Inspirujące przywództwo

23-24.07.2024 / Dąbrowa Górnicza
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

„Przywództwo to nie bycie u władzy – to dbanie o tych, którymi przewodzisz” powiedział Simon Sinek – antropolog kulturowy, pisarz i mówca motywacyjny, badający kwestię przywództwa. W swoich bestsellerach omówił przykłady z wojska oraz biznesu pokazujące, że najlepiej i najsprawniej działające firmy to te, które znają cel swojego działania oraz są kierowane przez ludzi umiejących porwać innych za swoją wizją. Twierdził, że to właśnie podejście kooperacyjne i wspierające jest tym rodzajem przywództwa, które działa najlepiej, wywierając najsilniejszy i najtrwalszy efekt. Głównym przesłaniem naszego szkolenia będzie teza, że to co jest istotne w przywództwie to właśnie zaproszenie do znaczącej i ciekawej wspólnej podróży i otoczenie parasolem bezpieczeństwa zamiast motywowania i podejścia dyrektywnego. Dzięki temu mamy poczucie samosterowności z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania wobec pracy. Poznamy inspirujące historie mniej i bardziej znanych liderów z różnych kart historii, a także narzędzia i techniki jakie te osoby wykorzystywały. W dzisiejszych czasach, gdzie potrzeby pierwotne zazwyczaj są zaspokajane, pracownicy szukają tego „czegoś”, co odróżnia organizację A od B aby właśnie tam zdecydować się kontynuować swoją karierę. Dla firm z kolei to sposób na podniesienie swojej konkurencyjności na rynku pracy poprzez tworzenie dobrej atmosfery i wykorzystywanie pełnego potencjału pracowników przez coś bardziej znaczącego niż „owocowe środy i pyszna kawa w młodym i dynamicznym zespole”.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest kadrze zarządzającej w firmach (menedżerowie, kierownicy, dyrektorzy). Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. co jest istotne w przywództwie, poznają jak redukować niepewność pracowników w codziennej pracy oraz uświadomią sobie jakie jest znaczenie komunikacji w przewodzeniu.

Korzyści
 • Uczestnicy poznają czym się różni lider od szefa.
 • Uczestnicy dowiedzą się na czym polega przywództwo inspirujące i odpowiedzialne.
 • Uczestnicy będą potrafili kaskadować cele i delegować zadania.
 • Uczestnicy nabędą umiejętności budowania odpowiedzialnego zespołu.
 • Uczestnicy będą potrafili stosować „ekstremalne przywództwo” w życiu codziennym.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Wprowadzenie do przywództwa
  - Co to jest przywództwo?
  - Czym się różni przywództwo od zarządzania?
  - Rodzaje przywództwa oraz autodiagnoza jaki jego rodzaj dominuje w naszym otoczeniu.
  - Jakie są cechy przywódcy oraz co niosą ze sobą dla współpracowników?
  - Jakie cechy są najistotniejsze z perspektywy pracowników – raport satysfakcji pracownika.
  - Znaczenie komunikacji w przewodzeniu.
  - Przykład osobisty jako spoiwo organizacji.
  - Odwaga i bezpieczeństwo – co powinien dawać lider dla organizacji?
  - Wymiana doświadczeń dotyczących spotkanych stylów przywództwa. 
  - Analiza konsekwencji wynikających z różnych stylów przywództwa 

  II. Ekstremalne przywództwo
  - Jak się ma przywództwo do wolności i odpowiedzialności?
  - Odpowiedzialne podejście do zarządzania projektami – NASA i program APOLLO
  - Na co mamy wpływ a na co nie? 7 nawyków skutecznego działania.
  - Podejście wojskowe – „Ekstremalne przywództwo” czyli jak przewodzić w świecie VUCA?
  - Zasady „Ekstremalnego przywództwa” – analiza ich zastosowania w świecie cywilnych organizacji.
  - Jak podejście odpowiedzialne zmienia komunikację i rozwiązywanie problemów w organizacji?
  - Jak zmieniać zespoły z najgorszych w najlepsze dzięki odpowiedzialnemu podejściu?
  - Zarządzanie projektami a odpowiedzialne podejście – raport „Co gryzie PM’a?”.

