ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

09-10.09.2024 / Wrocław
data / Miasto
3600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) to zestaw praktyk i standardów służących do zarządzania infrastrukturą IT i dostarczania usług IT. Szkolenie z ITIL ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania usługami IT.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

1. Specjalistów ds. IT Service Management (ITSM): Osoby pracujące w dziale ITSM, w tym menedżerowie IT, administratorzy systemów, specjaliści ds. wsparcia technicznego, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie usługami IT, mogą skorzystać z szkolenia z ITIL, aby zdobyć wiedzę na temat najlepszych praktyk i standardów branżowych.

2. Kierownictwa IT: Dyrektorzy IT, kierownicy działów IT oraz inni lidery zespołów technicznych mogą znaleźć w szkoleniu z ITIL cenne narzędzia i wskazówki dotyczące efektywnego zarządzania usługami IT, optymalizacji procesów i doskonalenia jakości świadczonych usług.

3. Specjalistów ds. Wdrażania i Wsparcia Aplikacji: Osoby odpowiedzialne za wdrażanie i wsparcie aplikacji w organizacji, w tym deweloperzy, testerzy oprogramowania i administratorzy systemów, mogą korzystać z szkolenia z ITIL, aby lepiej zrozumieć cykl życia usługi IT oraz w jaki sposób ich praca wpływa na jakość i dostępność usług.

4. Konsultanów IT: Konsultanci IT, którzy doradzają firmom w zakresie doskonalenia procesów i usług IT, mogą wykorzystać szkolenie z ITIL do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, co pozwoli im lepiej zrozumieć potrzeby klientów i proponować skuteczne rozwiązania.

5. Studentów i absolwentów Kierunków Informatycznych: Studenci kierunków informatycznych oraz osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w dziedzinie IT, mogą skorzystać z szkolenia z ITIL, aby zdobyć podstawową wiedzę na temat zarządzania usługami IT i przygotować się do pracy w branży IT.

6. Przedsiębiorców i właścicieli firm: Osoby prowadzące własne firmy mogą znaleźć w szkoleniu z ITIL wartościowe wskazówki dotyczące organizacji pracy, efektywnego wykorzystania zasobów IT oraz zwiększenia satysfakcji klientów poprzez doskonałe świadczenie usług IT.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Zrozumienie Najlepszych Praktyk Branżowych: Szkolenie z ITIL umożliwia uczestnikom zrozumienie i przyswojenie najlepszych praktyk branżowych z zakresu zarządzania usługami IT, co pozwala na efektywne dostarczanie, zarządzanie i doskonalenie usług IT.
 • Poprawa Jakości Usług IT: Poznanie zasad i procesów ITIL pozwala organizacjom na doskonalenie jakości świadczonych usług IT, co przekłada się na zwiększoną satysfakcję klientów i użytkowników końcowych.
 • Zwiększenie Efektywności i Wydajności: Implementacja zasad ITIL może pomóc w identyfikacji i eliminacji zbędnych procesów, co z kolei prowadzi do zwiększenia efektywności i wydajności pracy zespołu IT oraz całej organizacji.
 • Poprawa Zarządzania Ryzykiem i Bezpieczeństwem: Szkolenie z ITIL uczy uczestników o zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem w kontekście usług IT, co pozwala organizacjom lepiej zrozumieć i ograniczać potencjalne zagrożenia dla swoich systemów informatyczn
 • Zwiększenie Zadowolenia Pracowników: Dobre zarządzanie usługami IT może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji pracowników, którzy korzystają z tych usług, co z kolei może wpłynąć pozytywnie na kulturę organizacyjną.
 • Lepsze Zarządzanie Zasobami: Poznanie zasad ITIL pomaga organizacjom w lepszym zarządzaniu zasobami IT, w tym infrastrukturą, aplikacjami, personelem i finansami.
 • Zwiększenie Zdolności Adaptacyjnych: Dzięki implementacji zasad ITIL organizacje stają się bardziej elastyczne i adaptacyjne na zmiany, co jest kluczowe w dynamicznym środowisku biznesowym.
 • Ulepszenie Komunikacji i Współpracy: ITIL promuje efektywną komunikację i współpracę między zespołami IT oraz innymi obszarami organizacji, co sprzyja realizacji celów biznesowych.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Moduł 1. Wprowadzenie do ITIL
  1. Definicja ITIL i historia jego rozwoju
  2. Cele i korzyści z wdrożenia ITIL w organizacji
  3. Zasady i kluczowe elementy struktury ITIL

