Obsługa trudnego Klienta

“Największym wojownikiem jest ten, kto pokonał sam siebie.”

konfucjusz

“Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”

Sun Tzu
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie szkolenia zamknięte i badania. Dodatkowo odpowiada za zarządzanie zespołem trenerskim. Najczęściej koordynuje i prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i sprzedaży, obsługi Klienta oraz kompetencji osobistych. Ponadto zarządza projektami badań parametrycznych, badań satysfakcji i badań AC/DC. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1000 dni szkoleniowych. Doświadczenie badawcze to koordynacja i realizacja ponad 100 różnych badań. Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego.

Z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego.

Inni mówią o nim: pomysłowy, zorientowany na relacje i cel, otwarty, wyważony, zaraża entuzjazmem i energią.

Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził już trzykrotnie.

Bartosz Rusek Bartosz Rusek
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Trudny Klient? Czy trudne sytuacje z Klientem? Czy to oznacza to samo? Czy jest zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma pytaniami? Nasze szkolenie dedykowane jest dla osób, które na co dzień mają styczność z Klientem bezpośrednio, przez telefon oraz poprzez e-mail. Ważnym odkryciem psychologicznym naszych czasów jest, że to co jest istotne to nie wydarzenie czy osoba wywołująca stres poprzez trudną sytuację jaką generuje, ale sposób w jaki my to wydarzenie przyjmujemy, jak je postrzegamy oraz sposób w jaki nim kierujemy naszymi myślami, odczuciami i emocjami. To od nas zależy czy daną sytuację postrzegamy jako trudną. Przy takim podejściu mamy szansę znacznie zmniejszyć ilość trudnych sytuacji w naszym życiu zawodowym i prywatnym. Pomoże nam w tym wiedza zdobyta na tym szkoleniu oraz techniki, metody narzędzia, których skuteczność jest wysoka. Pod warunkiem, że przyjmiemy punkt widzenia na trudnego Klienta i trudną sytuację jaką prezentujemy na tym szkoleniu.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest wszystkim, dla których w codziennej pracy kontakt z Klientem jest kluczowy do realizacji powierzonych zadań. Szkolenie szczególnie polecamy sprzedawcom, pracownikom działów obsługi Klienta, telemarketorom i opiekunom Klientów.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Wprowadzenie do tematyki trudnych Klientów 
  - Trudny Klient czy trudna sytuacja z Klientem? 
  - Definicja trudnej sytuacji
  - Identyfikacja trudnych sytuacji z Klientami
  - Klasyfikacja trudnych sytuacji wg rodzajów Klienta i sprawy
  - Omówienie już wypracowanych przez uczestników sposobów i metod radzenia sobie z trudną sytuacją 
  - Mapa empatii Klienta - spojrzenie na trudną sytuację z punktu widzenia Klienta

  II. Działania prewencyjne czyli lepiej zapobiegać niż leczyć
  - Identyfikacja przyczyn trudnych sytuacji w relacji z Klientem - diagram Ishikawy 
  - Obszary działań prewencyjnych – siatka celów
  - Wypracowanie metod i sposobów na prewencyjne zmniejszenie ilości przyczyn sytuacji trudnych będących w obszarze
    naszego wpływu

  III. Obiekcje, zastrzeżenia, wątpliwości Klienta - metody ich pokonywania
  - Źródła obiekcji - skąd się biorą i dlaczego?
  - Rodzaje obiekcji – zastrzeżenia, wątpliwości, wymówki 
  - Procedura pokonywania obiekcji – metoda Aikido 
  - Sposoby reagowania na obiekcje Klienta
       - przeformułowanie
       - technika wagi
       - zmiana wektora
       - zamiana obiekcji w pytanie
       - technika pętli
       - „szczepionka” – antycypacja obiekcji
       - technika „stopa w drzwi”
       - technika „jak gdyby” i „przypuśćmy”

