Menedżer w świecie VUCA - zarządzanie 4.0

19-20.07.2022 - Katowice
Doświadczenie:

W Brainstorm Group pełni role trenera.  Jego przygotowanie zawodowe to 13 lat pracy w roli trenera, facylitatora, wykładowcy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji i współpracy zespołowej, motywowania, sprzedaży i negocjacji. Szczególne zainteresowania to zwinne metody zarządzania projektami - Agile oraz myślenie projektowe - Design Thinking. Swoje doświadczenie zdobywał jako trener wewnętrzny w międzynarodowej korporacji wspierając różne jednostki, specjalistów i menadżerów. Był członkiem zespołów wdrożeniowych strategicznych projektów w organizacji.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Akademia Menadżera Sprzedaży. Ukończył także studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest certyfikowanym trenerem i facylitatorem, konsultantem Extended DISC oraz Stylów przywództwa.

Inni mówią o nim: pracuje z pasją i dużym zaangażowaniem, kreatywny, z poczuciem humoru.

Prywatnie uwielbia podróże, zwłaszcza po europejskich krajach wyspiarskich.
 

Marcin_Tomala Marcin Tomala
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Dzisiejsze stale rosnące tempo zmian, wprowadziło stosunkowo proste środowisko dwudziestowieczne w świat turbulencji XXI wieku. Część menedżerów „stanęła w miejscu” i niestety nie jest przygotowana do nowych wyzwań. Powtarzają podejście linearne, gdzie ważnym punktem odniesienia jest ciąg przyczynowo-skutkowy i on jest głównym sposobem myślenia w rozwiązywaniu problemów. Niestety obecnie stają się bezradni, wobec zdarzeń pozbawionych schematów, wzorców, a sygnały bywają ledwie dostrzegalne.

VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów z U.A. Army War College na określenie sytuacji jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Każda z wymienionych sytuacji stanowi wyzwanie współczesnego świata dla menedżera i wymaga od niego  odpowiedniego podejścia.
 

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla menedżerów, ludzi zarządzających kadrami, Działów HR a także dla osób zainteresowanych tematem zarządzania.

Dzień 1
 • I. Czym jest VUCA
  - Skąd wzięło się pojęcie VUCA
  - Definicja akronimu VUCA i znaczenie każdego z elementów
  - SPAM czyli polska wersja świata VUCA

  II. Sposoby radzenia sobie w świecie VUCA
  - Cztery sposoby radzenia sobie w świecie VUCA – „VUCA Prime”
  - Czynnik VUCA, a reakcja VUCA Prime

  III. Przywództwo VUCA
  - Nowy paradygmat przywództwa
  - Inteligencja kognitywna
  - Umiejętność patrzenia na sytuacje trudne z perspektywy „obserwatora”

Dzień 2
 • IV. Model przywództwa R. Diltsa a świecie VUCA
  - Umiejętności „ja”
  - Umiejętności interpersonalne
  - Umiejętności myślenia systemowego
  - Umiejętności myślenia strategicznego

  V. Organizacja w świecie VUCA
  - Transformacja sposobu działania całej organizacji
  - Skomplikowane czy złożone

  VI. VUCA maindset
  - Pytania transformacyjne Alana Seale
  - Drabina wnioskowania Chrisa Argyrisa
  - Stoicyzm w świecie VUCA

  VII. Zarządzanie 4.0 a świat VUCA
  - Pracownik w centrum uwagi
  - Lider nie musi być ekspertem
  - Mnożenie, a nie dodawanie zasobów

Korzyści
 • Użytkownicy dowieczą się jaka jest historia świata VUCA oraz jaka jest charakterystyka czterech obszarów, które tworzą świat VUCA
 • Użytkownicy dowieczą się jakie są czynniki ryzyka płynące z otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji w świecie VUCA
 • Użytkownicy dowieczą się jak przeciwdziałać niekorzystnym aspektom świata VUCA
 • Użytkownicy będą potrafili funkcjonować w środowisku charakteryzującym się dużą zmiennością, niepewnością, złożonością, nieprzewidywalnością
 • Uczestnicy poznają jakie kompetencje powinien posiadać menedżer aby skutecznie funkcjonować w nowej VUCA rzeczywistości
 • Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo klasyfikować własne sytuacje biznesowe w odniesieniu do poszczególnych obszarów VUCA
 • Uczestnicy będą potrafili poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w roli menedżera dzięki poznanym i przećwiczonym technikom radzenia sobie w nowych okolicznościach
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

19-20.07.2022 / Katowice
data / Miasto
1900,00 PLN
cena netto / os.