Finanse dla niefinansistów

22-23.06.2023 - Online
Doświadczenie:

W Brainstorm Group pełni rolę trenera i konsultanta.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw zdobywała w takich firmach jak Indesit, Whirlpool, Grapes,  Torf, Dayco czy Famur, gdzie rozwijała swoje umiejętności, obejmując stanowiska  w księgowości, dyrektora ds. kontrolingu czy dyrektora finansowego.

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów MBA na Uniwersytecie LUISS GUIDO CARLI w Rzymie. Ukończyła wiele szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu rachunkowości i finansów, takich jak ACCA czy certyfikaty dyplomowe wydane przez stowarzyszenie księgowych, którego jest członkiem od wielu lat. Jest również wykładowcą akademickim z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania przedsiębiorstwem.

Inni mówią o niej: "nastawiona na realizację celu, motywuje do działania i zaraża optymizmem".

Jej pasją są podróże i etnografia. Podróżuje po Afryce i Azji w poszukiwaniu autentyczności spotykanych ludzi i odwiedzanych miejsc.

Ewa-B Ewa Bąchor
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Dzisiejszy świat opiera się na danych. Dane finansowe, zasady i specjalistyczne nazewnictwo jest często przeszkodą w zrozumieniu otaczającego nas świata i w komunikacji z innymi działami. Nasze szkolenie kierujemy do osób bez przygotowania finansowego, które w codziennej pracy korzystają  z danych finansowych i podejmują decyzje na ich podstawie.  

Na tym kursie poznasz także podstawowe pojęcia z zakresu finansów i rachunkowości, które pomogą  aktywnie uczestniczyć w rozwoju Twojej organizacji i sprawnie komunikować się z działami finansowymi. 

Po ukończeniu tego kursu uzyskasz ogólną wiedzę finansową i zrozumienie wpływu swoich decyzji poza własnym obszarem funkcjonalnym. 
 

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla właścicieli firm, którzy odczuwają potrzebę nabycia podstawowej wiedzy z zakresu finansów, menedżerów działów niefinansowych, którzy chcą usprawnić komunikację ze współpracownikami z działów finansowych, kierowników i pracowników działów niefinansowych, którzy chcieliby zrozumieć mechanizmy finansowe w przedsiębiorstwie jak również dla wszystkich osób opdowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Znaczenie finansów, rachunkowości i kontrolingu dla firmy i wpływ na życie codzienne działów niefinansowych 
  - Różne rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb
  - Odbiorcy informacji z rachunkowości i ich potrzeby

  II. Sprawozdanie finansowe – cele, znaczenie i struktura
  - Istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz cashflow
  - Zasady sporządzania sprawozdań finansowych i ich rozumienia

  III. Sprawozdanie finansowe – dostępne w nim informacje a ich przydatność dla użytkowników
  - Czego można dowiedzieć się ze sprawozdań finansowych /wstęp do czytania sprawozdań finansowych
  - Jak czytać sprawozdanie ze zrozumieniem i po co on nie finansiście

  IV. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego
  - Analiza pionowa i pozioma
  - Wskaźniki płynności 
  - Wskaźniki rentowności
  - Wskaźniki zadłużenia
  - Wskaźniki sprawności działania -analiza cyklu obrotowego oraz rotacji
  - Pojęcie kapitału obrotowego i cyklu konwersji gotówki

Dzień 2
 • V. Case study – praca ze sprawozdaniem finansowym i zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce

  VI. Budżetowanie i planowanie finansowe  z punktu widzenia działu niefinansowego
  - Jak zaplanować działania i budżet działu
  - Jak uwzględnić niewiadome

Korzyści
 • Poznanie istoty i struktury sprawozdań finansowych.
 • Nabycie umiejętności posługiwania się podstawową terminologią z zakresu finansów, rachunkowości i kontrolingu, co ułatwi komunikację z działami finansowymi.
 • Zrozumienie podstawowych mechanizmów finansowych występujących w przedsiębiorstwach.
 • Zrozumienie wpływu działań biznesowych na sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz na sprawozdanie finansowe.
 • Nabycie umiejętności wyciągania wniosków z danych znajdujących się w sprawozdaniu finansowym.
Uczestnik

Szkolenie przeprowadzone w sposób fachowy, profesjonalny w miłej i przyjaznej atmosferze. Trener wykazał się dużą wiedzą i znajmością tematu, a przekazywane zagadnienia były tłumaczone w sposób przejrzysty - były ciekawe i przydatne w praktyce.

Najbliższa edycja szkolenia

22-23.06.2023 / Online
data / Miasto
1700,00 PLN
cena netto / os.