  IV. Radzenie sobie z emocjami i stresem w trudnej sytuacji
  - Czym są emocje i czy można nimi zarządzać? 
  - Natura emocji kontra chłodna analiza przypadku 
  - Czym jest stres? Jakie są rodzaje?
  - Kiedy stres nas wspiera a kiedy paraliżuje? 
  - Skala stresu i stresorów społecznych
  - Dobór właściwego sposobu komunikacji i treści komunikatu do określonej sytuacji i określonego Klienta, zapobiegającemu
    eskalacji emocji
  - Praca z intencją - jak przekazywać przyczyny trudnych informacji w taki sposób, aby klient rozumiał ich intencję. 
  - Komunikacja werbalna i niewerbalna pomagająca w ostudzić negatywne emocje
  - Techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem w trudnej sytuacji

Dzień 2
 • V. Zachowania asertywne jako obrona siebie, interesów firmy i relacji z Klientem
  - Agresja, uległość, asertywność – podobieństwa i różnice
  - W jakich sytuacjach społecznych jestem asertywny - osobista mapa asertywności 
  - Zachowania asertywne niezbędne w radzeniu sobie z sytuacją trudną z Klientem
       - komunikat „Ja”  - FUKO, FUO, UFKO
       - asertywna odmowa
       - komunikowanie niepopularnych decyzji
       - technika stawiania granic
       - zdarta płyta
  - Jak pozostać asertywnym i jednocześnie pozostać w dobrej relacji z klientem?

  VI. Konflikt jako trudna sytuacja w relacji z Klientem
  - Czym jest konflikt? Jakie są jego przyczyny? 
  - Źródła konfliktów z Klientami
  - Rodzaje konfliktów z Klientami i metody ich rozwiązywania 
  - Konflikty potrzebne i destrukcyjne
  - Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów – czym są?
  - Ważne pojęcia negocjacyjne – BATNA, zmienne, opcje i metody używania ich do radzenia sobie z trudną sytuacją 
  - Mediacje, arbitraż jako alternatywa  w sytuacji konfliktowej
  - Autodiagnoza na style reagowania  w sytuacji sytuacji konfliktowej

  VII. Rola przekonań i nastawienia w radzeniu sobie z sytuacją trudną w relacji z Klientem
  - Czym są nasze przekonania z punktu widzenia psychologicznego?
  - Przykłady przekonań wspierających i ograniczających nas w trudnej sytuacji 
  - Model ABCD – jak racjonalnie podejść do sytuacji trudnej emocjonalnie 
  - Pętle przekonań  ograniczających i wspierających
  - 5 pytań – jak sprawdzić czy moje przekonanie mnie wspiera? 
  - Zamiana przekonań negatywnych na pozytywne i neutralne

  VIII. Apteczka na trudne przypadki - forum wymiany doświadczeń na realnych przypadkach z Klientami

Korzyści
 • Uczestnicy uświadomią sobie różnicę w podejściu – czy mam do czynienia z trudną sytuacją czy z trudnym Klientem?
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność spojrzenia na sytuację i problem z perspektywy Klienta dzięki mapie empatii.
 • Uczestnicy uświadomią sobie skąd biorą się trudne sytuacje. Jakie są ich przyczyny?
 • Uczestnicy poznają skuteczne sposoby pokonywania obiekcji.
 • Uczestnicy będą potrafili poradzić sobie z obiekcją Klienta dzięki technice Aikido.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem w sytuacji trudnej z Klientem.
 • Uczestnicy poznają i przećwiczą metody asertywnego reagowania w trudnych sytuacjach.
 • Uczestnicy uświadomią sobie czym jest sytuacja konfliktowa i poznają rodzaje konfliktów oraz sposoby na radzenie sobie z nimi.
Uczestnik

Trener wykazał się pełnym profesjonalizmem, znajomością omawianych tematów oraz zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć. Wiedza została przekazana w sposób przystępny i zrozumiały, w przyjemnej atmosferze, która sprzyjała wymianie doświadczeń.