Szkoła Coachów

15.07.2024 - 12.08.2024 / Dąbrowa Górnicza
data / Miasto
11900,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Coaching jako metoda rozwoju i poszukiwania zmiany oraz osiągania celów gości na Polskim rynku od ponad 20 lat. Początkowo był postrzegany jako przejściowa moda i swego rodzaju „psychoterapia” biznesowa dla prezesów, dyrektorów, celebrytów i innych reprezentantów niewielkiej grupy ludzi z tzw. elity. Biznes szybko zaadoptował na swoje potrzeby metody coachingowe do rozwoju pracowników i kadry menedżerskiej. Coaching ze swojej czystej postaci stawał się rozwojowym narzędziem operacyjnym w wielu korporacjach. Menedżerowie pozyskiwali podstawowe kompetencje na jedno  lub  dwudniowych  kursach,  po  których  kazano  im  „coachować”  swoich  pracowników.  Często  prowadziło  to  do karykatur coachingu, sprowadzając go do jeszcze jednego narzędzia kontroli, czy w lepszym razie, zwykłej informacji zwrotnej.  Na  szczęście  wchodzące  do  Polski  systemy  certyfikacji  coachingowej  podniosły  standardy  realizacji  tej metody rozwojowej i sprowadziły go do właściwego poziomu. Nasza szkoła coachów daje uczestnikowi szczegółową wiedzę  i  umiejętności  dot.  technik  i  metod  coachingowych  w  oparciu  o  narzędzia  i  metodologię  stosowaną  przez najbardziej liczące się na świecie organizacje i federacje coachingowe. Nie bazujemy tutaj na jednej szkole. Łączymy najlepsze i najrzetelniej sprawdzone praktyki i narzędzia z różnych szkół coachingowych, aby uczestnicy naszego kursu otrzymali esencję praktyki coachingu – szczególnie do zastosowania w biznesie. Ale nie tylko.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności związane z coachingiem. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim osobom zarządzającym pracownikami. 

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest coaching oraz czym różni się od pozostałych metod rozwojowych.
 • Uczestnicy zbudują sobie spojrzenie na coaching dzięki podejściu 360 stopni przy pomocy metody kapeluszy DeBono.
 • Uczsetnicy poznają neurobiologiczne podstawy pracy mózgu w trakcie coachingu.
 • Uczestnicy uświadomią sobie jakie cechy i kompetencje powinien posiadać dobry coach.
 • Uczestnicy poznają i przetrenują najważniejsze narzędzia i techniki pracy coachingowej.
 • Uczestnicy będą potrafili dostosowywać metody coachingowe do systemu postrzegania rzeczywistości przez Klienta.
 • Uczestnicy poznają techniki coachingowe możliwe do zastosowania przez menedżerów w roli coacha – czyli jak nie będąc zawodowym coachem stosować techniki i narzędzia coachingowe.
 • Uczestnicy będą potrafili poradzić sobie w trudnych sytuacjach w pracy coacha.
 • Uczestnicy zbudują swój plan rozwoju w roli coacha.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Coaching 360 - spojrzenie z różnych perspektyw, diagnoza tego co już wiemy
  - Przybliżenie uczestnikom pojęcia i zrozumienie coachingu przy pomocy metody 6 kapeluszy Edwarda de Bono 
  - Co wiemy już o coachingu – informacje, fakty, liczby dane
  - Jakie mamy odczucia, emocje, przeczucia i intuicję kiedy myślimy o coachingu? 
  - Za co można by skrytykować coaching? Jakie są jego słabe strony?
  - Jakie korzyści i szanse daje coaching?
  - Jak można wykorzystać coaching w praktyce  inaczej niż o tej pory?
  - Podsumowanie zebranych informacji, poglądów i opinii – stworzenie wspólnej mind mapy coachingu menedżerskiego w formie plakatu

  II. Podstawy i zasady pracy coachingowej
  - Czym jest coaching i czym różni się od innych metod rozwojowych – analiza podobieństw i różnic 
  - Jak uczy się mózg? - funkcje mózgu i najnowsze odkrycia neurobiologii
  - Rola słów i języka w pracy coacha
  - Założenia i zasady pracy zorientowanej na rezultat 
  - Cztery fazy uczenia się
  - Struktura sesji coachingowej - dobre praktyki
  - Misja, wizja i wartości - pojęcia związane z celem życia
  - Poziomy logiczne Roberta Diltsa i ich zastosowanie w coachingu 
  - Rola relacji w procesie coachingu

