Green Belt Lean Six Sigma - szkolenie certyfikowane

08.07.2024 - 12.08.2024 - Wrocław

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

Sebastian Matyniak to wybitna postać w świecie biznesu, łącząca umiejętności inwestora z doświadczeniem konsultanta. Jako Prezes zarządu Brainstorm Group, nie tylko inwestuje w spółki z różnych sektorów, takich jak Hi-tech czy nieruchomości, ale również wprowadza innowacje i realizuje własne idee biznesowe. Posiada bogate doświadczenie w pracy z setkami firm, w których prowadził transformacje i szkolenia.

Absolwent studiów MBA i wielu programów rozwojowych, znany jest z pasji do negocjacji i lean management. Jego firmy cieszą się ponadprzeciętnym wzrostem, a on sam zyskał reputację inspirującego lidera, który dba o ciągłe doskonalenie i efektywne rozwiązania. Sebastian Matyniak, dzięki swojemu zaangażowaniu w Brainstorm Group i szerokiej działalności inwestycyjnej, uosabia połączenie doświadczenia biznesowego z innowacyjnością. Jego sukces w różnych branżach, skuteczność w negocjacjach i pasja do filozofii lean management czynią go nie tylko skutecznym inwestorem, ale także źródłem cennego ‘smart money’.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, Sebastian Matyniak jest nie tylko finansistą, ale również mentorem i strategiem, wspierającym rozwój biznesowy swoich inwestycji. Więcej informacji o jego osiągnięciach można znaleźć na stronie Brainstorm Group. 

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Filozofia Lean Management jest sprawdzoną koncepcją, którą z powodzeniem stosuje wiele firm w Polsce jak i za granicą. Szczupłe zarządzanie oparte na ciągłym doskonaleniu, eliminacji marnotrawstw, współpracy zespołowej i maksymalizacji jakości zwiększa konkurencyjność organizacji na rynku. Program studiów Lean Management łączy w sobie niezbędną wiedzę z zakresu doskonalenia procesów z umiejętnościami stosowania filozofii Lean w praktyce. Aby umożliwić zrozumienie istoty Lean Management – zajęcia prowadzone są w formie warsztatu aktywizującego wraz z licznymi grami symulacyjnymi i biznesowymi, a także w formie mini wykładów.

Dla kogo?

Akademia przeznaczona jest dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników działów Lean, Kaizen, Ciągłego doskonalenia, specjalistów oraz inżynierów zajmujących się optymalizacją procesów w firmach oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szczupłego zarządzania chcących zwiększyć swoje umiejętności i kompetencje w zakresie doskonalenia procesów.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

* Akademia obdędzie się pod warunkiem zebrania się grupy min. 10 osobowej.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Główne koncepcje doskonalenia procesów 

  - TOC. Teoria ograniczeń

  - SixSigma. Metoda zarządzania jakością oparta na statystyce

  - TPS. System Produkcyjny Toyota

  - KAIZEN
   

Dzień 2
 • Zagraj w Lean. Gra symulująca proces produkcyjny

  - Podstawy szczupłego zarządzania

  - Podstawowe narzędzia stosowane w Lean Manufacturing

  - Mierniki efektywności procesów

  - Rezultaty wynikające z zastosowania narzędzi Lean

Dzień 3
 • 5S. Organizacja miejsca pracy i zarządzanie wizualne

  - Analiza sytuacji

  - Czerwone etykiety

  - Organizacja stanowiska pracy – 5S

  - Audyty obszarów

  - Informacja wizualna a zarządzanie wizualne

  - Wizualizacja efektywności za pomocą wskaźników

  - Case study z wdrożenia (video) – Case Study Mostostal Kraków

Dzień 4
 • Praca standaryzowana

  - Czas taktu a czas cyklu

  - Pełne obciążenie pracą

  - Aspekty BHP, jakościowe i efektywność w procesie standaryzacji

  - Dokumentacja standardu 

  - Case study z wdrożenia (video) – Case study Libru Sea

Dzień 5
 • Rozwiązywanie problemów

  - PDCA

  - Zastosowanie Diagramu Ishikawy w rozwiązywaniu problemów

  - Metoda 5 Why jako droga do poszukiwania źródła problemów

  - Grupowe generowanie możliwych rozwiązań z wykorzystaniem metody superpozycji i klasycznej burzy mózgów

