Najbliższe szkolenia

Dlaczego Brainstorm?

Ponad 4000 przeprowadzonych
szkoleń

Ponad 500 przeszkolonych
firm

Ponad 20000 zadowolonych
klientów

Jolanta Strumińska

HR Manager

W dniach od 14.09.2019 roku do nadal firma Brainstorm Group Sp. z o.o prowadzi dla nas warsztaty rozwoju kompetencji menedżerskich dla zespołu menedżerów oraz brygadzistów/specjalistów. Trenerem prowadzącym warsztaty jest Magdalena Olechnowicz.

Jesteśmy zadowoleni z efektów warsztatu i polecamy Brainstorm Group Sp. z o.o. jako solidnego partnera.

Tomasz Framski

Prezes Zarządu

W dniach 9-10.01.2020 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla nas warsztat strategiczny na którym wypracowane były cele strategiczne i operacyjne naszej firmy.

Jesteśmy zadowoleni z efektów warsztatu i polecamy Brainstorm Group Sp. z o.o. jako solidnego partnera.

Anna Długołęcka

Dyrektor ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Brainstorm Group Sp. z o.o. w ramach projektu "Zintegrowany Rozwój SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego" wspierał nas w przygotowaniu i realizacji Programu rozwoju kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej Uniwersytetu SWPS, zawierającego pierwszą w historii Uczelni sesję szkoleniowo - diagnostyczną (Development Center).

Asesorzy Brainstorm Group Sp. z o.o. prezentowali wysoki poziom wiedzy merytorycznej, dużą elastyczność w dopasowywaniu się do potrzeb i oczekiwań Klienta oraz bardzo wysoką dbałość o jakość
i profesjonalizm na wszystkich etapach współpracy.

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pragnie serdecznie podziękować firmie Brainstorm Group Sp. z o.o. za przeprowadzenie szkoleń dla kadry administracyjnej Naszego Uniwersytetu.
Współpraca z niniejszą firmą przebiegła bez zarzutu, Wykonawcę tego cechował profesjonalizm, sprawna organizacja, oraz elastyczność w stosunku do potrzeb środowiska akademickiego.

W związku z powyższym polecamy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako rzetelnego Wykonawcę szkoleń z zakresu Obsługi Klienta.

Emilia Lenartowicz

Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa szkolenie warsztatowe zamknięte w zakresie Development Center w Zarządzie dla kluczowych stanowisk, tj. stanowisk kierowniczych i dyrektorskich. 

Firma Brainstorm Group spełniła oczekiwania odnośnie przeprowadzonego szkolenia, dając się poznać jako solidny partner, z profesjonalną kadrą konsultantów/trenerów.

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W ramach projektu "Bliska-Międzynarodowo-Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", współpraca z firmą Brainstorm Group Sp. z o.o. przebiegła prawidłowo. Do wykonania usługi została skierowana doświadczona kadra asesorów, co zapewniło profesjonalny przebieg audytu kompetencyjnego. Wszystkie sesje były należycie przygotowane i skoordynowane. 

Szkolenia zostały przeprowadzone metodami aktywnymi, a wiedza merytoryczna prowadzących została wysoko oceniona przez uczestników. Na każdym etapie, przedstawiciele firmy Brainstorm Group Sp. z o.o. wykazywali się zaangażowaniem, indywidualnym podejściem do potrzeb i oczekiwań oraz dbałością o jakość wykonania zadań. Z pełnym przekonaniem polecam firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako kompetentnego i rzetelnego partnera.

Michał Mierzwiński

Prezes Zarządu Betterware Polska Sp. z o.o.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o .przeprowadziła audyt organizacyjny oraz warsztaty w firmie Betterware Polska Sp. z o.o. w Pruszkowie. Realizacja usługi składała się z następujących etapów:
- audyt organizacyjny firmy wraz z opracowaniem założeń do budowy schematu organizacyjnego i wypracowania kart opisów stanowisk pracy.
- warsztaty mające na celu wypracowanie struktury oraz przygotowanie kart opisu stanowisk pracy.
- przygotowanie raportu audytowego zawierającego schemat organizacyjny firmy, jak i karty opisu stanowisk pracy, oraz przedstawienie rekomendacji eksperckich.
Jesteśmy zadowoleni z efektów współpracy i polecamy Brainstorm Group Sp. z o.o. jako solidnego partnera.

Kamil Szymborski

Naczelnik Wydziału Biura Dyrektora Generalnego

Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla Ministerstwa Energii projekt szkoleniowy pt. "Techniki wystąpień publicznych". Szkolenie adresowane było dla kadry kierowniczej Ministerstwa Energii i zostało przeprowadzone w dniach 6 - 7.06.2019 r. w wymiarze 8,5 godziny.

Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii bardzo wysoko ocenia współpracę z Brainstorm Group Sp. z o.o. w zakresie organizacji ww. projektu szkoleniowego.

Krzysztof Marciniak

Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Administracyjnego

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu potwierdza, że firma Brainstorm Group Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej zrealizowała w siedzibie urzędu następujące szkolenia:
- Efektywność osobista i zarządzanie czasem w terminie 13 - 14.11.2019 r.
- Profesjonalna obsługa Klienta w Urzędzie w terminie 20 - 21.11.2019 r. 

Szkolenia zostały zrealizowane na wysokim poziomie, a firma Brainstorm Group Sp. z o.o. okazała się solidnym i wiarygodnym partnerem szkoleniowym.

mgr inż. Miłosz Stec

Prezes Zarządu

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach niniejszym listem referencyjnym potwierdza, iż firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, zrealizowała dla pracowników Spółki szkolenie w zakresie Efektywności Osobistej w terminie 11 - 12 grudnia 2019 r. 

Jednocześnie Zarząd PKM Sp. z o.o. potwierdza, iż szkolenie przeprowadzono w formie warsztatu na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, w sposób należyty i profesjonalny.

Karol Bieniek

Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych

Niniejszym potwierdzamy, że Wykonawca Brainstorm Group Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Instytucji Pośredniczącej Ministra Edukacji Narodowej usługę polegającą na organizacji i przeprowadzenia dwudniowego szkolenia pt. "Sprawna Komunikacja w funduszach unijnych". 

Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście, odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane przez Wykonawcę materiały dydaktyczne także miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich i wysoką ogólną ocenę szkolenia.

lek. med. Włodzimierz Migacz

Dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla pracowników Katowickiego Centrum Onkologii szkolenie: "Szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem". Uczestnikami był personel lekarski, pielęgniarski oraz administracyjny Szpitala. Łączny wymiar czasowy szkolenia to 161 godzin dla 235 osób obejmujących zarówno zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Szkolenie było dopasowane do potrzeb naszych pracowników, a przygotowany program oraz metody prowadzenia zajęć w pełni odpowiadały naszym oczekiwaniom. 

Szkolenia zostały ocenione przez uczestników, a trenerzy prowadzący szkolenia wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem. 
Polecamy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Magdalena Godun

Kierownik Działu Rozwoju i Rekrutacji

Z firmą Brainstorm Group współpracujemy od 2014 roku przy realizacji corocznego, prestiżowego projektu Akademia Menedżera OBI.

Dotychczas z firmą OBI zrealizowaliśmy 5 pełnych edycji Akademia Menedżera, dla 10 grup (od 2014 - 2020 roku). Łączna ilość wszystkich godzin szkoleń w ramach wszystkich edycji projektu wyniosła 976 godzin szkoleniowych. Szkolenia prowadzone były metodami warsztatowymi z uwzględnieniem licznych symulacji i studiów przypadków odnoszących się do specyfiki zarządzania w markecie.

Z uwagi na zarówno pozytywne opinie uczestników projektu, jak i sposób jego przygotowania i realizacji pragniemy rekomendować Brainstorm Group, jako rzetelnego i godnego polecenia Partnera.

Mariusz Rachel

Mostostal Kraków SA, Dyrektor Wytwórni Konstrukcji Stalowych

Rekomenduję firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako sprawdzoną, profesjonalną firmę konsultingowo-doradczą, która wdrożyła projekt transformacji organizacji oraz wprowadziła kulturę Lean w Mostostal Kraków WKS Żłobnica.

Zakres prac obejmował:
- Audyt procesów, rutyn oraz działań  produkcyjnych na wytwórni.
- Przygotowanie rekomendowanych rozwiązań usprawniających procesy produkcyjne.
- Szkolenie kadry zarządzającej oraz wdrożenie programów 5S na produkcji oraz w pomieszczeniach biurowych, TPM, TQM, SMED, Obchody i odprawy tablicowe, System Sugestii Pracowniczych, Zarządzanie Wizualne.
- Opomiarowanie urządzeń, oraz operacji produkcyjnych.
- Przeprowadzenie szkoleń w ramach Akademii Menedżera dla kierowników i mistrzów produkcji (120 godzin szkolenia).

dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

W dniu 29 listopada 2019 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza przeprowadziła szkolenie zamknięte dla pracowników dydaktycznych Państwowej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Temat szkolenia: Innowacyjne metody kształcenia. 

Szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Trener prowadzący zajęcia zaprezentował szeroką wiedzę oraz doświadczenie w omawianych zagadnieniach.

Z przyjemnością rekomendujemy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako kompetentną i odpowiedzialną firmę szkoleniową w zakresie organizacji szkoleń dla pracowników.

Małgorzata Gancarz

Dyrektor HR

Z firmą Brainstorm Group współpracujemy od 2019 roku przy realizacji cyklu szkoleń Akademia Menedżera. Celem projektu był rozwój umiejętności i kompetencji menedżerskich, które pozwalają naszym menedżerom sprawnie realizować funkcje menedżerskie teraz i w przyszłości. Projekt obejmował szkolenia dla 3 grup - łącznie ponad 60 osób. Łączna liczba wszystkich godzin szkoleń i działań w ramach projektu wyniosła 104 godziny. Szkolenia prowadzone były metodami warsztatowymi z uwzględnieniem gier, symulacji, praktycznych ćwiczeń i studiów przypadków odnoszących się do specyfiki zarządzania.

Z uwagi na pozytywne opinie uczestników projektu, jak i sposób przygotowania oraz realizacji pragniemy rekomendować Brainstorm Group,  jako rzetelnego i godnego polecenia partnera.

Grzegorz Pietrusiński

Prezes Zarządu

W 2019 roku firma Brainstorm Group przeprowadziła dla firmy ESAB Sp. z o.o. cykl szkoleń dla pracowników obszaru produkcyjnego tj. zespołu kierowników, mistrzów oraz brygadzistów w trzech blokach tematycznych:
- Wypracowanie wartości i strategii firmy - 16 godzin szkoleniowych
- Tablica odpraw - wypracowanie modelu i praca z tablicą - 16 godzin szkoleniowych
- Coaching Menedżerski - 16 godzin szkoleniowych

Szkolenia były prowadzone metodami warsztatowymi z uwzględnieniem licznych symulacji i studiów przypadków odnoszących się do specyfiki pracy menedżerów, mistrzów i brygadzistów w naszym zakładzie. Zarówno pod względem merytorycznym jak i sposobu prowadzenia zajęć szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników projektu.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w realizacji warsztatów i projektów szkoleniowych.

Beata Jarecka

Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego

W dniach 19-20 września 2019 r. firma Brainstorm Group przeprowadziła na zlecenie Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii szkolenie o charakterze wyjazdowym pt.: "Zarządzanie projektami - przegląd zwinnych metodyk", przeznaczone dla 35 uczestników.
Do obowiązków Wykonawcy należało:
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia,
- zapewnienie logistyki szkolenia tj.: infrastruktury szkoleniowej, miejsc noclegowych, wyżywienia i transportu,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych,

Szkolenie zostało zrealizowane na oczekiwanym przez Zamawiającego poziomie. Całość zamówienia została wykonana należycie, zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie.

Włodzimierz Miśta

ERP INFOR Segment Director, S&T Poland

Niniejszym pragniemy wyrazić zadowolenie ze współpracy z firmą Brainstorm Group Sp. z o.o. przy realizacji cyklu szkoleniowego "Akademia Menedżera S&T", którego celem było poszerzenie kompleksowej wiedzy naszych pracowników. W ramach programu zostało przeszkolonych 10 kierowników S&T, którzy podczas 136 godzin zajęć mogli zapoznać się m.in. z takimi zagadnieniami jak: wyznaczanie celów i delegowanie zadań, motywowanie zespołu i budowanie swojego autorytetu oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich. 

Wszystkie zajęcia prowadzone były w angażujący uczestników sposób, w miłej atmosferze i z wieloma pomysłami, z których część udało się nam zastosować w praktyce.

Z pełnym przekonaniem rekomenduję firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera przy realizacji szkoleń dla kadry kierowniczej w obszarze doradztwa i rozwoju biznesowego.

mgr Robert Banaszak

Członek Rady Nadzorczej Chemobudowa-Kraków S.A.

Na zlecenie Rady Nadzorczej Spółki Chemobudowa - Kraków S.A. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła audyt organizacyjny w Spółce w okresie 04 - 05.2019 r.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. zaangażowała doświadczoną kadrę konsultantów, co zapewniło profesjonalne przeprowadzenie audytu oraz spełnienie oczekiwań zamawiającego. Współpraca przebiegła poprawnie, przy ściśle dotrzymanych ramach czasowych oraz pełnym zaangażowaniu zespołu dokonującego badania.

Rada Nadzorcza Spółki Chemobudowa - Kraków S.A. rekomenduje firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera.

mgr Anna Włodarz

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach - Zastępca Kierownika

W okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. we współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego zrealizowała studia podyplomowe "Szkoła trenerów biznesu".

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. i współpracujący z nią konsultanci wykazali się dużym doświadczeniem i wiedzą pozwalającymi w sposób profesjonalny wywiązać się z powierzonego zadania.