  III. Kluczowe cechy i kompetencje coacha 
  - Myślenie pytaniami, zamiast ocenami 
  - Zadawanie pytań inteligentnych emocjonalnie 
  - Empatia i jej rola w procesie coachingu 
  - Inteligencja emocjonalna w pracy coacha 
  - Cechy emocjonalnie inteligentnego coacha
  - Kompetencje psychologiczne i osobowe coacha Kompetencje specjalistyczne i techniczne coacha 
  - Budowanie profilu kompetencyjnego dobrego coacha

Dzień 2
 • IV. Umiejętności fundamentalne w procesie coachingu 
  - Podmiotowe podejście do Klienta – po pierwsze człowiek 
  - Dbaj, wspieraj, rozmawiaj - trzy filary dobrej relacji z Klientem
  - Otwartość, gotowość na zmianę i znajomość procesu przechodzenia przez zmianę 
  - Koncentracja na rozwiązaniach  - coaching skupiony na rozwiązaniu
  - Budowanie zaufania z Klientem i otoczeniem 
  - Budowanie relacji w procesie coachingu

  V. Efektywna komunikacja pracy coacha
  - Jak pokonać negatywizm i przejść na format zgody i zadawania pytań? 
  - Dopasowanie języka do percepcji i wartości Klienta
  - Kolory osobowości i ich preferencje komunikacyjne
  - Język reaktywny i proaktywny
  - Techniki aktywnego słuchania w pracy coacha

  VI. Rama rezultatu w pracy coachingowej
  - 4 pytania planujące jako fundament każdej rozmowy coachingowej 
  - Zasady ustalania celów w procesie coachingu
  - Myślenie ukierunkowane na rezultat i orientacja na rezultat w planowaniu działań 
  - Relacja coach – Klient zorientowana na rezultat
  - Coaching zorientowany na rezultaty
  - Zastosowanie SFA (Solution Focused Approach) w coachingu 
  - Mapa przepływu celów
  - Różnice pomiędzy coachingiem zorientowanym na rezultat dla grup, zespołów, pojedynczych osób 
  - Kontraktowanie w procesie coachingu
  - Poszukiwanie „guzika” u Klienta coachingu

Dzień 3
 • VII. Podstawowe narzędzia pracy coacha
  - Zastosowanie pytań skalujących 
  - Trening perspektywy przyszłości
  - Tworzenie zadań zmierzających w kierunku rezultatów 
  - Zamień lęk na ciekawość – narzędzia kontroli strachu
  - Odgadywanie przyszłości i generowanie nowych zachowań – rama „jak gdyby” 
  - Narzędzia do badania wartości w życiu Klientów
  - Obraz własnego „Ja” opartego na wartościach
  - Jak wygenerować nowe zachowania i nowe wartości?
  - Techniki aktywnego słuchania ze szczególnym naciskiem na odzwierciedlenie 
  - 3 poziomy słuchania
  - Pytania przydatne w procesie coachingu – otwierające i inspirujące 
  - Pytania, których coach powinien unikać – zamykające i sugerujące 
  - Zamiana pytań na stwierdzenia
  - Siła pauzy w rozmowie 
  - Przeformułowanie 
  - Skalowanie
  - Historie i metafory

  VIII. Rola informacji zwrotnej w pracy coacha
  - Cechy skutecznej i efektywnej informacji zwrotnej w procesie coachingu 
  - Odpowiedzialność i postrzeganie informacji zwrotnej przez strony coachingu 
  - Gdzie szukać użytecznej informacji zwrotnej?
  - Jak udzielać i jak przyjmować informację zwrotną 
  - Modele rozwojowej i proaktywnej informacji zwrotnej 
  - Historie i metafory

  IX. Narzędzia wspierania efektywności osobistej w coachingu
  - Macierz pilne/ważne i jej rola w ustalaniu priorytetów 
  - Różne podejścia do perspektyw czasowych 
  - Orientacja „w czasie” czy „poprzez czas”?
  - Budowanie linii czasu i osadzanie tam rezultatów
  - 3 orientacje czasowe: przeszła, przyszła i teraźniejsza 
  - Koło równowagi życiowej
  - Planowanie od tyłu
  - Pytania wzbudzające świadomość budowania swojej efektywności

