Szkolenie SAS

18-19.07.2024 / Kraków
data / Miasto
3600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Szkolenie SAS odnosi się do nauki obsługi i wykorzystywania narzędzi i programów statystycznych. W trakcie szkolenia uczestnicy przećwiczą poznane zagadnienia na realnych projektach, co umożliwi wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

1. Analityków danych: Osoby, które zajmują się analizą danych w organizacjach i chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykorzystania platformy SAS do analizy, modelowania i raportowania danych.

2. Analityków biznesowych: Osoby odpowiedzialne za analizę biznesową, prognozowanie trendów rynkowych, analizę klientów i konkurencji, które chcą wykorzystać narzędzia SAS do lepszego zrozumienia danych biznesowych.

3. Kierowników projektów analitycznych: Osoby zarządzające projektami analitycznymi w organizacjach, które chcą zdobyć wiedzę na temat możliwości platformy SAS i efektywnie zarządzać zespołami analitycznymi.

4. Specjalistów ds. Business Intelligence: Osoby zajmujące się tworzeniem raportów, dashboardów, analizą danych i wizualizacją danych w celu wspierania procesów decyzyjnych w organizacji.

5. Analityków marketingowych: Osoby odpowiedzialne za analizę efektywności kampanii marketingowych, segmentację klientów, prognozowanie zachowań klientów, które chcą wykorzystać narzędzia SAS do lepszego zrozumienia danych marketingowych.

6. Specjalistów ds. finansowych: Osoby pracujące w dziale finansowym organizacji, zajmujące się analizą danych finansowych, budżetowaniem, prognozowaniem, które chcą wykorzystać platformę SAS do analizy danych finansowych.

7. Specjalistów ds. ryzyka i zgodności: Osoby odpowiedzialne za analizę ryzyka i zgodności w organizacjach, które chcą wykorzystać narzędzia SAS do identyfikacji i zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia zgodności z regulacjami.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Korzyści
 • Zrozumienie narzędzi i funkcji platformy SAS: Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat różnych modułów i funkcji platformy SAS, co pozwala im wykorzystać jej potencjał w analizie danych i raportowaniu.
 • Umiejętność analizy danych: Szkolenie pozwala uczestnikom nauczyć się skutecznej analizy danych, tworzenia raportów, wizualizacji danych, modelowania predykcyjnego i analizy Big Data przy użyciu platformy SAS.
 • Rozwój kariery zawodowej: Posiadanie umiejętności w zakresie analizy danych przy użyciu platformy SAS może znacząco zwiększyć atrakcyjność kandydata na rynku pracy oraz otworzyć nowe możliwości kariery zawodowej.
 • Zwiększenie efektywności biznesowej: Dzięki szkoleniu uczestnicy mogą efektywniej wykorzystywać dane do podejmowania decyzji biznesowych, identyfikowania trendów rynkowych, prognozowania wyników i optymalizacji procesów biznesowych.
 • Możliwość rozwoju umiejętności analitycznych: Szkolenie SAS umożliwia uczestnikom rozwijanie umiejętności analizy danych, interpretacji wyników, tworzenia modeli predykcyjnych i podejmowania trafnych decyzji biznesowych na podstawie danych.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Moduł 1. Wprowadzenie do platformy SAS
  1. Przegląd platformy SAS: historia, możliwości, produkty i rozwiązania.
  2. Omówienie interfejsów użytkownika i podstawowych funkcji.

  Moduł 2. Analiza danych w SAS
  1. Poznanie narzędzi i technik analizy danych w SAS.
  2. Praktyczne ćwiczenia z importowania danych, podstawowych analiz statystycznych i wizualizacji danych.

  Moduł 3. Tworzenie raportów i wizualizacji
  1. Omówienie możliwości tworzenia raportów i wizualizacji w SAS.
  2. Praktyczne ćwiczenia z tworzenia różnych typów raportów i wykresów.

  Moduł 4. Zaawansowane techniki analizy danych w SAS
  1. Poznanie zaawansowanych technik analizy danych, takich jak analiza regresji, analiza skupień i analiza szeregów czasowych.
  2. Praktyczne zastosowanie tych technik w realnych scenariuszach biznesowych.

Dzień 2
 • Moduł 5. Analiza przewodnika i modelowanie
  1. Omówienie analizy przewodnika w SAS i jej zastosowań.
  2. Praktyczne ćwiczenia z tworzenia modeli predykcyjnych i oceny ich skuteczności.

  Moduł 6. Analiza Big Data w SAS
  1. Wprowadzenie do analizy Big Data w SAS.
  2. Omówienie narzędzi i technik analizy dużych zbiorów danych.

  Moduł 7. Integracja SAS z innymi narzędziami
  1. Omówienie integracji platformy SAS z innymi narzędziami i systemami.
  2. Praktyczne ćwiczenia z importowania i eksportowania danych między SAS a innymi narzędziami.

  Moduł 8. Case Study i zakończenie
  1. Analiza przypadku biznesowego z wykorzystaniem platformy SAS.
  2. Podsumowanie głównych tematów omawianych podczas szkolenia.

Doświadczenie:

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach – ukończył studia jednolite magisterskie na kierunku Elektrotechnika ze specjalnością Automatyka.

Od 2009 r. realizuje projekty szkoleniowe w formie wykładów i warsztatów. Autor ostatecznej wersji pakietu edukacyjnego dotyczącego szkolenia z zakresu: „Nauka obsługi komputera (szkolenie z zakresu technik IT)” oraz skryptu ECCC DIGCOMP modułu DCM3 - Tworzenie treści, a także współautor kilku innych publikacji, w tym podręcznika ECDL.

Specjalista z zakresu  Excela i VBA, jak również HTML, CSS,  języków programowania jak Turbo Pascal, Delphi, c, c++ oraz PHP i Javascript. Do tej pory przeprowadził ponad 100 szkoleń informatycznych w łącznym wymiarze ponad 4000 godzin.

Posiada certyfikaty ECDL, Trenera VCC – Programy biurowe w administracji, ukończenia szkolenia dla Trenerów z zakresu prowadzenia zajęć dla osób w wieku 50+. Ukończył szkolenia „Bezpieczeństwo Sieci Komputerowych”, „X-Ways Forensics – Informatyka śledcza i metody odzyskiwania danych”, „Sztuka hackingu – Atak i obrona”,  oraz kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 

K_Wawrzeńczyk Kamil Wawrzeńczyk
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

18-19.07.2024 / Kraków
data / Miasto
3600,00 PLN
cena netto / os.