AGILE – zwinne zarządzanie projektami

07-08.08.2024 / Warszawa
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Metodyki  zwinne,  odkąd  powstały,  zdobywają  coraz  większą  popularność  w  wielu  obszarach  biznesu.  Są już  stosowane,  jako  metoda zarządzania  projektami,  w prawie  wszystkich  branżach  i  obszarach  biznesu – sprzedaż, marketing, HR oraz oczywiście tam gdzie miały swoje pierwsze zastosowanie – w  IT. Dynamiczne budowanie  rozwiązań  przynoszących  wysokiej  jakości  wartość,  to  korzyść  jaką  daje  Agile firmom, funkcjonującym w świecie VUCA. Firmy są świadome, że innowacje, elastyczność, szybkość i umiejętność szybkiego dopasowania produktu lub usługi do  potrzeb klientów są kluczowe na rynku wysokiej konkurencyjności. Jeśli chcesz poznać filozofię Agile, doświadczyć najważniejszych metodyk pracy wg tej filozofii oraz otrzymać praktyczne doświadczenie i narzędzia pracy wspierające to podejście, skorzystaj z naszego szkolenia.

 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących wyższe szczeble zarządcze jak dyrektorzy IT, kierownicy projektów, oraz osoby pełniące kluczowe aktywności przy realizacji projektu już w samym zespole projektowym.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

 

 

Korzyści
 • Nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystania metodyki zwinnego zarządzania Agile.
 • Nabycie zdolności kształtowania własnego rozwoju w roli Product Owner, Zespół Scrum, Scrum Mastera oraz zdolność odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Czym jest Agile?
  - Gra symulacyjna - doświadczenie przez uczestników potrzeby większej elastyczności w działaniach projektowych na przykładzie rzeczywistości VUCA
  - Jak Jagiełło przechytrzył Krzyżaków i jak pokonano niepokonaną Spartę czyli po co nam Agile?
  - Trendy rozwojowe i dynamika zmian, bezprecedensowy rozwój nowych technologii i powszechna globalizacja – dlaczego potrzebna jest zmiana podejścia projektowego?
  - Czym jest Agile, oraz czym nie jest?
  - Na czym polega bycie Agile? - Codzienne przykłady sprawności i zwinności
  - Skąd Agile w IT? - krótka historia rozwoju komputerów i geneza Manifestu Agile
  - Manifest, filozofia i pryncypia Agile - główne postulaty sprawności
  - Zdrowy rozsądek ponad wszystko - zasady uzupełniające Manifest Agile
  - Założenia wytwarzania zwinnego w Agile

  II. Bilans dochodów i wydatków domowych - zasady zarządzania domowym budżetem
  - Styl zarządzania w Agile
  - Styl pracy zgodny z filozofią Agile
  - Rola kultury organizacyjnej we wdrożeniu zasad pracy Agile Charakterystyka podejścia „lekkiego” – Scrum, Kanban, (XP)
  - Narzędzia podejścia Agile z domieszką metod tradycyjnych - DSDM, Agile PM, Agile Unified Process Cykl życia projektu w ujęciu tradycyjnym
  - Cykl życia projektu w ujęciu zwinnym
  - Różnice w podejściu do zarządzania pomiędzy Agile a metodami Waterfall

  III. Dlaczego Agile?
  - Korzyści  z wdrożenia Agile
  - Co pokazują badania ? - doświadczenia Salesforce.com
  - Korzyści uzyskanie z Agile na bazie badań w 5000 firm softwarowych
  - Wzrost zainteresowania podejściem zwinnym w innych branżach
  - Cechy zwinnej organizacji
  - Poziom zwinności a miary sukcesu projektów
  - Który Agile zastosować w swojej organizacji? – przegląd głównych założeń Scrum, Feature Driven Development, Extreme Programming, Dynamic System Development Method
  - Mapa metodyk i podejść

  IV. Przegląd metodyk i podejść
  - Mapa kluczowych metodyk wg kryterium efektywności i rezultatu
  - Popularność poszczególnych metodyk według badań europejskich i amerykańskich
  - Dobór metodyki do projektu według kategorii niepewności i złożoności
  - 3 filary Scrum
  - Agile PM - podobieństwa i różnice do Scrum 4 wartości Extrem Programming (XP)
  - Rola Kanban w podejściu zwinnym Priorytetyzacja działań metodą MoSCoW