Polecamy firmę do realizacji podobnych projektów.

Andrzej Grochowalski

TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

W dniach 08.10.2018 r. i 22.10.2018 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przygotowała i przeprowadziła dla zespołu negocjacyjnego warsztat "Negocjacje zakupu projektu - planowanie i prowadzenie negocjacji". Program warsztatu został indywidualnie dopasowany do potrzeb i specyfiki negocjacji z dostawcą, a sam warsztat mocno angażował uczestników do wypracowania strategii negocjacji.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. dała się poznać jako rzetelny partner, bardzo dobrze wywiązujący się z przyjmowanych zamówień i potrafiący dostosować się do zmieniających się potrzeb Klienta.

Z uwagi na pozytywne opinie uczestników szkolenia rekomendujemy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera w organizacji i przeprowadzaniu warsztatów i szkoleń.

Magdalena Kurtok

Business Beskid Sp. z o.o. - Koordynator Zarządzający

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła w dniu 29 września 2015 roku szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej, podczas którego pracownicy naszej firmy mieli okazję skorzystać z wiedzy i doświadczenia prowadzącego.

Szkolenie było dobrze przygotowane ze strony logistycznej i merytorycznej. Oprócz części teoretycznej, dużo uwagi poświęcono także praktycznym zagadnieniom.

Usługa była wykonania rzetelnie, dlatego udzielamy referencji firmie Brainstorm Group Sp. z o.o.

Marek Mleczko

Dyrektor Handlowy 3S S.A.

7 września 2015 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla Zespołu Handlowego naszej firmy szkolenie pt. "Zamykanie sprzedaży". 

Szkolenie prowadzone było w sposób warsztatowy i miało charakter mocno praktyczny.

Niniejszym zaświadczamy, że cały proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił nasze oczekiwania.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. dała się poznać jako Partner kompletny i wykazujący duże zaangażowanie. Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm i podejście do współpracy z nami stało na najwyższym poziomie.

Przemysław Wiencek

Prezes Zarządu

W dniach od 23 - 27.07.2015 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. zrealizowała cztery szkolenia pt. "Team Building" dla sześćdziesięciu sześciu pracowników firmy Torex Sp. z o.o. 

Szkolenia prowadzone były w formie aktywnych warsztatów i częściowa odbywały się w terenie.

Niniejszym zaświadczamy, że cały proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił nasze oczekiwania.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. dała się poznać jako Partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie. Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm i podejście do współpracy z nami stało na najwyższym poziomie.

Adam Kostecki

Dyrektor ds. Sprzedaży

Brainstorm Group Sp. z o.o. przygotowała i przeprowadziła trening indywidualny w zakresie komunikacji biznesowej i wystąpień publicznych. Szkolenie zostało poprzedzone pogłębioną diagnozą, która pozwoliła dostosować program treningu do aktualnego poziomu kompetencji pracownika, jego oczekiwań oraz potrzeb, tak aby działanie przyniosło jak najlepsze efekty.

Szkolenie w dużej mierze składające się z warsztatów, zostało zaplanowane na cztery spotkania, dzięki czemu część praktyczna szkolenia umożliwiała weryfikację świeżo nabytych umiejętności.

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako partnera biznesowego.

Waldemar Kuliński

Sekretarz Województwa, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego

W 2015 roku firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie audyt personalny.
Realizacja usługi składała się z następujących etapów:
- przeprowadzenie audytu personalnego,
- przygotowanie raportu poaudytowego,
- przedstawienie propozycji działań doskonalących.

Usługa została przeprowadzona w sposób należyty z zachowaniem wszelkich zasad profesjonalizmu.

Grzegorz Pawlus

Członek Zarządu HFG Polska Sp. z o.o.

Od kwietnia 2015 do października 2015 roku firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla pracowników HFG Polska Sp. z o.o. cykl jedenastu warsztatów dla dwóch równoległych grup. Projekt podzielony był na trzy główne obszary tematyczne, gdzie każdy z nich zawierał po trzy, cztery spotkania:
1. Automotywacja pracownika HFG
2. Efektywność osobista
3. Zmiana w firmie - pracownik w zmianie
4. Budowanie i utrzymanie efektywnego zespołu - podsumowanie projektu

Głównym celem projektu było zintegrowanie pracowników firmy oraz wzmocnienie wśród nich przekonania tożsamości z firmą HFG. Polecamy firmę Brainstorm Group wszystkim zainteresowanym, jako profesjonalnego i kompetentnego partnera.

Barbara Sikorska

Managing Director

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. skutecznie zrealizowała dla nas projekt doradczy "Analiza rynku pracy na Ukrainie (w mieście Użhorod i Dolinia)". 

W ramach projektu zostało przeprowadzone badanie potencjału zatrudnienia, możliwości rekrutacyjnych w regionach oraz audyt procesu rekrutacyjnego firmy Groclin. W rezultacie przeprowadzonych działań powstał raport o możliwościach rekrutacyjnych w dwóch regionach wraz z rekomendacjami i planem działania dotyczącymi zwiększenia efektywności polityki rekrutacyjnej Groclin.

mgr Anna M Kuś

Pełnomocnik Zarządu, Kierownik Sekcji Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Szkoleń

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w okresie czerwiec - listopad 2015 r. zrealizowała dla Menedżerów Klienta Podkarpackiego Banku Spółdzielczego osiem dni szkoleń. Zakres tematyczny:
- Skuteczny Menedżer
- Komunikacja w zespole i organizacji
- Sztuka prezentacji
- Motywacja, automotywacja

Szkolenia były poprzedzone diagnozą przed szkoleniową. Szkolenia prowadzone były w formie warsztatowej. Usługi zostały wykonane należycie, rekomendujemy współpracę z firmą Brainstorm Group w zakresie realizacji szkoleń.

Robert Hrycaniuk

Prezes Zarządu

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. zrealizowała w latach 2015/2016 dla Prozach Spółka Akcyjna cykl szkoleń według poniższego wykazu:
1. MS Word i MS Excel w praktyce
2. Język angielski

Powierzona usługa została wykonana bez zastrzeżeń zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Przygotowany program szkoleń został dostosowany do potrzeb naszej firmy. W związku z powyższym polecamy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera realizującego usługi na bardzo wysokim poziomie.

Anna Wodzinowska

Exatel S.A. - HR Business Partner

W 2016 roku firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przygotowała i przeprowadziła dla naszej firmy następujące projekty:
- Szkolenie: Gospodarka magazynowa
- Wyjazd integracyjny połączony z warsztatami Ensize oraz organizacją zabawy Escape the Room

Z uwagi na pozytywne opinie naszych pracowników, uczestników szkoleń, rekomendujemy firmę Brainstorm Group jako sprawdzonego partnera w organizacji projektów szkoleniowych.

Leszek Sławiński

Dyrektor Sprzedaży - Bolix S.A.

Firma Brainstorm Group zrealizowała dla Dyrektorów Regionalnych naszej firmy projekt szkoleniowy z zakresu Umiejętności Menedżerskich. Projekt obejmował dwudniowy warsztat praktyczny, który odbył się w terminie 16-17 maja 2016 r. oraz cykl indywidualnych Coachingów On The Job dla każdego uczestnika, mający na celu wsparcie wdrożenia w praktyce poznanych narzędzi. 

Niniejszym zaświadczamy, że cały proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił nasze oczekiwania.

Firma Brainstorm Group dała się poznać jako Partner kompletny i wykazujący duże zaangażowanie. Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm i podejście do współpracy z nami stało na najwyższym poziomie.

Marcin Kowieski

Konsorcjum Stali S.A. - Dyrektor Oddziału Zawiercie

22 października 2016 r. firma Brainstorm Group zrealizowała dla pracowników naszej firmy szkolenie z zakresu Automotywacji i zarządzania czasem. Szkolenie zostało przeprowadzone pogłębioną diagnozą potrzeb naszych pracowników oraz indywidualnym badaniem Ensize.

Szkolenie prowadzone było w formie praktycznego warsztatu w sposób ciekawy co mocno aktywizowało grupę do współdziałania z trenerem.

Firma Brainstorm Group dała się poznać jako partner kompletny i wykazujący duże zaangażowanie. Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm i podejście do współpracy z nami stało na najwyższym poziomie.

Joanna Najduch

Specjalista ds. HR

Od marca 2016 r. do czerwca 2016 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla pracowników Działu Sprzedaży Fega Sp. z o.o. projekt rozwoju umiejętności sprzedaży. Projekt obejmował dwudniowe szkolenia oraz sesje Trening On The Job dla czterech grup szkoleniowych, łącznie 56 osób.

Niniejszym zaświadczamy, że cały proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił nasze oczekiwania.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. dała się poznać jako Partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie. Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm, elastyczność oraz podejście do współpracy z nami stało na wysokim poziomie. Odbyte przez nas szkolenie ma za zadanie zaowocować wzrostem efektywności naszej pracy i pozytywnie wpłynąć na jakość obsługi naszych Klientów.

Barbara Figura

Specjalista ds. Płac i Szkoleń

W lipcu 2014 roku firma Brainstorm zorganizowała dla nas szkolenie o tematyce "Skuteczne zarządzanie zespołem sprzedażowym". Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności efektywnego zarządzania podległym zespołem poprzez pracowników poprzez budowanie autorytetu, dobór odpowiedniego stylu zarządzania, delegowanie zadań i rozliczanie ze zrealizowanych celów, jak również motywowanie, budowanie dobrej atmosfery pracy i wspieranie w osiąganiu coraz ambitniejszych celów.

Szklenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny i rzetelny, a Trener prowadzący wykazał się dużą wiedzą ekspercką i doświadczeniem. Polecamy firmę Brainstorm jako solidnego i godnego współpracy partnera.

Kinga Hęcińska

Dyrektor Personalny Oras Olesno Sp. z o.o.

Współpracę z firmą Brainstorm rozpoczęliśmy od Teambuildingu zaprojektowanego dla pracowników różnych działów naszej firmy. Na wybór właśnie tej firmy wpłynęło między innymi profesjonalne podejście do Klienta, szczegółowe rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, szerokie spektrum usług i elastyczność w działaniu.

Podczas realizacji szkolenia trenerzy wykazali się doskonałym przygotowaniem merytorycznym i ogromnym zaangażowaniem w prowadzone przedsięwzięcie. Również faza poszkoleniowa - raport, podsumowanie i sugestie na przyszłość, została przeprowadzona w bardzo profesjonalny sposób.

Zadowolenie z rozpoczętej współpracy zaowocowało kolejnymi szkoleniami:
- szkolenie z zakresu Teambuildingu dla administracji produkcji
- sztuka sprzedaży dla grupy sprzedaży detalicznej i inwestycyjnej

Po raz kolejny firma Brainstorm wykazała się pełnym profesjonalizmem i z całą pewnością będziemy polecać jej usługi w przyszłości.

Łukasz Kania

Weltech Sp. z o.o. - Dyrektor Zarządzający

Firma Brainstorm przeprowadziła dla nas audyt procesów produkcyjnych. Głównym obszarem diagnozy była:
- Identyfikacja wymagań Klienta wewnętrznego i zewnętrznego - jak również sprawdzenie przepływu informacji,
- Sprawdzenie procesu wytwórczego, przepływu materiału, przygotowania produkcji, podmontażu i montażu, procesów wspomagających produkcję,
- Istnienie elementów filozofii szczupłej produkcji i narzędzi: przepływ 1 sztuki, zero braków, poziomowania produkcji, redukcja czasu przezbrojenia, ciągłe doskonalenie, zarządzanie wizualne, 5S.

Celem audytu była identyfikacja wąskich gardeł oraz określenie potencjału do przyszłych wdrożeń.
Firma ta przeprowadziła audyt w sposób rzetelny, a następnie przedstawiła jego wyniki w raporcie. Ze względu ma fachowość, rzetelność, terminy dopasowane do Klienta, zaangażowanie w zlecenie oraz łatwy kontakt polecamy firmę Brainstorm jako dobrego partnera do współpracy.

Marcin Merta

Kierownik Działu Szkoleń, Training Manager ROVESE S.A.

Z firmą Brainstorm mamy przyjemność współpracować od 2009 roku. W tym okresie zostały zrealizowane następujące szkolenia: Coaching - podstawy (1 szkolenie 2 dniowe), Coaching w praktyce (2 szkolenia 2 dniowe), Komunikacja interpersonalna (1 szkolenie 2 dniowe). 

W ramach projektu "Akademia Rozwoju Grupy Rovese" realizowanego w okresie 2011 r. - 2013 r. przeprowadzone zostały następujące szkolenia: Komunikacja interpersonalna - 12 szkoleń 2 dniowych) oraz Negocjacje zakupowe (2 szkolenia 2 dniowe).

Trenerzy Brainstorm prowadzili szkolenia mając na uwadze kluczowe wartości firmy oraz zdefiniowane cele. Zakres merytoryczny, atmosfera oraz kwalifikacje trenerów ocenione zostały bardzo wysoko. Jesteśmy zadowoleni z poziomu realizacji dotychczasowych szkoleń i rekomendujemy firmę Brainstorm do realizacji podobnych usług.

Anna Profaska

HFG Polska Sp. z o.o. - HR Officer

Heerema Fabrication Group współpracuje z firmą Brainstorm Group od grudnia 2014 roku w zakresie szkoleń miękkich oraz twardych. Jednym z ostatnich szkoleń, które miało miejsce był trening z narzędzi ciągłego doskonalenia 5S. Szkolenie było prowadzone w sposób ciekawy, krótki i zwięzły. Przekazywane informacje były jasne, prowadzący jednocześnie prowadził wykład z prezentacją i nawiązywał kontakt z uczestnikami. Uczestnicy po szkoleniu byli usatysfakcjonowani.

mgr Jerzy Żesławski

Dyrektor Zarządzania Personelem

Z firmą Brainstorm Współpracujemy już od 2007 roku. Od grudnia 2011 roku firma zorganizowała dla Pracowników Silgan White Cap Polska Sp. z o.o. następujące szkolenia:
1. Twórcze rozwiązywanie problemów (16 h)
2. Zarządzanie czasem (16 h)
3. Budowanie Zespołu (8 h)
4. Najpierw rzeczy najważniejsze (16 h)

Programy szkoleń zostały indywidualnie dopasowane do potrzeb i specyfiki naszej firmy. Firma Brainstorm pozwoliła nam się poznać jako partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie.

