Jak pracować z Millenialsami?

12-13.12.2023 - Online

“Największym wojownikiem jest ten, kto pokonał sam siebie.”

konfucjusz

“Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”

Sun Tzu
Doświadczenie:

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie szkolenia zamknięte i badania. Dodatkowo odpowiada za zarządzanie zespołem trenerskim. Najczęściej koordynuje i prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i sprzedaży, obsługi Klienta oraz kompetencji osobistych. Ponadto zarządza projektami badań parametrycznych, badań satysfakcji i badań AC/DC. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1000 dni szkoleniowych. Doświadczenie badawcze to koordynacja i realizacja ponad 100 różnych badań. Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego.

Z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego.

Inni mówią o nim: pomysłowy, zorientowany na relacje i cel, otwarty, wyważony, zaraża entuzjazmem i energią.

Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził już trzykrotnie.

Bartosz Rusek Bartosz Rusek
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Gdyby zapytać część dzisiejszych pracodawców o opinię na temat tzw. „millenialsów” czyli pokolenia urodzonego w latach 80 i 90 to usłyszelibyśmy, że są roszczeniowi, nielojalni, nie żyją pracą, słabo radzą sobie z niestandardowymi problemami. Ci bardziej obiektywni powiedzieli by, że z drugiej strony potrafią zachować równowagę między życiem prywatnym i zawodowym, pracują po to aby żyć a nie po to aby pracować, są świetnie przygotowani do pracy w realiach wolnego rynku. To jacy są millenialsi? Przede wszystkim są. Są w firmach, instytucjach, fundacjach. A to stanowi często wyzwanie dla ich szefów, często pochodzących z pokolenia X. Jak zarządzać tym pokoleniem? Czego oczekuje? Jak ich zatrzymać w pracy i wykorzystać ich potencjał? Jak ich motywować? Nasze szkolenie dostarczy Ci wiedzy i narzędzi, które powstały w oparciu o najnowsze badania w tym zakresie na rynku Polskim.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest kadrze zarządzającej, która kieruje zespołem zróżnicowanym pokoleniowo. Po naszym szkoleniu uczestnicy będą potrafili lepiej zarządzać millenialsami w miejscu pracy uwzględniając ich potrzeby i preferencje.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Dzień 1
 • I. Millenialsi a inne pokolenia na rynku pracy - podobieństwa i różnice
  - Pokolenia Baby Boomers, X, Y, Z – charakterystyka
  - Cechy wspólne i różnice poszczególnych pokoleń na rynku pracy 
  - Badania dot. współpracy między pokoleniowej w firmach i instytucjach
  - Badania dot. potrzeb i oczekiwań millenialsów na rynku pracy i od pracodawców
  - Potrzeby psychologiczne, merytoryczne oraz proceduralne każdego pokolenia w sytuacji zawodowej – części wspólne
      
  II. Jak zarządzać millenialsami?
  - Różnice w podejściu do celów i planowania realizacji zadań
  - Jak zorganizować pracę w zespole aby wykorzystać ich naturalne mocne strony? 
  - Co motywuje to pokolenie w pracy – analiza ich oczekiwań, aspiracji
  - Jak przydzielać zadania, organizować zasoby, definiować cele i oczekiwania? 
  - Reakcje millenialsów na kontrolę, monitoring i egzekucję zadań – na co są wrażliwi? 
  - Jak zorganizować przyjazne miejsce pracy uwzględniające preferencje millenialsów?

  III. Komunikacja z millenialsami
  - Style komunikacji w zależności od osobowości pracownika? 
  - Czym różni się niebieski Y od niebieskiego X? 
  - Jak komunikować się z pracownikiem tego pokolenia uwzględniając jego styl osobowości?
  - Co lubi a czego nie lubi we wzajemnej komunikacji i współpracy reprezentant tego pokolenia 
  - Informacja zwrotna i wrażliwość na nią ludzi z pokolenia Y
  - Waga docenienia i chwalenia w rozwoju pokolenia Y i Z 
  - Jak Y rozumie zachowanie asertywne?
  - Unikatowy język pokolenia Y – zwroty, wyrażenia, słowa, skróty 
  - Bariery komunikacyjne z tym pokoleniem w miejscu pracy

Dzień 2
 • IV. Jak rozwijać Y - co jest ważne w planowaniu ścieżki rozwoju i kariery?
  - Komunikacja i rodzaj ścieżki rozwoju uwzględniający potrzeby i wartości pracownika z pokolenia Y 
  - Szansa na awans. Co w tym zakresie jest ważne dla tego pokolenia?
  - Rola informacji zwrotnej w rozwoju pracownika – co lubią a czego nie lubią millenialsi? 
  - Jak nauczyć millenialsów konsekwencji swoich działań?
  - Waga podejścia coachingowego dla pokolenia Y i Z
  - Scenariusz rozmowy rozwojowej i oceniającej – czego unikać a na co położyć akcenty w zależności od pokolenia 
  - Nowe metody rozwoju trafiające do pokolenia Y i Z – grywalizacja, VR, e-learning

  V. Trudne sytuacje generowane przez konflikt pokoleniowy w firmach  z dużym udziałem millenialsów
  - Z czego wynikają konflikty – identyfikacja przyczyn konfliktów pokoleniowych w organizacjach 
  - Rodzaje konfliktów pokoleniowych z udziałem millenialsów
  - Rola przekonań w tworzeniu i eliminacji konfliktów
  - Style rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespołach zróżnicowanych pokoleniowo

  VI. Wymiana doświadczeń    oraz dobre praktyki biznesowe w    zarządzaniu zróżnicowanymi pokoleniowo w Polsce i za granicą
  - Forum wymiany doświadczeń między uczestnikami szkolenia
  - Debata oxfordzka – czy warto różnicować celowo zespół pokoleniowo?
  - Analiza, dyskusja oraz omówienie studiów przypadku – dobre praktyki ze świata biznesu

Korzyści
 • Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat cech charakterystycznych generacji BB, X, Y, Z.
 • Uczestnicy będą potrafili lepiej zarządzać millenialsami w miejscu pracy uwzględniając ich potrzeby i preferencje.
 • Uczestnicy poznają zasady planowania, organizowania pracy dopasowane do tego pokolenia.
 • Uczestnicy będą potrafili dobrać millenialsom, adekwatną do ich oczekiwań, drogę kariery i rozwoju w firmie
 • Uczestnicy nabędą umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach dot. relacji z pokoleniem Y.
Uczestnik

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Prowadzący wykazał się dużą wiedzą merytoryczną i znakomitymi umiejętnościami trenerskimi. Szkolenie prowadzone w formie warsztatu pozwoliło wszystkich aktywizować. 

Najbliższa edycja szkolenia

12-13.12.2023 / Online
data / Miasto
1700,00 PLN
cena netto / os.