Mapowanie Strumienia Wartości – VSM

19-20.07.2022 - Białystok

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.

Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych.

Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.

Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

VIDEO ZAPOWIEDŹ

Wiele firm i organizacji poszukuje odpowiedzi na pytanie: jak sprawić by ich organizacja była bardziej efektywna? Poprzez stworzenie map strumienia wartości można odwzorować stan obecny procesu i zidentyfikować wąskie gardła i inne marnotrawstwa. Na tej podstawie można stworzyć mapę procesu przyszłego i skrócić czas w którym dostarczamy wartość Klientowi. Bardzo ważnym elementem jest metodyka procesu mapowania, gdyż gwarantuje ona maksymalizację efektów. VSM stosuje się zarówno dla procesów produkcyjnych jak i dla procesów nieprodukcyjnych. Metoda ta pozwala zidentyfikować jaką część czasu organizacja poświęca na rzeczy najważniejsze, które dają wymierną wartość Klientowi.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników produkcyjnych, operatorów maszyn, a także dla osób odpowiedzialnych za nadzór nad procesami produkcyjnymi.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Wprowadzenie do mapowania – pojęcia podstawowe
  - Czym jest wartość, a czym marnotrawstwa?
  - Strumień wartości – definicja
  - Co to znaczy – ograniczanie strumienia wartości?
  - Strumień wartości, a filozofia Lean Management
  - Metodyka mapowania

  II. Tworzenie mapy – AS IS
  - Zdefiniowanie Klienta i jego wymagań/potrzeb w obszarze (psychologicznym, proceduralnym i merytorycznym)
  - Fazy procesu
  - Zdefiniowanie grup czynności w poszczególnych fazach procesu
  - Odwzorowanie przepływu materiału i informacji
  - Naniesienie danych na proces
  - Określenie miejsc i wielkości zapasów
  - Określenie rodzin produktów
  - Symbolika i ikony w VSM
  - Stworzenie kompletnej mapy stanu obecnego dla wybranego procesu

  III. Optymalizacja strumienia wartości
  - Obliczanie lead time i takt team procesu
  - Zdefiniowanie marnotrawstwa w procesie
  - Obliczanie strat generowanych przez marnotrawstwa
  - Optymalizacja procesu za pomocą:
       - poziomowania/balansowanie
       - zmiany systemu kolejkowania
       - wprowadzenia systemu ssącego
       - zmiana sposobu wykonywania czynności
       - zmiana sposobu podejmowania decyzji
       - Kanban
       - optymalizacja rozmieszczania stanowisk
       - optymalizacja zapasów

Dzień 2
 • IV. Tworzenie mapy stanu przyszłego – TO BE
  - Stworzenie mapy stanu przyszłego dla wybranego procesu
  - Stworzenie harmonogramu zmiany
  - Przygotowanie planu zmiany
  - Ciągłe doskonalenie strumienia wartości
  - Tworzenie zespołu wdrożeniowego
  - Zastosowania analizy PERT

  V. Procesy rozwiązywania problemów podczas tworzenia mapy stanu przyszłego
  - Metody poszukiwania przyczyn źródłowych problemu
  - Analiza przyczyn źródłowych i wprowadzenie działań korygujących
  - Tworzenie standardu

Korzyści
 • Uczestnicy nauczą się tworzyć mapy strumienia wartości.
 • Uczestnicy będą potrafił zidentyfikować marnotrawstwa w procesie.
 • Uczestnicy uświadomią sobie jak wielki potencjał tkwi w optymalizacji procesu.
 • Uczestnicy będą umieli generować rozwiązania optymalizacyjne.
 • Uczestnicy przećwiczą rozwiązywanie problemów w trakcie mapowania w oparciu o przyczyny źródłowe.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak zaplanować zmianę.
 • Uczestnicy poznają techniki i narzędzia lean management stosowane w optymalizacji procesu oraz nauczą się je wykorzystywać w praktyce.
Uczestnik

Szkolenie zorganizowane bardzo profesjonalnie. Warsztatowa metoda prowadzenia mocno aktywizowała grupę. Dobra organizacja, super dopracowana część praktyczna i przykłady z życia wzięte spowodowały, że będę chciał powiększać swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Najbliższa edycja szkolenia

19-20.07.2022 / Białystok
data / Miasto
1850,00 PLN
cena netto / os.