Sztuka motywowania i angażowania pracowników

03-04.07.2024 - Poznań

“Zmiana nie zawsze oznacza poprawę, ale poprawa wymaga zmiany.”

Winston Churchill
Doświadczenie:

Sebastian Matyniak to wybitna postać w świecie biznesu, łącząca umiejętności inwestora z doświadczeniem konsultanta. Jako Prezes zarządu Brainstorm Group, nie tylko inwestuje w spółki z różnych sektorów, takich jak Hi-tech czy nieruchomości, ale również wprowadza innowacje i realizuje własne idee biznesowe. Posiada bogate doświadczenie w pracy z setkami firm, w których prowadził transformacje i szkolenia.

Absolwent studiów MBA i wielu programów rozwojowych, znany jest z pasji do negocjacji i lean management. Jego firmy cieszą się ponadprzeciętnym wzrostem, a on sam zyskał reputację inspirującego lidera, który dba o ciągłe doskonalenie i efektywne rozwiązania. Sebastian Matyniak, dzięki swojemu zaangażowaniu w Brainstorm Group i szerokiej działalności inwestycyjnej, uosabia połączenie doświadczenia biznesowego z innowacyjnością. Jego sukces w różnych branżach, skuteczność w negocjacjach i pasja do filozofii lean management czynią go nie tylko skutecznym inwestorem, ale także źródłem cennego ‘smart money’.

Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, Sebastian Matyniak jest nie tylko finansistą, ale również mentorem i strategiem, wspierającym rozwój biznesowy swoich inwestycji. Więcej informacji o jego osiągnięciach można znaleźć na stronie Brainstorm Group. 

 

 

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak
Trener prowadzący szkolenie
Opis szkolenia

Podczas badań nad motywacją pracowników, przeprowadzanych przez Instytut Gallupa, wyodrębniono 10 głównych, najczęściej się powtarzających  czynników motywujących do pracy. Badacze pokazali je menedżerom i poprosili, aby Ci uszeregowali je wg ich zdaniem ważności dla swoich  pracowników. Od najważniejszego do najmniej ważnego. Następnie badacze poszli z tymi czynnikami do pracowników tychże menedżerów i poprosili, aby Ci uszeregowali wg własnego uznania te czynniki. Zestawione rezultaty tych badań pokazały, delikatnie mówiąc, że często menedżerowie i pracownicy żyją w trochę „odmiennych światach”. Na naszym szkoleniu pokazujemy nie tylko rezultaty tych zaskakujących i ciekawych badań, ale zastanawiamy się jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy i jak temu zaradzić. Odpowiemy jak skutecznie motywować pracowników w dzisiejszych uwarunkowaniach na rynku pracy nie tylko do wydajnej pracy, ale również do tego aby skutecznie utrzymać tych, których chcemy utrzymać. W swoich propozycjach dot. motywatorów, narzędzi i technik podeprzemy się najnowszymi badaniami dot. motywacji i motywowania na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających zespołami, Dyrektorów, Managerów, Team Liderów, działów HR oraz dla osób zainteresowanych tematem motywatorów, narzędzi i technik motywacji oraz motywowania na rynku polskim i rynkach zagranicznych grup ludzi.

* Zgodnie z regulaminem, zastrzegamy sobie możliwość zmiany trenera dedykowanego do przeprowadzenia szkolenia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, na prowadzącego o takich samych kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

Program szkolenia

Dzień 1
 • I. Wprowadzenie do tematu - mini badania 
  - Co motywuje uczestników szkolenia?
  - Identyfikacja najważniejszych motywatorów – indywidualnie i grupowo 
  - Mapowanie grupy – podsumowanie rezultatów.
  - Dyskusja nad wynikami i przeniesienie ich na szerszy grunt biznesu

  II. Czym jest motywowanie w dzisiejszych czasach i co wynika z badań nad motywacją?
  - Przykłady ze świata biznesu – studia przypadku dot. przykładów pozytywnych i negatywnych 
  - Fragmenty filmów ilustrujących przykłady skutecznego motywowania
  - Definicja motywacji i motywowania – jak rozumie to biznes, jak patrzy na to nauka? 
  - Fakty i mity dotyczące motywacji
  - Najnowsze wyniki badań nad motywacją pracowników 
  - Trudności i problemy w procesie motywowania

  III. Trochę porządkującej teorii dot. motywowania
  - Czy większa pensja motywuje? - dwuczynnikowa teoria Herzberga 
  - Teoria oczekiwań V. Vrooma – czyli pracownicza zdolność do zmiany 
  - Hierarchia potrzeb Maslowa – czy ta teoria nadal jest aktualna? 
  - Teoria D. McClellanda
  - Teorie wzmocnienia i potrzeba osiągnięć 
  - Motywacja zewnętrzna
  - Poziomy motywacji  w piramidzie Diltsa – motywacja wewnętrzna 
  - Motywacja na zaangażowanie – podobieństwa i różnice
  - Poziomy zaangażowania
      