Z całą odpowiedzialnością możemy zarekomendować firmę Brainstorm jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie organizacji szkoleń.

Janusz Kasperek

Prezes Zarządu

W okresie październik 2013 - czerwiec 2014 firma Brainstorm zaprojektowała i przeprowadziła dla naszej firmy dwa projekty rozwojowe: Akademię Menedżera Sanpol, dla wyższej kadry zarządzającej, oraz Akademię Menedżera Sprzedaży Sanpol dla średniej i niższej kadry zarządzającej obszarem sprzedaży. Łączna liczba wszystkich godzin szkoleń w ramach obu projektów wyniosła 200 godzin szkoleniowych.

Z uwagi na jakość zrealizowanego projektu, pozytywne opinie uczestników i cenny wkład w dalszy rozwój naszej firmy pragniemy rekomendować firmę Brainstorm jako rzetelnego partnera działań rozwojowych.

Agnieszka Sarnowska-Szurgot

Szef Działu Personalnego

W okresie od września 2013 do lipca 2014 roku firma Brainstorm współpracowała z firmą Sanitec Koło Sp. z o.o. przy realizacji programu rozwojowego o nazwie "Koło Liderów". Projekt dotyczył rozwoju miękkich umiejętności zarządczych w grupie 75 brygadzistów wszystkich zakładów produkcyjnych grupy Sanitec w Polsce.

Projekt został przygotowany i zrealizowany z dużą starannością i zaangażowaniem. Uczestnicy wysoko ocenili trenerów, zakres merytoryczny szkoleń a przede wszystkim sposób prowadzenia warsztatów. Biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenia z przeprowadzonego projektu zaangażowaliśmy firmę Brainstorm do dwóch kolejnych, mniejszych programów rozwojowych.

Powyższe pozwala rekomendować firmę Brainstorm jako rzetelnego partnera w zakresie szkoleniowo-rozwojowo-doradczym. 

Weronika Wituszyńska

Prezes Zarządu

Firma Brainstorm Group zrealizowała dla pracowników IDA PARTNERS Sp. z o.o. w dniach 12-13.02.2015 r. szkolenie informatyczne "Microsoft SQL Server - tworzenie rozwiązań Business Inteligence - budowanie kostek OLAP".

Dzięki doświadczeniu Brainstorm Group i indywidualnemu podejściu do klienta, szkolenie poprzedzone było trafną diagnozą potrzeb i dostosowane do potrzeb uczestników.

Kontakt z pracownikami firmy oraz realizacja szkolenia przebiegła na najwyższym poziomie. Rekomendujemy firmę Brainstorm Group jako rzetelnego partnera biznesowego.

Grzegorz Pawlus

Członek Zarządu

W dniach 14, 22, 23 stycznia 2015 roku firma Brainstorm zrealizowała dwa szkolenia pt:. 5S oraz Kaizen dedykowane pracownikom HFG Polska Sp. z o.o.

Szkolenia prowadzone były w formie aktywnego warsztatu i częściowo odbywały się na hali produkcyjnej HFG Polska Sp. z o.o. Niniejszym zaświadczamy, że cały proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił wszystkie nasze oczekiwania. 

Firma Brainstorm dała się poznać jako partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie. Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm i podejście do współpracy z nami stało na najwyższym poziomie.

Piotr Wiśniewski

Orlen Paliwa Sp. z o.o. - Członek Zarządu

Z firmą Brainstorm współpracujemy od listopada 2013 roku. W tym czasie w ramach naszej współpracy zostały zrealizowane trzy projekty:
- Szkolenie dla pracowników Działu Handlowego z zakresu Coachingu sprzedaży (13-14 listopada 2013)
- Szkolenie dla pracowników Biura Obsługi Klienta z zakresu Skutecznego prowadzenia rozmów z Klientem (10-11 marca oraz 17-18 marca 2014 roku)
- Szkolenie dla wyższej kadry kierowniczej w zakresie Kształtowania efektywnej komunikacji wewnętrznej (16 lutego 2015 roku)

Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników pod kątem warsztatu trenerskiego i dopasowania do naszej branży i natury bieżących wyzwań. Osoby biorące udział w szkoleniu potwierdzały dużą przydatność zdobytej wiedzy oraz umiejętności.

Z przyjemnością polecamy Brainstorm jako rzetelnego i godnego zaufania partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

Marek Ordyczyński

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie informuje, że w dniach 24-15 kwietnia 2014 roku we współpracy z firmą Brainstorm zrealizowane zostało szkolenie "Efektywna praca w zespole, komunikacja wewnętrzna" dla 44 pracowników.

Opinie pracowników uczestniczących w szkoleniu potwierdzają bardzo dobrą organizację zajęć, szczególnie zaś wysokie kwalifikacje trenerów.  

Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Brainstorm nie tylko poszerzył umiejętności pracowników POR ARiMR w zakresie efektywnej pracy w zespole, w tym komunikacji wewnętrznej, ale też zachęcił do poszerzania wiedzy w tej dziedzinie, a tym samym przyczynił się do zwiększenia ich kompetencji zawodowych.

Witosław Sobieraj

Prezes Zarządu

Firma Brainstorm zrealizowała w Fabryce Aparatury Elektromechanicznej "Fanina" S.A. w Przemyślu następujące szkolenia:
- Identyfikacja i rozwiązywanie problemów w procesie produkcyjnym (termin: 1, 2, 3, 11 czerwca 2015 r.)
- Strategia doskonalenia Kaizen (termin: 12, 16, 22, 23 czerwca 2015 r.)

Szkolenia były dedykowane kierownikom sekcji, technologom, kontrolerom jakości jak również pracownikom wydziału produkcji.

Szkolenia zostały przeprowadzone w pełni profesjonalnie i na najwyższym poziomie merytorycznym. 

Agata Sozańska

Regionalny Kierownik Sprzedaży Canpol Sp. z o.o. SKA

Dnia 6-go czerwca 2014 roku firma Brainstorm przeprowadziła 3-godzinny wykład interaktywny "Rola sprzedawcy w dzisiejszym świecie - zaufany doradca i opiekun Klienta". Wykład odbył się w ramach cyklicznego "Spotkania Najlepszych Sprzedawców 2014", organizowanego przez firmę Canpol w celu wynagrodzenia i zmotywowania swoich najlepszych (kluczowych) Klientów.

Krótka sonda po spotkaniu, wykazała iż dla uczestników było to bardzo dobrze przygotowane, owocne i wartościowe doświadczenie zawodowo-towarzyskie.

Polecamy firmę Brainstorm wszystkim zainteresowanym jako profesjonalnego i kompetentnego partnera.

Anna Polak

Kierownik Działu Zakupów

W roku 2014 firma Brainstorm przeprowadziła dla pracowników działów logistyki oraz zakupów DS Smith Polska S.A. cykl warsztatów z zakresu "Lean In Supply Chain".

Warsztaty były oparte o wcześniejszą diagnozę uczestników i były skoncentrowane na treningu praktycznych umiejętności. W trakcie zajęć były zastosowane dwie gry symulacyjne, symulujące cały proces produkcji, od dostaw po wyrób gotowy.

Projekt obejmował 11 uczestników i odbywał się w dniach 23 kwietnia 2014, 21 maja 2014 oraz 9 lipca 2014 roku (łącznie 24 godziny szkoleniowe).

Polecamy firmę Brainstorm wszystkim zainteresowanym, jako profesjonalnego i kompetentnego profesjonalnego i kompetentnego partnera.

Dorota Lipowska

Man Trucks Sp. z o.o. - Specjalista ds. personalnych

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w czerwcu 2016 roku zrealizowała dla nas szkolenie w formie warsztatowej z tematyki "Wystąpienia i prezentacja przed kadrą zarządzającą".

Program szkolenia zawierał elementy tj.: rozpoczęcie prezentacji przed kadrą zarządzającą, biznesowy savoir vivre podczas wystąpień/prezentacji, profesjonalna komunikacja podczas wystąpienia/prezentacji dla kadry zarządzającej.

Warsztaty były oparte o wcześniejszą diagnozę i były skoncentrowane na treningu praktycznych umiejętności.

Polecamy firmą Brainstorm Group jako profesjonalnego i kompetentnego partnera biznesowego.

Violetta Łukowiak

Dyrektor Finansowo-Administracyjny, Prokurent

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w dniu 15.10.2016 r. przeprowadziła dla Antolin Silesia Sp. z o.o. warsztaty szkoleniowe z zarządzania stresem, emocjami i czasem.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny, terminowy i profesjonalny. Zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników czego dowodem są bardzo wysokie oceny oraz rekomendacje w ankietach ewaluacyjnych.

Szkolenie zaspokoiło nasze potrzeby i oczekiwania zarówno w zakresie kompetencji prowadzących, materiałów szkoleniowych oraz sposobu prowadzenia zajęć, jak również w zakresie organizacyjnym.

Biorąc pod uwagę pozytywną ocenę szkolenia rekomendujemy Brainstorm Group Sp. z o.o. jako godnego polecenia dostawcę usług szkoleniowych.

Aleksandra Szmuk

Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. - HR Manager

W 2015 roku z firmą Brainstorm Group zrealizowaliśmy cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej i pracowników różnych Działów naszej firmy. Łącznie w projekcie zrealizowane zostało 23 pełne dni szkoleniowe oraz dodatkowe sesje Follow-up.

Szkolenie dla każdego z działów poprzedzone zostało diagnozą potrzeb szkoleniowych i dopasowane pod kątem ich potrzeb.

Projekt obejmował takie tematy jak: profesjonalna obsługa Klienta, budowanie partnerskich relacji z warsztatami, akademia zakupowca, profesjonalne standardy obsługi Klienta i coaching menedżerski.

Z uwagi na pozytywne opinie naszych pracowników, uczestników szkoleń, rekomendujemy firmą Brainstorm Group jako sprawdzonego partnera szkoleniowego.

Oktawiusz Kacza

Dyrektor Zarządzający

W grudniu 2014 roku firma Brainstorm przygotowała i przeprowadziła dla nas szkolenie wyjazdowe. Szkolenie miało charakter integracyjny w połączeniu z elementami kreatywności i innowacyjności.

Szkolenie trwało jeden dzień i było przeprowadzone w formie aktywnych ćwiczeń zarówno w sali szkoleniowej jak i na świeżym powietrzu. 

W szkoleniu brało udział ponad 30 osób.

Adam Śluszarczyk

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w roku 2015 zrealizowała dla pracowników Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR następujące szkolenia:
- Efektywny przywódca w administracji. Wizerunek szefa - urzędnika i jego wpływ na ocenę przywództwa.
- Prawo pracy - zmiany w 2015 roku. Niepełny wymiar czasu pracy. Prowadzenie akt osobowych.
- Prawo pracy - nieprawidłowości w zakresie stosowania prawa pracy w jednostkach sektora finansów publicznych - wnioski organów kontroli i urlopy i nieobecności w pracy oraz urlopy pracowników - rodziców, trudne przypadki, warsztaty.
- Prowadzenie akt osobowych i ochrona danych osobowych.

Szkolenia poprzedzone były diagnozą potrzeb. Usługi zostały wykonane należycie. Rekomendujemy współpracę z firmą Brainstorm Group w zakresie realizacji szkoleń.

Jolanta Kostyra

Oriflame Poland - Kierownik

Dnia 28.01.2011 roku firma Brainstorm przeprowadziła szkolenie z zakresu "Zarządzanie wiekiem" dedykowane dla 12 osób pełniących obowiązki kierownicze i mających wpływ na politykę personalną w firmie.

Szkolenie przeprowadzone było w sposób bardzo ciekawy i profesjonalny. Prowadzący potrafił stworzyć przyjazną atmosferę poprzez ciekawe i kreatywne ćwiczenia. Szkolenie to pogłębiło wiedzę uczestników w dziedzinie zarządzania.

Ze względu na profesjonalizm i doskonałą organizację rekomendujemy firmę Brainstorm jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie szkoleń biznesowych.

Agnieszka Bambynek

Starszy Specjalista Ds. Zasobów Ludzkich - Ficomirrors Polska S.A.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w czerwcu 2016 roku zrealizowała dla naszych pracowników szkolenie w formie warsztatowej z tematyki "Zarządzanie projektem i zespołem projektowym".

Program szkolenia zawierał elementy tj.: planowanie projektu, stworzenie grupy projektowej, ryzyka w projekcie, raportowanie i monitorowanie projektu.

Warsztaty były oparte o wcześniejszą diagnozę uczestników i były skoncentrowane na treningu praktycznych umiejętności.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i kompetentnego partnera biznesowego.

Leszek Sławiński

Dyrektor Sprzedaży Bolix S.A.

Firma Brainstorm Group zrealizowała dla dyrektorów regionalnych naszej firmy projekt szkoleniowy z zakresu Narzędzi Menedżerskich. Projekt obejmował dwudniowy warsztat praktyczny, który odbył się w terminie 16-17 maja 2016 oraz cykl indywidualnych Coachingów On The Job dla każdego uczestnika, mający na celu wsparcie wdrożenia w praktyce poznanych narzędzi.

Niniejszym zaświadczamy, że cały proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił nasze oczekiwania.

Firma Brainstorm Group dała się poznać jako partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie. Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm i podejście do współpracy z nami stało na najwyższym poziomie.