Dzień 6
 • Rozwiązywanie problemów

  - Generowanie rozwiązań w oparciu o model GROW

  - Ocena możliwych rozwiązań z wykorzystaniem najpopularniejszych macierzy

  - Case study z wdrożenia systemu rozwiązywania problemów w Banu BNP Paribas

Dzień 7
 • Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów 

  - Analiza brakowości w procesie

  - Kaizen jako metoda generowania usprawnień

  - Zasady prowadzenia warsztatów Kaizen opartych o PDCA

  - System sugestii pracowniczych –Kaizen Box i rezultaty z jego wprowadzenia

  - Proces zbierania, oceniania i wdrażania sugestii pracowniczych

  - Sposoby wynagradzania pracowników w systemie Kaizen Box

  - Komunikacja wewnętrzna projektu Kaizen Box

  - Case study z firmy ESAB
   

Dzień 8
 • Lean in supply chain – gra symulacyjna 

   

  - Wybór dostawców

   

  - Ocena jakości dostawców

   

  - Zarządzanie zapasami

   

  - Wielkość zapasów

   

  - Kolejkowanie (FIFO, LIFO)

   

  - System Kanban

   

  - Dostarczanie surowców do stanowiska pracy – rola mleczarza – DS. SMITH
   

Dzień 9
 •  

  VSM. Mapowanie strumienia wartości – case study 
   

  - Cele mapowania

   

  - Metodyka mapowania

   

  - Rezultaty mapowania

   

  - Mapa stanu obecnego ćwiczenie mapowania procesu na bazie video
   

Dzień 10
 • VSM. Mapowanie strumienia wartości – case study

  - Identyfikacja wąskich gardeł i marnotrawstw w procesie

  - Generowanie rozwiązań do mapy procesu przyszłego

   

  - Mapa stanu przyszłego

   

  - Case study z wdrożenia - Azoty

Dzień 11
 • TWI – instruktarz stanowiskowy


  - Czym jest TWI + historia

   

  - Co daje TWI

   

  - Standaryzacja z wykorzystaniem TWI

Dzień 12
 • TWI – instruktarz stanowiskowy  

  - Adaptacja pracownika z wykorzystaniem TWI

  - Case Study – ES SYSTEM K

Dzień 13
 • Lean Leader. Przywództwo w kulturze Lean 

  - Jak zaangażować całą organizację w proces usprawnień

  - Obowiązki i rola lidera

Dzień 14
 • Lean Leader. Przywództwo w kulturze Lean

  - Lean to nie tylko narzędzia

  - Gnać przed sobą czy sprawiać aby podążali za tobą?

  - Poziomy przywództwa

Dzień 15
 • TPM. Zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń 

   

  - Cele i filary TPM

   

  - Autonomiczne utrzymanie ruchu

   

  - Narzędzia stosowane w TPM

Dzień 16
 • TPM. Zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń

  - Wskaźniki OE i OEE

  - Zarządzanie awariami i przeglądami

  - Eliminowanie awarii 

  - Case study Atlas
   

Dzień 17
 • SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn 

  - Czynności wewnętrzne

  - Czynności zewnętrzne

  - Obserwacje procesu

Dzień 18
 • SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn

  - Generowanie usprawnień w procesie przezbrojeń

  - Smed na podstawie nagrań video

  - Case study Bilplast

Dzień 19
 • Teoria Hoshin Kanri vs. teoria zarządzania przez cele 

  - Budowanie zrozumienia pracowników poprzez przełożenie dźwigni wzrostu na   aktywności, które na co dzień wykonują

  - Metody wyznaczania celów

  - Sposoby wizualizacji i monitorowania celów i projektów

  - Case study Hager Polo

Dzień 20
 • Teoria Hoshin Kanri vs. teoria zarządzania przez cele

  - Sposoby wizualizacji i monitorowania celów i projektów

  - Case study Hager Polo

Korzyści
 • Uczestnicy zrozumieją czym jest filozofia Lean Management.
 • Uczestnicy przeanalizują jakie elementy sprzyjają wdrożeniom Lean.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak przygotować siebie i innych do zmiany kultury na kulturę Lean.
 • Uczestnicy zwiększą umiejętności w zakresie kompetencji miękkich niezbędnych do wprowadzenia kultury Lean w organizacji.
 • Uczestnicy poznają praktyczne narzędzia niezbędne do optymalizowania procesów w firmie.
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

08.07.2024 - 12.08.2024 / Wrocław
data / Miasto
11900,00 PLN
cena netto / os.