Zarządzanie zespołem zdalnym

12.08.2024 / Warszawa
data / Miasto
1650,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Koronawirus wymusił na pracodawcach szybkie reagowanie na nową rzeczywistość i wdrożenie rozwiązań, które dotąd nie były aż tak popularne. Wiele firm zdecydowało się na wprowadzenie trybu zdalnego bądź hybrydowego. Managerowie zostali postawieni przed dużym wyzwaniem związanym z zarządzaniem pracownikami pracującymi z tzw. domowego biura (home office). Jak w każdej sytuacji są wady i są zalety – zarządzanie zdalne daje możliwość bardziej uporządkowanej pracy i skupienia się najbardziej istotnych działań zarządczych prowadzących do realizacji celów biznesowych. Na szkoleniu z zarządzania zespołem zdalnym menedżer nauczy się wykorzystywać narzędzia zarządzania w nowy, zdalny sposób. Nasz warsztat dostarcza uczestnikom wiedzy i umiejętności związanych zarówno z podstawowymi i uniwersalnymi funkcjami/sposobami zarządzania jak i z konkretnymi narzędziami stosowanymi do zdalnego zarządzania zespołem, poprzez budowanie komunikacji, współpracy i kultury efektywności.
 

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest kadrze zarządzającej w firmach (menedżerowie, kierownicy, dyrektorzy). Uczestnicy szkolenia zwiększą efektywność zarządzania podległymi zespołami w specyfice pracy home office, uświadomią sobie jakie cechy i kompetencje są niezbędne do skutecznego zarządzania takim zespołem oraz dowiedzą się jakich narzędzi używać, aby skutecznie monitorować i kontrolować pracę zespołów.

Korzyści
 • Uczestnicy uświadomią sobie swoją rolę i funkcję jako managera w perspektywie zarządzania zespołem zdalnym oraz będą potrafili świadomie budować komunikację w zespole.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak i kiedy wykorzystywać poszczególne formy kontaktu zdalnego oraz narzędzia menedżerskie.
 • Uczestnicy zdefiniują kluczowe parametry do oceny efektywności pracy zespołu zdalnego.
 • Uczestnicy poznają jak w praktyce manager ma delegować zadania w sposób konsultacyjny (w formie dialogu) oraz przekazywać konstruktywną informacje zwrotną i ocenę pracownika (opartą o fakty), w specyfice zdalnej.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak zdalnie wpływać na motywację pracowników i monitorować ich pracę w sposób wspierający.
 • Uczestnicy poznają nowoczesne narzędzia (programy, aplikacje) zarządzania zdalnego, aby skutecznie wdrażać w zespole zdalnym strategie firmy oraz podtrzymywać współpracę w zespole na najwyższym poziomie.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Specyfika zespołu rozproszonego i zarządzania zdalnego
  - Kiedy zarządzanie jest zdalne?
  - Czym jest zespół rozproszony?
  - Różnice i podobieństwa zespołu rozproszonego i stacjonarnego
  - Czego nauczył nas 2020 - Zarządzanie zdalne – problemy i wyzwania  vs szanse i nowe możliwości
  - Analiza SWOT Zarządzania Zdalnego w odniesieniu do specyfiki danego zespołu 
  - Rodzaje zespołów rozproszonych
   
  II. Rola lidera zarządzającego zespołem zdalnym
  - Przywództwo w zespole rozproszonym – dlaczego jest ważniejsze niż w zespole stacjonarnym? 
  - Cechy i kompetencje lidera skutecznie zarządzającego zespołem rozproszonym
  - Planowanie, Organizowanie, Kierowanie i Kontrola – jak realizować najważniejsze funkcje menedżerskie w zdalnym zarządzaniu. 
  - Budowanie relacji i zaufania przy braku fizycznej obecności – co wpływa na tożsamość zespołową i realizację wspólnych celów  gdy ludzie nie pracują (fizycznie) razem
   
  III. Efektywność osobista w pracy Home Office a skuteczność managerska
  - Główne czynniki wpływające na efektywność pracy home office
  - Jak planować własną pracę w domu – złote godziny, rutyny, priorytety
  - Najlepsze praktyki w zakresie skutecznego zarządzania czasem i energią w pracy Home Office
  - Jak stworzyć sobie domowe biuro i jak eliminować czasopożeracze
   
  IV. Wyznaczanie celów, planowanie i delegowanie zadań w zespole zdalnym
  - Jasna definicja celów, zakresów zadań i kamieni milowych - parametryzacja (termin, miernik)
  - Orientacja na EFEKT zadania a nie na same zadanie
  - Delegowanie zadań  - telefoniczne, mailowe – jak budować zaangażowanie (motywację) do wykonywania zadań
  - Jak udzielać informacji zwrotnej w pracy zdalnej (tel vs. teams) 
  - Planowanie pracy w zespole pracującym zdalnie – Matryca RACI
   
  V. Komunikacja w zespole rozproszonym 
  - Praktyczne prowadzenie video-spotkań z zespołem w odniesieniu do różnych funkcji zarządzania:
       - Poranna odprawa
       - Tygodniowa odprawa
       - Spotkanie statusowe (projekty)
       - Sesja robocza (rozwiązywanie problemów
       - Szkolenie zdalne
   
  VI. Wspieranie, motywacja  i kontrola w zarządzaniu zespołem zdalnym 
  - Funkcja kontrolna menedżera  i sposoby kontroli w pracy zdalnej
  - Znaczenie kontroli dla motywacji 
  - Kontrola vs. Monitoring
  - Co motywuje a co demotywuje ludzi do pracy w specyfice Home Office
  - Zadania menedżera / sposoby pełnienia funkcji kontrolno-motywującej na różnych poziomach „gotowości zespołu  i pracownika" - case studies.

“Największym wojownikiem jest ten, kto pokonał sam siebie.”

konfucjusz

“Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”

Sun Tzu
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie szkolenia zamknięte i badania. Dodatkowo odpowiada za zarządzanie zespołem trenerskim. Najczęściej koordynuje i prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i sprzedaży, obsługi Klienta oraz kompetencji osobistych. Ponadto zarządza projektami badań parametrycznych, badań satysfakcji i badań AC/DC. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1000 dni szkoleniowych. Doświadczenie badawcze obejmuje koordynację i realizację ponad 100 różnych badań. Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego.

Z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego.

Inni mówią o nim: pomysłowy, zorientowany na relacje i cel, otwarty, wyważony, zaraża entuzjazmem i energią.

Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził już trzykrotnie.

Bartosz Rusek Bartosz Rusek
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

12.08.2024 / Warszawa
data / Miasto
1650,00 PLN
cena netto / os.