Rekrutacja i selekcja

27-28.05.2024 - Online

Najbliższe szkolenia

Doświadczenie:

Trener Biznesu, Coach, Trener i Audytor Sprzedaży, Specjalista i praktyk w zakresie miękkiego HR (Procesy rekrutacji, AC, System ocen pracowniczych, Rozwój Pracowniczy).

Socjolog z dyplomem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczył w wielu kursach i treningach dedykowanych Trenerom biznesu, przeszedł kilkudniową superwizję. Ukończył półroczny kurs Akredytowany Coach ICF.

Jego doświadczenie to ponad 17 lat pracy trenerskiej. Szkolił pracowników działów handlowych, właścicieli firm, pracowników działu kadr. Ma bogate doświadczenie w szkoleniach przeznaczonych dla pracowników instytucji publicznych jak WUP, PUP, ZUS, Urzędy Skarbowe, SPZOZ oraz osób bezrobotnych. Doświadczenie zdobywał również w korporacjach jako Trener Wewnętrzny w takich firmach jak OBI, Liberty Poland (Dealer Polkomtel), NEONET. Damian prowadzi również coaching sprzedażowy „On the Job” oraz stworzył własną metodę sprzedaży GROW dedykowaną reprezentantom handlowym. 

Prowadził szkolenia i warsztaty dla m.in. Menedżerów JERONIMO MARTINS, 4Wings oraz przeprowadzał kilkadziesiąt treningów sprzedaży dla sieci AVANS. 

Pasjonuje go muzyka. Komponuje, pisze i tworzy własną muzykę. Regeneruje go sport rekreacyjny, rower, rolki, pływanie. 

Damian_P Damian Poddemski
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Bill Gates, zapytany kiedyś na konferencji prasowej przez dziennikarza „Ile warta jest Pańska firma?” odpowiedział „Po godzinie 17.00 – 0,00 $”. Ta historia doskonale obrazuje podejście, które mówi, że organizacja to tworzący ją i pracujący dla niej ludzie.

Aby nasz biznes rozwijał się tak jak zaplanowaliśmy, potrzebujemy z rynku odpowiednich pracowników. Takich, którzy swoją postawą, wiedzą i umiejętnościami będą nas skutecznie wspierać w realizacji naszych celów sprzedażowych. Takich, którzy będą lojalni i zostaną z nami.

Dlatego przygotowaliśmy szkolenie którego głównym celem merytorycznym jest zdobycie przez wiedzy i praktycznej umiejętności w zakresie skutecznych narzędzi i metod dot. selekcji i rekrutacji. Efektywność tego działania jest szczególnie ważna w sytuacji rynku pracownika, z jakim mamy do czynienia teraz.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się rekrutacją i selekcją. Szkolenie obejmuje zagadnienia m.in.  takie jak:
- sprawdzone metody selekcji kandydatów do pracy,
- skuteczna sprzedaż na rynku danego stanowiska pracy każdej z generacji pokoleniowych: X, Y, Z
- sporządzanie profilu kandydata tak aby był dostosowany do kultury organizacyjnej firmy.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Na początek…
  - Studium przypadku – w oparciu o opisaną sytuację rynkową uczestnicy budują proces rekrutacyjny 
  - Aktualna sytuacja na rynku pracy – rynek pracodawcy a rynek pracownika.
  - Bieżące bolączki i korzyści na aktualnym rynku pracy 
  - Współczesna rola HR i rekrutacji w realizacji strategii firmy
  - Wielcy świata biznesu o roli rekrutacji we współczesnych organizacjach – Jack Welch, Steve Jobs, Bill Gates

  II. Etapy procesu rekrutacji
  - Różnice w pojęciach rekrutacji i selekcji 
  - Zdefiniowanie potrzeb - kogo szukamy? 
  - Prospecting rekrutacyjny – kogo i gdzie szukamy? 
  - Selekcja kandydatów – dobór metod i narzędzi
  - Jak wybrać najlepszego kandydata?