  IV. Motywacja indywidualna pracownika
  - Jak rozpoznać potrzeby pracownika?
  - Doświadczenie, kompetencje i osobowość pracownika a motywatory 
  - Motywacja finansowa i poza finansowa – rodzaje
  - Koncepcja góry lodowej – czy jesteśmy w stanie rzeczywiście wpłynąć na czyjąś motywację? 
  - 12 czynników angażujących pracownika wg badań

  V. Finansowe i pozafinansowe narzędzia motywowania pracowników w firmie 
  - Czynniki stymulacji finansowej – proporcjonalność, częstotliwość, dostępność 
  - Efektywne systemy premiowania - uznaniowość czy obiektywizm?
  - Nagrody - jakie? Za co? Kiedy je ustalać i komunikować? 
  - Ścieżki kariery i rozwój indywidualny
  - Rola atmosfery w pracy i organizacji pracy 
  - Podmiotowe traktowanie pracowników
  - Współczesne benefity i ich rola w utrzymaniu pracowników

Dzień 2
 • VI. Podobieństwa i różnice w motywowaniu poszczególnych generacji na rynku pracy
  - Charakterystyka potrzeb w miejscu pracy pokoleń Baby Boomers, X, Y, Z 
  - Co ich łączy a co ich dzieli w postrzeganiu wartości w pracy?
  - Z jakich powodów chcę pracować w tej firmie? – oczekiwania i motywatory charakterystyczne dla pokolenia 
  - Programy i systemy wiążące pracownika z firmą – studia przypadku, najnowsze

  VII. Rola automotywacji menedżera na budowanie zaangażowania podwładnych
  - Analiza własnej motywacji
  - Wzbudzanie motywacji wewnętrznej – narzędzia i techniki
  - Style kierowania a motywacja - dobór technik motywacyjnych do rozwoju i stopnia zaangażowania pracownika 
  - Zmniejszanie poziomu stresu negatywnego
  - Budowanie autorytetu lidera - cechy lidera skutecznie motywującego zespół 
  - Kompetencje menedżera wspierające jego funkcję motywacyjną 
  - Samoświadomość popełnianych błędów i korekta zachowań

  VIII. Motywowanie zespołu
  - Rola lidera i jego stylu kierowania grupą
  - Współzawodnictwo w zespole – budowanie kultury pracy zespołowej opartej na wykorzystaniu indywidualnych talentach i wykorzystaniu ról grupowych
  - Rozwijanie, wspieranie i celebrowanie  sukcesu
  - Budowanie  atmosfery  zaangażowania  i  współpracy  między  pracownikami  ze  szczególnym  uwzględnieniem specyfiki kultury organizacyjnej
  - Budowanie lojalności pracowników względem firmy – różne narzędzia w zależności od preferencji pokoleniowej

  IX. Rola komunikacji i kultury feedbacku w budowaniu zaangażowania pracowników 
  - Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej jako podstawa budowania relacji Przełożony – Pracownik 
  - Konstruktywna krytyka – jej cel motywacyjny i rozwojowy
  - Docenianie i chwalenie jako wzmacnianie zachowań pożądanych
  - Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami
  - Rozmowy korygujące zachowania, stopniowanie reakcji

  X. Coachingowy styl zarządzania - wyzwalanie naturalnego potencjału pracownika
  - Rodzaje i zasady coachingu menedżerskiego 
  - Coaching nastawiony na zmianę zachowań i postaw 
  - Modele GROW, SCORE, GOLD
  - Kryteria optymalnego doboru modelu rozmowy coachingowej do specyfiki i kultury firmy oraz do pracownika 
  - Praktyczny trening wybranych modeli

Korzyści
 • Uczestnicy uświadomią sobie własne kluczowe czynniki motywujące ich do pracy i porównają je z innymi
 • Uczestnicy usystematyzują pojęcia motywacji, motywowania i motywatorów
 • Uczestnicy poznają najnowsze wyniki badań nad motywacją na rynku polskim i zagranicznym
 • Uczestnicy przypomną sobie klasyczne teorie motywowania i poszerzą swoją wiedzę o dodatkowe
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność doboru czynników motywujących wpływających na daną generację pokoleniową
 • Uczestnicy uświadomią sobie cechy i kompetencje lidera, skutecznie motywującego siebie, pracownika i zespoły
 • Uczestnicy poznaką dobre praktyki utrzymania pracowników w miejscu pracy
 • Uczestnicy będą potrafili zmotywować zespół i pracownika dobierając styl zarządzania do ich/jego stopnia rozwoju
 • Uczestnicy odbędzą praktyczny trening udzielania motywującego feedbacku oraz coachingowego wspierania pracowników
Uczestnik

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, które spełniło moje oczekiwania w stu procentach. Szkolenie zawierało odpowiednie treści i ćwiczenia, a obszerny materiał został omówiony wyczerpująco i w przystępny sposób. Zdobytą wiedzę na pewno wykorzystam w mojej pracy zawodowej.

Najbliższa edycja szkolenia

03-04.07.2024 / Poznań
data / Miasto
2600,00 PLN
cena netto / os.