Design Thinking

18-19.02.2021 - Katowice

“Chodzi o to aby robić właściwe rzeczy a nie tylko rzeczy właściwie.”

Peter Drucker
Doświadczenie:

W Brainstorm Group pełni rolę starszego trenera i coacha. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1200 dni szkoleniowych. Posiada doświadczenie w pracy z Klientem, w pracy menedżera, PR-owca i trenera wewnętrznego. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru: zarządzania, sprzedaży i obsługi Klienta oraz w szkoleniu kompetencji osobistych.

Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz certyfikowanym coachem wg standardów ICF.

Inni mówią o nim: dokładny, konkretny, nastawiony na cel.

Jego pasją jest bieganie w maratonach i jazda na rowerze.

Jacek Cymerman Jacek Cymerman
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

VIDEO ZAPOWIEDŹ

Metodologia Design Thinking służy do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Powstała ona na Uniwersytecie Stanforda 30 lat temu. Jednym z najważniejszych elementów metodologii jest poznanie potrzeb docelowego odbiorcy.

W procesie Design Thinking dużo jest generowania pomysłów, prototypowania i eksperymentowania. Wszystkie te działania realizowane są po to aby na końcu procesu powstały innowacyjne i jednocześnie konkretne rozwiązania. Rozwiązania te muszą spełniać trzy kryteria:

 • Muszą być ekonomicznie uzasadnione
 • Muszą być pożądane przez użytkowników
 • Muszą być wykonalne
Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla:
- dyrektorów, menedżerów średnich i małych przedsiębiorstw
- pracowników działów rozwoju marketingu, badań i analiz
- dyrektorów i kierowników produkcji
- konsultantów biznesu
- brand managerów
- dla każdego, kto szuka pomysłu na siebie i swoją działalność biznesową

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Jak poprowadzić rozgrzewkę twórczą?
  - Podstawy psychologii twórczości – przełamywanie schematów i pokonywanie ograniczeń podczas pracy z grupą.
  - Techniki zwiększania efektywności sesji kreatywnej 
  - Rola i zadania moderatora Design Thinking w prowadzeniu procesu i grupy  uczestników

  II. Etap empatii w procesie DT
  - Ćwiczenia praktyczne: jak sprawić, żeby uczestnicy sesji kreatywnej weszli w perspektywę użytkowników projektowanego
    rozwiązania?
  - Rynek – przykłady porażek produktów i usług zaprojektowanych bez badania potrzeb i oczekiwań użytkownika
  - Narzędzia jakościowe/ilościowe badania potrzeb i oczekiwań
  - Studium przypadku: tworzenie persony i ścieżki doświadczeń użytkownika w kontekście realnego produktu

  III. Style kreatywnego myślenia w zespole
  - Style kreatywnego myślenia – praca z zespołami jednorodnymi lub zróżnicowanymi pod względem stylu
  - Kwestionariusz psychometryczny – jak wykorzystać jego wyniki w zespole/w procesie projektowania?
  - Ćwiczenia praktyczne prowadzenia grupy: sposoby dbania o efektywność sesji 
  - Metody precyzyjnego określania efektu w procesie design thinking

  IV. Jak przeprowadzić efektywną sesję generowania pomysłów
  - Fakty i mity o burzy mózgów – jaką metodę wybrać do pracy z grupą?
  - Praca z grupami z oporami przed wyjściem ze schematu i z grupami gubiącymi sprzed oczu finalny cel sesji. 
  - Metody „rozkręcania” grupy i skupiania jej na celu
  - O czym warto pamiętać prowadząc sesję kreatywną – praktyczne wskazówki (tips & tricks).

  V. Moderowanie selekcji i wstępnej oceny pomysłów
  - W jaki sposób oceniać pomysły, żeby nie stracić tych oryginalnych, z potencjałem
  - Optymalizacja procesu selekcji pomysłów -> przejście od luźnej inspiracji do konkretnego rozwiązania
  - Jakie zachowania modelować w zespole podczas moderowania sesji na etapie selekcji pomysłów?

Dzień 2
 • VII. Przeprowadzanie grupy przez proces oceny i rozwoju pomysłów
  - Na którym etapie procesu kreatywnego wprowadzać kryteria biznesowe do oceny koncepcji?
  - Od pomysłu do rozwiązania – jak facylitować proces rozwijania i precyzowania pomysłu, by skończyć proces z nowym,
    oryginalnym pomysłem możliwym do wdrożenia w realiach organizacji?
  - Narzędzia zwiększania jakości, oryginalności i realności wdrożenia innowacyjnych pomysłów. Podstawy lean start-up i
    eksperymentowania z pomysłami.

  VIII. Testowanie projektowanych rozwiązań
  - Rodzaje prototypów i założenia etapu prototypowania
  - Dobieranie techniki prototypowania do rodzaju projektowanego rozwiązania – narzędzia ilościowe i jakościowe testowania
    potencjału pomysłu
  - Konstruowanie prototypów i przeprowadzenie pierwszej serii testów
  - Studium przypadku: prototypowanie rozwiązań. O czym pamiętać w czasie testowania prototypu z użytkownikiem? Narzędzia:
    scenariusz testów

  IX. Innowacja jako projekt do realizacji – techniki i narzędzia zarządzania projektami / zadaniami wspierające w procesie
  wdrożenia (GTD, cykl PDCA, agile PM)

  - Podstawy lean start-up jako narzędzie pomocne w procesie wdrażania rozwiązania obarczonego wysokim ryzykiem
  - Studium przypadku: standaryzowanie i monitorowanie wdrożenia rozwiązania
  - Wykorzystanie eksperymentów w procesie testowania hipotezy wartości

Korzyści
 • Uczestnicy będą potrafili wykorzystywać narzędzia stosowane w metodzie Design Thinking.
 • Rozwiązywać problemy.
 • Tworzyć innowacyjne rozwiązania.
Uczestnik

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, bardzo dobry kontakt trenera prowadzącego z grupą, ciekawe i dobrze dobrane ćwiczenia. Polecam

Najbliższa edycja szkolenia

26-27.11.2020 / Dąbrowa Górnicza
data / Miasto
1900,00 PLN
cena netto / os.