Marek Kopyłowski

Dyrektor Sklepu

Od stycznia 2016 do kwietnia 2016 firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla Doradców Działu Farb Leroy Merlin we Wrocławiu cykl warsztatów "Sprzedaż komplementarna".

Projekt obejmował badania tajemniczego Klienta (przed i po każdym warsztacie) oraz trzy spotkania, prowadzone w formie praktycznego warsztatu (łącznie 19 godzin). Jego głównym celem było zwiększenie jakości obsługi Klienta w Dziale Farb oraz uświadomienie doradcom w jaki sposób mogą wpłynąć na zwiększenie sprzedaży.

Program projektu został indywidualnie dostosowany do potrzeb i specyfiki naszej firmy, tak aby przyniósł jak najlepsze efekty.

Polecamy firmę Brainstorm wszystkim zainteresowanym, jako profesjonalnego i kompetentnego partnera.

Sabina Miczek

Kierownik Działu Kadr i Płac - Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w czerwcu i lipcu 2016 roku zrealizowała dla naszych pracowników szkolenie (32 h) w formie warsztatowej, z tematyki "Trade Marketing. Metody wsparcia wzrostu sprzedaży".

Program szkoleń zawierał elementy tj.: Psychologia zachowań konsumenta, narzędzia sell-in i sell-out, last the chain, proces komunikacji podczas promocji, merchandising, dosprzedaż.

Warsztaty były oparte o wcześniejszą diagnozę uczestników.

Kinga Hęcińska

Dyrektor Personalny Oras Olesno Sp. z o.o.

Z przyjemnością rekomendujemy wszystkim zainteresowanym firmę szkoleniową Brainstorm Group, która przeprowadziła dla nas szkolenie Skuteczna sprzedaż i obsługa Klienta.

Prowadzący kursy w powyższym temacie dali się poznać jako osoby o wysokich kompetencjach trenerskich posiadający wiedzę specjalistyczną z zakresu sprzedaży i obsługi Klienta.

Na naszą decyzję wyboru właśnie tej firmy szkoleniowej wpłynęło dokładne rozeznanie naszych potrzeb, ich precyzyjne zdefiniowanie oraz przedstawienie oferty a następnie przeprowadzenie szkolenia, zgodnie z naszym zapotrzebowaniem.

Wojciech Haliniak

Prezes Zarządu - Zakłady Usługowe EZT S.A.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w listopadzie 205 roku zrealizowała dla pracowników naszej firmy następujące szkolenia:
- Efektywne zarządzanie przez cele z pełnym wykorzystaniem aktualnego potencjału zespołu.
- Efektywność osobista w pracy handlowca.
- Pozyskiwanie nowych Klientów dzięki poleceniom.
- Delegowanie zadań w oparciu i model zarządzania przez cele.
W szkoleniu wzięło udział łącznie 50 osób.

Usługi zostały wykonana należycie, rekomendujemy współpracę z firmą Brainstorm Group Sp. z o.o. w zakresie realizacji szkoleń.
 

Jacek Słoński

Kierownik Działu Rekrutacji i Szkoleń - Rossmann SDP Sp. z o.o.

Firma Brainstorm współpracuje z nami od 2012 roku w zakresie projektów szkoleniowych oraz indywidualnych warsztatów szkoleniowo-wspierających dedykowanych Kadrze menedżerskiej.

Aktualnie prowadzone są następujące projekty szkoleniowe:
- Rozwój kompetencji menedżerskich o negocjacyjnych
- Autoprezentacja
- Coaching Menedżerski

Łącznie w 2014 i 2015 roku odbyły się 23 szkolenia. Osoby prowadzące szkolenia i warsztaty reprezentują w naszej ocenie najwyższy poziom kompetencji i profesjonalizmu, a efekty ich pracy są zgodne z naszymi oczekiwaniami.

Agnieszka Warchoł

Dyrektor Personalny

BWI Poland Technologies Sp. z o.o. potwierdza przeprowadzenie przez firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. szkolenia, które odbyło się w grudniu 2015 roku z zakresu Asertywność w zarządzaniu czasem pracy. 

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, rzetelny i na wysokim poziomie. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili organizację szkolenia oraz przydatność przekazanej wiedzy a w szczególności doświadczenia i sposobu prowadzenia szkolenia.

Współpraca z firmą Brainstorm Group Sp. z o.o. układa się pomyślnie i spełnia nasze oczekiwania, dlatego polecamy usługi szkoleniowe świadczone przez firmę Brainstorm Group Sp. z o.o., która jest partnerem solidnie przygotowanym do świadczenia usług szkoleniowych.

Agnieszka Bambynek

Starszy Specjalista Ds. Zasobów Ludzkich - Ficomirrors Polska S.A.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w okresie listopad 2015 - styczeń 2016 zrealizowała dla pracowników działu Łańcucha Dostaw cykl warsztatów z tematyki "Obsługa Klienta" i "Rozwiązywanie problemów".

Warsztaty były oparte o wcześniejszą diagnozę uczestników i były skoncentrowane na treningu praktycznych umiejętności. Wiedza z zakresu obu szkoleń została przekazana w sposób interesujący, co wpłynęło na zaangażowanie i motywacje uczestników oraz wdrażanie w życie nabytych umiejętności oraz zmianę postawy w trakcie prowadzenia grup roboczych mających na celu rozwiązywać problemy związanych z codziennymi obowiązkami, co również pozytywnie wpłynęło na efektywność całej grupy.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i kompetentnego partnera biznesowego.

Małgorzata Augustyniak

Wiceprezes Zarządu

Firma Brainstorm zrealizowała w 2013 roku projekt szkoleniowy dla pracowników sprzedaży i kadry kierowniczej firmy.

Projekt obejmował następujące działania:
- Negocjacje - dwa całodzienne szkolenia dla kadry kierowniczej.
- Prezentacja handlowa - cztery dni szkolenia.
- Prezentacja i skuteczna sprzedaż - dwa dni sprzedaży dla działu sprzedaży agencyjnej.
- Indywidualne spotkania z zarządem i menedżerami firmy - dwa dni.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonych działań. W szczególności szkolenie z Prezentacji handlowej wpłynęło na odbiór naszej firmy przez Klientów i pozwoliło skuteczniej przekonywać do naszych produktów.
 

Stanisław Piotrowski

Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji - Bulten Polska S.A.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w czerwcu 2016 roku zrealizowała dla naszych pracowników szkolenie (32 h) w formie warsztatowej z tematyki "Metodyka przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz zasady postępowania z pracownikiem w czasie wdrożenia i szkolenia.

Program szkoleń zawierał elementy tj.: mapy percepcyjne, zarządzanie efektywnością ucznia, techniki opisu produktu i instruktażu produktowego, kontrakt mentoringowy, narzędzia budowania strategii prowadzenia mentoringu, semantyka w budowaniu angażującego przekazu, narzędzia angażujące w wypracowanie indywidualnych i zespołowych strategii instruktażu - Technika 3-12-3

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i kompetentnego partnera w temacie szkoleń.

Monika Tacakiewicz

Prokurent - Ferma Kresek Sp. z o.o. Sp. K.

W okresie od listopada 2014 do czerwca 2016 realizowaliśmy z firmą Brainstorm Group projekt Akademii Menedżera dla całej kadry kierowniczej naszej firmy wraz z Zarządem. Przygotowanie projektu poprzedziła diagnoza w postaci indywidualnych wywiadów z uczestnikami i obserwacją miejsca pracy.

Szkolenia prowadzone były metodami warsztatowymi z wykorzystaniem różnych przykładów biznesowych. Trenerzy Brainstorm Group wykazali się profesjonalizmem i doświadczeniem.

Uczestnicy Akademii istotnie podnieśli swoje kwalifikacje menedżerskie, nabyli nowe umiejętności i zdobyli doświadczenie wzbogacające ich zarówno zawodowo jak i osobiście. Dzięki szkoleniu wzrosła także świadomość uczestników odnośnie delikatności materii obejmującej zarządzanie ludźmi.

Z uwagi na pozytywne  opinie naszych menedżerów, uczestników szkoleń, rekomendujemy firmę Brainstorm Group jako sprawdzonego partnera szkoleniowego.

Jacek Drabik

Country Manager

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w okresie wrzesień 2015 - marzec 2016 r. zrealizowała dla pracowników firmy Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o. sześć dni szkoleń z zakresu "Negocjacji Wewnętrznych".

Szkolenia były poprzedzone diagnozą przedszkoleniową. Szkolenia prowadzone były w formie warsztatowej. 

Usługi zostały wykonane należycie, rekomendujemy współpracę z firmą Brainstorm Group w zakresie realizacji szkoleń.

mgr Anna M. Kuś

Pełnomocnik Zarządu, Kierownik Sekcji Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Szkoleń

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w okresie czerwiec 2015 r. - kwiecień 2016 r. zrealizowała dla kadry kierowniczej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 16 dni szkoleń.

Zakres tematyczny: Skuteczny Menedżer ; Komunikacja w zespole i organizacji ; Sztuka Prezentacji ; Matywacja, Automotywacja ; Efektywność osobista menedżera ; Budowanie relacji z Klientami i negocjacje ; Leadership - istota przywództwa i rola lidera ; Zarządzanie zmianą.

Szkolenia były poprzedzone diagnozą przed szkoleniową. Wszystkie szkolenia prowadzone były w formie warsztatowej.

Usługi zostały wykonana należycie, rekomendujemy współpracę z firmą Brainstorm Group w zakresie realizacji szkoleń.

Monika Bogucka

Kierownik Działu Personalnego - Doehler Sp. z o.o.

W latach 2015 i 2016 firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dwa cykle szkoleń z obszaru efektywności osobistej i zarządzania zespołem dla liderów obszarów.

Profesjonalne przeprowadzenie szkoleń, a w szczególności ciekawy i interaktywny sposób prowadzenia warsztatów przez trenerów firmy Brainstorm Group Sp. z o.o. spowodowały, że w 100% idało się osiągnąć założone cele. Na podstawie przeprowadzonych ankiet poszkoleniowych, z przyjemnością stwierdzamy, że zdobyte umiejętności mają zastosowanie w codziennej pracy zespołu.

Bardzo dobra współpraca z firmą Brainstorm Group Sp. z o.o. oraz wysoki poziom świadczonych usług sprawia, że możemy ją polecić jako rzetelną firmę szkoleniową.

Marcin Górczyński

Wiceprezes Zarządu - Partner XXI Sp. z o.o.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w latach 2015 - 2016 r. zrealizowała dla naszych pracowników następujące szkolenia: Profesjonalna obsługa Klienta, Zarządzanie sytuacyjne, wprowadzenie do coachingu, Zarządzanie czasem i organizacja pracy, Coaching, Cross Selling, Pokonywanie obiekcji Klienta, obrona ceny, Zarządzanie czasem i obsługa reklamacji.

Szkolenia poprzedzone były diagnozą potrzeb. Usługi zostały wykonane należycie. Rekomendujemy współpracę z firmą Brainstorm Group w zakresie realizacji szkoleń.

Konrad Gałan

Prezes Zarządu - Galan Logistics Sp. z o.o.

W dniach 8-9 stycznie 2016 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła na nasze zlecenie 16-godzinny warsztat "Komunikacja i współpraca - klienci zewnętrzni i wewnętrzni".

W czasie warsztatu trenerzy wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy oraz umiejętności w zakresie wzbudzania w uczestnikach warsztatów postaw pro aktywnych oraz technik budowania partnerskich relacji z klientami i współpracownikami.

Współpracę z firmą Brainstorm Group Sp. z o.o. oceniamy bardzo wysoko i rekomendujemy ją jako godnego polecenia partnera w biznesie.

Aleksandra Taisner

Kierownik ds. kluczowych klientów

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. zrealizowała w czerwcu 2015 roku dla pracowników naszej firmy szkolenie z tematu "Skuteczna rozmowa z Klientem detalicznym Madej Wróbel.

Usługa została wykonana należycie, rekomendujemy współpracę z firmą Brainstorm Group Sp. z o.o. w zakresie realizacji szkoleń.

mgr Aneta Luboń-Stysiak

Sekretarz Miasta

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w lipcu 2016 roku zrealizowała dla naszych pracowników szkolenie (8 h) w formie warsztatowej z tematyki "Sztuka wystąpień publicznych".

Warsztaty były oparte o wcześniejszą diagnozę uczestników i były skoncentrowane na treningu praktycznych umiejętności.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i kompetentnego partnera biznesowego.

 

Marcin Wabik

Ekspert ds. sprzedaży B2B w OTCF S.A.

W dniach 20 - 21 kwietnia 2016 roku firma Brainstorm Group przygotowała i przeprowadziła dla pracowników naszej firmy szkolenie z Obsługi trudnego Klienta.

Szkolenie poprzedziła analiza potrzeb szkoleniowych, na którą składały się indywidualne rozmowy z uczestnikami oraz inicjatorami projektu. Program szkolenia został dopasowany do naszych oczekiwań i specyfiki pracy w naszej firmie.

Z uwagi na nasze pozytywne doświadczenia możemy śmiało rekomendować Brainstorm Group jako sprawdzonego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

Anna Burakowska

Dyrektor Handlowy - Business Lease Poland

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla nas moderację wewnętrznego projektu Better Care Business Cases - cyklu warsztatów dotyczących analizy studiów przypadków (Case Studies) dotyczących funkcjonowania naszej firmy. 

Łącznie odbyło się 15 sesji po 2 godziny zegarowe każda (łącznie 30 godzin). Pomiędzy sesjami trener był do dyspozycji uczestników i wspierał ich pracę.

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy w tym zakresie.

Natalia Bugaj

Specjalista ds. presonalnych i komunikacji wewnętrznej - Hager Polo Sp. z o.o.

