolności przydatne w myśleniu
    twórczym:
       - wrażliwość
       - giętkość
       - płynność myślenia

Dzień 2
 • IV. Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów - techniki skojarzeniowe
  Techniki skojarzeniowe – omówienie, przykłady
       - piramida skojarzeń
       - superpozycje – kolorowe i terenowe
       - dynamiczna sieć skojarzeń
       - analiza morfologiczna
  - Przykłady problemów rozwiązanych tą metodą Case study problemowe – uczestnicy w podziale na grupy rozwiązują problem
    różnymi metodami skojarzeniowymi 
  - Analiza zastosowania technik w realiach biznesowych Klienta

  V. Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów - techniki dedukcyjne i indukcyjne
  - Diagram ryby – przykłady zastosowania 
  - Pisanie scenariuszy
  - Technika tworzenia analogii 
  - Koło analogii
  - Przykłady problemów rozwiązanych tą metodą

  VI. Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów - metaforyzowanie
  - Tworzenie nowych symboli 
  - Metaforyczne rysunki
  - Ożywianie martwych metafor
  - Identyfikacja psychodramatyczna
  - Przykłady problemów rozwiązanych tą metodą Case study problemowe – uczestnicy w podziale na grupy rozwiązują problem
    różnymi metodami skojarzeniowymi 
  - Analiza zastosowania technik w realiach biznesowych Klienta
  - Komunikacja werbalna i niewerbalna w zastosowaniu tego komunikatu

Korzyści
 • Uczestnicy uświadomią sobie czynniki ograniczające ich własną kreatywność.
 • Uczestnicy przełamią swoje wewnętrzne bariery i uwolnią swój potencjał twórczy. Do najważniejszych barier (wskazanych przez uczestników) podane zostaną techniki, narzędzia, pozwalające je przełamać.
 • Uczestnicy usystematyzują swoją wiedzę o technikach i narzędziach kreatywnego generowania pomysłów/poznają nowe narzędzia.
 • Uczestnicy we właściwy sposób posłużą się wybranymi narzędziami, technikami i dzięki temu będą mogli swobodnie wykorzystywać je w swojej pracy.
 • Uczestnicy zapoznają się z prostymi narzędziami służącymi ocenie generowanych pomysłów i określaniu opłacalności ich wdrożenia.
Uczestnik

Szkolenie charakteryzowało się dużym profesjonalizmem zarówno pod kątem merytorycznym jak i organizacyjnym. Prowadzący szkolenie trener był bardzo dobrze przygotowany do zajęć, umiejętnie również sprawował kontrolę nad grupą i miał z nią bardzo dobry kontakt, co tylko ułatwiło przyswajanie przekazywanej wiedzy.

Najbliższa edycja szkolenia

28-29.10.2024 / Gdańsk
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.