Zarządzanie projektami BIOS

27-28.08.2024 / Online
data / Miasto
3600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Szkolenie z zarządzania projektami BIOS uwzględnia specyfikę środowiska sprzętowego, standardy branżowe i techniczne aspekty. Szkolenie to jest realizowane przez naszego trenera w ramach konkretnego projektu.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

1. Inżynierów komputerowych: Osoby odpowiedzialne za projektowanie, rozwój i utrzymanie systemów BIOS w różnych urządzeniach komputerowych.

2. Programistów systemów: Specjaliści zajmujący się kodowaniem, debugowaniem i testowaniem oprogramowania niskiego poziomu, w tym BIOS.

3. Specjalistów ds. zgodności i kompatybilności: Osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności i kompatybilności systemów BIOS z innym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym.

4. Specjalistów ds. Jakości oprogramowania: Osoby nadzorujące procesy testowania i weryfikacji oprogramowania, w tym BIOS, pod kątem jakości, stabilności i bezpieczeństwa.

5. Kierowników Projektów IT: Osoby zarządzające projektami w dziale informatycznym, które mogą być odpowiedzialne za nadzór nad projektem rozwijania lub aktualizacji BIOS.

6. Specjalistów ds. Bezpieczeństwa komputerowego: Osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa systemów komputerowych, w tym BIOS, przed atakami i zagrożeniami.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Zrozumienie Specyfiki Systemu BIOS: Uczestnicy zyskują głębsze zrozumienie pracy i funkcjonowania systemu BIOS, co pomaga im lepiej zarządzać projektem.
 • Umiejętność Planowania Projektów BIOS: Uczestnicy zdobywają umiejętności planowania, wdrażania i monitorowania projektów związanych z systemami BIOS, co przekłada się na skuteczne osiąganie celów projektowych.
 • Zarządzanie Zasobami: Szkolenie pozwala na naukę efektywnego zarządzania zasobami, takimi jak ludzie, czas i budżet, co jest kluczowe dla skutecznego przebiegu projektu BIOS.
 • Poprawa Efektywności Procesów: Uczestnicy uczą się identyfikować i eliminować nieefektywności w procesach związanych z rozwojem, testowaniem i wdrożeniem systemów BIOS.
 • Zwiększenie Jakości Produktu: Dzięki zrozumieniu procesu zarządzania projektem, uczestnicy są w stanie zapewnić wyższą jakość systemu BIOS poprzez lepsze planowanie, testowanie i kontrolę jakości.
 • Doskonalenie Umiejętności Komunikacyjnych: Szkolenie pomaga w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w zespole, co ułatwia współpracę i skuteczną komunikację między różnymi działami zaangażowanymi w projekt.
 • Zarządzanie Ryzykiem: Uczestnicy uczą się identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem związanym z projektem BIOS, co pomaga unikać potencjalnych zagrożeń i problemów w trakcie realizacji projektu.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Moduł 1. Podstawy Systemu BIOS
  1. Definicja BIOS.
  2. Historia i ewolucja BIOS.
  3. Funkcje podstawowe BIOS.

  Moduł 2. Architektura BIOS
  1. Omówienie architektury BIOS.
  2. Struktura BIOS.
  3. Komponenty BIOS.

  Moduł 3. Zarządzanie Projektem BIOS
  1. Metodologie zarządzania projektem BIOS.
  2. Planowanie projektu BIOS.
  3. Zarządzanie zasobami i harmonogramem.

  Moduł 4. Ryzyko i kontrola jakości w projektach BIOS
  1. Identyfikacja i ocena ryzyka w projektach BIOS.
  2. Zarządzanie jakością w projektach BIOS.
  3. Testowanie i weryfikacja BIOS.

Dzień 2
 • Moduł 5. Projektowanie i rozwój BIOS
  1. Proces projektowania BIOS.
  2. Tworzenie specyfikacji BIOS.
  3. Wybór narzędzi i środowisk rozwojowych.

  Moduł 6. Wdrażanie i testowanie BIOS
  1. Proces wdrażania BIOS.
  2. Testowanie kompatybilności i stabilności.
  3. Procedury aktualizacji BIOS.

  Moduł 7. Zarządzanie konfiguracją i wersjonowaniem BIOS
  1 .Zarządzanie konfiguracją BIOS.
  2. Kontrola wersji BIOS.
  3. Proces udostępniania BIOS.

  Moduł 8. Praktyczne ćwiczenia i studia przypadków
  1. Ćwiczenia praktyczne z projektowania, wdrażania i testowania BIOS.
  2. Analiza studiów przypadków związanych z zarządzaniem projektami BIOS.

Doświadczenie:

Trener, wykładowca akademicki oraz webmaster. Od blisko 15 lat trener szkoleń informatycznych oraz działalności biznesowej, przeprowadził już ponad 6500 godzin szkoleń IT. Specjalizuje się w szkoleniach z pakietu Office oraz systemu CMS Wordpess. Jest również trenerem w zakresie dostępności cyfrowej, przeprowadza audyty stron internetowych w oparciu o standard WCAG 2.1. Jest współautorem materiałów dydaktycznych dotyczących dostępności cyfrowej tworzonych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Prowadzi także zajęcia z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz z szeroko pojętej tematyki druku 3D. O wysokiej jakości jego pracy szkoleniowej świadczy fakt wystawienia wielu pozytywnych referencji z przeprowadzonych szkoleń oraz coraz większa ilość zadowolonych uczestników szkoleń.

Posiada certyfikaty trenera VCC, ECDL Core, ECDL Advanced, IC3 Spark oraz IC3 GS4. Jako nieliczny ukończył specjalistyczne szkolenie trenerów do pracy z osobami w wieku 50+. Certyfikowany Egzaminator VCC, IC3 Spark, IC3 GS4 oraz Microsoft Office Specialist. 
 

T_Żelichowski Tomasz Żelichowski
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

27-28.08.2024 / Online
data / Miasto
3600,00 PLN
cena netto / os.