W 2016 roku firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przygotowała i przeprowadziła dla naszej firmy następujące projekty:
- Wyjazd teambuildingowy dla Działu Przygotowania Ofert.
- Warsztat szkoleniowy Emocje w pracy zespołowej i w kontakcie z Klientem połączony z warsztatami Ensize dla Biur Obsługi Klienta.
- Warsztaty Radzenie sobie ze stresem dla Działu Księgowości wraz z organizacją części integracyjnej.

Z uwagi na pozytywne opinie naszych pracowników, uczestników szkoleń, rekomendujemy firmę Brainstorm Group jako sprawdzonego partnera w organizacji projektów szkoleniowych.

Anna Płoszaj

Dyrektor Handlowy - KDS Sp. z o.o. Sp. k

Firma Brainstorm Group przeprowadziła dla Działu handlowego naszej firmy 4 dni szkolenia z zakresu sprzedaży i obsługi Klienta. Cykl poprzedzony był i oparty o diagnozę kompetencji i potrzeb pracowników - wywiady telefoniczne, zadanie przedszkoleniowe.

Jesteśmy zadowoleni z usług firmy Brainstorm Group i polecamy jej usługi. Planujemy dalszą współpracę z Brainstorm Group w zakresie rozwoju kompetencji działu handlowego.

mgr inż. Witold Szczukocki

Dyrektor ds. Produkcji

Od października 2015 do stycznia 2016 firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla Kadry Menedżerskiej Grupy Atlas cykl warsztatów z obszaru SMED oraz TPM. 

Niniejszym oświadczamy, że cały proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił nasze oczekiwania. Firma Brainstorm Group dała się poznać jako partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie. Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm i podejście do współpracy z nami stało na najwyższym poziomie.  

Katarzyna Śliwa-Szajor

Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. we wrześniu 2016 roku zorganizowała wyjazd szkoleniowy dla 30 pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wraz z realizacją jednodniowego szkolenia w formie warsztatowej z tematyki "Profesjonalna Klienta podczas kontroli".

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i kompetentnego partnera biznesowego.

 

Alicja Trojanowska

Dyrektor

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie potwierdza, że firma Brainstorm przygotowała i zrealizowała szkolenie dla 88 pracowników kadry menedżerskiej średniego szczebla z tematu "Zarządzanie sobą i pracownikami w sytuacjach trudnych i wymagających zwiększonej mobilizacji". Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone z uwzględnieniem potrzeb i sugestii pracowników. Zajęcie prowadzone były w sposób przystępny, ciekawy, wykorzystując dużą ilość ćwiczeń praktycznych i odbywały się w miłej atmosferze.

Polecamy firmę Brainstorm jako godnego zaufania partnera.

Marek Mleczko

Dyrektor Handlowy

Firma Brainstorm przygotowała i przeprowadziła dla Zespołu Handlowego naszej firmy projekt szkoleniowy z zakresy efektywnej sprzedaży. Wszystkie działania zostały poprzedzone diagnozą potrzeb szkoleniowych poprzez spotkania i wywiady z uczestnikami. Projekt obejmował wiele zagadnień, m.in. pierwszy kontakt z Klientem i umawianie spotkań, budowanie relacji, odbywanie skutecznych spotkań z Klientami zgodnie z metodologią SEMA, pokonywanie obiekcji oraz zamykanie sprzedaży.

Działania szkoleniowe zostały pozytywnie ocenione przez uczestników dzięki dostosowaniu ich elementów do rzeczywistości biznesowej firmy. Szkolenia skoncentrowane były na treningu praktycznych umiejętności.

Polecamy współpracę z firmą Brainstorm jako rzetelnym partnerem biznesowym.

Iwona Czakaj-Kolka

Kierownik Projektów HR - Orlen Oil Sp. z o.o.

Firma Brainstorm zrealizowała dla naszej firmy cykl coachingów menedżerskich dla jednego z Dyrektorów naszej firmy. Cykl rozpoczął się od wstępnego spotkania z adresatem coachingu, na którym zostały określone jego cele oraz uzgodniony sposób pracy coachingowej. Projekt obejmował 7 spotkań coachingowych w wymiarze 3 godzin zegarowych każde. 

W związku z pozytywną oceną projektu możemy rekomendować firmę Brainstorm jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera projektów coachingowych.

Michał Opieczyński

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie

Firma Brainstorm zorganizowała i przeprowadziła dwudniowe szkolenie dla 29 pracowników "Techniki moderowania grup: RIGR, RGSE, zespoły opiniodawczo-doradcze. Zajęcia szkoleniowe cechował bardzo dobry poziom merytoryczny i organizacyjny.

Zakres tematyczny oraz forma organizacji szkolenia, wiedza zawodowa i umiejętności interpersonalne zostaną z całą pewnością wykorzystane przez pracowników zaangażowanych w realizację PO KL w województwie warmińsko-mazurskim.

Na podstawie pozytywnych doświadczeń pragnę zarekomendować kompetencje firmy Brainstorm w zakresie ww. usługi szkoleniowej.

Maryla Bogdanowicz

Dyrektor Biura HR - Exatel S.A.

Firna Brainstorm przeprowadziła na zlecenie Exatel S.A. następujące szkolenia:
- Zaawansowane negocjacje - dla dwóch grup szkoleniowych
- Farming Klientów strategiczny - dla jednej grupy szkoleniowej
- Gry sprzedażowe - dla dwóch grup szkoleniowych
- Jak budować relacje z kluczowymi Klientami - dla dwóch grup szkoleniowych
- Oceny okresowe - dla jednej grupy szkoleniowej
- Zarządzanie strategiczne w organizacji - dla jednej grupy szkoleniowej

Szkolenia charakteryzował wysoki poziom merytoryczny, trenerzy przekazali uczestnikom wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również podali zastosowania praktyczne dla omawianych zagadnień.

Potwierdzamy, że firma Brainstorm jest godnym polecenia partnerem biznesowym.

 

Andrzej Grochowalski

Dyrektor Departamentu Strategii i Koordynacji IT

W lutym 2016 roku firma Brainstorm Group Sp. z o.o. zorganizowała dla Departamentu Informatyki Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wyjazd integracyjny z elementami Team Buildingu. W wyjeździe brało udział ponad 100 pracowników.

Nasza współpraca z firmą Brainstorm Group przebiegła pomyślnie.

Piotr Martens

Operations Manager - Axamo Sp. z o.o.

W październiku 2016 roku firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przygotowała i przeprowadziła dla pracowników naszej firmy 2-dniowe warsztaty z zakresu Skuteczny Headhunting.

Realizację szkolenia poprzedziła diagnoza potrzeb, która pozwoliła dopasować program szkolenia do bieżących wyzwań i potrzeb naszej firmy.

Z uwagi na pozytywne opinie naszych pracowników, uczestników warsztatu, rekomendujemy firmę Brainstorm Group jako sprawdzonego partnera w organizacji projektów szkoleniowych.

lek. wet. Jarosław Formeny

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Firma Brainstorm Group dniu 16 grudnia 2016 roku przeprowadziła szkolenie pt. Egzekwowanie wykonania zadań i system kontroli pracowników z elementami zarządzania czasem dla kadry kierowniczej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. 

Zajęcia zostały zrealizowane profesjonalnie, w formie warsztatowej z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z naszymi wymaganiami i zgłoszonymi potrzebami.

Mając na uwadze wysoką jakość zaoferowanej usługi, z pełną odpowiedzialnością mogę polecić firmę Brainstorm Group jako godnego partnera w dziedzinie przedmiotowych szkoleń.

Grzegorz Mars

Prezes Zarządu

Potwierdzam, że firma Brainstorm Group Sp. z o.o. zrealizowała na rzecz Spółki Frapol Sp. z o.o. badanie oparte o model Human Performance Improvement dla wszystkich pracowników naszej firmy.

Warsztaty zostały zrealizowane z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Trener prowadził szkolenie w sposób praktyczny, z wykorzystaniem innowacyjnych metod szkoleniowych.

Doświadczenie i zaangażowanie pracowników firmy Brainstorm Group w podejściu do Klienta powoduje, że z przyjemnością rekomendujemy tę Firmę jej przyszłym Klientom jako rzetelnego i profesjonalnego Partnera w zakresie realizacji projektów szkoleniowych.

Bartosz Olejnik

Dyrektor Sprzedaży - Carfleet S.A.

W czerwcu 2016 roku firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przygotowała i przeprowadziła dla pracowników naszej firmy 1-dniowe warsztaty z zakresu Skuteczne sposoby pozyskania nowego Klienta.

Realizację szkolenia poprzedziła diagnoza potrzeb, która pozwoliła dopasować program szkolenia do bieżących wyzwań i potrzeb naszej firmy.

Program warsztatu został zrealizowany zgodnie z założonym scenariuszem.

Tomasz Stępniowski

Radca Prawny

Firma Brainstorm przeprowadziła dla Kancelarii szkolenie "Radzenie sobie ze stresem". Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo dobrze i na wysokim poziomie merytorycznym. Trenerzy byli przygotowani do odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania. Stworzenie programu szkolenia było poprzedzone badaniem potrzeb, prowadzonym w formie ankiet i pogłębionych wywiadów.

Wiedza, umiejętności oraz prawdziwa pasja trenerów sprawiły, iż z prawdziwą przyjemnością rekomendujemy Brainstorm jako rzetelną i profesjonalną firmę szkoleniową.

Anna Burakowska

Dyrektor Handlowy - Business Lease Poland

W okresie marzec - maj 2016 roku firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przygotowała i przeprowadziła dla menedżerów naszej firmy:
- Development Centre (2 dni)
- Badanie ENSIZE wraz z indywidualnymi raportami 
- Przygotowanie raportów indywidualnych 
- Indywidualny feedback dla każdego uczestnika (14 osób)
- Podsumowanie dla Zarządu firmy (3h)

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Brainstorm Group w zakresie prowadzenia usługi Development Centre.

Mirosław Hetnał

Dyrektor Personalny

Famur S.A. z siedzibą w Katowicach zaświadcza, iż firma Brainstorm Group w marcu 2016 roku zrealizowała dla pracowników działu sprzedaży eksportowej, szkolenie z zakresu komunikacji wewnętrznej uwzględniające aspekty międzykulturowe. 

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno treść i zakres szkolenia, jak również wiedzę, kompetencje i umiejętności dydaktyczne trenera.

W związku z powyższym rekomendujemy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych.

Tomasz Borsuk

Dyrektor

W okresie od września 2015 r. do lutego 2016 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla pracowników firmy Sirio Polska cykl szkoleń:
- Podstawy Lean 
- Zarządzanie Projektami
- Zarządzanie zmianą 
- Warsztaty ze strategii szkolenia

Firma Brainstorm Group dała się poznać jako partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie. Potwierdzamy, że jej profesjonalizm i podejście do współpracy z nami stało na wysokim poziomie. Mamy nadzieję, że odbyte przez nas szkolenia zaowocują wzrostem efektywności świadczonych przez nas usług.

Monika Białas

Kierownik ds. Zasobów Ludzkich - Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

Mamy przyjemność zarekomendować firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera do współpracy.

Usługi świadczone przez firmę Brainstorm Group w zakresie szkoleń dla pracowników cechuje dobra jakość i fachowość. Jednocześnie usługodawca potrafi elastycznie dopasować się do oczekiwań zleceniobiorcy i "uszyć ofertę na miarę". Szkolenia są prowadzone w oparciu o potrzeby grup szkoleniowych, w dobrej atmosferze, angażujące wszystkich uczestników.

Brainstorm Group zasługuje na duże uznanie i zaufanie w zakresie świadczonych usług.

Kinga Hęcińska

Dyrektor Personalny - Oras Olesno Sp. z o.o.

Współpracę z firmą szkoleniową Brainstorm rozpoczęliśmy od Team Buildingu zaprojektowanego przez trenerów dla pracowników różnych działów naszej firmy. 

Podczas realizacji szkolenia trenerzy wykazali się doskonałym przygotowaniem merytorycznym, ogromnym zaangażowaniem w prowadzone przedsięwzięcie, ale również talentem muzycznym, który wyłonił się podczas wieczornej części integracyjnej.

Również faza poszkoleniowa - raport, podsumowanie i sugestie na przyszłość, została przeprowadzona w bardzo profesjonalny sposób.

Małgorzata Augustyniak

Wiceprezes Zarządu

Firma Brainstorm zrealizowała dla AMS S.A. projekt szkoleniowy dla pracowników sprzedaży i kadry kierowniczej firmy. Projekt obejmował następujące działania:
- Negocjacje - dwa całodzienne szkolenia dla kadry kierowniczej
- Prezentacja handlowa - cztery dni szkolenia
- Prezentacja i skuteczna sprzedaż - dwa dni szkolenia dla działu sprzedaży agencyjnej
- Indywidualne spotkania z Zarządem i menedżerami firmy - dwa dni

Jesteśmy bardzo zadowoleni z prowadzonych działań. W szczególności szkolenie z Prezentacji handlowej wpłynęło na odbiór naszej firmy przez Klientów i pozwoliło skuteczniej przekonywać do naszych produktów.

mgr inż. Witold Szczukocki

Dyrektor ds. Produkcji

Od października do grudnia 2016 roku firma Brainstorm Group przeprowadziła dla Dyrektorów Zakładów oraz Koordynatorów naszej firmy cykl warsztatów "Akademia Menedżera".

Projekt obejmował dwie grupy szkoleniowe, po 16 osób każda, łącznie szkoleniami zostało objętych 32 Menedżerów firmy.

Szkolenia zostały zrealizowane w sposób profesjonalny i rzetelny, odbywały się w formie mocno praktycznych warsztatów. Trenerzy wykazali się szeroką wiedzą merytoryczną, zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Dzięki wysokiej jakości obsłudze klienta otrzymaliśmy pełne wsparcie w zakresie prowadzonych wspólnie szkoleń.

