Rekrutacja i selekcja

02-03.11.2023 - Kraków

“Najpierw staraj się zrozumieć, a potem być zrozumianym.”

Stephen Covey
Doświadczenie:

W Brainstorm Group pełni rolę trenera i konsultanta.

Ukończył Politologię na Uniwersytecie Śląskim oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany konsultant i trener Herrmann Brain Dominance Instrument. Posiada duże doświadczenie menedżerskie i trenerskie. Zrealizował ponad 1200 dni szkoleniowych.

Inni mówią o nim: strażnik wartości, optymista, otwarty i kreatywny, szybko nawiązuje relacje.

Jego wielką pasją jest hokej – wraz ze swoją drużyną w 2009 roku zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski Amatorów. Wraz z synem odkrywa drugą pasję - Downhill.

Ireneusz Wolski Ireneusz Wolski
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Bill Gates, zapytany kiedyś na konferencji prasowej przez dziennikarza „Ile warta jest Pańska firma?” odpowiedział „Po godzinie 17.00 – 0,00 $”. Ta historia doskonale obrazuje podejście, które mówi, że organizacja to tworzący ją i pracujący dla niej ludzie.

Aby nasz biznes rozwijał się tak jak zaplanowaliśmy, potrzebujemy z rynku odpowiednich pracowników. Takich, którzy swoją postawą, wiedzą i umiejętnościami będą nas skutecznie wspierać w realizacji naszych celów sprzedażowych. Takich, którzy będą lojalni i zostaną z nami.

Dlatego przygotowaliśmy szkolenie którego głównym celem merytorycznym jest zdobycie przez wiedzy i praktycznej umiejętności w zakresie skutecznych narzędzi i metod dot. selekcji i rekrutacji. Efektywność tego działania jest szczególnie ważna w sytuacji rynku pracownika, z jakim mamy do czynienia teraz.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się rekrutacją i selekcją. Szkolenie obejmuje zagadnienia m.in.  takie jak:
- sprawdzone metody selekcji kandydatów do pracy,
- skuteczna sprzedaż na rynku danego stanowiska pracy każdej z generacji pokoleniowych: X, Y, Z
- sporządzanie profilu kandydata tak aby był dostosowany do kultury organizacyjnej firmy.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Na początek…
  - Studium przypadku – w oparciu o opisaną sytuację rynkową uczestnicy budują proces rekrutacyjny 
  - Aktualna sytuacja na rynku pracy – rynek pracodawcy a rynek pracownika.
  - Bieżące bolączki i korzyści na aktualnym rynku pracy 
  - Współczesna rola HR i rekrutacji w realizacji strategii firmy
  - Wielcy świata biznesu o roli rekrutacji we współczesnych organizacjach – Jack Welch, Steve Jobs, Bill Gates

  II. Etapy procesu rekrutacji
  - Różnice w pojęciach rekrutacji i selekcji 
  - Zdefiniowanie potrzeb - kogo szukamy? 
  - Prospecting rekrutacyjny – kogo i gdzie szukamy? 
  - Selekcja kandydatów – dobór metod i narzędzi
  - Jak wybrać najlepszego kandydata?

  III. Kogo szukamy - zdefiniowanie potrzeb rekrutacyjnych
  - Rola misji i wizji firmy oraz celów strategicznych w tworzeniu potrzeb stanowiska pracy 
  - Waga dopasowania opisu do panującej w firmie kultury organizacyjnej
  - Opisy stanowisk pracy – po co? Jak to robić? 
  - Praktyczne przykłady 
  - Definiowanie wymagań i kompetencji na stanowisku
  - Określenie celów, zadań i mierników efektywności dla stanowiska 
  - Budowanie profilu kompetencyjnego dla stanowiska pracy 
  - Określanie kompetencji osobowych i specjalistycznych
  - Uwzględnienie cech osobowych oraz cech kultury organizacyjnej w definiowaniu potrzeb stanowiska

