TWI – sztuka dawania instruktażu stanowiskowego

31.07.2024 / Gdańsk
data / Miasto
1650,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Gdy w październiku 1941 roku świat wszedł w nową fazę II wojny światowej, w USA powstało olbrzymie zapotrzebowanie na siłę roboczą aby produkować sprzęt wojskowy. Ponieważ znaczna część mężczyzn w wieku produkcyjnym została powołana do armii, przedsiębiorstwa musiały zatrudniać kobiety, młodzież bez doświadczenia w pracy w przemyśle. Wtedy właśnie powstał program rozwoju brygadzistów i mistrzów zwany TWI (Training Within Industry). Program miał na celu przyspieszenie rozwoju umiejętności kadry produkcyjnej poprzez stosowanie przez przełożonych sprawdzonych metod instruktażu stanowiskowego. Wiązała się z tym wiedza na temat etapów i stylów skutecznego uczenia ludzi dorosłych. W dalszej perspektywie TWI stał się podstawą Lean Management, powszechne początkowo stosowanym w japońskich przedsiębiorstwach. Toyota uczyniła program TWI swoją integralną częścią systemu Toyota Production System.

Jim Huntzinger określił rolę programu TWI przy wdrażaniu Lean Management, mówiąc: „Twoja firma nie stanie się Lean tylko praktykując program TWI, ale również nie będzie Lean bez programu TWI”.

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest dla przełożonych, kierowników i kadry, która udziela instruktażu stanowiskowego podwładnym. Podczas szkolenia uczestnicy poznają m.in  szczegółowe założenia instruktażu stanowiskowego i będą potrafili wcielić go w życie w swojej specyfice zawodowej.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat programu TWI i poznają kluczowe zastosowania tej metody w przemyśle i usługach.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętności efektywnego uczenia pracowników z wykorzystaniem metodologii uczenia ludzi dorosłych.
 • Uczestnicy uświadomią sobie istnienie różnych stylów uczenia się i będą potrafili dostosować narzędzia i sposoby do danego stylu.
 • Uczestnicy poznają szczegółowe założenia instruktażu stanowiskowego i będą potrafili wcielić go w życie w swojej specyfice zawodowej.
 • Uczestnicy zdobędą praktyczną umiejętność doskonalenia umiejętności pracowników poprzez udzielanie regularnej i metodycznej informacji zwrotnej.
 • Uczestnicy uświadomią sobie możliwości doskonalenia procesu uczenia na stanowisku pracy i zyskają narzędzia oraz inspiracje do zaimplementowania ich we własnym środowisku pracy.
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie cechy i kompetencje są niezbędne w procesie uczenia podwładnych na stanowisku pracy.
 • Uczestnicy będą potrafili zbudować dobrą relację z podwładnymi w trakcie TWI.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Wprowadzenie do tematu TWI - sprecyzowanie pojęć
  - Gra symulująca proces produkcyjny
  - Analiza rezultatów i działań w kontekście tego co wspierało zespół i co blokował? 
  - Model Instruktażu Stanowiskowego wynikający z gry
  - TWI – czym jest skąd pochodzi? 
  - Zastosowanie TWI we współczesnym biznesie 
  - Studia przypadku, przykłady

  II. Struktura programu TWI
  - Budowanie umiejętności instruowania pracowników 
  - Doskonalenie metod pracy w ramach TWI
  - Umiejętność budowania dobrych relacji z pracownikami w procesie instruktażu 
  - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w ramach TWI

  III. Metodyka uczenia ludzi dorosłych w ramach TWI
  - Specyfika nauczania dorosłych w miejscu pracy – czym różni się uczenie „na sali” od uczenia w pracy? 
  - Cykl Davida Kolba i jego implementacja do TWI
  - Uczenie się poprzez doświadczenie – główne założenia 
  - Refleksja i analiza przebytego doświadczenia 
  - Uprządkowanie doświadczenia w model teoretyczny
  - Pragmatyka procesu uczenia – przeniesie wniosków na miejsce pracy 
  - Style i preferencje w uczeniu się pracownika w miejscu pracy

