Challenger – sprzedaż 4.0.

29-30.04.2024 - Kraków

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

Sebastian Matyniak to wybitna postać w świecie biznesu, łącząca umiejętności inwestora z doświadczeniem konsultanta. Jako Prezes zarządu Brainstorm Group, nie tylko inwestuje w spółki z różnych sektorów, takich jak Hi-tech czy nieruchomości, ale również wprowadza innowacje i realizuje własne idee biznesowe. Posiada bogate doświadczenie w pracy z setkami firm, w których prowadził transformacje i szkolenia.

Absolwent studiów MBA i wielu programów rozwojowych, znany jest z pasji do negocjacji i lean management. Jego firmy cieszą się ponadprzeciętnym wzrostem, a on sam zyskał reputację inspirującego lidera, który dba o ciągłe doskonalenie i efektywne rozwiązania. Sebastian Matyniak, dzięki swojemu zaangażowaniu w Brainstorm Group i szerokiej działalności inwestycyjnej, uosabia połączenie doświadczenia biznesowego z innowacyjnością. Jego sukces w różnych branżach, skuteczność w negocjacjach i pasja do filozofii lean management czynią go nie tylko skutecznym inwestorem, ale także źródłem cennego ‘smart money’.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, Sebastian Matyniak jest nie tylko finansistą, ale również mentorem i strategiem, wspierającym rozwój biznesowy swoich inwestycji. Więcej informacji o jego osiągnięciach można znaleźć na stronie Brainstorm Group. 

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Niektórzy sprzedawcy niezależnie od okoliczności osiągają wyniki znacznie wyższe od przeciętnej. Nawet jeśli warunki zewnętrzne są wyjątkowo niesprzyjające, ci sprzedawcy są w stanie realizować sprzedaż z ogromną skutecznością. Co ciekawe ich sukcesy nie zależą od budowania relacji z Klientem, ale od umiejętnego przejmowania kontroli nad rozmową oraz dostosowywania komunikatu do konkretnych potrzeb i celów Klienta. Badania na grupie tysięcy sprzedawców reprezentujących różne branże pokazały, że każdego sprzedawcę da się ująć jako reprezentanta jednego z pięciu profili, ale tylko jeden profil – Challenger – zawsze osiąga najwyższe rezultaty.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest  menedżerom,  kierownikom, osóbom, które chcą zbudować zespół Challengerowów i nim pokierować oraz do osób, które zajmują się sprzedażą. 

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Nowy model sprzedaży - Challenger
  - Pięć grup sprzedawców (pracuś, specjalista od relacji, samotnik, specjalista od problemów, Challenger) 
  - Jeden ważny zwycięzca i jeden ważny przegrany
  - Challenger jako sprzedawca rozwiązań

  II. Przenoszenie modelu na pracowników
  - Charakterystyka umiejętności Challengera
  - Umiejętności organizacyjne vs umiejętności sprzedażowe 
  - Budowanie zespołu Challengerów
  - Nauczanie w celu pokazania nowego punktu widzenia 
  - Dostosowanie komunikatu do rozmówcy 
  - Przejmowanie kontroli nad sprzedażą?

  III. Nauczanie komercyjne - w celu pokazania nowego punktu widzenia
  - Kierowanie rozmowy na swoje unikalne mocne strony
  - Kwestionowanie założeń Klienta 
  - Skłanianie Klienta do działania 
  - Dostosowanie skali do Klienta
  - Metody pokierowania rozmową (rozgrzewka, zmiana perspektywy, racjonalne podtopienie, oddziaływanie na emocje, nowy sposób, twoje rozwiązanie)
  - Spojrzenie w lustro
  - Przygotowanie przemyślanej choreografii 
  - Case study z nauczania komercyjnego

Dzień 2
 • IV. Dostosowanie komunikatu do rozmówcy 
  - Czego chcą osoby podejmujące decyzje? 
  - Budowanie szerokiego poparcia
  - Nowa filozofia sprzedaży 
  - Dostosowanie komunikatu Zmniejszenie poziomu zróżnicowania
  - Przykłady dostosowania komunikatu do odbiorcy 
  - Dostosowanie komunikatu w praktyce

  V. Przejęcie kontroli nad sprzedażą
  - Błędne przekonania na temat przejmowania kontroli 
  - Narzędzia ułatwiające przejmowanie kontroli
  - Przejmowanie kontroli – case study
  - Technika kontrolowania negocjacji

  VI. Rola menedżera w sprzedaży w modelu Challenger
  - Umiejętności menedżera związane ze sprzedażą 
  - Coaching sprzedawców – case study
  - Menedżer sprzedaży w roli nauczyciela 
  - Zrozumienie własnych uprzedzeń 
  - Przeciwdziałanie własnym uprzedzeniom
  - Wskazówki dla liderów wdrażających model Challenger
  - Jak zatrudniać Challengera – pytania które trzeba zadać, kompetencje które trzeba zdiagnozować
   

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób nauczyć swoich pracowników modelu sprzedaży Challenger oraz jak zbudować zespół Challengerów i w nim pokierować
 • Uczestnicy dowiedzą się jak sprytnie przedstawić Klientowi swój punkt widzenia, dostosować komunikat do rozmówcy i kontrolować
 • Uczestnicy nauczą się skutecznego przejmowania kontroli nad procesem sprzedaży
 • Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi zasadami coachingu sprzedawców
Uczestnik

Udział w szkoleniu nie tylko poszerzył moje umiejętności ale też zachęcił do poszerzania mojej wiedzy w tej dziedzinie. Szkolenie przeprowadzone w sposób ciekawy i profesjonalny, a posiadana przez trenera wiedza była widoczna w każdym z omawianych elementów.

Najbliższa edycja szkolenia

29-30.04.2024 / Kraków
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.