Zarządzanie strategiczne

15-16.07.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Polskie firmy coraz częściej wychodzą poza „tu i teraz” i myślą długoterminowo. Tymczasem pojęcie strategii rozwinął w latach 70-tych Alfred Chandler opisując przypadki amerykańskich firm w latach 1850-1920. Pokazywał on wyraźny wpływ posiadania przez firmę strategii a jej sukcesem biznesowym. Na szkoleniu z zarządzania strategicznego zajmiemy się najważniejszymi elementami związanymi z przygotowaniem i wdrożeniem strategii w firmie. Pokażemy jakie są kluczowe kierunki budowy strategii w oparciu o analizę strategiczną i odniesienie do Misji i Wizji firmy oraz czynników wpływających na funkcjonowanie firmy.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są kluczowe czynniki sukcesu wdrażania strategii w firmie oraz jakie są związane z tym zadania menedżera. Uczestnicy poznają także skuteczne narzędzia komunikacji i monitoringu realizacji strategii w firmie. Szkolenie Zarządzanie strategiczne to także praktyczny trening menedżerski – doskonała okazja aby zwiększyć/odświeżyć swoje kompetencje w zakresie podejmowania decyzji, planowania i ustalania priorytetów w odniesieniu do gąszczu informacji i licznych możliwych opcji.

Dla kogo?

Szkolenie Zarządzanie strategiczne  jest ciekawą propozycją dla wszystkich menedżerów, którzy chcą ugruntować posiadaną już wiedzę, dla wszystkich nowych menedżerów, którzy tę wiedzę chcą posiąść, a także wszystkich osób, które planują rozwój w kierunku menedżerskim.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się czym jest strategia – definicje w różnych ujęciach. Zwłaszcza jaki jest wpływ strategii na sukces firmy.
 • Uczestnicy poznają czynniki jakie należy wziąć pod uwagę tworząc strategię i jakich narzędzi użyć, aby przeprowadzić skuteczną analizę strategiczną.
 • Uczestnicy dowiedzą się kiedy i jak skutecznie stosować poszczególne narzędzia analizy strategicznej.
 • Uczestnicy zdefiniują cele strategiczne i dowiedzą się jak je kaskadować w strukturze organizacyjnej do poziomu pracownika liniowego.
 • Uczestnicy będą wiedzieli jak zapewnić skuteczność wdrożenia i realizacji strategii w firmie tak, aby osiągnąć zamierzone cele i nie stracić motywacji pracowników.
 • Uczestnicy poznają co w praktyce ma robić menedżer, aby wdrażać strategię i jak wykorzystywać skuteczne narzędzia zarządzania, aby mieć pełną kontrolę nad realizacją strategii na każdym jej etapie.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Założenia planowania strategicznego w nowoczesnej firmie
  - Podstawy i istota strategii 
  - Różne ujęcia i definicje strategii
       - militarne
       - matematyczne – teoria gier
       - biznesowe – organizacyjne

  II. Elementy determinujące i wpływające na strategię firmy
  - Produkt/usługa
  - Model biznesowy firmy a strategia 
  - Misja i wizja firmy
  - Struktura firmy
  - Organy decyzyjne/własność firmy
  - Elementy równorzędne/wpływające w odniesieniu do strategii
       - model Dilts’a
       - tożsamość firmy
       - wartości firmowe
       - przekonania obecne w firmie 
  - Bariery efektywnej strategii

  III. Założenia analizy strategicznej
  - Rola analizy strategicznej
  - Analiza makrootoczenia, Analiza PEST 
  - Analiza otoczenia konkurencyjnego 
  - Analiza potencjału strategicznego firmy 
  - Ocena pozycji strategicznej firmy 
  - Benchmarking rynkowy

Dzień 2
 • IV. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w praktyce
  - Metoda TOWS-SWOT 
  - Analiza 5 sił Portera 
  - Metoda SPACE 
  - Model Canvas
  - Model ADKAR

  V. Drogi rozwoju w oparciu o strategie rozwoju rynku
  - Ekspansja geograficzna 
  - Strategie internacjonalizacji
  - Strategie przedsiębiorstw lokalnych w sektorach globalnych

  VI. Tworzenie strategii
  - Definiowanie strategii w odniesieniu do wyników analizy 
  - Matryca 16 typów strategii
  - Wybór właściwej strategii
  - Określanie dźwigni wzrostu (Leverage) 
  - Definiowanie celów strategicznych SMART+

  VII. Wdrażanie strategii
  - Tworzenie X Matrix - operacjonalizowanie Strategi do poziomu aktywności codziennych 
  - Metoda Hoshin Kanri
  - Tworzenie punktów kontrolnych pomiaru realizacji strategii i realizacji celów strategicznych 
  - Komunikacja strategii dla wszystkich poziomów firmy
  - Wizualizacja strategii
  - Zadania menedżera we wdrażaniu i monitorowaniu strategii

“Największym wojownikiem jest ten, kto pokonał sam siebie.”

konfucjusz

“Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”

Sun Tzu
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie szkolenia zamknięte i badania. Dodatkowo odpowiada za zarządzanie zespołem trenerskim. Najczęściej koordynuje i prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i sprzedaży, obsługi Klienta oraz kompetencji osobistych. Ponadto zarządza projektami badań parametrycznych, badań satysfakcji i badań AC/DC. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1000 dni szkoleniowych. Doświadczenie badawcze obejmuje koordynację i realizację ponad 100 różnych badań. Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego.

Z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego.

Inni mówią o nim: pomysłowy, zorientowany na relacje i cel, otwarty, wyważony, zaraża entuzjazmem i energią.

Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził już trzykrotnie.

Bartosz Rusek Bartosz Rusek
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

15-16.07.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.