Lean Management w usługach

22-23.06.2023 - Szczawnica

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.

Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych. Certyfikowany trener MTQ 48 i MTQ Plus.

Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.

Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Pracując w projektach z obszaru Lean Management w usługach często spotykaliśmy się z opinią, że system ten jest dedykowany do produkcji oraz z pytaniami o co w ogóle z tym Leanem chodzi. Filozofia mocno zakorzeniona jest w kulturze Japonii ale czy tylko w produkcji? Oczywiście nie. Takie filary Lean Management jak: szacunek do ludzi, ciągłe doskonalenie, eliminacja marnotrawstw, jakość wbudowana w proces, produkcja dokładnie na czas są uniwersalne i można je połączyć z każdym obszarem pracy jak i życia. Zrozumienie tych filarów przez każdego pracownika w firmie jest konieczne do zmiany kulturowej, która to gwarantuje poprawę efektywności, transparentności i zaangażowania. Lean Management to filozofia która wymaga ciągłej pracy. Nie da się po prostu wdrożyć projektowo tej filozofii. Wymaga ona ciągłego zaangażowania od całego zespołu od Prezesa firmy po pracownika, ciągłej pracy nad zrozumieniem idei oraz ciągłego kształcenia i doskonalenia.

To szkolenie przeznaczone jest zarówno dla pracowników jak i menedżerów, którzy są świadomi zmieniających się wymagań i oczekiwań Klientów, którzy chcą poprawiać efektywność swojej pracy poprzez zmianę kulturową w swojej firmie. Szkolenie także pozwala przygotować pracowników do pracy w firmie dla której praca wg. zasad Lean Management jest ważna i utrzymanie standardów pracy jest kluczowe dla działania organizacji.

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia pracy indywidualnej i zespołowej oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu nieustannego doskonalenia procesów i polepszania wyników pracy. Grupę docelową stanowią przede wszystkim specjaliści i kierownicy zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów bezpośrednio zaangażowani w planowanie i realizację zadań indywidualnych i zespołowych. Pozyskane kompetencje pozwolą przyspieszyć działanie, podniosą jakość pracy i wartość organizacji.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. 5 filarów Lean Management
  - Lean management jako zmiana kulturowa
  - Historia powstania filozofii lean management i przyczyny które spowodowały, że stosuje się ją w produkcji 
  - Kodeks Bushido w życiu Samuraja – 11 zasad etyki, pracy i walki, które są aktualne do dzisiaj
  - Filary Lean Management w usługach
       - Szacunek do ludzi
       - Ciągłe doskonalenie
       - Eliminacja marnotrawstwa
       - Jakość wbudowana w proces
       - Produkcja dokładnie na czas

  II. Zrozumienie filozofii - symulacja procesu wytwarzania wartości w usługach
  - Formy marnotrawstwa (Muri, Mura, Muda) 
  - Dziewięć kategorii marnotrawstwa 
  - Marnotrawstwo w procesach
  - Elementy systemu Lean Management – Kaizen, Program 5S, JIT, Jidoka 
  - Transparentność informacji w systemie Lean Management
  - Role i podział zadań w systemie Lean Management

  III. Program 5S
  - 5S jako zestaw działań dzięki którym miejsce pracy: biurko,komputer, dysk sieciowy, system operacyjny staje się przejrzyste i pozbawione zbędnych elementów
  - 5S w zarządzaniu wizualnym 
  - Podstawowe taktyki programu 5S
  - Sortowanie: porządkowanie pulpitu, katalogów itd.
  - Systematyka  –  standardy  zapisywania  plików,  zasady  kolejkowania  zadań,  opisy,  stosowanie  kolorowych oznaczeń, wizualne ciągi przepływu informacji, strukturyzacja informacji, Yokoten – centra wiedzy, zarządzanie wiedzą
  - Sprzątanie – miejsce pracy, materiały, dokumenty

Dzień 2
 • IV. Jidoka - jakość wbudowana w proces produkcyjny
  - Szybkie  wykrywanie  i  pokonywanie  problemu:  ustalanie  standardów,  wysyłka  próbki  zadania,  możliwość zatrzymania realizacji projektu przez każdego pracownika itp.
  - Metodologia – wykrycie problemu, zakłócenie przepływu, zatrzymanie procesu, usunięcie problemu, usprawnienie procesu Andon w usługach
  - Standaryzacja i jej wpływ na proces

  V. Just in time
  - Identyfikacja Klienta i potrzeb Klienta wewnętrznego i zewnętrznego
  - Orientacja na proces (dostarczanie zadania) vs orientacja na wartość dla Klienta 
  - Przepływ jednej sztuki – na przykładzie gry symulacyjnej w usługach
  - Strumień wartości Balansowanie pracy
  - System PUSH vs PULL w usługach
  - Jak system Kanban zastosować usługach SMED i TPM w usługach

  VI. KAIZEN - usprawnienia wykonywane w małych porcjach prowadzące do dużych osiągnięć
  - Zastąpienie nowego standardu, nowym doskonalszym 
  - Optymalizacja ekspercka vs optymalizacja pracownicza 
  - Genchi Genbutsu – idź i sam zobacz
  - Nemawashi 
  - Wykres Gantt’a 
  - Schemat blokowy
  - Makigami 
  - Shaghetti chart
  - Value stream mapping jako jedno z najważniejszych narzędzi stosowanych w usługach
  - Metodologia Kaizen w suługach: przedmiot, zespół, mapa, diagnoza, wizja, PDCA, standard, refleksja 
  - Zastosowanie Diagramu Ishikawy i 5Why w rozwiązywaniu problemów

Korzyści
 • Uczestnicy zrozumieją czym jest filozofia Lean Management i jak przełożyć ją na usługi,
 • Uczestnicy dowiedzą się jak przygotować siebie i innych do zmiany kultury na kulturę Lean.
 • Uczestnicy przeanalizują jakie elementy sprzyjają wdrożeniom Lean.
 • Uczestnicy zapoznają się z filarami Lean Management.
 • Uczestnicy poznają narzędzia i techniki Lean Management – program 5S, JIT, Jidoka, Kaizen w przełożeniu na pracę w usługach.
 • Uczestnicy uświadomią sobie wagę zaangażowania pracowników i menedżerów wszystkich szczebli w realizację zmiany kulturowej.
 • Uczestnicy będą potrafili poradzić sobie we wprowadzeniu poszczególnych filarów Lean.
 • Uczestnicy będą uczestniczyli w symulacji pracy projektowej w usługach i optymalizacji pracy w projekcie.
Uczestnik

Szkolenie godne polecenia, przede wszystkim ze względu na zdobytą wiedzę i praktyczne umiejętności. Pełen profesjonalizm prowadzącego szkolenie, jego duża wiedza jak również przkłady z życia wzięte są jego niezaprzeczalnym atutem.

Najbliższa edycja szkolenia

08-09.05.2023 / Online
data / Miasto
1850,00 PLN
cena netto / os.