Międzypokoleniowa współpraca – zarządzanie pokoleniami X, Y, Z

27-28.06.2024 - Online

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

Sebastian Matyniak to wybitna postać w świecie biznesu, łącząca umiejętności inwestora z doświadczeniem konsultanta. Jako Prezes zarządu Brainstorm Group, nie tylko inwestuje w spółki z różnych sektorów, takich jak Hi-tech czy nieruchomości, ale również wprowadza innowacje i realizuje własne idee biznesowe. Posiada bogate doświadczenie w pracy z setkami firm, w których prowadził transformacje i szkolenia.

Absolwent studiów MBA i wielu programów rozwojowych, znany jest z pasji do negocjacji i lean management. Jego firmy cieszą się ponadprzeciętnym wzrostem, a on sam zyskał reputację inspirującego lidera, który dba o ciągłe doskonalenie i efektywne rozwiązania. Sebastian Matyniak, dzięki swojemu zaangażowaniu w Brainstorm Group i szerokiej działalności inwestycyjnej, uosabia połączenie doświadczenia biznesowego z innowacyjnością. Jego sukces w różnych branżach, skuteczność w negocjacjach i pasja do filozofii lean management czynią go nie tylko skutecznym inwestorem, ale także źródłem cennego ‘smart money’.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, Sebastian Matyniak jest nie tylko finansistą, ale również mentorem i strategiem, wspierającym rozwój biznesowy swoich inwestycji. Więcej informacji o jego osiągnięciach można znaleźć na stronie Brainstorm Group. 

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, gdzie w jednym przedsiębiorstwie, firmie, instytucji spotykają się 4 pokolenia pracowników. Socjologowie i psycholodzy wyodrębnili na bazie wspólnych dla danego pokolenia cech, postaw i wartości 4 rodzaje pokoleń: Baby Boomers, urodzeni w latach wyżu demograficznego w latach 60, pokolenie X czyli generacja urodzona przed 1980 r., pokolenie Y (Millenialsi) urodzeni między 1984 a 1996, oraz pokolenie Z, osoby urodzone po 1997 r. Ta sytuacja rodzi duże wyzwania dla osób zarządzających firmami i instytucjami, dla menedżerów oraz samych pracowników.  Różnice  między  potrzebami,  oczekiwaniami  i  wartościami,  stylem  życia  między  pokoleniami  rodzą sytuacje konfliktowe, które mogą wpływać znacząco na efektywność pracowników. Jak wykorzystać doświadczenie, wiedzę starszych pracowników i połączyć to z energią, kreatywnością i możliwościami młodych pracowników?

To szkolenie dostarczy narzędzi, wiedzy, umiejętności i know-how w tym zakresie.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które zajmują się z zarządzaniem zasobami ludzkimi i chcą dowiedzieć się co łączy, a co dzieli poszczególne pokolenia, z czego wynikają różnice między pokoleniowe, jakie są główne motywatory ważne dla każdego pokolenia w miejscu pracy oraz jakie są zasady planowania, organizowania pracy adekwatne dla różnych pokoleń.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Charakterystyka pokoleń
  - Jakie pokolenie reprezentuję? Autodiagnoza budująca większą samoświadomość i uświadamiająca przynależność kulturową.
  - Gra  wprowadzająca w temat – wypracowanie wspólnego dla wszystkich pokoleń planu zaspokajającego charakterystyczne potrzeby różnych pokoleń
  - Szczegółowa charakterystyka pokoleń BB, X, Y, Z 
  - Analiza SWOT każdego z pokoleń

  II. Co łączy a co dzieli poszczególne pokolenia - jak budować na tym co łączy?
  - Jakie pokolenie reprezentuję? – autodiagnoza budująca większą samoświadomość
  - Potrzeby psychologiczne, merytoryczne oraz proceduralne każdego pokolenia w sytuacji zawodowej – części wspólne
  - Zrozumienie możliwości i wartości charakterystycznych dla danego pokolenia – skąd biorą się różnice? 
  - Budowanie otwartości i zaufania w zespole zróżnicowanym wiekowo

  III. Wpływ różnorodności na efektywność zespołów
  - Budowanie zespołu w oparciu o różnorodność
  - Sposoby postępowania menedżera w procesie grupowym (forming, norming, storming, performing) z uwagi na różnorodność zespołową
  - Najlepsze pomysły rodzą się z różnorodności – studium przypadku
  - Budowanie autorytetu w oczach różnych pokoleń – najlepsze praktyki (stosuj/unikaj) Ocena pracownicza i feedback w odniesieniu do różnic pokoleniowych
  - Jakie pokolenie reprezentuję? – autodiagnoza budująca większą samoświadomość

