Komunikacja interpersonalna

20.12.2023 - Lublin

“Najbardziej niebezpiecznym wyrażeniem jest: "zawsze to robiliśmy w ten sposób". ”

Grace Hopper  (kontradmirał marynarki amerykańskiej)
Doświadczenie:

W Brainstorm Group pełni rolę coacha i eksperta ds. rozwoju kompetencji miękkich. Jej przygotowanie zawodowe to kilkanaście lat praktyki zawodowej w roli, trenera, coacha, psychologa i terapeuty. Jej głównymi obszarami zainteresowań zawodowych są automotywacja i motywowanie, radzenie sobie z emocjami i stresem, mindfulness oraz budowanie pewności siebie. Posiada duże doświadczenie w pracy ze zróżnicowanymi grupami uczestników. Prowadziła projekty dla kilkudziesięciu firm, organizacji, szpitali i uczelni.

Jest absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Opolskim, ukończyła również psychologię na Uniwersytecie SWPS. Posiada także dyplomy z licznych kursów doskonalących z zakresu psychologii i pedagogiki.

 Inni mówią o niej: "oaza spokoju, perfekcjonistka, zorientowana na drugiego człowieka".

 Jest matką dwóch uroczych dzieci. W wolnych chwilach udziela lekcji tańca, którego jest pasjonatką.

Marta-B Marta Błońska
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Umiejętności interpersonalne, to umiejętności społeczne, które wykorzystujemy w relacjach z innymi ludźmi w celu: 
- osiągnięcia oczekiwanej skuteczności (podejście związane z potrzebą władzy i statusu),
- inicjowania i podtrzymania pozytywnych relacji z innymi ludźmi (podejście związane z potrzebą aprobaty i akceptacji). 

Umiejętności interpersonalne należą do grupy kompetencji miękkich, psychospołecznych. Bywają niejednokrotnie niewymierne i trudne do precyzyjnego oszacowania. Niemniej jednak są kluczowym elementem kompetencji zawodowych, które pomagają pracownikowi odnaleźć się na rynku pracy, a organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla memedżerów budujących swoją osobowość oraz wszystkich, którzy chcą poznać i pogłębić wiedzę na temat skutecznej  komunikacji.

Dzień 1
 • I. Wprowadzenie do tematu
  - Cele komunikowania się?
  - Czym jest komunikacja w zespole?
  - Znaczenie komunikacji we współpracy i budowaniu relacji?

  II. Jak się komunikować, aby osiągnąć porozumienie w zespole
  - Style społecznej komunikacji - określenie własnego stylu komunikacji
    - Indywidualne dostosowanie przekazu do stylu komunikacji odbiorcy
    - Sposoby odbioru typowych zachowań i styli komunikacji 
  - Komunikacja werbalna
  - Komunikacja niewerbalna
  - Stereotypy w komunikacji
    - Jak rozpoznać „trudny typ odbiorcy” i jakie są sposoby na porozumienie się?
    - Jak przekazywać informacje, aby być zrozumiałym i profesjonalnym – oddzielenie emocji od faktów

  III. Strategia komunikowania się w praktyce
  - Aktywne słuchanie – jak słuchać, aby usłyszeć?
  - Techniki aktywnego słuchania – przytakiwanie, parafraza, odzwierciedlanie, dopytywanie
  - Reakcja odbiorcy na techniki aktywnego słuchania

  IV. Komunikacja niewerbalna
  - Funkcje komunikacji niewerbalnej
  - Komunikaty niewerbalne – ćwiczenie
  - Komunikaty interakcyjne
  - Emocje w komunikacji niewerbalnej: jak z nich korzystać
  - Zakłócenia komunikacji – ćwiczenie

  V. Bariery w komunikacji społecznej i ich przezwyciężanie
  - Bariery komunikacyjne
  - Bariery utrudniające słuchanie – ćwiczenie
  - Zakłócenia komunikacji w bliskich relacjach
  - Techniki przezwyciężania barier w komunikacji
  - Przekonania ograniczające i wspierające
  - Umiejętności sprzyjających nieoceniającemu komunikowaniu

  VI. Elementy asertywności w komunikacji
  - Asertywna odmowa, pochwała, krytyka – odgrywanie scenek
  - Asertywne wyrażanie próśb/ poleceń
  - Asertywne wyrażanie złości 
  - Zastosowanie komunikatu typu ja w asertywnej komunikacji
   

Korzyści
 • Uczestnicy nauczą się komunikowania się w sposób pozwalający zrozumieć się z odbiorcą mimo różnic i osiągnąć założonych celów
 • Uczestnicy nauczą się jak porozumiewać się w sposób efektywny, z nastawieniem na słuchanie, zrozumienie i umiejętne przekazanie informacji zwrotnej
 • Uczestnicy nauczą się budowania komunikatów zgodnych z intencją i rozumienia komunikatów nadawcy zgodnych z założeniem
 • Uczestnicy nauczą się identyfikacji i analizy problemów, które rodzi brak komunikacji i współpracy
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

20.12.2023 / Lublin
data / Miasto
990,00 PLN
cena netto / os.