Przygotowanie do egzaminu Scrum Master

28-29.08.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Scrum to uproszczone ramy postępowania, które pomagają poszczególnym osobom, zespołom i organizacjom wytwarzać wartość poprzez adaptacyjne rozwiązywanie złożonych problemów. 

„Szkolenie NIE JEST oficjalnym przygotowaniem pod certyfikację Professional Scrum Master ™I (PSM I) organizacji Scrum (.)org. NIE JEST w żaden sposób powiązane ze znakami towarowymi Scrum (.)org, które są zarejestrowane w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych oraz w innych krajach.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla obecnych Scrum Masterów, jak i osób chcą pełnić rolę Scrum Mastera, dla Właścicieli Produktu, kierowników projektów, produktu, liderów zespołów deweloperskich oraz deweloperów, a także do menedżerów działów, departamentów i zespołów, pragnących:
• Poznać i efektywnie stosować framework Scrum i jego elementy.
• Zwiększyć efektywność i skuteczność swoich działań i projektów, dzięki zastosowaniu zasad i praktyk zwinnych.
 

 

 

Korzyści
 • Uczestnicy poznają główne założenia filozofii AGILE
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest SCRUM, pozna jego filary i wartości
 • Uczestnicy poznają role i odpowiedzialności w SCRUMie
 • Uczestnicy poznają wydarzenia w SCRUM, ich cel i przebieg
 • Uczestnicy wejdą w rolę uczestnika wydarzeń
 • Uczestnicy poznają zasady związane z egzaminem
 • Uczestnicy przećwiczą rozwiązywanie pytań w stylu pytań certyfikujących

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Czym jest Agile?
  - Czym jest Agile, oraz czym nie jest?
  - Skąd A gile w IT? - krótka historia rozwoju komputerów i geneza Manifestu Agile
  - Manifest, filozofia i pryncypia Agile - główne postulaty sprawności
  - Zdrowy rozsądek ponad wszystko - zasady uzupełniające Manifest Agile

  II. Metodyka SCRUM
  - Filary i wartości SCRUM
  - Artefakty SCRUM: Product Backlog, Sprint Backlog, Przyrost
  - Role w SCRUM: Product Owner, Scrum master, Deweloperzy
  - Iteracyjność w SCRUM - podejście przyrostowe
  - Zobowiązania i odpowiedzialności w SCRUM
  - Sprint jako jednostka pracy w SCRUM Sprintu,
  - Wydarzenia w SCRUM: Planowanie Sprintu, codzienny SCRUM, Podsumowanie Sprintu, Retrospektywa Sprintu

Dzień 2
 • III. Zasady tworzenia wymagań wg zwinnej filozofii
  - Product Backlog
  - Pisanie Historyjek - (User stores). Kryteria akceptacji potrzeb i oczekiwań Klientów i użytkowników
  - Definition of Ready, czyli kryterium gotowości do wykonania pracy (realizacji Historyjki)
  - Definition of Done, czyli kryterium ukończenia

  IV. Realizacja sposobu  szacowania złożoności zadań w SCRUM
  - Estymowanie pracy
  - Story Points, czyli szacowanie w punktach
  - Velocity i korzystanie z danych historycznych

  V. Przygotowanie do egzaminu Scrum Master
  - Zasady związane z egzaminem
  - Framework
  - Scrum Guide 2020
  - Dobre praktyki
  - Pytania w stylu pytań certyfikujących

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

Sebastian Matyniak to wybitna postać w świecie biznesu, łącząca umiejętności inwestora z doświadczeniem konsultanta. Jako Prezes zarządu Brainstorm Group, nie tylko inwestuje w spółki z różnych sektorów, takich jak Hi-tech czy nieruchomości, ale również wprowadza innowacje i realizuje własne idee biznesowe. Posiada bogate doświadczenie w pracy z setkami firm, w których prowadził transformacje i szkolenia.

Absolwent studiów MBA i wielu programów rozwojowych, znany jest z pasji do negocjacji i lean management. Jego firmy cieszą się ponadprzeciętnym wzrostem, a on sam zyskał reputację inspirującego lidera, który dba o ciągłe doskonalenie i efektywne rozwiązania. Sebastian Matyniak, dzięki swojemu zaangażowaniu w Brainstorm Group i szerokiej działalności inwestycyjnej, uosabia połączenie doświadczenia biznesowego z innowacyjnością. Jego sukces w różnych branżach, skuteczność w negocjacjach i pasja do filozofii lean management czynią go nie tylko skutecznym inwestorem, ale także źródłem cennego ‘smart money’.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, Sebastian Matyniak jest nie tylko finansistą, ale również mentorem i strategiem, wspierającym rozwój biznesowy swoich inwestycji. Więcej informacji o jego osiągnięciach można znaleźć na stronie Brainstorm Group. 

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

28-29.08.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.