Skracanie czasów przezbrojeń – SMED

14.12.2023 - Online

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.

Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych. Certyfikowany trener MTQ 48 i MTQ Plus.

Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.

Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Często zdarza się, że wyniki warsztatów SMED są chwilowe, a pracownicy nie stosują się do wypracowanych standardów. Stąd konieczne jest całościowe podejście do wypracowania systemu przezbrojeń od ustalenia zasad planowania po szkolenie pracowników ze standardów wykonywania przezbrojeń.

SMED (Single Minute exchange of Die) jest metodyką pozwalającą w praktyce na skracanie czasów przezbrajania maszyny lub urządzenia, a nawet procesów produkcyjnych. Celem SMED jest przeprowadzenie każdego przezbrojenia w czasie krótszym niż 10 minut. Pracując nad SMED tak uproszczamy cały proces przezbrojenia, aby był on wykonywany w jak najkrótszym czasie z mocnym naciskiem na bezpieczeństwo i standard. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest podział przezbrojenia na czynności wewnętrzne i zewnętrzne, a następnie przeniesienie jak największej ilości czynności wewnętrznych do czynności zewnętrznych.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób związanych z przezbrojeniami w przedsiębiorstwie: ustawiacze, mechanicy, pracownicy działu utrzymania ruchu, inżynierowie procesu, technolodzy, mistrzowie, główni operatorzy, kierownicy i brygadziści działów produkcyjnych oraz planiści.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Definicje i cele SMED
  - Czym jest SMED – wyjaśnienie pojęcia.
  - Korzyści wynikające ze stosowania SMED
  - Geneza i pierwsze zastosowania SMED przez Shigeo Shingo
  - Jakie cele pozwala realizować SMED
  - Wskaźniki przezbrojenia

  II. Czteroetapowy model przezbrajania maszyn i urządzeń
  - Studium przygotowawcze
  - Separacja operacji wewnętrznych i zewnętrznych
  - Przekształcenie operacji wewnętrznych w zewnętrzne
  - Wypracowanie nowego standardu przezbrojenia

  III. Metody i techniki pomocnicze
  - Listy kontrolne
  - Próby funkcjonowania
  - Mocowanie z wykorzystaniem szybkozłączy, stołów magnetycznych itp
  - Wcześniejsze nagrzewanie
  - Eliminacja i uproszczenie regulacji
  - Równoległe wykonywanie operacji
  - Usprawnienia logistyczne

  IV. Dokumentowanie SMED
  - Opis standardu przezbrojenia
  - Checklisty
  - Analiza nieprawidłowości w przezbrojeniu z wykorzystaniem Diagramu Ishikawy i 5 why
  - Tworzenie instrukcji przezbrojenia
  - Nagrywanie instrukcji video dla przezbrojenia

  V. Szkolenie ze SMED
  - Zastosowanie macierzy kompetencji w przygotowaniu pracowników do wdrożenia SMED
  - Cykl Kolba i jego zastosowanie przy szkoleniu pracowników ze standardu przezbrajania
  - Rola informacji zwrotnych w utrzymaniu standardu przezbrojenia
  - Parametryzacja czasów przezbrojeń i wyłapywanie rozbieżności
  - Metody eskalacji rozbieżności

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest SMED.
 • Uczestnicy nauczą się identyfikowania operacji wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przekształcać operacje wewnętrzne w zewnętrzne.
 • Uczestnicy nauczą się jak optymalizować operacje wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi narzędziami wykorzystywanymi w SMED (Diagram Spaghetti, VSM, Ishikawa, 5 why).
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest analiza wzmocnij, eliminuj, redukuj stwórz i jak ją zastosować.
 • Uczestnicy nauczą się liczenia zwrotu z wprowadzenia SMED w organizacji.
Uczestnik

Szkolenie przygotowane i prowadzone perfekcyjnie, zwaierające dużo praktycznej wiedzy. Trener prowadził zajęcia z pasją i zaangażowaniem - widać było dużą wiedzę w omawiamych tematach. Szkolenie na pewno godne polecenia. ...

Najbliższa edycja szkolenia

14.12.2023 / Online
data / Miasto
990,00 PLN
cena netto / os.