Feedback

13.08.2022 - Dąbrowa Górnicza
Doświadczenie:

W Brainstorm Group pełni role trenera.  Jego przygotowanie zawodowe to 13 lat pracy w roli trenera, facylitatora, wykładowcy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji i współpracy zespołowej, motywowania, sprzedaży i negocjacji. Szczególne zainteresowania to zwinne metody zarządzania projektami - Agile oraz myślenie projektowe - Design Thinking. Swoje doświadczenie zdobywał jako trener wewnętrzny w międzynarodowej korporacji wspierając różne jednostki, specjalistów i menadżerów. Był członkiem zespołów wdrożeniowych strategicznych projektów w organizacji.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Akademia Menadżera Sprzedaży. Ukończył także studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest certyfikowanym trenerem i facylitatorem, konsultantem Extended DISC oraz Stylów przywództwa.

Inni mówią o nim: pracuje z pasją i dużym zaangażowaniem, kreatywny, z poczuciem humoru.

Prywatnie uwielbia podróże, zwłaszcza po europejskich krajach wyspiarskich.
 

Marcin_Tomala Marcin Tomala
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

“Feedback is the breakfast of the champions"

Ken Blanchard

 

Feedback jest śniadaniem dla najwybitniejszych, karmią się nim od samego rana. Jest niezwykle ważnym elementem nie tylko w pracy, ale także w codziennym ulepszaniu samego siebie jako człowieka. Wielu z nas może mieć problem zarówno z akceptacją otrzymywanej opinii, jak i z jej efektywnym dawaniem komuś innemu. Budowanie tej świadomości często jest nie lada wyzwaniem zarówno wśród osób, które dają feedback jak i osób, które go przyjmują. Dużo zależy od sposobu „feedbacku". Na ile jest on konstruktywny, opisowy i nie ma charakteru osądu. Jak angażuje rozmówcę, czy go motywuje. Czy widzi dobre intencje od przekazującego, a dla siebie szanse na rozwój. Informacja zwrotna jest pracą u podstaw jeżeli chodzi o budowanie kultury organizacyjnej firmy. Jest szczególnie ważnym elementem doskonalenia pracy ludzi, jak i ulepszania procesów. To od niej wiele zależy Jest punktem wyjścia ale również sposobem na utrzymanie dobrych rzeczy. Często jest źródłem oczekiwanych zmian. W sytuacji konfliktu jawnego, jak i ukrytego jest lekarstwem na poprawę sytuacji.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest osobom, które kierują zespołami i chcą rozwijać swoich pracowników przez kulturę feedbacku. Szkolenie jest również dla specjalistów, którzy chcieliby poćwiczyć komunikowanie dobrych i trudnych rzeczy swoim współpracownikom.

Dzień 1
 • I. Czym jest informacja zwrotna
  - Czym jest, czym nie jest informacja zwrotna?
  - Cel przekazywania informacji zwrotnej
  - Ważne elementy komunikacji przy feedbacku
  - Feedback i emocje jakie mu towarzyszą
  - Miejsce, czas i sposób udzielania feedbacku

  II. Elementy asertywności w udzielaniu informacji zwrotnej
  - Jak się ma feedback do potrzeb ( osoby udzielającej i przyjmującej)
  - Różnica między komunikatem typu ja i typu ty
  - Precyzyjne formułowanie oczekiwań w ramach feedbacku
  - Nasza mapa asertywności
  - Procedura postępowania w przypadku niewywiązania się z umowy

  III. Co tak naprawdę mówimy i co tak naprawdę słyszymy podczas feedbacku?
  - Kwadrat komunikacyjny: model von Thuna
  - Co mówić i jak mówić, aby być słyszanym?
  - Parafrazowanie i zadawanie pytań ( kiedy, jakie i po co) podczas feedbacku

  IV. Metody Feedbacku
  - Stop Sart Continue
  - FUKO i Z FUKO PKZ
  - Model GOLD
  - Feedforward

Korzyści
 • Uczestnicy zrozumieją czym jest informacja zwrotna i jaki jest jej cel
 • Uczestnicy będą potrafi udzielić informacji zwrotnej w oparciu o poznane modele
 • Uczestnicy dowiedzą się jakich elementów należy używać dając informację zwrotną
 • Uczestnicy będą potrafili formułować swoje wypowiedzi w sposób nieoceniający
 • Uczestnicy poznająmodel komunikacji von Thuna i dowiedzą się co z niego wynika
 • Uczestnicy poznają modele feddbacku
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

13.08.2022 / Dąbrowa Górnicza
data / Miasto
950,00 PLN
cena netto / os.