  Moduł 2. Podstawowe Koncepcje ITIL
  1. Serwis, zarządzanie serwisami IT
  2. Procesy ITIL: Incydent Management, Problem Management, Change Management, Release Management, Service Desk
  3. Cykl życia usługi ITIL: Strategy, Design, Transition, Operation, Continual Service Improvement (CSI)

  Moduł 3: Procesy ITIL (część 1)
  1. Incydent Management: Zarządzanie incydentami, priorytetyzacja, eskalacja
  2. Problem Management: Zarządzanie problemami, analiza przyczyn, działania korygujące
  3. Change Management: Zarządzanie zmianami, ocena wpływu, zapewnienie kontroli

  Moduł 4: Implementacja ITIL w Organizacji
  1. Strategie wdrażania ITIL: Top-down vs. Bottom-up
  2. Wybór odpowiednich procesów ITIL do implementacji
  3. Wyzwania i bariery wdrożenia ITIL

Dzień 2
 • Moduł 5. Procesy ITIL (część 2)
  1. Release Management: Zarządzanie wydaniem, planowanie, wdrażanie i ocena
  2. Service Desk: Obsługa zgłoszeń, wsparcie użytkowników, zarządzanie bazą wiedzy

  Moduł 6. Ciągłe Doskonalenie Usług (CSI) w ITIL
  1. Cele i znaczenie ciągłego doskonalenia usług w ramach ITIL
  2. Metodyki i narzędzia wsparcia ciągłego doskonalenia usług
  3. Pomiar efektywności procesów i usług w kontekście ITIL

  Moduł 7. Zarządzanie Konfiguracją i Aktywami
  1. Zarządzanie konfiguracją: Identyfikacja, kontrola, status i relacje
  2. Zarządzanie aktywami: Rejestracja, weryfikacja, rozliczanie

  Moduł 8. Eksperymentacja i Studium Przypadku
  1. Case Study: Analiza wdrożenia ITIL w rzeczywistej organizacji
  2. Dyskusja nad przeszkodami, sukcesami i lekcjami wyniesionymi z implementacji ITIL
  3. Eksperymentacja z narzędziami ITIL i scenariuszami praktycznymi

Doświadczenie:

Trener, wykładowca akademicki oraz webmaster. Od blisko 15 lat trener szkoleń informatycznych oraz działalności biznesowej, przeprowadził już ponad 6500 godzin szkoleń IT. Specjalizuje się w szkoleniach z pakietu Office oraz systemu CMS Wordpess. Jest również trenerem w zakresie dostępności cyfrowej, przeprowadza audyty stron internetowych w oparciu o standard WCAG 2.1. Jest współautorem materiałów dydaktycznych dotyczących dostępności cyfrowej tworzonych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Prowadzi także zajęcia z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz z szeroko pojętej tematyki druku 3D. O wysokiej jakości jego pracy szkoleniowej świadczy fakt wystawienia wielu pozytywnych referencji z przeprowadzonych szkoleń oraz coraz większa ilość zadowolonych uczestników szkoleń.

Posiada certyfikaty trenera VCC, ECDL Core, ECDL Advanced, IC3 Spark oraz IC3 GS4. Jako nieliczny ukończył specjalistyczne szkolenie trenerów do pracy z osobami w wieku 50+. Certyfikowany Egzaminator VCC, IC3 Spark, IC3 GS4 oraz Microsoft Office Specialist. 
 

T_Żelichowski Tomasz Żelichowski
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

09-10.09.2024 / Wrocław
data / Miasto
3600,00 PLN
cena netto / os.