Design Thinking

“Chodzi o to aby robić właściwe rzeczy a nie tylko rzeczy właściwie.”

Peter Drucker
Doświadczenie:

W Brainstorm Group pełni rolę starszego trenera i coacha. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1200 dni szkoleniowych. Posiada doświadczenie w pracy z Klientem, w pracy menedżera, PR-owca i trenera wewnętrznego. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru: zarządzania, sprzedaży i obsługi Klienta oraz w szkoleniu kompetencji osobistych.

Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz certyfikowanym coachem wg standardów ICF.

Inni mówią o nim: dokładny, konkretny, nastawiony na cel.

Jego pasją jest bieganie w maratonach i jazda na rowerze.

Jacek Cymerman Jacek Cymerman
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Metodologia Design Thinking służy do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Powstała ona na Uniwersytecie Stanforda 30 lat temu. Jednym z najważniejszych elementów metodologii jest poznanie potrzeb docelowego odbiorcy.

W procesie Design Thinking dużo jest generowania pomysłów, prototypowania i eksperymentowania. Wszystkie te działania realizowane są po to aby na końcu procesu powstały innowacyjne i jednocześnie konkretne rozwiązania. Rozwiązania te muszą spełniać trzy kryteria:

 • Muszą być ekonomicznie uzasadnione
 • Muszą być pożądane przez użytkowników
 • Muszą być wykonalne
Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla:
- dyrektorów, menedżerów średnich i małych przedsiębiorstw
- pracowników działów rozwoju marketingu, badań i analiz
- dyrektorów i kierowników produkcji
- konsultantów biznesu
- brand managerów
- dla każdego, kto szuka pomysłu na siebie i swoją działalność biznesową

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Jak poprowadzić rozgrzewkę twórczą?
  - Podstawy psychologii twórczości – przełamywanie schematów i pokonywanie ograniczeń podczas pracy z grupą.
  - Techniki zwiększania efektywności sesji kreatywnej 
  - Rola i zadania moderatora Design Thinking w prowadzeniu procesu i grupy  uczestników

  II. Etap empatii w procesie DT
  - Ćwiczenia praktyczne: jak sprawić, żeby uczestnicy sesji kreatywnej weszli w perspektywę użytkowników projektowanego
    rozwiązania?
  - Rynek – przykłady porażek produktów i usług zaprojektowanych bez badania potrzeb i oczekiwań użytkownika
  - Narzędzia jakościowe/ilościowe badania potrzeb i oczekiwań
  - Studium przypadku: tworzenie persony i ścieżki doświadczeń użytkownika w kontekście realnego produktu

  III. Style kreatywnego myślenia w zespole
  - Style kreatywnego myślenia – praca z zespołami jednorodnymi lub zróżnicowanymi pod względem stylu
  - Kwestionariusz psychometryczny – jak wykorzystać jego wyniki w zespole/w procesie projektowania?
  - Ćwiczenia praktyczne prowadzenia grupy: sposoby dbania o efektywność sesji 
  - Metody precyzyjnego określania efektu w procesie design thinking

  IV. Jak przeprowadzić efektywną sesję generowania pomysłów
  - Fakty i mity o burzy mózgów – jaką metodę wybrać do pracy z grupą?
  - Praca z grupami z oporami przed wyjściem ze schematu i z grupami gubiącymi sprzed oczu finalny cel sesji. 
  - Metody „rozkręcania” grupy i skupiania jej na celu
  - O czym warto pamiętać prowadząc sesję kreatywną – praktyczne wskazówki (tips & tricks).

  V. Moderowanie selekcji i wstępnej oceny pomysłów
  - W jaki sposób oceniać pomysły, żeby nie stracić tych oryginalnych, z potencjałem
  - Optymalizacja procesu selekcji pomysłów -> przejście od luźnej inspiracji do konkretnego rozwiązania
  - Jakie zachowania modelować w zespole podczas moderowania sesji na etapie selekcji pomysłów?

Dzień 2
 • VII. Przeprowadzanie grupy przez proces oceny i rozwoju pomysłów
  - Na którym etapie procesu kreatywnego wprowadzać kryteria biznesowe do oceny koncepcji?
  - Od pomysłu do rozwiązania – jak facylitować proces rozwijania i precyzowania pomysłu, by skończyć proces z nowym,
    oryginalnym pomysłem możliwym do wdrożenia w realiach organizacji?
  - Narzędzia zwiększania jakości, oryginalności i realności wdrożenia innowacyjnych pomysłów. Podstawy lean start-up i
    eksperymentowania z pomysłami.

  VIII. Testowanie projektowanych rozwiązań
  - Rodzaje prototypów i założenia etapu prototypowania
  - Dobieranie techniki prototypowania do rodzaju projektowanego rozwiązania – narzędzia ilościowe i jakościowe testowania
    potencjału pomysłu
  - Konstruowanie prototypów i przeprowadzenie pierwszej serii testów
  - Studium przypadku: prototypowanie rozwiązań. O czym pamiętać w czasie testowania prototypu z użytkownikiem? Narzędzia:
    scenariusz testów

  IX. Innowacja jako projekt do realizacji – techniki i narzędzia zarządzania projektami / zadaniami wspierające w procesie
  wdrożenia (GTD, cykl PDCA, agile PM)

  - Podstawy lean start-up jako narzędzie pomocne w procesie wdrażania rozwiązania obarczonego wysokim ryzykiem
  - Studium przypadku: standaryzowanie i monitorowanie wdrożenia rozwiązania
  - Wykorzystanie eksperymentów w procesie testowania hipotezy wartości

Korzyści
 • Uczestnicy będą potrafili wykorzystywać narzędzia stosowane w metodzie Design Thinking.
 • Rozwiązywać problemy.
 • Tworzyć innowacyjne rozwiązania.
Uczestnik

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, bardzo dobry kontakt trenera prowadzącego z grupą, ciekawe i dobrze dobrane ćwiczenia. Polecam