Polecamy firmę Brainstorm wszystkim zainteresowanym, jako profesjonalnego i kompetentnego partnera.

Adam Zbysław Krowiak

Dyrektor Generalny - Cersanit Inwest

Firma Brainstorm realizowała dla nas projekt rozwojowy Akademia Menedżera obejmujący cykl szkoleń, warsztatów i coachingów dla Dyrektorów, Kierowników, Mistrzów i Brygadzistów z zakładów produkcji Płytek i Ceramiki w Nowogradzie-Wołyńskim (Ukraina).

Projekt realizowany był w okresie luty 2014 r. - maj 2015 r. Rozpoczęcie projektu poprzedzone zostało diagnozą i audytem w firmie.

 

Dorota Ludwiniak

Zastępca Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie

Firma Brainstorm przeprowadziła szkolenie z zakresu budowania zespołu dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie, w podziale na 4 bloki tematyczne:
Blok 1: "Rola Menedżera" - w terminach 5.11.2014 r. oraz 7.11.2014 r.
Blok 2: "Budowanie Atmosfery" - w terminach 19.11.2014 r. oraz 21.11.2014 r.
Blok 3: "Rozwijanie zespołu" - w terminach 2.12.2014 r. oraz 3.12.2014 r.
Blok 4: "Zarządzanie konfliktem" - w terminach 15.12.2014 r. oraz 16.12.2014 r.

W imieniu Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdzam, że szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, z należytą starannością i rzetelnością. Warsztaty zostały przez uczestników ocenione bardzo dobrze pod kątem merytorycznym i dydaktycznym.

Marcin Miśta

Członek Zarządu Ds. Handlu

Firma Brainstorm Group zrealizowała dla Kadry Menedżerskiej naszej firmy szkolenie z zakresu "Zarządzanie zespołem", które odbyło się w terminie 12-13 stycznia 2007 roku.

Szkolenie prowadzone było w formie praktycznych warsztatów. Warsztat został poprzedzony diagnozą potrzeb naszych pracowników oraz indywidualnym badaniem Enszie, co pozwoliło dostosować zakres szkolenia do potrzeb naszej Kadry Menedżerskiej.

Osoby biorące udział w szkoleniu potwierdziły przydatność zdobytej wiedzy i sposobów jej praktycznego wykorzystania w naszej firmie. 

Zważywszy na wysoką jakość oferowanych usług możemy rekomendować firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego partnera.

Dorota Ludwiniak

Zastępca Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie

Firma Brainstorm Group przeprowadziła szkolenia warsztatowe dla Kadry Kierowniczej Sądu Okręgowego w Warszawie wynikającej z przeprowadzonej oceny 360 stopni. Przedmiotem umowy była realizacja trzech modułów tematycznych dla pięciu grup szkoleniowych. Zakres szkoleń obejmował następujące zagadnienia:
Warsztat I: "Trudne rozmowy z pracownikami" - w terminach 15.09.2016 r. oraz 19.09.2016 r.
Warsztat II: "Delegowanie zadań i egzekwowanie oczekiwań" - w terminach 14.10.2016 r. oraz 21.10.2016 r.
Warsztat III: "Pozafinansowe motywowanie pracowników - w terminach 18.11.2016 r. oraz 25.11.2016 r.

W imieniu Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdzam, że warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, z należytą starannością i rzetelnością. Warsztaty zostały przez uczestników ocenione bardzo dobrze pod kątem merytorycznym i dydaktycznym.

Dorota Ludwiniak

Zastępca Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie

Firma Brainstorm Group przeprowadziła szkolenie zamknięte z tematyki "Metody Radzenia sobie z trudnym Klientem podczas rozmowy telefonicznej", na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przedmiotem umowy była realizacja sześciu jednodniowych szkoleń. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na sześć grup, a zajęcia zrealizowano w następujących terminach: 7.10.2016 r., 18.10.2016 r., 28.10.2016 r., 3.11.2016 r., 4.11.2016 r., 17.11.2016 r.,

W imieniu Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdzam, że w całym aspekcie szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Założone wspólne cele szkoleniowe były w pełni zrealizowane. Dotychczasowa współpraca z firmą Brainstorm Group pozwala nam wysoko ocenić jakość świadczonych usług i zachęca do tworzenia wspólnych projektów szkoleniowych w przyszłości.

Michał Bratek

Dyrektor Zakładu - ZM Progress

W dniu 26.10.2017 roku firma Brainstorm Group przeprowadziła dla Kadry Zarządzającej naszej firmy warsztat strategiczny polegający na wypracowaniu strategii oraz dźwigni wzrostu naszego przedsiębiorstwa. 

Z uwagi na pozytywne doświadczenia współpracy z Brainstorm Group możemy ją śmiało polecić jako sprawdzonego realizatora projektów doradczych i szkoleniowych.

mgr inż. Witold Szczukocki

Dyrektor ds. Produkcji - Atlas Sp. z o.o.

Od października do listopada 2016 roku firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla średniej kadry menedżerskiej zakładów produkcyjnych (Mistrzowie, Brygadziści Kierownicy) naszej firmy warsztat "Zarządzanie zespołem".

Projekt obejmował przeprowadzenie dwudniowych szkoleń dla sześciu grup, około 13, 14 osobowych. Łącznie szkoleniami zostało objętych około 80 pracowników firmy.

Szkolenia były prowadzone w formie praktycznego warsztatu i zostały wysoko ocenione przez uczestników.

Polecamy firmę Brainstorm Group wszystkim zainteresowanym, jako profesjonalnego i kompetentnego partnera.

Monika Bogucka

Kierownik Działu Personalnego - Doehler Sp. z o.o.

We wrześniu 2016 roku firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła 2-dniowy Team Building dla dwóch współpracujących ze sobą działów. 

Profesjonalne przeprowadzenie szkolenia spowodowało, że w 100 % udało się osiągnąć założone cele. Na podstawie przeprowadzonych ankiet poszkoleniowych z przyjemnością stwierdzamy, że zdobyte umiejętności mają zastosowanie w codziennej pracy naszego zespołu.

Bardzo dobra współpraca z firmą Brainstorm Group oraz wysoki poziom świadczonych usług sprawia, że możemy ją polecić jako rzetelną firmę szkoleniową.

Ewa Florczyk

Dyrektor Departamentu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. Przedsiębiorczości rekomenduje współpracę z firmą Brainstorm Group Sp. z o.o., która przeprowadziła dla pracowników Departamentu dedykowane szkolenia rozwijające umiejętności menedżerskie:
- Zarządzanie i myślenie strategiczne - w dniach 29 - 30 czerwca 2017 r.
- Techniki wywierania wpływu i budowy komunikatu perswazyjnego - w dniach 3 - 4 lipca 2017 r.
- Techniki treningu motywacyjnego - w dniach 10 - 11 lipca 2017 r.
- Negocjacje - w dniach 17 - 18 lipca 2017 r.

Szkolenia zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, w miłej i partnerskiej atmosferze. Program szkolenia był dostosowany do potrzeb uczestników i w pełni odpowiadał ich oczekiwaniom.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. wywiązała się z oczekiwań zamawiającego na najwyższym poziomie, w związku z czym rekomenduję tę firmę jako rzetelnego i profesjonalnego partnera szkoleniowego.

Sławomir Wójciak

Dyrektor Sklepu

23 oraz 25 maja 2017 roku firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła dla pracowników Sklepu Leroy Merlin Bielsko Biała szkolenie z zakresu sprzedaży komplementarnej dla dwóch grup.

Szkolenie było prowadzone w formie praktycznego warsztatu. Zostało one wysoko ocenione przez uczestników, zarówno pod względem merytorycznym jak i sposobu jego prowadzenia.

Polecamy firmę Brainstorm wszystkim zainteresowanym, jako profesjonalnego i kompetentnego partnera, wykazującego duże zaangażowanie. Jesteśmy pewni, że odbyte przez nas szkolenie zaowocuje wzrostem efektywności naszej pracy i przez cały czas będzie miało pozytywne przełożenie na świadczone przez nas usługi.

Marta Zając

Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła w dniu 25.11.2016 r. jednodniowe szkolenie zamknięte pt. "Gdzie kończy się konflikt, a zaczyna się mobbing" dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zajęcia zostały wzbogacone o ćwiczenia praktyczne oraz case study.

Realizacja szkolenia przebiegła prawidłowo. Usługa została wykonana w sposób należyty.

dr Magdalena Kot-Radojewska

Zastępca Dyrektora, Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji

Wyższa Szkoła Bankowa w Dąbrowie Górniczej od października 2015 roku współpracuje z firmą Brainstorm Group w zakresie projektowania, organizowania i realizowania studiów podyplomowych Lean Management.

Współpraca z Brainstorm Group, wiodąca marka na polskim rynku usług doradztwa biznesowego , strategicznego i szkoleń daje słuchaczom możliwość konfrontacji teorii z rzeczywistością oraz stanowi szeroką platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie realizowanego programu.

Firma Brainstorm Group to zespół osób pełnych determinacji, konsekwentnie realizujących wyznaczone cele, kierujących się takimi wartościami jak uczciwość i odpowiedzialność za podjęte działania.

Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję Brainstorm Group jako partnera rzetelnego, godnego zaufania i dbającego o wysoki poziom podjętej współpracy.

Marcin Olewnik

Właściciel

W dniach 28 - 29 sierpnia 2017 roku firma Brainstorm Group przeprowadziła dla kadry zarządzającej naszej firmy warsztat strategiczny polegający na wypracowaniu strategii oraz dźwigni wzrostu naszego przedsiębiorstwa.

Z uwagi na pozytywne doświadczenia współpracy z Brainstorm Group możemy ją śmiało polecić jako sprawdzonego realizatora projektów doradczych i szkoleniowych.

mgr Magdalena Krzyżowska

Kierownik Działu Personalnego

Firma Wentylatory Wentech Sp. z o.o. miała przyjemność współpracować z firmą Brainstorm w zakresie sesji coachingowych dotyczących Zarządzania Zespołem.

Firma Brainstorm w sposób kompleksowy podeszła do zrealizowania zadania. Po określeniu naszych oczekiwań względem osoby, której dotyczyło szkolenie zaproponowano dwa spotkania coachingowe. 

Spotkania przeprowadzono w sposób profesjonalny, uzyskując satysfakcję zarówno ze strony uczestnika sesji jak i przełożonych.

Profesjonalność, rzetelność oraz wysokie zdolności interpersonalne pozwalają z pełnym przekonaniem rekomendować firmę Brainstorm jako solidnego oraz profesjonalnego partnera w procesie podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Grzegorz Mars

Prezes Zarządu

Potwierdzam, iż w 2017 roku Frapol Sp. z o.o. współpracował z Firmą Brainstorm. Zakres współpracy objął pomoc w planowaniu działań kluczowych dla realizacji założonych przez naszą Spółkę celów.

Zespół Brainstorm przeprowadził szereg warsztatów oraz konsultacji, których celem było ukierunkowanie działań kadry Zarządzającej i Kierowniczej na opracowanie szczegółowej strategii realizacji zdefiniowanych planów.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez kompetentnego trenera, który wsparł naszą firmę swoją wiedzą na temat tworzenia strategii, jej wdrażania oraz zarządzania. Trener wykazał się kompetencją i praktycznym podejściem do realizacji przyjętych działań.

Rekomendujemy firmę Brainstorm jako sprawdzonego i doświadczonego Partnera w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych.

Michał Bratek

Dyrektor Zakładu - ZM Progress

W dniach 11 - 12.08.2017 roku firma Brainstorm Group przeprowadziła dla kadry zarządzającej naszej firmy warsztat polegający na doskonaleniu kompetencji managerskich dla Kadry Menedżerskiej i Kierowniczej naszej firmy.

Warsztat obejmował takie zagadnienia jak: Wyznaczanie i realizacja celów, Zarządzanie zespołem, Motywowanie, Rozwiązywanie konfliktów i Wywieranie wpływu.

Warsztaty poprzedzone zostały diagnozą potrzeb szkoleniowych i dopasowane do potrzeb i poziomu uczestników. Rekomendujemy firmę Brainstorm Group jako sprawdzonego i godnego zaufania partnera przy realizacji usług szkoleniowych i doradczych.

Sylwia Straż

Dyrektor Sklepu

22 sierpnia 2017 roku firma Brainstorm Group przeprowadziła dla pracowników sklepu Leroy Merlin Gliwice szkolenie p.t. "Profesjonalna sprzedaż". 

Głównym celem szkolenia było wykształcenie u uczestników kompetencji związanych z umiejętnością budowania relacji z Klientem oraz skutecznej sprzedaży produktów.

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że szkolenie spełniło oczekiwania naszych pracowników. Miernikiem dobrej oceny są pozytywne opinie uczestników szkolenia wyrażone w ankietach oraz rozmowach dotyczących jakości przeprowadzonego szkolenia.

Rekomendujemy firmę Brainstorm Group wszystkim zainteresowanym jako rzetelnego, profesjonalnego i kompetentnego partnera, wykazującego duże zaangażowanie.

mgr Jacek Paszek

Wiceprezes Zarządu

W dniach 10 - 11.12.2018 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przygotowała i przeprowadziła dla pracowników firmy eDokumenty Sp. z o.o. warsztat z wypracowania strategii firmy, podczas którego została wypracowana strategia eDokumentów.

Program warsztatu został indywidualnie dopasowany do potrzeb i specyfikacji branży firmy eDokumenty, a sam warsztat mocno angażował uczestników.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. dała się poznać jako rzetelny partner, bardzo dobrze wywiązujący się z przyjmowanych zamówień i potrafiący dostosować się do zmieniających się potrzeb Klienta.

Z uwagi na pozytywne opinie uczestników szkolenia rekomendujemy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera w organizacji i przeprowadzeniu warsztatów i szkoleń.

