Wywieranie wpływu i sztuka przekonywania

06-07.09.2022 - Dąbrowa Górnicza

“Największym wojownikiem jest ten, kto pokonał sam siebie.”

konfucjusz

“Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”

Sun Tzu
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie szkolenia zamknięte i badania. Dodatkowo odpowiada za zarządzanie zespołem trenerskim. Najczęściej koordynuje i prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i sprzedaży, obsługi Klienta oraz kompetencji osobistych. Ponadto zarządza projektami badań parametrycznych, badań satysfakcji i badań AC/DC. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1000 dni szkoleniowych. Doświadczenie badawcze to koordynacja i realizacja ponad 100 różnych badań. Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego.

Z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego.

Inni mówią o nim: pomysłowy, zorientowany na relacje i cel, otwarty, wyważony, zaraża entuzjazmem i energią.

Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził już trzykrotnie.

Bartosz Rusek Bartosz Rusek
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Większości ludzi wydaje się, że to czy osiągną swoje cele i sukces jest w większości zależne od innych. To szef decyduje czy dać nam podwyżkę, czy nie. To Klient decyduje jaki produkt, czy usługę chce kupić. To ekspert z telewizji ma rację w danym temacie ponieważ jest właśnie ekspertem. Poprzez tego typu podejście nabieramy przekonania, że nasz sukces, racja, szczęście zależy od innych ludzi. W mniejszym stopniu od nas. To szkolenie ma ambicje aby zmienić Twoje przekonania w tym obszarze. 

Osiągniesz to poprzez znane w psychologii społecznej techniki wywierania wpływu. Poznasz język łagodnej perswazji . Zrozumiesz czym różni się do siebie manipulacja i wywieranie wpływu. Sam też obronisz się przed manipulacją dzięki wiedzy na temat najczęstszych taktyk manipulacyjnych. Zyskasz większą pewność siebie w relacjach zawodowych i prywatnych. I przede wszystkim Twoje działania staną się bardziej skuteczne i efektywne.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, którzy w swoich firmach mają kontakt z Klientem. Szkolenie dedykowane jest także każdej osobie na stanowisku kierowniczym.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Wywieranie wpływu, perswazja czy manipulacja 
  - Gra symulacyjna – wprowadzenie do tematu             
  - Zdefiniowanie pojęć
  - Przykłady manipulacji w świecie biznesu
  - Wywieranie wpływu – kiedy wywieram wpływ a kiedy manipuluję? 
  - Rola etyki w wywieraniu wpływu – kryteria etyczne
  - Wywieranie wpływu jako kompetencja możliwa do zdefiniowania w organizacjach

  II. Prawa wywieranie wpływu społecznego wg. Roberta B. Cialdini
  - Prawo autorytetu – charakterystyka, przykłady 
  - Prawo kontrastu – charakterystyka, przykłady 
  - Prawo wzajemności – charakterystyka, przykłady
  - Prawo sympatii i lubienia – charakterystyka, przykłady 
  - Prawo pozytywnych skojarzeń – charakterystyka, przykłady 
  - Prawo konsekwencji  – charakterystyka, przykłady
  - Prawo ograniczonej ilości – charakterystyka, przykłady 
  - Prawo konformizmu – charakterystyka, przykłady

  III. Techniki manipulacji - rodzaje i sposoby przeciwdziałania 
  - Intencje manipulującego – umiejętność ich odczytywania 
  - Atak personalny – jak demaskować i się obronić
  - Polityka czynów dokonanych – jak demaskować i się obronić 
  - Nagroda w raju – jak demaskować i się obronić
  - Zdechła ryba – jak demaskować i się obronić 
  - Szereg innych technik manipulacyjnych

  IV. Umiejętność dostosowania się oraz odczytywania systemu postrzegania rzeczywistości
  - Znaczenie dostrojenia się do „mapy” drugiej osoby 
  - Różnice w percepcji rzeczywistości
  - Wzrokowcy – cechy charakterystyczne oraz jak się dostosować 
  - Słuchowcy – cechy charakterystyczne oraz jak się dostosować 
  - Kinestetycy – cechy charakterystyczne oraz jak się dostosować
  - Słowa, zwroty, zachowania charakterystyczne dla każdego rodzaju percepcji 
  - Test diagnostyczny – jakim typem jesteś?

Dzień 2
 • V. Rola słów, zwrotów i przekonań w wywieraniu wpływu
  - Słowa, zwroty i wyrażenia oraz język ciała w przekonywaniu do swoich racji 
  - Dobór argumentacji w zależności od rozmówcy
  - Język korzyści i straty wykorzystywany w perswazji
  - Presupozycje, implikacje i inne narzędzia hipnotyczne w języku perswazji
  - Rola miejsca, doboru otoczenia na wywarcie wpływu 
  - Rola przekonań i pętle ograniczające oraz wspierające

  VI. Waga dostosowania się w wywieraniu wpływu 
  - Aktywne słuchanie na 3 poziomach – słyszę, czuję, widzę
  - Odzwierciedlenie i parafraza
  - Zadawanie dobrych pytań 
  - Empatia i otwartość na rozmówcę
  - Unikanie wydawania osądów, opinii

  VII. Typy osobowości i metaprogramy a wywieranie wpływu
  - Autodiagnoza – kolory osobowości
  - Analiza mocnych stron i ryzyk danego stylu 
  - Analiza szans i zagrożeń dla każdego stylu
  - Jak wywierać wpływ i argumentować w zależności od stylu osobowości? 
  - Co działa a co nie działa na dany styl?
  - Trening argumentacji w zależności od stylu osobowości 
  - Typologia Klientów w oparciu o metaprogramy
  - Jak wykorzystać metaprogramy w przygotowaniu prezentacji, ofert, rozmów handlowych, negocjacji

  VIII. Asertywność jako element wywierania wpływu na zachowania swoje i innych
  - Mapa zachowań asertywnych 
  - Komunikat „Ja”
  - Asertywna odmowa 
  - Asertywne wyrażanie próśb 
  - Technika stawiania granic 
  - Asertywna reakcja na krytykę

Korzyści
 • Uczestnicy zrozumieją różnice pomiędzy wywieraniem wpływu a manipulacją.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętności zastosowania technik wywierania wpływu w sytuacjach prywatnych i zawodowych w dobrej intencji.
 • Uczestnicy poznają najczęstsze taktyki manipulacyjne i zdobędą narzędzia, aby się przed nimi obronić.
 • Uczestnicy dowiedzą się jakimi typami osobowości są i jaki mają dominujący system reprezentacji.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętności dostosowania argumentacji do potrzeb drugiej strony.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami w sytuacjach, gdy poczują się manipulowani oraz przejdą trening zachowań asertywnych.
Uczestnik

Szkolenie bardzo mi się podobało. Wiedza prowadzącego i doświadczenie praktyczne oraz sposób przekazania wiedzy jak również atmosfera na zajęciach była bardzo dobra. Zdecydowanie polecam.

Najbliższa edycja szkolenia

06-07.09.2022 / Dąbrowa Górnicza
data / Miasto
1600,00 PLN
cena netto / os.