  III. Kogo szukamy - zdefiniowanie potrzeb rekrutacyjnych
  - Rola misji i wizji firmy oraz celów strategicznych w tworzeniu potrzeb stanowiska pracy 
  - Waga dopasowania opisu do panującej w firmie kultury organizacyjnej
  - Opisy stanowisk pracy – po co? Jak to robić? 
  - Praktyczne przykłady 
  - Definiowanie wymagań i kompetencji na stanowisku
  - Określenie celów, zadań i mierników efektywności dla stanowiska 
  - Budowanie profilu kompetencyjnego dla stanowiska pracy 
  - Określanie kompetencji osobowych i specjalistycznych
  - Uwzględnienie cech osobowych oraz cech kultury organizacyjnej w definiowaniu potrzeb stanowiska

  IV. Prospecting rekrutacyjny - źródła pozyskiwania kandydatów
  - Zmiany na rynku pracy i nowe źródła pozyskiwania pracowników
  - Kanały dotarcia do kandydatów w zależności od preferencji pokoleniowych - X, Y, Z 
  - Kanały tradycyjne
  - Kanały współczesne i kanały przyszłości
  - Analiza skuteczności poszczególnych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy w zależności od rodzaju stanowiska

  V. Metody i narzędzia selekcji kandydatów
  - Analiza dokumentów aplikacyjnych – na co zwracać uwagę i jak czytać między wierszami? 
  - Spotkanie z kandydatem - struktura spotkania
  - Autoprezentacja kandydata – jaka obserwować i obiektywnie ocenić zdefiniowane wymagane kompetencje? 
  - Wywiad rekrutacyjny
  - Próbka pracy kandydata
  - Assessment Center jako ocena potencjału kandydata – przykłady, cechy charakterystyczne, wady i zalety, rodzaje,
    skuteczność metody

Dzień 2
 • VI. Metody doboru najlepszych kandydatów - podejmowanie decyzji w procesie rekrutacyjnym
  - Etapy podejmowanie decyzji
  - Narzędzia decyzyjne w sytuacji dużego wyboru kandydatów
       - lista „za i przeciw”
       - drzewo decyzyjne
       - analiza ryzyka
       - tworzenie szeregów klasyfikacyjnych
       - ocena plusów i minusów
  - Analiza skuteczności poszczególnych narzędzi podejmowania decyzji rekrutacyjnych

  VII. Błędy i zniekształcenia w ocenie kandydata w procesie rekrutacji
  - Efekt aureoli
  - Efekt świeżości i pierwszeństwa Stereotypy
  - Efekt hierarchii Efekt kontrastu
  - Obronność percepcyjna Uśrednianie
  - Efekt atrakcyjności 
  - Nastawienie i oczekiwania

  VIII. Marketing stanowiska pracy, na które szukamy kandydatów
  - Stanowisko pracy jako produkt, który trzeba sprzedać
  - Checklista pytań dot. tego jakie warunki powinno spełnić moje stanowisko, aby było atrakcyjne dla kandydata
  - Analiza SWOT stanowiska pracy
  - Analiza przyczyn popularności bądź braku popularności stanowiska pracy
  - Co przyciąga do danej firmy na dane stanowiska typowego kandydata z pokolenia X, Y, Z?

  IX. Etyka w rekrutacji i selekcji
  - Zasady etyczne profesjonalnego rekrutera 
  - Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji
  - Przepisy o zakazie dyskryminacji w procesie rekrutacji

Korzyści
 • Uczestnicy usystematyzują sobie wiedzę na temat poszczególnych etapów rekrutacji.
 • Uczestnicy uświadomią sobie istnienie wielu różnych kanałów pozyskiwania i poszukiwania kandydatów.
 • Uczestnicy będą potrafili wykorzystać te kanały, które są najbardziej skuteczne w poszukiwaniu kandydatów z pokolenia X, Y, Z.
 • Użytkownicy poznają i przećwiczą sprawdzone metody selekcji kandydatów do pracy.
 • Uczestnicy poznają skuteczny proces decyzyjny pomagający w wyborze najlepszego kandydata.
 • Uczestnicy uświadomią sobie błędy i zniekształcenia obserwacyjne jakim zazwyczaj ulegamy.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie sprzedać na rynku dane stanowisko pracy każdej z generacji pokoleniowych: X, Y, Z.
 • Użytkownicy zdobędą wiedzę na temat zasad etycznych w procesie rekrutacji.
Uczestnik

Szkolenie zostało zrealizowane z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Trener posiada ogromną wiedzę i doświadczenie, prowadził warsztat w sposób praktyczny, z wykorzystaniem innowacyjnych metod szkoleniowych. Jestem bardzo zadowolony z przeprowadzonego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

27-28.05.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.