Dzień 4
 • X. Narzędzia coachingowe trafiające do analityka/realisty 
  - Wykorzystanie narzędzi zarządzania projektami w procesie coachingu 
  - Wykorzystanie metodologii GTD w coachingu
  - Wykres Gantta
  - Metoda ścieżki krytycznej 
  - Diagram Pert

  XI. Coaching dla kreatywnych - strategia Disneya
  - Czy kreatywności można się nauczyć?
  - Skuteczne planowanie przedsięwzięć przy pomocy marzyciela, realisty i krytyka 
  - Język coacha charakterystyczny dla każdej roli
  - Rodzaje pytań i ich skuteczność w każdej roli w strategii Disneya 
  - Ćwiczenie kreatywności strategicznej
  - Praca z wewnętrznym krytykiem 
  - Metoda stołu mentorów

  XII. Wykorzystanie metaprogramów w pracy coachingowej
  - Czym są metaprogramy?
  - Odkrywanie własnych metaprogramów 
  - Odkrywanie metaprogramów Klienta 
  - Proaktywność i reaktywność
  - Metaprogram „Od” i „Do” – cechy, język, zachowania
  - Wewnętrzna i zewnętrzna rama odniesienia – cechy, język, zachowania 
  - Metaprogram „Ja” i „inni” – cechy, język, zachowania
  - Metaprogram „Cele” i „Problemy” – cechy, język, zachowania 
  - Budowanie relacji przy użyciu języka metaprogramu

Dzień 5
 • XIII. Wykorzystanie 3 typów percepcji w pracy coachingowej 
  - Typowe wzorce myślowe, zachowań i językowe w 3 systemach percepcji 
  - Jak określić dominujący typ percepcji u Klienta?
  - Słowa i zwroty charakterystyczna dla każdego rodzaju percepcji
  - Model świadomego dostosowania się do systemu percepcji Klienta 
  - Pozycje percepcyjne poszerzające doświadczenie
  - Procedury asocjacyjne i dysocjacyjne

  XIV. Trudne sytuacje w pracy coacha
  - Radzenie sobie z obiekcjami utrudniającymi osiąganie celu 
  - Wykorzystanie afirmacji w procesie ukierunkowanym na rozwiązania 
  - Podejście obfitości i niedostatku
  - Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych
  - Techniki radzenia sobie ze stresem w trakcie rozmów coachingowych 
  - Celowe generowanie przeciwnych reakcji – coaching polaryzujący
  - Rola trójkąta dramatycznego w trudnych sytuacjach w relacji coachingowej 
  - Siła nawyków – ich rola wspierająca i ryzyka z nimi związane
  - Oczekiwania Klienta kupującego usługę i uczestniczącego w coachingu – jak pogodzić czasami sprzeczne interesy?

  XV. Coaching operacyjny - zastosowanie coachingu w pracy rozwojowej przez menedżera
  - Model GROW, IGROW i REGROW
  - Model SCORE 
  - Model GOLD 
  - Model STORM 
  - Model STAGES
  - Kryteria optymalnego doboru modelu rozmowy coachingowej do specyfiki i kultury firmy oraz do pracownika 
  - Praktyczny trening wybranych modeli

  XVI. Etyka pracy coacha - kodeks postępowania 
  - Jakie są nasze intencje w zamiarze bycia coachem? 
  - Najlepsze praktyki w pracy etycznego coacha
  - Przykłady kodeksów etycznych coacha z różnych organizacji i stowarzyszeń 
  - Zasady etyczne według ICC i ICF
  - Dlaczego warto być etycznym coachem?

  XVII. Ciągły rozwój w roli coacha - mój plan rozwoju
  - Idealny coach – docelowy model coacha stworzony przez uczestników 
  - Analiza SWOT/siatka celów - indywidualne określenie stanu aktualnego 
  - Tam czyli gdzie? – nakreślenie swojej wizji siebie w roli coacha w przyszłości 
  - Zbudowanie swojej indywidualnej deklaracji misji w roli coacha
  - Zdefiniowanie kamieni milowych – celów wspierających w rozwoju
  - Indywidualny plan rozwoju - zdefiniowanie metod rozwojowych i ludzie, którzy wesprą nas w realizacji celów

Doświadczenie:
Szkoła Coachów
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

15.07.2024 - 12.08.2024 / Dąbrowa Górnicza
data / Miasto
11900,00 PLN
cena netto / os.