Coachingowy styl pracy HR BP

13-14.12.2023 - Kraków

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.

Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych. Certyfikowany trener MTQ 48 i MTQ Plus.

Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.

Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Kapitał ludzki i człowiek coraz częściej jest w firmach stawiany jako podmiot nadrzędny nad procesami, czy systemami produkcyjnymi. Ta inwestycja nie tylko gwarantuje rozwój ale również sukces w realizacji celów biznesowych. Coaching jako metoda rozwoju i poszukiwania zmiany oraz osiągania celów gości na Polskim rynku od ponad 20 lat. Początkowo był postrzegany jako przejściowa moda i swego rodzaju „psychoterapia” biznesowa dla prezesów, dyrektorów, celebrytów i innych reprezentantów niewielkiej grupy ludzi z tzw. elity. Biznes szybko zaadoptował na swoje potrzeby metody coachingowe do rozwoju pracowników i kadry menedżerskiej. Umiejętność prowadzenia rozmowy w stylu coachingowym stała się ważną kompetencją, którą warto rozwijać by móc rozwijać innych. Świadomość, uważność i empatia jest w tym kluczowa. Na naszym szkoleniu oprócz wiedzy teoretycznej, chcemy dać Ci narzędzia i warsztat, który będziesz mógł wykorzystać w swojej codziennej pracy jako HR BP.
 

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla menedżerów działów HR oraz specjalistów i kierowników chcących poznać coachingowy styl pracy.

Dzień 1
 • I. Coaching
  - Czym jest, a czym nie jest coaching
  - Jakie mamy odczucia, emocje, przeczucia i intuicję kiedy myślimy o coachingu?
  - Jakie mamy doświadczenia z coachingiem?
  - Co wiemy już o coachingu – informacje, fakty, liczby dane
  - Coaching w różnych obszarach firmy
  - Co oznacza coachingowy styl pracy HR BP
  - Jakie korzyści i szanse daje coaching?

  II. Podstawy i zasady pracy coachingowej
  - Czym jest coaching i czym różni się od innych metod rozwojowych – analiza podobieństw i różnic 
  - Jak uczy się mózg? - funkcje mózgu  i najnowsze odkrycia neurobiologii
  - Rola słów i języka w coachingu
  - Założenia i zasady pracy zorientowanej na rezultat Cztery fazy uczenia się
  - Struktura sesji coachingowej 
  - Misja, wizja i wartości  - pojęcia związane z celem życia
  - Poziomy logiczne Roberta Diltsa i ich zastosowanie w coachingu Rola relacji w procesie coachingu

  III. Kluczowe cechy i kompetencje coacha
  - Myślenie pytaniami, zamiast ocenami                        
  - Zadawanie pytań                                                                  
  - Empatia i jej rola w procesie coachingu                          
  - Inteligencja emocjonalna w pracy coacha                         
  - Cechy emocjonalnie inteligentnego coacha
  - Kompetencje psychologiczne i osobowe coacha                        
  - Kompetencje specjalistyczne i techniczne coacha                 
  - Budowanie profilu kompetencyjnego dobrego coacha

  IV. Umiejętności fundamentalne w procesie coachingu
  - Podejście podmiotowe – po pierwsze człowiek
  - Dbaj, wspieraj, rozmawiaj  - trzy filary dobrej relacji
  - Proces przechodzenia przez zmianę Koncentracja na rozwiązaniach  - coaching skupiony na rozwiązaniu
  - Budowanie zaufania 
  - Budowanie relacji w procesie coachingu

  V. Efektywna komunikacja
  - Jak pokonać negatywizm i przejść na format zgody i zadawania pytań?
  - Dopasowanie języka do drugiej strony
  - Kolory osobowości i ich preferencje komunikacyjne
  - Język reaktywny i proaktywny
  - Techniki aktywnego słuchania

Dzień 2
 • VI. Rama rezultatu w pracy coachingowej
  - 4 pytania planujące jako fundament każdej rozmowy coachingowej
  - Zasady ustalania celów w procesie coachingu
  - Myślenie ukierunkowane na rezultat i orientacja na rezultat w planowaniu działań
  - Coaching zorientowany na rezultaty
  - Zastosowanie SFA (Solution Focused Approach) w coachingu
  - Mapa przepływu celów
  - Różnice pomiędzy coachingiem zorientowanym na rezultat dla grup, zespołów, pojedynczych osób

  VII. Rola informacji zwrotnej
  - Cechy skutecznej i efektywnej informacji zwrotnej w procesie coachingu 
  - Odpowiedzialność i postrzeganie informacji zwrotnej 
  - Gdzie szukać użytecznej informacji zwrotnej?
  - Jak udzielać i jak przyjmować informację zwrotną 
  - Modele rozwojowej i proaktywnej informacji zwrotnej 
  - Historie i metafory

  VIII. Coaching operacyjny - zastosowanie coachingu w pracy rozwojowej 
  - Model GROW, IGROW i REGROW
  - Model SCORE 
  - Model GOLD 
  - Model STORM 
  - Model STAGES
  - Kryteria optymalnego doboru modelu rozmowy coachingowej do specyfiki i kultury firmy oraz do pracownika 
  - Praktyczny trening wybranych modeli uwzględniający specyfikę pracy HR BP

  IX. Narzędzia wspierania efektywności osobistej w coachingu
  - Macierz pilne/ważne i jej rola w ustalaniu priorytetów 
  - Różne podejścia do perspektyw czasowych 
  - Orientacja „w czasie” czy „poprzez czas”?
  - Budowanie linii czasu i osadzanie tam rezultatów
  - 3 orientacje czasowe: przeszła, przyszła i teraźniejsza 
  - Koło równowagi życiowej
  - Planowanie od tyłu
  - Pytania wzbudzające świadomość budowania swojej efektywności

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest coaching oraz jak może on wspierać pracę HR BP
 • Uczestnicy poznają neurobiologiczne podstawy pracy mózgu w trakcie coachingu
 • Uczestnicy uświadomią sobie czym jest styl coachingowy i na czym polega rozmowa coachingowa
 • Uczestnicy poznają i przetrenują najważniejsze narzędzia i techniki pracy coachingowej
 • Uczestnicy będą potrafili dostosowywać metody coachingowe do sytuacji
 • Uczestnicy poznają techniki coachingowe możliwe do zastosowania przez HR BP i menedżerów
 • Uczestnicy dowiedzą się jak nie będąc zawodowym coachem stosować techniki i narzędzia coachingowe
 • Uczestnicy dowiedzą się i przećwiczą jak udzielać informacji zwrotnej
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

25-26.10.2023 / Online
data / Miasto
1900,00 PLN
cena netto / os.