Delegowanie i egzekwowanie

19-20.07.2022 - Bydgoszcz
Doświadczenie:

W Brainstorm Group pełni role trenera.  Jego przygotowanie zawodowe to 13 lat pracy w roli trenera, facylitatora, wykładowcy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji i współpracy zespołowej, motywowania, sprzedaży i negocjacji. Szczególne zainteresowania to zwinne metody zarządzania projektami - Agile oraz myślenie projektowe - Design Thinking. Swoje doświadczenie zdobywał jako trener wewnętrzny w międzynarodowej korporacji wspierając różne jednostki, specjalistów i menadżerów. Był członkiem zespołów wdrożeniowych strategicznych projektów w organizacji.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Akademia Menadżera Sprzedaży. Ukończył także studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest certyfikowanym trenerem i facylitatorem, konsultantem Extended DISC oraz Stylów przywództwa.

Inni mówią o nim: pracuje z pasją i dużym zaangażowaniem, kreatywny, z poczuciem humoru.

Prywatnie uwielbia podróże, zwłaszcza po europejskich krajach wyspiarskich.
 

Marcin_Tomala Marcin Tomala
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Jednym z kluczowych narzędzi w pracy menedżera jest delegowanie zadań. Jeśli menedżer zrobi to niewłaściwie może to prowadzić do spadku efektywności całego zespołu. A na dodatek spowoduje, że sam menedżer będzie miał paradoksalnie więcej pracy. Zdarza się, że menedżerowie rozumieją delegowanie jako odciążanie siebie od wykonywania zadań mniej istotnych. Prawdziwe delegowanie to dzielenie się odpowiedzialnością menadżera z pracownikami. Delegowanie powinno być postrzegane jako forma motywowania pracownika. Ma powodować, że pracownicy czują się docenieni i obdarzeni zaufaniem. Że czują się bardziej zaangażowani w firmę. Menedżer, który nie potrafi delegować, zawsze będzie z tyłu. Jego pracownicy nigdy nie rozwiną się tak jak mogliby się rozwinąć. Konsekwencją takiej sytuacji może stać się to, że pracownicy będą się pytać o wszystko menedżera. Utracą swoją samodzielność i wiarę we własne możliwości. Jeśli menedżer chce w pełni wykorzystać potencjał swojego zespołu musi umiejętnie delegować zadania. Jak to zrobić? Odpowiedzi są zawarte w naszym szkoleniu

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych delegowaniem zadań oraz skutecznego ich egzekwowania.


* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Delegowanie celów i zadań
  - Czym jest delegowanie zadań – uporządkowanie pojęć i definicji
  - Różne koncepcje delegowania
  - Etapy delegowania zadań pracownikom
  - Rodzaje delegowania w zależności od stopnia złożoności zadania
  - Delegowanie jako element pozafinansowego motywowania
  - Które zadania możemy delegować, a których nie powinniśmy?

  II. Dobre praktyki delegowania obowiązków
  - Zarządzanie czasem wykonania zadania w delegowaniu
  - Buforowanie zwiększające prawdopodobieństwo wykonania zadania w terminie
  - Analiza zdolności, kompetencji i możliwości pracowników w wyborze delegowanych zadań
  - Delegowanie jako czynnik angażujący i motywujący w rozwoju pracowników
  - Komunikowanie delegowanych zadań pracownikom
  - „Budowanie katedry” – jak wyjaśnić miejsce delegowanego zadania w całości
  - Monitorowanie i kontrola oraz statusowanie zleconych zadań
  - Bieżące wspieranie pracownika w realizacji zleconych zadań
  - Podsumowanie zrealizowanego zadania – rozmowa podsumowująca
  - Rozmowa korygująca w sytuacji kryzysu podczas realizacji zadania

  III. Delegowanie zadań w zależności od możliwości pracownika
  Rodzaje zadań a rodzaje kompetencji niezbędnych do wykonania zadania
  Dopasowanie zadań do stopnia rozwoju pracownika i jego zaangażowania
  Różnice między kompetencjami a talentami
  Analiza kompetencji i atutów w swoim zespole
  Delegowanie zadań według predyspozycji i talentów

  IV.Komunikacja delegowanych zadań
  - Kiedy i jak komunikować zadania, które chcemy delegować?
  - Jak „sprzedać” zadanie pracownikowi aby chciał podjąć wyzwanie?
  - Rola poczucia sensu wykonywania zadania delegowanego przez szefa – „buduj katedrę”
  - Wywieranie wpływu i język korzyści w komunikowaniu delegowanych zadań
  - Jak dostosować komunikację do różnych styli osobowości w komunikowaniu zadania?

Dzień 2
 • V. Rozmowa planująca podczas delegowania zadania
  - Przedstawienie celu i zadania
  - Uzgodnienie działań i zakresu odpowiedzialności pracownika
  - Uzgodnienia działań i zakresu wsparcia menedżera
  - Określenie sposobu i czasu monitorowania zadania
  - Podsumowanie i sprawdzenie zrozumienia

  VI. Rozmowa monitorująca status delegowanego zadania
  - Struktura rozmowy monitorującej
  - Porównanie planu z aktualną sytuacją |
  - Analiza sytuacji – oczekiwane efekty działań
  - Weryfikacja i ewentualna korekta zadania
  - Zakres wsparcia ze strony menedżera
  - Ustalenie terminu kolejnego spotkania
  - Podsumowanie, sprawdzenie zrozumienia, kontrakt

  VII. Rozmowa podsumowująca wykonanie delegowanego zadania
  - Struktura rozmowy podsumowującej
  - Podsumowanie realizacji planu i osiągniętego wyniku
  - Informacja zwrotna – postawa pracownika, jakość współpracy z menedżerem, zespołem
  - Wypracowanie wniosków rozwojowych – zmotywowanie pracownika do kolejnych wyzwań

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest delegowanie zadań i czym różni się od ich wyznaczania
 • Uczestnicy poznają przydatne koncepcje i etapy dotyczące delegowania
 • Uczestnicy dowiedzą się, które zadania należy delegować, a których nie powinno się przekazywać pracownikom
 • Uczestnicy poznają dobre praktyki w delegowaniu zadań dzięki wymianie doświadczeń
 • Uczestnicy uświadomią sobie wagę doboru zadania do predyspozycji i kompetencji pracownika
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność przydzielania odpowiednich zadań odpowiednim pracownikom
 • Uczestnicy będą potrafili zakomunikować zadanie pracownikowi dostosowując przekaz do jego preferencji
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

19-20.07.2022 / Bydgoszcz
data / Miasto
1700,00 PLN
cena netto / os.