Asertywna komunikacja

11-12.10.2023 - Online

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.

Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych. Certyfikowany trener MTQ 48 i MTQ Plus.

Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.

Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

„Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.”
Henry Ford.

W reakcji na zachowania ludzi często działamy spontaniczne, zgodnie z naszą naturą. Na agresję reagujemy agresją, gdy siły są wyrównane. Uległością, gdy druga strona jest silniejsza, albo w ogóle unikamy konfliktu, jeżeli czujemy się w danej sytuacji wyjątkowo niekomfortowo. Żadne z tych zachowań nie są dla nas korzystne w trudnych
sytuacjach społecznych. Agresja zazwyczaj rodzi agresje ukrytą bądź jawną. Zbytnia uległość wpływa na obniżenie poczucia własnej wartości i frustrację. Jak w takim razie się zachować, gdy chcemy mieć prawo do wyrażania własnej opinii, poglądu i celów ale nie chcemy konfrontacji bądź wycofania? Komunikacja i zachowania asertywne nie należą do naszych naturalnych zachowań jak np. agresja czy uległość. Jednocześnie asertywność jest kompetencją nabytą. Każdy może się jej nauczyć, wytrenować jeśli tylko chce. Trening asertywności pozwoli nam w praktyczny sposób doświadczyć zachowań asertywnych na sobie i da początek nabywania nawyku stosowania asertywności wtedy gdy tego potrzebujemy i chcemy.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich, którzy chcą poznać i nauczyć się technik asertywności.

Dzień 1
 • I. Czym jest asertywność?
  - Przykłady sytuacji i reakcji na nie identyfikacja rodzajów zachowań
  - Ujednolicenie rozumienia tego czym jest asertywność
  - Różnice pomiędzy zachowaniem agresywnym, asertywnym a uległym
  - Fakty i mity dotyczące asertywności
  - Autodiagnoza osobista mapa asertywności w różnych sytuacjach społecznych
  - Rola asertywności w rozwoju swojej Inteligencji Emocjonalnej

  II. Szanse i zagrożenia wynikające z zastosowania asertywności
  - Kiedy należy a kiedy nie należy być asertywnym w stosunku do szefa, pracownika, Klienta, kolegi, koleżanki,
  członka rodziny.
  - Analiza SWOT zachowań asertywnych w przestrzeni społecznej
  - Rola bodźca i reakcji wg koncepcji Stevena Coveya .
  - Asertywność jako poszerzenie swojej strefy wpływu
  - Prawa asertywności Ferserheima

  III. Prawa osobiste w komunikacji społecznej a nasze terytorium psychologiczne
  - Terytorium psychologiczne Jakie są nasze prawa osobiste?
  - Prawa osobiste w pracy zawodowej i nasze priorytety
  - Analiza transakcyjna komunikaty ‘rodzica’ źródłem trwałego dyskomfortu
  - Obrona swoich praw w kontaktach osobistych i w sytuacjach społecznych
  - Budowanie wewnętrznej postawy asertywnej techniki pozytywnego myślenia,
  - Radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach,

  IV. Komunikacja i zachowania asertywne
  - Umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy,
  - Umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych,
  - Umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał,
  - Autentyczność,
  - Elastyczność zachowania,
  - Świadomość siebie (wad, zalet, opinii),
  - Empatia,
  - Stanowczość,
  - Umiejętność samooceny
  - Analiza tych kompetencji u uczestników jako punkt wyjścia do praktycznego treningu asertywnych
  zachowań

Dzień 2
 • V. Komunikat „Ja” trening praktyczny
  - Prezentacja trenera na kilku społecznych przykładach
  - Analiza poszczególnych kroków procedury w wyrażaniu krytyki
  - Model FUKO oraz drabinka interwencji
  - Identyfikacja sytuacji w których uczestnicy mogą zastosować ten rodzaj komunikatu
  - Symulacje w grupach równoległych i na forum
  - Informacja zwrotna analiza trudnych momentów w tym komunikacie
  - Komunikacja werbalna i niewerbalna w zastosowaniu tego komunikatu

  VI. Asertywna odmowa - trening praktyczny
  - Prezentacja trenera na kilku społecznych przykładach
  - Analiza poszczególnych kroków procedury w wyrażaniu krytyki
  - Model asertywnej odmowy
  - Identyfikacja sytuacji w których uczestnicy mogą zastosować ten rodzaj komunikatu
  - Symulacje w grupach równoległych i na forum
  - Informacja zwrotna analiza trudnych momentów w tym komunikacie
  - Kiedy możemy zastosować alternatywę?
  - Komunikacja werbalna i niewerbalna w zastosowaniu tego komunikatu

  VII. Stawianie granic - trening praktyczny
  - Prezentacja trenera na kilku społecznych przykładach
  - Analiza poszczególnych kroków procedury w wyrażaniu krytyki
  - Model techniki stawiania granic
  - Identyfikacja sytuacji w których uczestnicy mogą zastosować ten rodzaj komunikatu
  - Symulacje w grupach równoległych i na forum
  - Informacja zwrotna analiza trudnych momentów w tym komunikacie
  - Kiedy możemy zastosować technikę stawiania granic?
  - Komunikacja werbalna i niewerbalna w zastosowaniu tego komunikatu

  VIII. Komunikowanie trudnych decyzji - trening praktyczny
  - Prezentacja trenera na kilku społecznych przykładach
  - Analiza poszczególnych kroków procedury w wyrażaniu krytyki
  - Model jak komunikować trudne decyzje?
  - Identyfikacja sytuacji w których uczestnicy mogą zastosować ten rodzaj komunikatu
  - Symulacje w grupach równoległych i na forum
  - Informacja zwrotna analiza trudnych momentów w tym komunikacie
  - W jakich sytuacjach możemy komunikować trudne decyzje?
  - Komunikacja werbalna i niewerbalna w zastosowaniu tego komunikatu

Korzyści
 • Uczestnicy dowiedzą się czym różni się zachowanie asertywne, agresywne i uległe
 • Uczestnicy uświadomią sobie jaka jest ich asertywność w różnych sytuacjach społecznych
 • Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tego jak zbudować wewnętrzną postawę asertywną i wykorzystać ją w komunikacji z innymi
 • Uczestnicy będą potrafili wybrać zachowania adekwatne do sytuacji
Opinie

Nie znaleziono opinii dotyczących tego szkolenia.

Najbliższa edycja szkolenia

11-12.10.2023 / Online
data / Miasto
1800,00 PLN
cena netto / os.