Trening pewności siebie

22.08.2024 / Online
data / Miasto
1650,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Pewność siebie to fundament spokojnego i odważnego funkcjonowania pośród wyzwań, które stawia przed nami życie. To naturalne, że nie wszyscy ludzie mają jednakowo silną pewność siebie, ponieważ jest ona uwarunkowana różnymi czynnikami – temperamentem, historią życia, wzorcami myślenia, samooceną itp. Na szczęście faktem jest, że pewność siebie możemy budować i odzyskiwać za pomocą różnych sposobów. To, do czego dążymy, to zaufanie do siebie, swoboda w korzystaniu z własnym mocnych stron i odwaga zachowania w zaskakujących lub nieprzyjemnych sytuacjach. Jednocześnie warto odróżniać pewność siebie od brawury, przechwalania, czy arogancji. To szkolenie dostarczy wielu narzędzi, aby budować dobrą pewność siebie, wzmacniać się i rozwijać, a jednocześnie doda motywacji i odwagi, aby pracować nad sobą.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszyskich, którzy chcą budować pewność siebie, wzmacniać się i rozwijać oraz pracować nad sobą.

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie są mechanizmy pewności siebie.
 • Uczestnicy uświadomią sobie z czego bierze się pewność siebie.
 • Uczestnicy nauczą się redukcji stresu wynikającego z braku pewności siebie.
 • Uczestnicy uświadomią sobie jak ważne jest kształtowanie swojej pewności siebie.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Wprowadzenie 

  • Uwspólnienie rozumienia pojęcia pewności siebie, uporządkowanie pojęć
  • Podobieństwa i różnice między pojęciami:
   o    Pewność siebie
   o    Asertywność
   o    Poczucie własnej wartości
   o    Wiara we własne siły
   o    Autoprezentacja
   o    Budowanie wizerunku
   o    Samoocena
  • Czy pewność siebie jest dobra?
  • Granice pewności siebie
  • Pewność siebie a arogancja
  • Korzyści związane z byciem pewnym siebie
   o    Dla danej osoby
   o    Dla otoczenia
  • Ryzyka związane z byciem pewnym siebie
   o    Dla danej osoby
   o    Dla otoczenia
  • Rola pewności siebie w życiu zawodowym
  • Pewność siebie a budowanie własnego autorytetu oraz wizerunku pracodawcy

  II. Sygnały pewności siebie

  • Po czym poznajemy osobę, która jest pewna siebie
   o    Sygnały werbalne
   o    Sygnały niewerbalne
  • Jaka jest osoba pewna siebie|
   o    Zdolności i umiejętności społeczne 
   o    Przekonania na temat siebie i innych ludzi
   o    Sposób zachowania i myślenia

  III. Narzędzia kształtowania pewności siebie

  • Jak się kształtuje pewność siebie, skąd ją czerpiemy
   o    Historia życia - zdobywania pewności siebie
   o    Sukcesy i porażki a pewność siebie
   o    Trudności i przeszkody a pewność siebie
  • Przyczyny małej pewności siebie w życiu zawodowym
  • Autodiagnoza pewności siebie 
   o    Jak się czuję
   o    Jak o sobie myślę
  • Informacja zwrotna od grupy i trenera
   o    Jak mnie widzą inni
  • Pula narzędzi wzmacniania pewności siebie – Niezbędnik Pewności Siebie


  IV. Deficyty pewności siebie

  • Pewność siebie w różnych sytuacjach
  • Pewność siebie wobec różnych osób
  • Identyfikacja obszarów słabszej pewności siebie
  • Ocena własnych predyspozycji i silnych stron (zgodnie z teorią Mocnych Stron  - Strenghts Based Development – i badaniami Gallup)
  • Style społeczne i temperamenty – czy każdy może być pewny siebie i komu będzie łatwiej
  • Walka z wewnętrznym krytykiem, sabotażystą

  V. Praca z przekonaniami na temat siebie

   

  • Rola przekonań w kształtowaniu samooceny i pewności siebie
  • Pętle przekonań 
  • Dlaczego przekonania tak bardzo wpływają na sposób myślenia i zachowania
  • Lista typowych błędów myślowych i ich wpływ na samoocenę
  • Narzędzia i trening przeformułowania przekonań ograniczających
  • Pytania wyrokującego i uczącego się
  • Pewność siebie a gotowość do rozwoju i uczenia się

  VI. Pewność siebie w sytuacji zmian

  • Strefy komfortu, rozwoju, paniki
  • Zalety i wady każdej ze stref
  • Jak sytuacja zmiany wpływa na pewność siebie
  • Zaskoczenie i niepewność – jak odzyskać pewność siebie
  • Umiejętności transferowalne – zasób do wykorzystania w sytuacji zmiany
  • Fazy przeżywania zmiany: od oporu do akceptacji

  VII. Pewność siebie w trudnych sytuacjach

  • Typowe trudne sytuacje, które mogą nadwyrężać pewność siebie
   o    Wystąpienie publiczne
   o    Bycie ocenianym
   o    Konflikt
   o    Atak ad personam
   o    Krytyka
  • Sposoby reagowania w trudnych sytuacjach i podstawowe techniki asertywnej reakcji
  • Jak okazywać adekwatną pewność siebie w trudnych sytuacjach w zgodzie ze sobą
    

“Patrz szeroko. I nawet kiedy wydaje ci się, że patrzysz szeroko – ciągle patrz jeszcze szerzej.”

Robert Baden-Powell
Doświadczenie:

Ma za sobą ponad 6000 godzin poprowadzonych warsztatów dla różnych grup zawodowych i stanowisk – od operatorów maszyn po dyplomatów, od nauczycieli szkół artystycznych po dyrektorów hut i kopalń. Jako asesor w sesjach AC/DC obserwowała i udzieliła informacji zwrotnej blisko setce osób. Zrealizowała ponad 80 godzin sesji coachingowych, w tym 30 pod superwizją.

Jej obszary specjalizacji to rozwój kompetencji menedżerskich, praca zespołowa i współpraca, komunikacja interpersonalna w biznesie, zarządzanie efektywnością osobistą i zespołu, trening trenerów. Zajmuje się również Assessment / Development Center – jako asesor i Mystery Shoper – jako konsultant.

Magdalena Olechnowicz Magdalena Olechnowicz
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

22.08.2024 / Online
data / Miasto
1650,00 PLN
cena netto / os.