Cloud Computing

22-23.08.2024 / Online
data / Miasto
3600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Chmura obliczeniowa  to rozwiązanie, które od kilku lat idzie ramię w ramię z biznesem. Pojęcie jest popularne, ale sama definicja dość rozmyta. Niejeden przedsiębiorca dał się zaskoczyć pytaniem o to, z jakiej chmury korzysta – obliczeniowej, internetowej, informatycznej, prywatnej, publicznej, a może jeszcze innej. Na naszym szkoleniu wyjaśnimy do to jest chmura obliczeniowa, jakie są ich ich rodzaje oraz powiemy jakie są jej wady i zalety.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

1. Specjalistów IT i Administratorów Systemów: Osoby pracujące w dziale IT, w tym administratorzy systemów i sieci, mogą skorzystać z szkolenia z chmury obliczeniowej, aby zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, wdrażania i zarządzania infrastrukturą chmurową.

2. Programistów i Developerów: Dla programistów i developerów szkolenie z chmury obliczeniowej może być bardzo wartościowe, ponieważ umożliwia ono naukę technologii chmurowych, takich jak serwisy sieciowe, rozwiązania serverless oraz narzędzia do automatyzacji w chmurze.

3. Analityków Danych: Analitycy danych mogą wykorzystać szkolenie z chmury obliczeniowej do nauki narzędzi i usług do przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych w chmurze, co umożliwia im wykonywanie zaawansowanych analiz i tworzenie raportów biznesowych.

4. Specjalistów ds. Bezpieczeństwa Informacji: W kontekście coraz większego wykorzystania chmury, specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji powinni być dobrze zaznajomieni z zasadami bezpieczeństwa danych w chmurze oraz narzędziami i technikami zapewniania bezpieczeństwa w tym środowisku.

5. Kierownictwa i Przedsiębiorców: Osoby pełniące funkcje kierownicze oraz przedsiębiorcy mogą skorzystać z szkolenia z chmury obliczeniowej, aby zrozumieć korzyści i wyzwania związane z przeniesieniem infrastruktury IT do chmury oraz wykorzystać chmurę do zwiększenia efektywności i innowacyjności swojej organizacji.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Zwiększenie Kompetencji Technicznych: Szkolenie pozwala uczestnikom na zdobycie umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i zarządzania infrastrukturą chmurową, co zwiększa ich kompetencje techniczne i umiejętności.
 • Dostosowanie do Trendów Branżowych: W obecnych czasach coraz więcej firm przenosi swoje zasoby i aplikacje do chmury. Szkolenie z cloud computing pozwala uczestnikom pozostać na bieżąco z trendami branżowymi i przystosować się do zmian na rynku IT.
 • Elastyczność i Skalowalność: Poznanie mechanizmów chmury obliczeniowej umożliwia uczestnikom dostęp do elastycznych i skalowalnych środowisk obliczeniowych, co może być niezwykle przydatne zarówno w pracy zawodowej, jak i w projektach osobistych.
 • Oszczędność Kosztów: Wdrażanie aplikacji i infrastruktury w chmurze może przyczynić się do zmniejszenia kosztów operacyjnych i inwestycyjnych. Uczestnicy szkolenia mogą nauczyć się optymalizować koszty korzystania z usług chmurowych.
 • Bezpieczeństwo Danych: W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem danych w chmurze. To pozwala im lepiej chronić dane oraz środowisko pracy w chmurze.
 • Doskonalenie Umiejętności Analitycznych: Chmura obliczeniowa oferuje szereg narzędzi do przetwarzania i analizy danych. Szkolenie pozwala uczestnikom doskonalić umiejętności analizy danych oraz wykorzystywać zaawansowane narzędzia analityczne dostępne w c
 • Zwiększenie Potencjału Zespołu: Szkolenie z cloud computing może zwiększyć potencjał zespołu poprzez ujednolicenie wiedzy i umiejętności w zakresie chmury obliczeniowej, co z kolei przekłada się na lepszą współpracę i efektywność działania zespołu IT.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Moduł 1. Wprowadzenie do Chmury
  1. Definicja chmury i modeli usług chmurowych
  2. Korzyści i wyzwania związane z chmurą
  3. Przegląd popularnych platform chmurowych (np. AWS, Azure, Google Cloud)

  Moduł 2. Modele usług chmurowych
  1. Infrastructure as a Service (IaaS)
  2. Platform as a Service (PaaS)
  3. Software as a Service (SaaS)
  4. Porównanie różnych modeli usług chmurowych

  Moduł 3. Bezpieczeństwo w chmurze
  1. Wyzwania związane z bezpieczeństwem danych w chmurze
  2. Praktyki bezpieczeństwa w chmurze
  3. Rozwiązania do zarządzania tożsamością i dostępem (IAM)

  Moduł 4. Migracja do chmury
  1. Strategie migracji do chmury
  2. Narzędzia i usługi do migracji aplikacji i danych
  3. Studium przypadków migracji do chmury

Dzień 2
 • Moduł 5. Big Data i Analiza w Chmurze
  1. Wprowadzenie do Big Data i analizy danych
  2. Usługi chmurowe do przetwarzania i analizy Big Data (np. AWS EMR, Azure HDInsight)
  3. Tworzenie zaawansowanych analiz danych w chmurze

  Moduł 6. DevOps i Automatyzacja w Chmurze
  1. Zasady DevOps i praktyki CI/CD
  2. Narzędzia do automatyzacji i zarządzania infrastrukturą w chmurze (np. Terraform, AWS CloudFormation)
  3. Implementacja procesów DevOps w chmurze

  Moduł 7. Serwisy sieciowe i IoT w Chmurze
  1. Wdrażanie serwisów sieciowych w chmurze
  2. Wykorzystanie chmury do projektowania i zarządzania rozwiązaniami Internetu Rzeczy (IoT)
  3. Przykłady zastosowań IoT w chmurze

  Moduł 8. Zarządzanie kosztami i optymalizacja w Chmurze
  1. Strategie zarządzania kosztami w chmurze
  2. Narzędzia do monitorowania i optymalizacji zużycia zasobów chmurowych
  3. Doskonalenie efektywności i oszczędności w chmurze

Doświadczenie:

Trener, wykładowca akademicki oraz webmaster. Od blisko 15 lat trener szkoleń informatycznych oraz działalności biznesowej, przeprowadził już ponad 6500 godzin szkoleń IT. Specjalizuje się w szkoleniach z pakietu Office oraz systemu CMS Wordpess. Jest również trenerem w zakresie dostępności cyfrowej, przeprowadza audyty stron internetowych w oparciu o standard WCAG 2.1. Jest współautorem materiałów dydaktycznych dotyczących dostępności cyfrowej tworzonych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Prowadzi także zajęcia z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz z szeroko pojętej tematyki druku 3D. O wysokiej jakości jego pracy szkoleniowej świadczy fakt wystawienia wielu pozytywnych referencji z przeprowadzonych szkoleń oraz coraz większa ilość zadowolonych uczestników szkoleń.

Posiada certyfikaty trenera VCC, ECDL Core, ECDL Advanced, IC3 Spark oraz IC3 GS4. Jako nieliczny ukończył specjalistyczne szkolenie trenerów do pracy z osobami w wieku 50+. Certyfikowany Egzaminator VCC, IC3 Spark, IC3 GS4 oraz Microsoft Office Specialist. 
 

T_Żelichowski Tomasz Żelichowski
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

22-23.08.2024 / Online
data / Miasto
3600,00 PLN
cena netto / os.