Zarządzanie procesem zakupu - Szkolenie jednodniowe

-

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.

Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych. Certyfikowany trener MTQ 48 i MTQ Plus.

Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.

Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Pracując nad efektywnością różnych organizacji zauważyliśmy, że pracownicy działu zakupu i logistyki napotykają w swojej pracy na wiele problemów. Po pierwsze jak ustalić stany minimalne zapasów aby nigdy niczego nie zabrakło, jak zarządzać przepływem komponentów zewnętrznych aby docierały one na czas, jak przewidywać to co jest nieprzewidywalne, jak kwalifikować dostawców gdyż zdarzają się niesolidni, jak ich oceniać i jak dzielić się tą oceną z nimi jak zarządzać kategorią, jak zarządzać alternatywnymi dostawcami itd. Mogliyśmy definiować jeszcze wiele takich pytań. Z naszej perspektywy pracownicy działu zakupu i logistyki rozwijani są z takich kompetencji jak negocjacje, asertywność czy komunikacja ale czy to wystarczy? Czy nie powinno się rozwijać ich z kompetencji eksperckich dotyczących logistyki i zakupu. My myślimy, że tak i dlatego stworzyliśmy szkolenie które ma na celu rozwój kompetencji eksperckich dedykowanych dla działów logistyki i zakupu.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności eksperckie dotyczące logistyki i zakupu.

Dzień 1
 • I. Zarządzanie procesem zakupu
  - czym jest zarządzanie zakupem
  - funkcje zakupowe
  - ewolucja funkcji zakupów
  - ranga i rola zakupów
  - formy zakupów

  II. Pozyskiwanie dostawców i dostarczanie towarów i usług
  - identyfikacja potrzeb
  - opracowanie strategii zakupowych
  - zapytania do wykonawców (RFI, RFQ, RFP, SIWZ, RFSX)
  - ofertowanie i negocjacje
  - przygotowanie i zawieranie umów
  - identyfikacja bieżących potrzeb
  - składanie zamówień
  - odbiór i kontrola jakościowa materiałów i usług
  - rozliczenia finansowe
  - ocena wykonawcy

  III. Drzewo konfliktu w obszarze zakupu
  - rodzaje konfliktów w obszarze zakupu
  - sposoby reagowania w sytuacjach konfliktu
  - zamawiać mniej po wyższej cenie czy więcej po niższej cenie - dylematy w negocjacjach
  - strategie negocjacyjne - dekalog postępowania w negocjacjach
  - zarządzanie stanami magazynowymi (zapas bezpieczeństwa, zapas minimalny, częstotliwość zamawiania)

  IV. Metody analityczne w zarządzaniu zakupami
  - Metoda SMART
  - Metoda AHP
  - Macierz Kraljica
  - Czas cyklu zamówień - obliczenia
  - Funkcje procesu zakupowego
  - Obsługa operacyjna procesu zakupowego
  - Zadania działu zakupu i sposoby ich wykonywania

  V. Wyzwania w zarządzaniu zakupami
  - praca działu zakupów w systemie PULL
  - praca z Kanbanami
  - magazyny konsygnacyjne
  - automaty vendingowe

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest zarządzanie zakupami.
 • Uczestnicy będą potrafili identyfikować potrzeby.
 • Uczestnicy poznają sposoby reagowania w sytuacjach konfliktu.
 • Uczestnicy będą potrafili skutecznie opracowywać strategie zakupowe.
Uczestnik

Dowiedziałem się dużo bardzo ciekawych rzeczy, które z pewnością będę się starał wykorzystać.

Najbliższa edycja szkolenia

29.11.2023 / Online
data / Miasto
880,00 PLN
cena netto / os.