Przywództwo w turkusowym kolorze

02-03.08.2023 - Białystok

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.

Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych. Certyfikowany trener MTQ 48 i MTQ Plus.

Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.

Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Turkusowa organizacja to koncepcja stworzona i opisana przez Frederica Laloux. Laloux w swojej książce Pracować inaczej wizjoner podzielił organizacje na cztery różne grupy. Każdemu etapowi w rozwoju odpowiada inny kolor. Zdaniem autora, turkus to kolejny etap w rozwoju organizacji, który jednak wymaga od tworzących go ludzi pewnej dojrzałości.

Turkusowy model zarządzania kładzie największy nacisk na demokrację, wolność i współpracę. Pracownicy nie podlegają nikomu, sami tworzą firmę i wypełniają jej misje. Wszyscy robią to, co potrafią i ponoszą za to pełną odpowiedzialność. Organizacje turkusowe wyróżnia duża swoboda – pracownicy mają poczucie wspólnoty i podejmują decyzje zespołowo. Aby turkusowe zarządzanie było skuteczne, każdy z pracowników musi wiedzieć, do czego dąży oraz jaką odpowiedzialność ponosi w organizacji. Bardzo ważne jest także duże zaufanie – w turkusowych firmach często panuje domowa, rodzinna atmosfera.
 

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest kadrze zarządzającej w firmach (menedżerowie, kierownicy, dyrektorzy), a także wszystkim, którzy zarządzają ludźmi.

Dzień 1
 • I. Czym jest zarządzanie i przywództwo
  - Na czym polega zarządzanie
  - Cztery podstawowe funkcje zarządzania
  - Role pełnione w zespole
  - Przywództwo formalne vs. naturalny lider
  - Autorytet menadżera
  - Źródła władzy menadżera
  - Rodzaje przywództwa

  II. Zasady wysokiej skuteczności zespołów
  - Zasady i dysfunkcje pracy zespołów
  - Motywowanie a motywacja pracowników
  - Bezpieczeństwo psychologiczne pracowników

  III. Firma jako organizacja, która podlega ewolucji
  - Kiedy mówimy o firmie, a kiedy o organizacji
  - Kultura organizacyjna i jej funkcje
  - Fazy rozwoju organizacji
  - Jak zmienia się przywództwo wraz ze zmianą „koloru organizacji”

Dzień 2
 • IV. Turkusowa organizacja
  - Czym jest turkusowa organizacja
  - Filary turkusowej organizacji
  - Zarządzanie w turkusowej organizacji
  - Co z przywództwem w turkusowej organizacji
  - Zalety turkusowej organizacji
  - Wady turkusowej organizacji
  - Przywództwo w kolorze turkusu

  V.  Przykłady turkusowych organizacji
  - Przykłady i najlepsze praktyki turkusowych organizacji na świecie
  - Przykłady i najlepsze praktyki turkusowych organizacji w Polsce

  VI. Opracowanie koncepcji turkusowej organizacji
  - Praca warsztatowa i budowanie koncepcji organizacji turkusowej
  - Prezentacje koncepcji przez grupy
  - Feedback i omówienie wniosków

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się na czym polega zarządzanie i przywództwo.
 • Uczestnicy poznają jak ewoluuje przywództwo w organizacjach.
 • Uczestnicy dowiedzą się na czym polegają fazy rozwoju organizacji.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak zmienia się przywództwo wraz ze zmianą „koloru organizacji”.
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest turkusowa organizacja.
 • Uczestnicy dowiedzą się na czym polega zarządzanie turkusowe.
 • Uczestnicy poznają jakie są trzy filary potrzebne do wykształcenia przełomowej formy zarządzania w turkusie.
 • Uczestnicy poznają zalety i wady turkusowego zarządzania.
 • Uczestnicy poznają przykłady organizacji turkusowych.
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

05-06.07.2023 / Online
data / Miasto
1900,00 PLN
cena netto / os.