MS PowerPoint

10-11.06.2024 - Online
Doświadczenie:

Trener, wykładowca akademicki oraz webmaster. Od blisko 15 lat trener szkoleń informatycznych oraz działalności biznesowej, przeprowadził już ponad 6500 godzin szkoleń IT. Specjalizuje się w szkoleniach z pakietu Office oraz systemu CMS Wordpess. Jest również trenerem w zakresie dostępności cyfrowej, przeprowadza audyty stron internetowych w oparciu o standard WCAG 2.1. Jest współautorem materiałów dydaktycznych dotyczących dostępności cyfrowej tworzonych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Prowadzi także zajęcia z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz z szeroko pojętej tematyki druku 3D. O wysokiej jakości jego pracy szkoleniowej świadczy fakt wystawienia wielu pozytywnych referencji z przeprowadzonych szkoleń oraz coraz większa ilość zadowolonych uczestników szkoleń.

Posiada certyfikaty trenera VCC, ECDL Core, ECDL Advanced, IC3 Spark oraz IC3 GS4. Jako nieliczny ukończył specjalistyczne szkolenie trenerów do pracy z osobami w wieku 50+. Certyfikowany Egzaminator VCC, IC3 Spark, IC3 GS4 oraz Microsoft Office Specialist. 
 

T_Żelichowski Tomasz Żelichowski
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą poznać zaawansowane możliwości tworzenia prezentacji multimedialnych w programie MS PowerPoint.

Cele Szkolenia:
- wykorzystywanie najpopularniejszych funkcji aplikacji MS PowerPoint celem tworzenia profesjonalnych prezentacji multimedialnych
- poznanie zasad projektowania prezentacji 
- używanie narzędzi uatrakcyjniających prezentację
- przygotowywanie profesjonalnego pokazu slajdów
- poznanie możliwości profesjonalnego animowania obiektów, w tym obiektów 3D

Dla kogo?

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z różnorakimi opcjami programu Microsoft PowerPoint dedykowanymi pod kątem tworzenia profesjonalnych prezentacji multimedialnych.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Moduł 1. Wstęp do prezentowania informacji
  - Rodzaje prezentowanych informacji
  - Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
  - Etapy tworzenia prezentacji multimedialnych

  Moduł 2. Specyfikacja programu MS PowerPoint i opcje zaawansowane
  - Omówienie programu
  - Kluczowe funkcjonalności oraz opcje
  - Tworzenie animacji
  - Rodzaje animacji
  - Animacje 3D oraz sceny obiektów 3D
  - Ścieżki ruchu
  - Przejścia między slajdami

  Moduł 3. Zasady prezentowania
  - "Must have" prezentacji multimedialnej
  - Klasyczne błędy prezentacji

  Moduł 4. Zasady projektowania prezentacji
  - Dobór barw w prezentacji
  - Kodowanie kolorów
  - Schematy kolorystyczne

  Moduł 5. Narzędzie wspierające projektowanie kolorystyczne
  - Szablony i motywy

Dzień 2
 • Moduł 1. Wzorce slajdów oraz materiałów informacyjnych
  - Tworzenie slajdów za pomocą wzorców
  - Pokaz niestandardowy

  Moduł 2. Formatowanie obiektów
  - Zdjęcia oraz grafiki
  - Dostępne formaty zdjęć oraz grafik
  - Źródła zdjęć oraz grafik – banki zdjęć
  - Szybkie usuwanie tła z grafik/zdjęć
  - Smart Art - tworzenie, modyfikacja oraz animowanie
  - Obiekty 3D
  - Ikony
  - Autokształty
  - Tabele i ich animowanie
  - Wykresy i ich animowanie
  - Wideo i dźwięki
  - Nagrywanie dźwięku oraz zawartości ekranu
  - Podpis odręczny i animacje

  Moduł 3. Zastosowanie narzędzi uatrakcyjniających prezentację
  - Cechy dobrej prezentacji
  - Narzędzia uatrakcyjniające prezentację (infografiki, zakładki, nieliniowość, nowoczesne przejścia slajdów, podsumowanie)

  Moduł 4. Zaawansowane opcje wydruku
  - Drukowanie - opcje zaawansowane
  - Drukowanie materiałów informacyjnych

Korzyści
 • Zdobycie zaawansowanej oraz praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania programu MS PowerPoint do tworzenia prezentacji.
 • Poznanie zasad tworzenia prezentacji, umiejętność poprawy błędów.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności umożliwiające stworzenia prezentacji na wysokim poziomie profesjonalizmu.
 • Lepsze wykorzystanie narzędzi dostępnych w MS PowerPoint przy prezentowaniu danych.
 • Firma zwiększy efektywność pracy pracowników przy prezentowaniu danych przy użyciu MS PowerPoint.
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

10-11.06.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.