  III. Siła współpracy - wpływ lidera na budowanie zespołu
  - Dlaczego homo sapiens zdominowali ziemię? – Znaczenie komunikacji i pracy zespołowej
  - Dlaczego i z kim chętnie współpracujemy?
  - Wyprawa Amundsena i zdobycie bieguna południowego
  - Czy to, z kim współpracujemy i w jakiej atmosferze ma dla nas znaczenie? – Piramida Maslowa
  - Cechy odpowiedzialnego zespołu.
  - Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby powstał skuteczny zespół?
  - Nie każ innym się domyślać – znaczenie komunikacji w budowaniu zespołu.
  - Ćwiczenie praktyczne – opracowanie „expose” – wystąpienie publiczne szefa

Dzień 2
 • IV. „Dlaczego” jako dusza organizacji i nieodłączny element inspirującego przywództwa
  - Czy świadomość dlaczego robimy to, co robimy ma znaczenie w pracy?
  - Czy dla pracowników ważny jest cel funkcjonowania organizacji?
  - Autodiagnoza własnej znajomości celów organizacji.
  - Piramida Maslowa i potrzeby bezpieczeństwa i przynależności a improwizacja w pracy.
  - Komunikacja „Dlaczego” w przykładach historycznych.
  - Hoshin kanri czyli kaskadowanie celów w organizacji
  - Co nam daje znajomość sensu działania i przywództwo przez cele?
  - Delegowanie zadań i uprawnień – idea, przykłady i narzędzia do wykorzystania.
  - Przykład delegowania zadań w filmie „APOLLO 13”.
  - Ćwiczenie – opracowanie planu działania zgodnie z wyznaczonym celem.

  V. Znaczenie przywództwa
  - Czy współcześnie przywództwo ma znaczenie? Wymiana doświadczeń w kontekście współczesnego rynku pracy i metodologii „zwinnych” (AGILE) 
  - Przywództwo formalne i nieformalne w organizacji - Kto nadaje kierunek działania w miejscu pracy? 
  - „Zasady Google” – co spowodowało, że Google odniosło taki sukces i dla wielu jest wymarzonym miejscem pracy?
  - Podejście „Lider – lider” – jak zmienić najgorszy zespół w najlepszy? Historia kapitana Marquete’a i okrętu podwodnego USS SANTA FE.
  - Przewodzenie w trudnych sytuacjach – jak i dlaczego lider pierwszy powinien „podwinąć rękawy”?
  - Przykłady historyczne – jak zachowanie lidera pozwoliło przejść od stania nad przepaścią do sukcesu?
  - Wypracowanie modelu zachowania lidera w sytuacji kryzysowej.
  - Ćwiczenie – wystąpienie lidera w sytuacji kryzysowej.

Najbliższe szkolenia

Doświadczenie:

W Brainstorm Group pełni rolę  trenera i konsultanta. Posiada bogate doświadczenie w środowisku VUCA, które nauczyło go, jak zarządzać ludźmi tak, aby rozwijali swój potencjał, zamiast po prostu wykonywać polecenia. Dla niego każda zmiana zaczyna się od silnego przywództwa i umiejętności podłączania zespołu do swojej wizji. Jego doświadczenie zawodowe to praca w największej organizacji w kraju jako oficer w Wojsku Polskim. Ma za sobą projekty zmian w środowisku międzynarodowym. Był uczestnikiem wielu misji zagranicznych, gdzie współpracował z elitarnymi służbami bezpieczeństwa z całego świata. Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, planowania i prowadzeniu transformacji LEAN.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Inni mówią o nim: "zawsze wie co powiedzieć, dobrze przygotowany, zawsze analizuje ryzyko, motywuje innych do działania".

Jego zainteresowania to sport i zdrowy tryb życia w każdej aktywnej postaci. Chętnie zgłębia metodologie LEAN, AGILE i literaturę faktu. Kanapę w domu posiada dla spotkań ze znajomymi, nie dla oglądania telewizji.

Sławek Zelent Sławomir Zelent
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

23-24.07.2024 / Dąbrowa Górnicza
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.