Skracanie czasów przezbrojeń – SMED

27.05.2024 - Dąbrowa Górnicza

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

Sebastian Matyniak to wybitna postać w świecie biznesu, łącząca umiejętności inwestora z doświadczeniem konsultanta. Jako Prezes zarządu Brainstorm Group, nie tylko inwestuje w spółki z różnych sektorów, takich jak Hi-tech czy nieruchomości, ale również wprowadza innowacje i realizuje własne idee biznesowe. Posiada bogate doświadczenie w pracy z setkami firm, w których prowadził transformacje i szkolenia.

Absolwent studiów MBA i wielu programów rozwojowych, znany jest z pasji do negocjacji i lean management. Jego firmy cieszą się ponadprzeciętnym wzrostem, a on sam zyskał reputację inspirującego lidera, który dba o ciągłe doskonalenie i efektywne rozwiązania. Sebastian Matyniak, dzięki swojemu zaangażowaniu w Brainstorm Group i szerokiej działalności inwestycyjnej, uosabia połączenie doświadczenia biznesowego z innowacyjnością. Jego sukces w różnych branżach, skuteczność w negocjacjach i pasja do filozofii lean management czynią go nie tylko skutecznym inwestorem, ale także źródłem cennego ‘smart money’.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, Sebastian Matyniak jest nie tylko finansistą, ale również mentorem i strategiem, wspierającym rozwój biznesowy swoich inwestycji. Więcej informacji o jego osiągnięciach można znaleźć na stronie Brainstorm Group. 

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Często zdarza się, że wyniki warsztatów SMED są chwilowe, a pracownicy nie stosują się do wypracowanych standardów. Stąd konieczne jest całościowe podejście do wypracowania systemu przezbrojeń od ustalenia zasad planowania po szkolenie pracowników ze standardów wykonywania przezbrojeń.

SMED (Single Minute exchange of Die) jest metodyką pozwalającą w praktyce na skracanie czasów przezbrajania maszyny lub urządzenia, a nawet procesów produkcyjnych. Celem SMED jest przeprowadzenie każdego przezbrojenia w czasie krótszym niż 10 minut. Pracując nad SMED tak uproszczamy cały proces przezbrojenia, aby był on wykonywany w jak najkrótszym czasie z mocnym naciskiem na bezpieczeństwo i standard. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest podział przezbrojenia na czynności wewnętrzne i zewnętrzne, a następnie przeniesienie jak największej ilości czynności wewnętrznych do czynności zewnętrznych.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób związanych z przezbrojeniami w przedsiębiorstwie: ustawiacze, mechanicy, pracownicy działu utrzymania ruchu, inżynierowie procesu, technolodzy, mistrzowie, główni operatorzy, kierownicy i brygadziści działów produkcyjnych oraz planiści.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Definicje i cele SMED
  - Czym jest SMED – wyjaśnienie pojęcia.
  - Korzyści wynikające ze stosowania SMED
  - Geneza i pierwsze zastosowania SMED przez Shigeo Shingo
  - Jakie cele pozwala realizować SMED
  - Wskaźniki przezbrojenia

  II. Czteroetapowy model przezbrajania maszyn i urządzeń
  - Studium przygotowawcze
  - Separacja operacji wewnętrznych i zewnętrznych
  - Przekształcenie operacji wewnętrznych w zewnętrzne
  - Wypracowanie nowego standardu przezbrojenia

  III. Metody i techniki pomocnicze
  - Listy kontrolne
  - Próby funkcjonowania
  - Mocowanie z wykorzystaniem szybkozłączy, stołów magnetycznych itp
  - Wcześniejsze nagrzewanie
  - Eliminacja i uproszczenie regulacji
  - Równoległe wykonywanie operacji
  - Usprawnienia logistyczne

  IV. Dokumentowanie SMED
  - Opis standardu przezbrojenia
  - Checklisty
  - Analiza nieprawidłowości w przezbrojeniu z wykorzystaniem Diagramu Ishikawy i 5 why
  - Tworzenie instrukcji przezbrojenia
  - Nagrywanie instrukcji video dla przezbrojenia

  V. Szkolenie ze SMED
  - Zastosowanie macierzy kompetencji w przygotowaniu pracowników do wdrożenia SMED
  - Cykl Kolba i jego zastosowanie przy szkoleniu pracowników ze standardu przezbrajania
  - Rola informacji zwrotnych w utrzymaniu standardu przezbrojenia
  - Parametryzacja czasów przezbrojeń i wyłapywanie rozbieżności
  - Metody eskalacji rozbieżności

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest SMED.
 • Uczestnicy nauczą się identyfikowania operacji wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przekształcać operacje wewnętrzne w zewnętrzne.
 • Uczestnicy nauczą się jak optymalizować operacje wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi narzędziami wykorzystywanymi w SMED (Diagram Spaghetti, VSM, Ishikawa, 5 why).
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest analiza wzmocnij, eliminuj, redukuj stwórz i jak ją zastosować.
 • Uczestnicy nauczą się liczenia zwrotu z wprowadzenia SMED w organizacji.
Uczestnik

Szkolenie przygotowane i prowadzone perfekcyjnie, zwaierające dużo praktycznej wiedzy. Trener prowadził zajęcia z pasją i zaangażowaniem - widać było dużą wiedzę w omawiamych tematach. Szkolenie na pewno godne polecenia. ...

Najbliższa edycja szkolenia

27.05.2024 / Dąbrowa Górnicza
data / Miasto
1650,00 PLN
cena netto / os.