  IV. Instruktaż stanowiskowy jako kluczowe narzędzie w programie TWI
  - Doświadczenie każdego etapu instruktażu w symulacji procesu produkcyjnego 
  - Opis bieżącej sytuacji w procesie TWI
  - Poprawna demonstracja prawidłowo wykonanego zadania 
  - Przeprowadzenie przez pracownika próby wykonania zadania 
  - Monitoring, kontrola i ciągłe doskonalenie wykonania zadania
  - Umiejętności „twarde” i „miękkie” przełożonego niezbędne na każdym etapie przeprowadzania instruktażu 
  - Najczęstsze błędy w prowadzeniu instrukcji metodą TWI

  V. Metoda IP w procesie TWI - wsparcie w eliminacji błędów przełożonego w instruktażu
  - Organizacja i logistyka szkolenia – ramy czasowe 
  - Przygotowanie podziału pracy w metodzie IP
  - Przygotowanie narzędzi, wyposażenia i materiałów, które będą potrzebne przy szkoleniu pracowników 
  - Przygotowanie stanowiska pracy do przeprowadzenia instruktażu

  VI. Rola informacji zwrotnej w instruktażu metodą TWI
  - Zasady udzielania informacji zwrotnej – czym jest a czym nie jest feedback? 
  - Struktura komunikatu zwrotnego w TWI
  - Budowanie kultury bieżącego feedbacku w procesie uczenia na stanowisku pracy 
  - Narzędzia pozytywnego wzmacniania – model doceniania i chwalenia UF, UFKO 
  - Narzędzia konstruktywnej krytyki – model FUKO
  - Model coachingowy w procesie uczenia – GROW
  - Model podsumowującej rozmowy oceniająco – rozwojowej pracownika w metodzie TWI

  VII. Doskonalenie metod pracy w ramach TWI
  - Gra symulacyjna – część 1
  - Podział  pracy na elementy składowe (czynności)
  - Analiza elementów wykonywanych czynności w aktualnej metodzie pracy 
  - Doskonalenie, i opracowanie nowej bardziej efektywnej metodę wykonywania pracy Wdrożenie nowej metody
  - Gra symulacyjna – część 2 – wdrożenie elementów udoskonalających

  VIII. Cechy, kompetencje i rola lidera w programie TWI 
  - Cechy i kompetencje niezbędne w roli zarządzającego 
  - Cechy i kompetencje niezbędne w roli uczącego, instruktora
  - Elementy zbieżne i rozbieżne dla tych dwóch ról w procesie TWI
  - Kto może a kto nie powinien zostać liderem TWI w przedsiębiorstwie? 
  - Odpowiedzialność Lidera programie TWI

  IX. Budowanie relacji z pracownikami w programie TWI
  - Skuteczna komunikacja programu do pracowników 
  - Wdrożenie systemu sugestii pracowniczych w programie 
  - Nagradzanie pracowników za zaangażowanie i postępy 
  - Świętowanie sukcesów
  - Docenianie i chwalenie za postępy w nauce
  - Budowanie otwartości i zaufania w relacji przełożony (instruktor) a pracownik (uczeń)

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

Sebastian Matyniak to wybitna postać w świecie biznesu, łącząca umiejętności inwestora z doświadczeniem konsultanta. Jako Prezes zarządu Brainstorm Group, nie tylko inwestuje w spółki z różnych sektorów, takich jak Hi-tech czy nieruchomości, ale również wprowadza innowacje i realizuje własne idee biznesowe. Posiada bogate doświadczenie w pracy z setkami firm, w których prowadził transformacje i szkolenia.

Absolwent studiów MBA i wielu programów rozwojowych, znany jest z pasji do negocjacji i lean management. Jego firmy cieszą się ponadprzeciętnym wzrostem, a on sam zyskał reputację inspirującego lidera, który dba o ciągłe doskonalenie i efektywne rozwiązania. Sebastian Matyniak, dzięki swojemu zaangażowaniu w Brainstorm Group i szerokiej działalności inwestycyjnej, uosabia połączenie doświadczenia biznesowego z innowacyjnością. Jego sukces w różnych branżach, skuteczność w negocjacjach i pasja do filozofii lean management czynią go nie tylko skutecznym inwestorem, ale także źródłem cennego ‘smart money’.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, Sebastian Matyniak jest nie tylko finansistą, ale również mentorem i strategiem, wspierającym rozwój biznesowy swoich inwestycji. Więcej informacji o jego osiągnięciach można znaleźć na stronie Brainstorm Group. 

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

31.07.2024 / Gdańsk
data / Miasto
1650,00 PLN
cena netto / os.