Mariusz Mroczkowski

Dyrektor, Współwłaściciel - Doti S.J.

W czerwcu 2018 roku firma Brainstorm Group, przeprowadziła dla naszej firmy szkolenie pt:. "Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie". 

Szkolenie było dopasowane do potrzeb naszych pracowników, a przygotowany program w pełni odpowiadał naszym oczekiwaniom. Uczestnicy szkolenia potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Zarówno pod względem tematycznym jak i sposobu prowadzenia zajęć, szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników.

Trener prowadzący szkolenie wykazał się dużą wiedzą i doświadczeniem.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Dorota Szymańska

Kierownik Sekcji Rozwoju Zasobów Ludzkich

W 2018 roku firma Brainstorm Group przeprowadziła dla pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. cykl szkoleń:
- Szkolenia dla menedżerów, na które składały się następujące szkolenia: Zarządzanie zespołem, Skuteczne motywowanie pracowników, Komunikacja menedżerska oraz Prowadzenie efektywnych spotkań
- Szkolenia doskonalące kompetencje z zakresu komunikacji i współpracy, na które składały się szkolenia: Skuteczna komunikacja interpersonalna, Skuteczność osobista - umiejętność zarządzania czasem i zadaniami, Gra - współpraca w zespole, Rozwiązywanie konfliktów oraz Inteligencja emocjonalna - zarządzanie emocjami i stresem
- Szkolenia doskonalące kompetencje handlowe i trenerskie, na które składały się szkolenia: Trening kreatywności, Negocjacje zakupowe, Obsługa Klienta wewnętrznego, Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne oraz Szkolenia dla trenerów wewnętrznych

Szkolenia prowadzone były  metodami warsztatowymi z uwzględnieniem licznych symulacji i studiów przypadków.

Zarówno pod względem merytorycznym jak i sposobu prowadzenia zajęć szkolenia zostały wysoko ocenione przez pracowników.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako rzetelnego i profesjonalnego partnera.

mgr Anna Michalczyk

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

W dniach 7-8 sierpnia 2018roku firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przygotowała z pełnym profesjonalizmem warsztaty z zakresu Treningu asertywności dla 13 uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku.

Trening asertywności prowadzony był wykwalifikowanego praktyka, a jego wiedza posłużyła uczestnikom do efektywnego pozyskania wiedzy na temat własnej osobowości a przekazywane w sposób przejrzysty i zrozumiały problemy oraz przeprowadzone ćwiczenia praktyczne podniosły poziom świadomości osób bezrobotnych z zakresu asertywności.

Wysoko oceniamy współpracę z firmą Brainstorm Group Sp. z o.o. pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Mamy przyjemność rekomendować jej usługi jako profesjonalnego partnera w realizacji projektów z zakresu rynku pracy.

Andrzej Grochowalski

Wiceprezes Zarządu

W dniach 08.10.2018 r. i 22.10.2018 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przygotowała i przeprowadziła dla zespołu negocjacyjnego Tauron Obsługa Klienta warsztat "Negocjacje zakupu projektu - planowanie i prowadzenie negocjacji".

Program warsztatu został indywidualnie dopasowany do potrzeb i specyfiki negocjacji z dostawcą Tauron Obsługa Klienta, a sam warsztat mocno angażował uczestników do wypracowania strategii przebiegu negocjacji.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. dała się poznać jako rzetelny partner, bardzo dobrze wywiązujący się z przyjmowanych zamówień i potrafiący dostosować się do zmieniających się potrzeb Klienta.

Z uwagi na pozytywne opinie uczestników szkolenia rekomendujemy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera w organizacji i przeprowadzaniu warsztatów i szkoleń.

Mateusz Selaszuk

Właściciel

W 2018 roku firma Brainstorm Group, przeprowadziła w naszej firmie szkolenia:
- 5S - Stworzenie i utrzymanie zorganizowanego miejsca pracy - w terminie 4 - 5.06.2018 r.
- Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie - w terminie 7 - 8.06.2018 r.
- Zadbaj o maszyny - TPM - w terminie 12.06.2018 r.
- Skuteczny menedżer - zarządzanie zasobami ludzkimi - w terminie 26 - 27.06.2018 r.
- Negocjacje biznesowe - w terminie 1 - 3.08.2018 r.
- Sprzedaż B2B - w terminie 9 - 10.08.2018 r.

Szkolenia były dopasowane do potrzeb naszych pracowników, a przygotowany program w pełni odpowiadał naszym oczekiwaniom. Uczestnicy szkolenia potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. 

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Kamila Włoszczak

Kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń

W dniach 23.08.2018 r. - 24.08.2018 r. firma Brainstorm Group przeprowadziła dla naszej firmy warsztaty pt. "Kultura Lean" połączone z wizytą studyjną w Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu.

Warsztaty były dopasowane do potrzeb naszych pracowników, a przygotowany program w pełni odpowiadał naszym oczekiwaniom. Uczestnicy szkolenia potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Zarówno pod względem tematycznym jak i sposobu prowadzenia zajęć, szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników. 

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Grzegorz Nitkiewicz

Prezes Zarządu - Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

Z przyjemnością rekomendujemy firmę Brainstorm Group, organizatora dwudniowego szkolenia w dniach 18 - 19.07.2018 r. na temat nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi pt. "Skuteczny Menedżer - zarządzanie zasobami".

Szkolenie było dopasowane do potrzeb naszego pracownika, który na codzień samodzielnie odpowiada za sprawy związane z polityką kadrowo-płacową. 

Trener prowadzący szkolenie wykazał się wiedzą ekspercką i bogatym doświadczeniem w obszarze zarządzania zespołem, komunikacji, motywowania, egzekwowania i monitorowania stopnia realizacji zadań na poszczególnych szczeblach zarządzania.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera, w wieloletnim wypracowanym "know-how" oraz rozwiązań "szytych na miarę" w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów dla firmy.

Wojciech Czerepak

Dyrektor Centrum Szkoleniowego Comarch S.A.

W dniach 9.11.2017 - 10.11.2017 firma Brainstorm Group, przeprowadziła w naszej firmie szkolenie pn. "Proces mentoringu w organizacji".

Szkolenie były dopasowane do potrzeb naszych pracowników, a przygotowany program w pełni odpowiadał naszym oczekiwaniom. Uczestnicy szkolenia potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Zarówno pod względem tematycznym jak i sposobu prowadzenia zajęć, szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Krzysztof Andrzejewski

Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego

W terminie 17 - 18 maja firma Brainstorm zrealizowała szkolenie pt. "Wizerunek i etyka urzędnika, dobre praktyki obsługi beneficjenta, radzenie sobie z trudnym beneficjentem" dla pracowników Biura Wsparcia Inwestycyjnego Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szkolenie łączyło elementy wykładu z ćwiczeniami warsztatowymi co pozwoliło na aktywny udział uczestników i ich wysokie zaangażowanie. Szkolenie umożliwiło naszym pracownikom znaczne rozszerzenie posiadanej wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności koniecznych na stanowisku pracy.

Z pełnym przekonaniem polecamy firmę Brainstorm jako profesjonalnego partnera w zakresie organizacji szkolenia.

Leszek Marek Gołąbiecki

Prezes Zarządu

Od stycznia 2017 roku współpracujemy z firmą Brainstorm Group przy realizacji projektów rozwojowych dla pracowników naszej grupy. Dotychczas firma Brainstorm przeprowadziła dla naszej firmy następujące projekty:
- Gra strategiczna - Construction Game dla 240 osób
- Akademia Menedżerów Unibep dla kadry menedżerskiej wszystkich szczebli naszej organizacji - łącznie 91 dni szkoleniowych i 4 dni projektowe
- Cykl 111 indywidualnych coachningów menedżerskich (Executive Coaching) dla Szefów Biznesu i Dyrektorów
- Badanie Ensize Disc dla 117 osób wraz z informacją zwrotną.

Szkolenia prowadzone były metodami warsztatowymi z uwzględnieniem licznych symulacji i studiów przypadków odnoszących się do specyfiki zarządzania w naszej grupie.

Z uwagi na zarówno pozytywne opinie uczestników projektu jak i sposób jego przygotowania i realizacji pragniemy rekomendować Brainstorm Group jako rzetelnego i godnego polecenia partnera.

Andrzej Grochowalski

Prezes Zarządu

W 2017 roku firma Brainstorm Group przeprowadziła 15 szkoleń dla pracowników Tauron Polska Energia "Podstawy Filozofii Agile".

Etap przygotowania szkolenia przebiegł bardzo sprawnie z uwzględnieniem wszystkich uwag i sugestii zamawiającego.

Podczas realizowanych szkoleń dało zaobserwować się bardzo dobry kontakt trenerów z uczestnikami. Trenerzy wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, umiejętnością sprawowania kontroli nad grupą na sali szkoleniowej, odpowiadali na potrzeby uczestników - co zapewniło dużą efektywność prowadzonych szkoleń.

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Brainstorm Group i rekomendujemy ją wszystkim, którym zależy na realizacji szkoleń na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Stanisław Piotrowski

Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji - Bulten Polska S.A.

W dniach 11, 12 i 13 grudnia 2017 roku, firma Brainstorm Group Sp. z o.o. zrealizowała szkolenie nt. "Metodyka przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz zasady postępowania z pracownikiem w trakcie wdrożenia i szkolenia" dla pracowników firmy Bulten Polska S.A. 

Szkolenie przeprowadzono w sposób prawidłowy i rzetelny. Firma Brainstorm Group wykazała się dużą elastycznością w dostosowaniu do potrzeb zamawiającego, a poruszana problematyka i przygotowane materiały spełniły nasze oczekiwania. Wiedza i doświadczenie trenerów została wysoko oceniona przez uczestników szkolenia.

Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty polecamy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako rzetelnego, profesjonalnego i kompetentnego partnera, wykazującego duże zaangażowanie.

Anna Janiurek

HR Business Partner

Firma Brainstorm zorganizowała w terminie 23 - 25.08.2017 r. dla naszej firmy 3-dniowe warsztaty wyjazdowe dotyczące współpracy i komunikacji w zespole. Zarówno badanie potrzeb szkoleniowych przed szkoleniem, jak również komunikacja w trakcie ustalania szczegółów warsztatów była bardzo profesjonalna oraz wychodząca naprzeciw oczekiwaniom Klienta.

Sposób komunikacji z uczestnikami oraz całościowe przeprowadzenie warsztatów oceniam bardzo dobrze, jak również w opinii pozostałych uczestników trenerzy są specjalistami godnymi polecenia.

Firma Brainstorm może przyczynić się do rozwoju kompetencji miękkich zespołów i być nieocenionym wsparciem w projektach rozwojowych dotyczących różnorodnych zespołów pracowniczych.

Anna Babenka

Starszy Manager ds. Zasobów Ludzkich

Uprzejmie informuję, że firma Brainstorm Group przeprowadziła dla pracowników EPAM Systems Sp. z o.o. następujące szkolenia w ramach wewnętrznego programu "Introduction to Management":
- Evolution of a Manager (2 dni x 2 grupy)
- Leadership and Teambuilding (2 dni x 2 grupy)
- Negotiations In Interpersonal Communication (2 dni x 2 grupy)

Szkolenia odbyły się w Krakowie i Gdańsku w okresie od sierpnia do grudnia 2017 r. i były prowadzone w języku angielskim. Wiedza była przekazywana w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego uczestnika. Szkolenia zostały zrealizowane terminowo, z należytą starannością i profesjonalizmem. Rekomendujemy firmę Brainstorm Group jako kompetentnego partnera w zakresie szkoleń i rozwoju pracowników.

Anna Norkus

Doradca ds. szkoleń

W dniach 5 - 6 czerwca 2017 roku firma Brainstorm Group we współpracy z EduBroker Sp. z o.o. przeprowadziła dwa dwudniowe szkolenia zamknięte dla pracowników Imperial Tobacco z zakresu autoprezentacji.

Szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny sposób z pełnym zaangażowaniem. Trenerzy przekazali wiedzę uczestnikom w odpowiedni sposób. Zajęcia miały charakter praktyczny, dzięki czemu uczestnicy mogli lepiej zrozumieć i przećwiczyć prezentowane treści. Usługa została wykonana z należytą starannością, potwierdzają to pozytywne opinie uczestników.

W związku z powyższym rekomendujemy Brainstorm Group jako profesjonalną firmę szkoleniową, dbającą o potrzeby Klienta oraz dysponującą odpowiednią kadrą trenerską.

Sławomir Małecki

Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach potwierdza, że firma Brainstorm Group przeprowadziła w dniach 4 - 5 czerwca 2020 roku dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach szkolenie pt.: Obsługa Klienta, komunikacja interpersonalna, asertywność, podejście do trudnego Klienta, zasady bezpieczeństwa, standardy profesjonalnej obsługi Klienta, równość płci i niedyskryminacji w obsłudze w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską.

Szkolenie było dopasowane do potrzeb naszych pracowników a przygotowany program w pełni odpowiadał naszym oczekiwaniom. Tematyka szkolenia oraz sposób prowadzenia zajęć zostały wysoko ocenione przez uczestników.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Ewa Bąchor

Projekt Manager

Firma ES System K Sp. z o.o. współpracuje z Brainstorm Group w zakresie wdrażania projektu transformacji Lean. Projekt rozpoczął się w styczniu 2020 r. i obejmuje przeprowadzenie transformacji Lean w całej firmie, gdzie przewidywalny okres trwania projektu może wynieść nawet 24 miesiące.

Po upływie kilku już miesięcy trwania projektu oraz ścisłej współpracy mogę zarekomendować firmę Brainstorm Group, zarówno ze względu na profesjonalne podejście, oraz skuteczne przeprowadzanie wdrażania projektu transformacji Lean ale także na szczególne uwzględnienie potrzeb organizacji i zwinne dostosowanie wdrażanych narzędzi i rozwiązań do potrzeb.

