Przygotowanie do egzaminu Scrum Master

16-17.03.2023 - Online

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.

Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych. Certyfikowany trener MTQ 48 i MTQ Plus.

Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.

Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Scrum to uproszczone ramy postępowania, które pomagają poszczególnym osobom, zespołom i organizacjom wytwarzać wartość poprzez adaptacyjne rozwiązywanie złożonych problemów. 

„Szkolenie NIE JEST oficjalnym przygotowaniem pod certyfikację Professional Scrum Master ™I (PSM I) organizacji Scrum (.)org. NIE JEST w żaden sposób powiązane ze znakami towarowymi Scrum (.)org, które są zarejestrowane w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych oraz w innych krajach.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla obecnych Scrum Masterów, jak i osób chcą pełnić rolę Scrum Mastera, dla Właścicieli Produktu, kierowników projektów, produktu, liderów zespołów deweloperskich oraz deweloperów, a także do menedżerów działów, departamentów i zespołów, pragnących:
• Poznać i efektywnie stosować framework Scrum i jego elementy.
• Zwiększyć efektywność i skuteczność swoich działań i projektów, dzięki zastosowaniu zasad i praktyk zwinnych.
 

 

 

Dzień 1
 • I. Czym jest Agile?
  - Czym jest Agile, oraz czym nie jest?
  - Skąd A gile w IT? - krótka historia rozwoju komputerów i geneza Manifestu Agile
  - Manifest, filozofia i pryncypia Agile - główne postulaty sprawności
  - Zdrowy rozsądek ponad wszystko - zasady uzupełniające Manifest Agile

  II. Metodyka SCRUM
  - Filary i wartości SCRUM
  - Artefakty SCRUM: Product Backlog, Sprint Backlog, Przyrost
  - Role w SCRUM: Product Owner, Scrum master, Deweloperzy
  - Iteracyjność w SCRUM - podejście przyrostowe
  - Zobowiązania i odpowiedzialności w SCRUM
  - Sprint jako jednostka pracy w SCRUM Sprintu,
  - Wydarzenia w SCRUM: Planowanie Sprintu, codzienny SCRUM, Podsumowanie Sprintu, Retrospektywa Sprintu

Dzień 2
 • III. Zasady tworzenia wymagań wg zwinnej filozofii
  - Product Backlog
  - Pisanie Historyjek - (User stores). Kryteria akceptacji potrzeb i oczekiwań Klientów i użytkowników
  - Definition of Ready, czyli kryterium gotowości do wykonania pracy (realizacji Historyjki)
  - Definition of Done, czyli kryterium ukończenia

  IV. Realizacja sposobu  szacowania złożoności zadań w SCRUM
  - Estymowanie pracy
  - Story Points, czyli szacowanie w punktach
  - Velocity i korzystanie z danych historycznych

  V. Przygotowanie do egzaminu Scrum Master
  - Zasady związane z egzaminem
  - Framework
  - Scrum Guide 2020
  - Dobre praktyki
  - Pytania w stylu pytań certyfikujących

Korzyści
 • Uczestnicy poznają główne założenia filozofii AGILE
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest SCRUM, pozna jego filary i wartości
 • Uczestnicy poznają role i odpowiedzialności w SCRUMie
 • Uczestnicy poznają wydarzenia w SCRUM, ich cel i przebieg
 • Uczestnicy wejdą w rolę uczestnika wydarzeń
 • Uczestnicy poznają zasady związane z egzaminem
 • Uczestnicy przećwiczą rozwiązywanie pytań w stylu pytań certyfikujących
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

16-17.03.2023 / Online
data / Miasto
1900,00 PLN
cena netto / os.