Dostępność cyfrowa

05-06.08.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.
Zobacz pozostałe terminy
Opis szkolenia

Dostępność cyfrowa to zapewnienie, że wszystkie treści i technologie są dostępne dla osób z różnymi zdolnościami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale także krok ku inkluzji i równości, który poprawia doświadczenia wszystkich użytkowników i otwiera nowe rynki dla firm.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie stron internetowych, osób nie posiadające wiedzy technicznej umożliwiającej zmianę kodu strony, osób nie będących specjalistami od HTML, CSS itd. oraz osób, które ponoszą bądź będą ponosić odpowiedzialność za politykę dostępności cyfrowej w swojej organizacji.

Celem szkolenia jest zrozumienie znaczenia i podstaw dostępności cyfrowej, poznanie najlepszych praktyk i standardów (np. WCAG) oraz rozwój umiejętności tworzenia i testowania dostępnych treści cyfrowych.

Korzyści
 • Uczestnicy poszerzą kompetencje zawodowe.
 • Uczestnicy lepiej zrozumieją potrzeby użytkowników z niepełnosprawnościami.
 • Uczestnicy nabędą umiejętność wdrażania dostępnych rozwiązań cyfrowych.
 • Uczestnicy zwiększą zgodność produktów cyfrowych z przepisami prawnymi.
 • Uczestnicy poprawią użyteczność i dostępność produktów cyfrowych.
 • Uczestnicy poszerzą bazę klientów i użytkowników.

Program szkolenia

Dzień 1
 • Podstawy Dostępności Cyfrowej

  Moduł 1: Wprowadzenie do Dostępności
  1. Definicje i zasady dostępności cyfrowej.
  2. Przegląd standardów (WCAG, ADA, itp.).

  Moduł 2: Technologie Wspomagające
  1. Rodzaje technologii wspomagających i ich zastosowanie.
  2. Interakcja technologii wspomagających z cyfrowymi treściami.

  Moduł 3: Projektowanie Uniwersalne
  1. Zasady projektowania uniwersalnego.
  2. Przykłady dostępnych rozwiązań interfejsu użytkownika.

Dzień 2
 • Praktyczne Aspekty Dostępności

  Moduł 4: Tworzenie Dostępnych Treści
  1. Dostępne formaty treści (tekstowe, multimedialne).
  2. Narzędzia do tworzenia i oceny dostępności treści.

  Moduł 5: Testowanie i Audyt Dostępności
  1. Metody i narzędzia testowania dostępności.
  2. Przeprowadzenie audytu dostępności (ćwiczenia praktyczne).

  Moduł 6: Studia Przypadków i Dyskusja
  1. Analiza rzeczywistych przypadków dostępności.
  2. Dyskusja i wymiana doświadczeń.

  Zakończenie
  Podsumowanie szkolenia, wydanie materiałów dodatkowych i dyskusja na temat dalszych kroków w implementacji wiedzy o dostępności cyfrowej w miejscu pracy.

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

Sebastian Matyniak to wybitna postać w świecie biznesu, łącząca umiejętności inwestora z doświadczeniem konsultanta. Jako Prezes zarządu Brainstorm Group, nie tylko inwestuje w spółki z różnych sektorów, takich jak Hi-tech czy nieruchomości, ale również wprowadza innowacje i realizuje własne idee biznesowe. Posiada bogate doświadczenie w pracy z setkami firm, w których prowadził transformacje i szkolenia.

Absolwent studiów MBA i wielu programów rozwojowych, znany jest z pasji do negocjacji i lean management. Jego firmy cieszą się ponadprzeciętnym wzrostem, a on sam zyskał reputację inspirującego lidera, który dba o ciągłe doskonalenie i efektywne rozwiązania. Sebastian Matyniak, dzięki swojemu zaangażowaniu w Brainstorm Group i szerokiej działalności inwestycyjnej, uosabia połączenie doświadczenia biznesowego z innowacyjnością. Jego sukces w różnych branżach, skuteczność w negocjacjach i pasja do filozofii lean management czynią go nie tylko skutecznym inwestorem, ale także źródłem cennego ‘smart money’.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, Sebastian Matyniak jest nie tylko finansistą, ale również mentorem i strategiem, wspierającym rozwój biznesowy swoich inwestycji. Więcej informacji o jego osiągnięciach można znaleźć na stronie Brainstorm Group. 

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Koordynator szkolenia

Najbliższa edycja szkolenia

05-06.08.2024 / Online
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.