Zarządzanie zespołem zdalnym

31.07.2023 - Wrocław

“Największym wojownikiem jest ten, kto pokonał sam siebie.”

konfucjusz

“Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”

Sun Tzu
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie szkolenia zamknięte i badania. Dodatkowo odpowiada za zarządzanie zespołem trenerskim. Najczęściej koordynuje i prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i sprzedaży, obsługi Klienta oraz kompetencji osobistych. Ponadto zarządza projektami badań parametrycznych, badań satysfakcji i badań AC/DC. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1000 dni szkoleniowych. Doświadczenie badawcze to koordynacja i realizacja ponad 100 różnych badań. Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego.

Z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego.

Inni mówią o nim: pomysłowy, zorientowany na relacje i cel, otwarty, wyważony, zaraża entuzjazmem i energią.

Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził już trzykrotnie.

Bartosz Rusek Bartosz Rusek
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Koronawirus wymusił na pracodawcach szybkie reagowanie na nową rzeczywistość i wdrożenie rozwiązań, które dotąd nie były aż tak popularne. Wiele firm zdecydowało się na wprowadzenie trybu zdalnego bądź hybrydowego. Managerowie zostali postawieni przed dużym wyzwaniem związanym z zarządzaniem pracownikami pracującymi z tzw. domowego biura (home office). Jak w każdej sytuacji są wady i są zalety – zarządzanie zdalne daje możliwość bardziej uporządkowanej pracy i skupienia się najbardziej istotnych działań zarządczych prowadzących do realizacji celów biznesowych. Na szkoleniu z zarządzania zespołem zdalnym menedżer nauczy się wykorzystywać narzędzia zarządzania w nowy, zdalny sposób. Nasz warsztat dostarcza uczestnikom wiedzy i umiejętności związanych zarówno z podstawowymi i uniwersalnymi funkcjami/sposobami zarządzania jak i z konkretnymi narzędziami stosowanymi do zdalnego zarządzania zespołem, poprzez budowanie komunikacji, współpracy i kultury efektywności.
 

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest kadrze zarządzającej w firmach (menedżerowie, kierownicy, dyrektorzy). Uczestnicy szkolenia zwiększą efektywność zarządzania podległymi zespołami w specyfice pracy home office, uświadomią sobie jakie cechy i kompetencje są niezbędne do skutecznego zarządzania takim zespołem oraz dowiedzą się jakich narzędzi używać, aby skutecznie monitorować i kontrolować pracę zespołów.

Dzień 1
 • I. Specyfika zespołu rozproszonego i zarządzania zdalnego
  - Kiedy zarządzanie jest zdalne?
  - Czym jest zespół rozproszony?
  - Różnice i podobieństwa zespołu rozproszonego i stacjonarnego
  - Czego nauczył nas 2020 - Zarządzanie zdalne – problemy i wyzwania  vs szanse i nowe możliwości
  - Analiza SWOT Zarządzania Zdalnego w odniesieniu do specyfiki danego zespołu 
  - Rodzaje zespołów rozproszonych
   
  II. Rola lidera zarządzającego zespołem zdalnym
  - Przywództwo w zespole rozproszonym – dlaczego jest ważniejsze niż w zespole stacjonarnym? 
  - Cechy i kompetencje lidera skutecznie zarządzającego zespołem rozproszonym
  - Planowanie, Organizowanie, Kierowanie i Kontrola – jak realizować najważniejsze funkcje menedżerskie w zdalnym zarządzaniu. 
  - Budowanie relacji i zaufania przy braku fizycznej obecności – co wpływa na tożsamość zespołową i realizację wspólnych celów  gdy ludzie nie pracują (fizycznie) razem
   
  III. Efektywność osobista w pracy Home Office a skuteczność managerska
  - Główne czynniki wpływające na efektywność pracy home office
  - Jak planować własną pracę w domu – złote godziny, rutyny, priorytety
  - Najlepsze praktyki w zakresie skutecznego zarządzania czasem i energią w pracy Home Office
  - Jak stworzyć sobie domowe biuro i jak eliminować czasopożeracze
   
  IV. Wyznaczanie celów, planowanie i delegowanie zadań w zespole zdalnym
  - Jasna definicja celów, zakresów zadań i kamieni milowych - parametryzacja (termin, miernik)
  - Orientacja na EFEKT zadania a nie na same zadanie
  - Delegowanie zadań  - telefoniczne, mailowe – jak budować zaangażowanie (motywację) do wykonywania zadań
  - Jak udzielać informacji zwrotnej w pracy zdalnej (tel vs. teams) 
  - Planowanie pracy w zespole pracującym zdalnie – Matryca RACI
   
  V. Komunikacja w zespole rozproszonym 
  - Praktyczne prowadzenie video-spotkań z zespołem w odniesieniu do różnych funkcji zarządzania:
       - Poranna odprawa
       - Tygodniowa odprawa
       - Spotkanie statusowe (projekty)
       - Sesja robocza (rozwiązywanie problemów
       - Szkolenie zdalne
   
  VI. Wspieranie, motywacja  i kontrola w zarządzaniu zespołem zdalnym 
  - Funkcja kontrolna menedżera  i sposoby kontroli w pracy zdalnej
  - Znaczenie kontroli dla motywacji 
  - Kontrola vs. Monitoring
  - Co motywuje a co demotywuje ludzi do pracy w specyfice Home Office
  - Zadania menedżera / sposoby pełnienia funkcji kontrolno-motywującej na różnych poziomach „gotowości zespołu  i pracownika" - case studies.
Korzyści
 • Uczestnicy uświadomią sobie swoją rolę i funkcję jako managera w perspektywie zarządzania zespołem zdalnym oraz będą potrafili świadomie budować komunikację w zespole.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak i kiedy wykorzystywać poszczególne formy kontaktu zdalnego oraz narzędzia menedżerskie.
 • Uczestnicy zdefiniują kluczowe parametry do oceny efektywności pracy zespołu zdalnego.
 • Uczestnicy poznają jak w praktyce manager ma delegować zadania w sposób konsultacyjny (w formie dialogu) oraz przekazywać konstruktywną informacje zwrotną i ocenę pracownika (opartą o fakty), w specyfice zdalnej.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak zdalnie wpływać na motywację pracowników i monitorować ich pracę w sposób wspierający.
 • Uczestnicy poznają nowoczesne narzędzia (programy, aplikacje) zarządzania zdalnego, aby skutecznie wdrażać w zespole zdalnym strategie firmy oraz podtrzymywać współpracę w zespole na najwyższym poziomie.
Uczestnik

Odświeżyłem wiedzę odnośnie etapów rozwoju pracownika, dowiedziałem się jak zdalnie dostosować styl zarządzania do etapów rozwoju pracownika, jak ważne jest prowadzenie wideo rozmów na włączonej kamerce. Poza tym dla mnie osobista wartość dodana - zwykle mam problem z wypowiadaniem się publicznie - tu było mi stosunkowo łatwo. Konkretne informacje, dużo przykładów i naprawdę ciekawe szkolenie, które uzmysłowiło mi, że ten kontakt z człowiekiem jest ważny i że mamy narzędzia lub sposoby rozmowy z ludźmi.

Najbliższa edycja szkolenia

31.07.2023 / Wrocław
data / Miasto
990,00 PLN
cena netto / os.