  IV. Prospecting rekrutacyjny - źródła pozyskiwania kandydatów
  - Zmiany na rynku pracy i nowe źródła pozyskiwania pracowników
  - Kanały dotarcia do kandydatów w zależności od preferencji pokoleniowych - X, Y, Z 
  - Kanały tradycyjne
  - Kanały współczesne i kanały przyszłości
  - Analiza skuteczności poszczególnych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy w zależności od rodzaju stanowiska

  V. Metody i narzędzia selekcji kandydatów
  - Analiza dokumentów aplikacyjnych – na co zwracać uwagę i jak czytać między wierszami? 
  - Spotkanie z kandydatem - struktura spotkania
  - Autoprezentacja kandydata – jaka obserwować i obiektywnie ocenić zdefiniowane wymagane kompetencje? 
  - Wywiad rekrutacyjny
  - Próbka pracy kandydata
  - Assessment Center jako ocena potencjału kandydata – przykłady, cechy charakterystyczne, wady i zalety, rodzaje,
    skuteczność metody

Dzień 2
 • VI. Metody doboru najlepszych kandydatów - podejmowanie decyzji w procesie rekrutacyjnym
  - Etapy podejmowanie decyzji
  - Narzędzia decyzyjne w sytuacji dużego wyboru kandydatów
       - lista „za i przeciw”
       - drzewo decyzyjne
       - analiza ryzyka
       - tworzenie szeregów klasyfikacyjnych
       - ocena plusów i minusów
  - Analiza skuteczności poszczególnych narzędzi podejmowania decyzji rekrutacyjnych

  VII. Błędy i zniekształcenia w ocenie kandydata w procesie rekrutacji
  - Efekt aureoli
  - Efekt świeżości i pierwszeństwa Stereotypy
  - Efekt hierarchii Efekt kontrastu
  - Obronność percepcyjna Uśrednianie
  - Efekt atrakcyjności 
  - Nastawienie i oczekiwania

  VIII. Marketing stanowiska pracy, na które szukamy kandydatów
  - Stanowisko pracy jako produkt, który trzeba sprzedać
  - Checklista pytań dot. tego jakie warunki powinno spełnić moje stanowisko, aby było atrakcyjne dla kandydata
  - Analiza SWOT stanowiska pracy
  - Analiza przyczyn popularności bądź braku popularności stanowiska pracy
  - Co przyciąga do danej firmy na dane stanowiska typowego kandydata z pokolenia X, Y, Z?

  IX. Etyka w rekrutacji i selekcji
  - Zasady etyczne profesjonalnego rekrutera 
  - Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji
  - Przepisy o zakazie dyskryminacji w procesie rekrutacji

Korzyści
 • Uczestnicy usystematyzują sobie wiedzę na temat poszczególnych etapów rekrutacji.
 • Uczestnicy uświadomią sobie istnienie wielu różnych kanałów pozyskiwania i poszukiwania kandydatów.
 • Uczestnicy będą potrafili wykorzystać te kanały, które są najbardziej skuteczne w poszukiwaniu kandydatów z pokolenia X, Y, Z.
 • Użytkownicy poznają i przećwiczą sprawdzone metody selekcji kandydatów do pracy.
 • Uczestnicy poznają skuteczny proces decyzyjny pomagający w wyborze najlepszego kandydata.
 • Uczestnicy uświadomią sobie błędy i zniekształcenia obserwacyjne jakim zazwyczaj ulegamy.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie sprzedać na rynku dane stanowisko pracy każdej z generacji pokoleniowych: X, Y, Z.
 • Użytkownicy zdobędą wiedzę na temat zasad etycznych w procesie rekrutacji.
Uczestnik

Szkolenie zostało zrealizowane z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Trener posiada ogromną wiedzę i doświadczenie, prowadził warsztat w sposób praktyczny, z wykorzystaniem innowacyjnych metod szkoleniowych. Jestem bardzo zadowolony z przeprowadzonego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

02-03.11.2023 / Kraków
data / Miasto
1650,00 PLN
cena netto / os.