  IV. Jak zarządzać zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo?
  - Różnice w podejściu do celów i planowania realizacji zadań
  - Jak zorganizować pracę w zespole aby wykorzystać różnice pokoleniowe i zyskać synergię?
  - Motywowanie i angażowanie różnych pokoleń – mapa motywacji i motywatorów dla różnych pokoleń – analiza oczekiwań, aspiracji potrzeb każdego pokolenia
  - Motywatory ważne dla BB, X, Y, Z – co wynika z badań w tym zakresie?
  - Jak przydzielać zadania, organizować zasoby i moderować współpracę międzypokoleniową?
  - Jak na kontrolę, monitoring i egzekucję zadań reagują poszczególne pokolenia? Co jest dla nich wspólne a co ich wyróżnia?
  - Organizacja stanowiska pracy dla pokolenia Y i Z
  - Rekrutacja pracowników z pokolenia Y i Z – jak sprzedaż im pracę w naszej firmie? Co ich przyciąga a co zniechęca?

Dzień 2
 • V. Skuteczna komunikacja z poszczególnymi pokoleniami i międzypokoleniowa
  - Style komunikacji w zależności od osobowości pracownika? 
  - Co łączy i czy coś dzieli w tym zakresie różne pokolenia?
  - Różnorodność definiowana poprzez skale: Extended disc, Ensize, Insights, MBTI, Thomas, HBDI 
  - Jak komunikować się z danym stylem osobowości z pokolenia BB, X, Y, Z?
  - Co lubi a czego nie lubi we wzajemnej komunikacji i współpracy reprezentant danego pokolenia i stylu osobowości
  - Dlaczego warto „budować mosty” pokoleniowe dostosowując przekaz do odbiorcy? 
  - Jak na poszczególne pokolenia działa informacja zwrotna?
  - Rola docenienia i chwalenia w rozwoju pokolenia Y i Z
  - Różny odbiór komunikacji asertywnej w zależności od pokolenia    

  VI. Jak rozwijać w pracy reprezentantów poszczególnych pokoleń?
  - Budowanie ścieżki rozwoju uwzględniającego preferencje każdego z pokoleń
  - Budowanie ścieżki kariery ukierunkowanej na awans. Co w tym zakresie jest ważne dla każdego z pokoleń? 
  - Rola informacji zwrotnej w rozwoju pracownika – co lubią a czego nie lubią dane pokolenia?
  - Waga podejścia coachingowego dla pokolenia X, Y, Z
  - Scenariusz rozmowy rozwojowej i oceniającej  - czego unikać a na co położyć akcenty w zależności od pokolenia 
  - Metody i narzędzia rozwoju adekwatne do potrzeb i preferencji każdego pokolenia
  - Nowe metody rozwoju trafiające do pokolenia Y i Z – grywalizacja, VR, e-learning

  VII. Trudne sytuacje generowane przez konflikt pokoleniowy w firmach
  - Z czego wynikają konflikty – identyfikacja przyczyn konfliktów pokoleniowych w organizacjach 
  - Rodzaje konfliktów pokoleniowych
  - Jak eliminować konflikty wartości i relacji interpersonalnej? 
  - Rola przekonań w tworzeniu i eliminacji konfliktów
  - Style rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespołach zróżnicowanych pokoleniowo

  VIII. Wymiana doświadczeń oraz dobre praktyki biznesowe w zarządzaniu zróżnicowanymi pokoleniowo w Polsce i za granicą
  - Forum wymiany doświadczeń między uczestnikami szkolenia
  - Debata oxfordzka - czy warto różnicować celowo zespół pokoleniowo?
  - Analiza, dyskusja oraz omówienie studiów przypadku – dobre praktyki ze świata biznesu

Korzyści
 • Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat cech charakterystycznych różnych pokoleń na rynku pracy.
 • Uczestnicy dowiedzą się o tym, co łączy, a co dzieli poszczególne pokolenia i z czego wynikają różnice między pokoleniowe.
 • Uczestnicy będą potrafili zbudować otwartość i zaufanie w zespole zróżnicowanym wiekowo.
 • Uczestnicy poznają zasady planowania, organizowania pracy adekwatne dla różnych pokoleń.
 • Użytkownicy uświadomią sobie, jakie są główne motywatory ważne dla każdego pokolenia w miejscu pracy.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność zbudowania sprawnej komunikacji oraz poznają narzędzia, które pomogą w budowaniu synergii w pracy w zespole składającym się z przedstawicieli różnych generacji.
 • Uczestnicy będą potrafili dobrać odpowiednio do pokolenia adekwatną drogę kariery i rozwoju w firmie.
Uczestnik

Szkolenie przeprowadzone w sposób przystępny i ciekawy. Podobały mi się dobrze dobrane ćwiczenia praktyczne. Trener prowadzący szkolenie wykazał się dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną.

Najbliższa edycja szkolenia

27-28.06.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.