Coaching menedżerski

14-15.11.2022 - Szczawnica

“Najpierw staraj się zrozumieć, a potem być zrozumianym.”

Stephen Covey
Doświadczenie:

W Brainstorm Group pełni rolę trenera i konsultanta.

Ukończył Politologię na Uniwersytecie Śląskim oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany konsultant i trener Herrmann Brain Dominance Instrument. Posiada duże doświadczenie menedżerskie i trenerskie. Zrealizował ponad 1200 dni szkoleniowych.

Inni mówią o nim: strażnik wartości, optymista, otwarty i kreatywny, szybko nawiązuje relacje.

Jego wielką pasją jest hokej – wraz ze swoją drużyną w 2009 roku zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski Amatorów. Wraz z synem odkrywa drugą pasję - Downhill.

Ireneusz Wolski Ireneusz Wolski
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Pojęcie i zjawisko coachingu na stałe już umiejscowiło się w Polsce, szczególnie w świecie biznesu. Wielu pracowników i menedżerów odmienia to obco brzmiące słowo przez przypadki i rodzaje. Coach, coachowany, przecoachować – słowa często są używane w dobrej intencji ale nie zawsze ze zrozumieniem tego czym jest rzeczywiście coaching. Celem tego szkolenia jest pokazanie użyteczności coachingu w praktyce menedżerskiej. „Ludzie są jak kwiaty, stworzeni do tego aby się rozwijać” ten cytat André Liége doskonale oddaje to do czego służy coaching. Do ciągłego rozwoju. Cześć menedżerów nadal nie docenia rozmowy z pracownikiem. Brakuje im zrozumienia istoty coachingu i „miękkich” kompetencji aby konstruktywnie rozmawiać z pracownikami. Uważają, że dialog oparty na partnerskich relacjach będzie postrzegany przez pracownika jako słabość szefa. To szkolenie ma ambicje aby zmienić to przekonanie i dostarczyć menedżerom umiejętności słuchania, rozmawiania, budowania dialogu, wzajemnego szacunku, doceniania i zaufania. A to, według wielu współczesnych znawców zarządzania, są cechy prawdziwego lidera.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień zarządzają podległymi im zespołami, osobami. Coaching rozumiany jest jako sposób kontaktowania się ze współpracownikami (filozofia i system zachowań), który służy ich rozwojowi i zwiększaniu efektywności.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Coaching 360 - spojrzenie z różnych perspektyw, diagnoza tego co już wiemy
  - Przybliżenie uczestnikom pojęcia i zrozumienie coachingu przy pomocy metody 6 kapeluszy Edwarda de Bono 
  - Co wiemy już o coachingu - informacje, fakty, liczby dane
  - Jakie mamy odczucia, emocje, przeczucia i intuicję kiedy myślimy o coachingu Za co można by skrytykować coaching? 
  - Jakie są jego słabe strony?
  - Jakie korzyści i szanse daje menedżerom coaching?
  - Jak można wykorzystać coaching w praktyce menedżerskiej inaczej niż o tej pory?
  - Podsumowanie zebranych informacji, poglądów i opinii - stworzenie wspólnej mind mapy coachingu menedżerskiego w formie plakatu
  - Czym jest a czym nie jest coaching?

  II. Kluczowe cechy i kompetencje menedżera coacha
  - Potrzeby dzisiejszego biznesu i rosnąca rola coachingu w zarządzaniu
  - Dynamika zmian w dzisiejszym świecie i związane z tym wyzwania dla stylu zarządzania pracownikami 
  - Kompetencje psychologiczne i osobowe coacha
  - Kompetencje specjalistyczne i techniczne coacha
  - Stworzenie profilu kompetencyjnego menedżera posługującego się stylem coachingowym w zarządzaniu

  III. Obserwacja zachowań jako pierwszy krok w kierunku rozwoju pracownika
  - Czym są zachowania a czym osądy, stereotypy i uprzedzenia? 
  - Oddzielenie zachowań od osądów
  - Obserwacja pracy na stanowiskach łatwo i trudno kwantyfikowalnych 
  - Narzędzia wspierające obserwacje zachowań

  IV. Umiejętności fundamentalne w procesie coachingu
  - Podmiotowe podejście do pracownika - po pierwsze człowiek
  - Dbaj, wspieraj, rozmawiaj  - trzy filary dobrej relacji z pracownikiem
  - Otwartość, gotowość  na zmianę i znajomość procesu przechodzenia przez zmianę 
  - Koncentracja na rozwiązaniach  - coaching skupiony na rozwiązaniu
  - Budowanie zaufania
  - Budowanie relacji w procesie coachingu

Dzień 2
 • V. Sprawdzone narzędzia coachingowe
  - Techniki aktywnego słuchania ze szczególnym naciskiem na odzwierciedlenie 
  - 3 poziomy słuchania
  - Pytania przydatne w procesie coachingu - otwierające i inspirujące 
  - Pytania, których coach powinien unikać - zamykające i sugerujące
  - Zamiana pytań na stwierdzenia 
  - Siła pauzy w rozmowie 
  - Przeformułowanie
  - Informacja zwrotna 
  - Różne perspektywy 
  - Skalowanie
  - Historie i metafory

  VI. Struktury prowadzenia rozmów coachingowch w relacji menedżer - pracownik
  - Model GROW, IGROW i REGROW
  - Model SCORE 
  - Model GOLD 
  - Model STORM 
  - Model STAGES
  - Kryteria optymalnego doboru modelu rozmowy coachingowej do specyfiki i kultury firmy oraz do pracownika 
  - Praktyczny trening wybranych modeli

  VII. Struktura procesu coachingowego
  - Analiza sytuacji poprzez obserwacje
  - Dobór stylu coachingowego do pracownika 
  - Definiowanie celów i zadań
  - Negocjowanie oczekiwań wobec coachingu 
  - Kontraktowanie w coachingu
  - Monitoring realizowanych celów i zadań
  - Podsumowanie zmiany oraz ustalenie dalszych działań
  - Dobór zadań rozwojowych do możliwości i kompetencji oraz preferencji pracownika

  VIII. JA jako menedżer coach - bilans otwarcia pod kątem mocnych i słabych stron
  - Autodiagnoza na swój własny styl pracy coachingowej
  - Indywidualna siatka celów – auto coaching pod kątem swojego potencjału 
  - Trening rozmów coachingowych w oparciu o scenariusze
  - Konstruktywny feedback

Korzyści
 • Uczestnicy uświadomią sobie rolę i miejsce coachingu w dzisiejszym świecie biznesu.
 • Uczestnicy poszerzą sobie zrozumienie pojęcia coachingu oraz pozna go z różnych punktów widzenia.
 • Uczestnicy poznają kompetencje niezbędne do skutecznego prowadzenia coachingu.
 • Uczestnicy nabędą wiedzę na temat struktury rozmów coachingowych.
Uczestnik

Szkolenie przebiegało w przemyślany i metodyczny sposób, w bardzo miłej atmosferze, co sprzyjało przyswajaniu wiedzy. Nacisk położony był na praktyczne aspekty, choć otrzymałem również dużą dawkę teorii. Trener w jasny i zrozumiały sposób przekazywał wiedzę będąc przy tym bardzo żaangażowanym. Udział w szkoleniu skłonił mnie do dalszej pracy nad moim rozwojem osobistym i zawodowym

Najbliższa edycja szkolenia

14-15.11.2022 / Szczawnica
data / Miasto
1700,00 PLN
cena netto / os.