  V. Metodyka SCRUM - najważniejsze wartości w jak najkrótszym czasie
  - Definicja SCRUM - zasady i wartości
  - Cykl życia projektu zgodny z metodą SCRUM
  - Role w SCRUM: Product Owner, Scrum master, Zespół
  - Iteracyjność w SCRUM – podejście przyrostowe
  - Sprint jako jednostka pracy w SCRUM: rodzaje Sprintów, praca podczas Sprintu, przerywanie Sprintu, planowanie Sprintu, cel Sprintu
  - Artefakty SCRUM: Product Backlog, Sprint Backlog
  - Wydarzenia (rutyny) w SCRUM: Planowanie Sprintu, dzienny SCRUM, Podsumowanie SPRINTU, Retrospekcja
  - Retrospekcja jako najważniejszy element AGILE w SCRUM

  VI. Zasady tworzenia wymagań wg zwinnej filozofii zarządzania projektami
  - Product Backlog
  - Pisanie  Historyjek - (User  stores) - wykorzystanie Karty Zapotrzebowania oraz weryfikacja metodą 5Why & What IF/INSTEAD…
  - Kryteria akceptacji potrzeb i oczekiwań Klientów i użytkowników
  - Definition of Ready, czyli kryterium gotowości do wykonaniia pracy (realizacji Historyjki)
  - Definition of Done, czyli kryterium ukończenia

  VII. Realizacja sposobu szacowania złożoności zadań w SCRUM
  - Estymowanie pracy - Szacownie za pomocą magicznego mnożnika
  - Story Points, czyli szacowanie w punktach
  - Velocity i korzystanie z danych historycznych
   

Dzień 2
 • VIII. Planowanie czasu realizacji i monitorowania postępów
  - Typowe metody planowania projektów a podejście AGILE – trudności i wyzwania 
  - Planowanie projektu na podstawie estymacji i danych referencyjnych 
  - Zarządzanie zadaniami pomiędzy zespołami SCRUM
  - Jak pogodzić  planowanie SCRUM z planowaniem czasu realizacji projektów w całej organizacji?

  IX. Wymogi roli SCRUM Mastera i pozostałych ról biorących udział w procesie
  - Poznanie i zrozumienie roli Scrum Mastera. 
  - Scrum Master jako przywódca służebny 
  - Relacje ról w SCRUM zespole
  - SCRUM Master, Product Owner, Zespól i Klient  - wzajemne powiązania w tej metodyce
  - Odpowiedzialność SCRUM Mastera
  - Odpowiedzialność Product Ownera 
  - Odpowiedzialność zespołu
  - Kluczowe cechy i kompetencje niezbędne na stanowisku Scrum Mastera 
  - Silne znaczenie „miękkich” kompetencji fundamentalnych

  X. Jak wdrożyć metodyki zwinne do Twojej organizacji?
  - Przygotowanie do transformacji – kluczowe czynniki sukcesu
  - Transformacja AGILE jako Zmiana sposobu myślenia (w pierwszej kolejności) Charakterystyka postaw ludzi w zmianie
  - Sposoby pracy z postawami w zmianie
  - Silne znaczenie „miękkich” kompetencji fundamentalnych. 
  Znaczenie rozwoju i ciągłego doskonalenia kompetencji

  XI. Gra symulacyjna - Miasto SCRUM - doświadczenie poznanych metodyk w praktyce
   

“Największym wojownikiem jest ten, kto pokonał sam siebie.”

konfucjusz

“Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”

Sun Tzu
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie szkolenia zamknięte i badania. Dodatkowo odpowiada za zarządzanie zespołem trenerskim. Najczęściej koordynuje i prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i sprzedaży, obsługi Klienta oraz kompetencji osobistych. Ponadto zarządza projektami badań parametrycznych, badań satysfakcji i badań AC/DC. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1000 dni szkoleniowych. Doświadczenie badawcze obejmuje koordynację i realizację ponad 100 różnych badań. Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego.

Z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego.

Inni mówią o nim: pomysłowy, zorientowany na relacje i cel, otwarty, wyważony, zaraża entuzjazmem i energią.

Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził już trzykrotnie.

Bartosz Rusek Bartosz Rusek
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

07-08.08.2024 / Warszawa
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.