Jerzy Sidor

Prezes Zarządu

W dniach 2 - 4 września 2019 roku firma Brainstorm Group przeprowadziła w naszej firmie audyt organizacyjny. Celem przeprowadzonego audytu było opisanie stanu obecnego firmy w zakresie funkcjonowania działu finansowego, identyfikacja i analiza przyczyn istniejących i potencjalnych problemów i identyfikacja "wąskich gardeł" w procesach funkcjonalnych oraz określenie możliwości usprawnień mających na celu poprawę efektywności całego przedsiębiorstwa.

W konsekwencji rekomendowanych działań, Brainstorm Group przeprowadził następujące szkolenia: Akademia Menedżera (46 h), First Time Manager (16 h), Skuteczny Manager (16 h), Obsługa trudnego Klienta (16 h), Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie (16 h), Efektywność osobista (16 h) oraz Zarządzanie stresem (16 h).

Zarówno pod względem tematycznym jak i sposobu prowadzenia zajęć, szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Michał Bratek

Dyrektor Zakładu - ZM Progress

W dniach  26 - 27.11.2015 r. firma Brainstorm Group przeprowadziła dla pracowników działu logistyki i produkcji warsztat z zakresu Lean Management. Warsztat przeprowadzony został w oparciu o wcześniejszą diagnozę uczestników i skupiał się na treningu praktycznych umiejętności.

Warsztat przeprowadzony został w sposób profesjonalny, prowadzący zajęcia dysponował ogromną wiedzą i doświadczeniem z zakresu Lean Manufacturing. 

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera do współpracy.

MIchał Bratek

Dyrektor Zakładu - ZM Progress

W 2017 roku firma Brainstorm Group przeprowadziła Assessment Center dla grupy 6 pracowników naszej firmy. Projekt składał się z następujących elementów:
- Przeprowadzenie sesji Assessment Center
- Przygotowanie i przedstawienie raportu
- Przedstawienie zaproponowanych działań rozwojowych.

Firma Brainstorm Group wykazała się dużym profesjonalizmem, a wiedza i doświadczenie konsultantów zostały wysoko ocenione przez pracowników.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako partnera przy projektach rozwojowych.

Michał Bratek

Dyrektor Zakładu - ZM Progress

W dniach 5 - 6.11.2015 r. firma Brainstorm Group przeprowadziła dla naszej firmy audyt produkcyjny. Realizacja usługi składała się z następujących etapów:
- Przeprowadzenie audytu produkcyjnego,
- Przygotowanie i przeprowadzenie raportu poaudytowego,
- Przedstawienie propozycji działań doskonalących.

Firma Brainstorm Group przeprowadziła audyt w sposób rzetelny, a jego wyniki szczegółowo przedstawiła w raporcie. Ze względu na rzetelność, fachowość i pełen profesjonalizm na każdym szczeblu usługi rekomendujemy firmę Brainstorm Group jako partnera godnego zaufania.

Michał Bratek

Dyrektor Zakładu - ZM Progress

W dniach od 25 do 29 lipca 2016 roku firma Brainstorm Group zrealizowała w naszej firmie cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej. Szkolenia zostały poprzedzone diagnozą potrzeb szkoleniowych i dopasowane pod kątem potrzeb pracowników:
Projekt obejmował następujące tematy:
- Style Zarządzania
- Zarządzanie przez cele
- Zarządzanie Zmianą
- Budowanie Zespołu
- Kontrolowanie, Delegowanie, Oceniane

Z uwagi na pozytywne oceny naszych pracowników i wysoką jakość świadczonych usług polecamy firmę Brainstorm Group jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie organizacji szkoleń biznesowych.

Michał Bratek

Dyrektor Zakładu - ZM Progress

W okresie styczeń - luty 2017 roku firma Brainstorm Group przeprowadziła w naszej firmie cykl szkoleń menedżerskich składających się z dwóch szkoleń dwudniowych. 

Głównym celem szkoleń było podniesienie kompetencji kadry menedżerskiej naszej firmy w zakresie zarządzania zespołem, motywowania, organizacji pracy własnej i zespołu, prowadzenie rozmów z pracownikami, delegowania oraz monitorowania zadań.

Szkolenia były prowadzone w formie praktycznego warsztatu. Zarówno pod względem merytorycznym jak i sposobu prowadzenia zajęć szkolenia zostały wysoko ocenione przez pracowników.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako rzetelnego i profesjonalnego partnera.

Michał Bratek

Dyrektor Zakładu - ZM Progress

Firma Brainstorm Group w dniach 26.10.2017 r. i 15.11.2017 roku przeprowadziła dwa warsztaty, mające na celu ukierunkowanie działań Kadry Zarządzającej i Kierowniczej na opracowanie szczegółowej strategii realizacji zdefiniowanych planów.

Warsztaty zostały prowadzone przez doświadczonego trenera, który wsparł naszą firmę swoją wiedzą na temat tworzenia strategii oraz jej wdrażania. Trener wykazał się kompetencją i praktycznym podejściem do realizowanych zadań.

Z uwagi na pozytywne opinie pracowników na temat warsztatów jak i profesjonalnego podejścia firmy do organizacji warsztatów rekomendujemy firmę Brainstorm Group jako sprawdzonego partnera w realizacji projektów doradczych i szkoleniowych.

Michał Bratek

Dyrektor Zakładu - ZM Progress

W roku 2016 firma Brainstorm Group przeprowadziła w naszej firmie projekt, mający na celu wypracowanie strategii firmy: Projekt składał się z następujących elementów:
- Executive Coaching dla Zarządu: 08.03., 11.05., 16.06., 29.03., 26.09.
- Szkolenie dla pracowników "Wypracowanie strategii firmy": 15.06.
- Konsulting: 20.06.

Podczas projektu firma Brainstorm Group wykazała się dużym profesjonalizmem, wiedzą i doświadczeniem.

Projekt zakończył się spotkaniem podsumowującym i przedstawieniem wypracowanej strategii.

Z uwagi na jakość realizowanego projektu, pozytywne opinie uczestników oraz cenny wkład w rozwój firmy, rekomendujemy firmę Brainstorm Group jako rzetelnego partnera działań rozwojowych.

Michał Bratek

Dyrektor Zakładu - ZM Progress

W latach 2015 - 2016 firma Brainstorm Group przeprowadziła w naszej firmie projekt optymalizacyjny mający na celu usprawnienie procesów produkcyjnych. Projekt składał się z konsultacji na dziale produkcji. Podczas wizyt sprawdzane i optymalizowane były takie procesy jak przepływ informacji i produktów, planowanie produkcji, planowanie zakupów, logistyka magazynowa. Konsultacje przeprowadzone zostały w sposób fachowy i rzetelny. Każda wizyta zakończona była szczegółowym raportem przedstawiającym wnioski konsultanta oraz wprowadzone usprawnienia.

Wprowadzone zmiany znacznie przyczyniły się do poprawy terminowości i wydajności.

Firma Brainstorm Group wykazała się dużym zaangażowaniem, profesjonalizmem i wiedzą przy przeprowadzonym projekcie. Polecamy firmę Brainstorm Group do współpracy przy tego typu projektach.

Grażyna Fik

Koordynator

W związku z organizowanym szkoleniem z zakresu "Technik radzenia sobie ze stresem" w imieniu Training Spot oraz naszych współpracowników, serdecznie dziękuję zespołowi Brainstorm za rzetelność, fachowość i profesjonalizm. Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoleniowych program został dostosowany do specyfiki pracy naszej firmy.

Zważywszy na wysoką jakość oferowanych usług mogę rekomendować firmę Brainstorm, jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w organizacji szkoleń biznesowych.

Małgorzata Zawadzka

Dyrektor

Firma Brainstorm przeprowadziła dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej szkolenie pt.: "Coaching w praktyce." W opinii osoby odpowiedzialnej za szkolenia oraz pracowników skierowanych niniejsze szkolenie stało na wysokim poziomie, zarówno organizacyjnym jak i merytorycznym. Organizator zaprosił szkoleniowca z bogatym doświadczeniem oraz szerokim zakresem wiedzy i doskonałą orientacją w obszarze przedmiotowego szkolenia, co przełożyło się na wysoki poziom merytoryczny szkolenia oraz znaczny stopień przyswajalności wiedzy.

Anna Marciniak

HR Business Partner - Mercer (Polska) Sp. z o.o.

W dniach 24 - 25 października 2011 r. oraz 5 - 6 grudnia 2011 r. firma Brainstorm zrealizowała dla pracowników naszej firmy szkolenie z zakresu "Management Skills". Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoleniowych program został dopasowany do specyfiki pracy oraz potrzeb naszej firmy.

Zważywszy na wysoką jakość oferowanych usług mogę rekomendować firmę Brainstorm, jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie organizacji szkoleń biznesowych.

Agnieszka Grzywocz

Kierownik ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Premier Manufacturing Support Services Poland Sp. z o.o.

Niniejszym potwierdzam, że firma Brainstorm zrealizowała dla naszej firmy następujące programy szkoleniowe: Zarządzaniem Zarządzanie Projektami, Negocjacje, Planowanie i organizacja pracy, Zarządzanie zmianą, Excel, Prawo pracy i Delegowanie i motywowanie.

Programy szkoleń zostały zaprojektowane stosownie do potrzeb i specyfiki naszej firmy, a prowadzący reprezentowali wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

Zważywszy na wysoką jakość oferowanych usług, chciałabym rekomendować firmę Brainstorm, jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie realizacji szkoleń biznesowych.

Robert Żak

Wiceprezes Zarządu

W miesiącach kwiecień - czerwiec 2013 roku przeprowadziła dla naszych pracowników następujące szkolenia:
- Skuteczna sprzedaż (2 grupy - 4 dni)
- Zarządzanie Ludźmi (1 grupa - 1 dzień)

Szkolenia były oparte o wcześniejszą diagnozę (wywiady) z uczestnikami i były skoncentrowane na treningu praktycznych umiejętności. Zajęcia były prowadzone w miłej atmosferze. Wiedza, a także zdobyte umiejętności zdobyte na ww. szkoleniach przyczyniły się podniesienia kwalifikacji pracowników Metall-Express.

Polecamy firmę Brainstorm wszystkim zainteresowanym, jako solidnego i  profesjonalnego partnera.

Piotr Witkowski

Wiceprezes Zarządu - Armatura Kraków S.A.

W czerwcu 2014 roku firma Brainstorm przeprowadziła dla pracowników Działu Sprzedaży i Marketingu oraz przedstawicieli Wyższej Kadry Zarządzającej szkolenie z zakresu "Sztuki profesjonalnej prezentacji". Warsztat był oparty o szereg ćwiczeń i symulacji z wykorzystaniem kamery video i poszerzony o elementy Power Point.

Projekt obejmował 26 osób, pracujących równolegle w trzech grupach (łącznie 48 godzin szkoleniowych).

Polecamy firmę Brainstorm wszystkim zainteresowanym, jako profesjonalnego i kompetentnego partnera biznesowego.

Rafał Kozina

Process Engineer - Proseat Sp. z o.o.

Proseat współpracując z firmą Brainstorm w zakresie prowadzenia szkoleń i konsultacji wyraża swoje zadowolenie z profesjonalizmu świadczonych usług tj. praktycznego podejścia trenera do prowadzenia szkoleń i konsultacji, zajęcia prowadzone są w formie warsztatów nastawionych na maksymalne wdrożenie teorii w praktyce.

Niepodważalnym atutem firmy Brainstorm jest satysfakcjonujący nas wysoki poziom realizacji przyjętych zobowiązań. Pozostaje nam jedynie życzyć sobie równie udanej współpracy w przyszłości.

Niniejsze pismo proszę uznać za formę uznania i jednocześnie podziękowania.

Agata Wołoszczak

HR Business Partner - Inea S.A.

Firma Brainstorm Group przeprowadziła dla pracowników naszej firmy szkolenie zamknięte z zakresu obsługi MS Excel 2010, połączonego z integracją dla pracowników działu księgowości. 

Trenerzy w sposób umiejętny połączyli spotkanie szkoleniowe z działaniami integracyjnymi. Szkolenie przebiegło na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Zadania szkoleniowe przygotowane były w atrakcyjnej formie, sprzyjającej uczeniu się. Część integracyjna zaś spełniła swoją funkcję, dając grupie możliwość lepszego poznania się, nawiązania dobrych relacji, sprzyjających współpracy i komunikacji w codziennej pracy działu.

Wysoki poziom szkolenia oraz profesjonalizm trenerów to atuty, które pozwalają nam rekomendować usługi firmy Brainstorm.

Krzysztof Kawaliło

Prezes Oddziału

Pracownicy Wydawnictwa Polskapresse Sp. z o.o. mieli przyjemność do tej pory uczestniczyć w następujących projektach szkoleniowych zrealizowanych przez firmę Brainstorm: Wypracowanie Kluczowych Kompetencji Handlowca, Sztuka Prezentacji, Leadership, Standard Prospectingu i Referencji, Autoprezentacja, Budowanie Oferty Handlowej, Wywieranie Wpływu w Procesie Sprzedaży, Sztuka Skutecznej Sprzedaży, Sztuka Negocjacji Handlowych, Zarządzanie czasem, Asertywność i Radzenie Sobie ze stresem, Budowanie Relacji w Sprzedaży, Twórcze Rozwiązywanie Konfliktów, Automotywacja Handlowca, Skuteczna Rozmowa Telefoniczna, Trudne Sytuacje w Sprzedaży, Coachng w Sprzedaży, Techniki Kreatywności w Procesie Sprzedaży, Zarządzanie Projektem, Budowanie Lojalności i Zaangażowania w Zespole.

Szkolenia te były realizowane w 3 różnych grupach pracowniczych w ramach zaplanowanego złożonego cyklu szkoleniowego obejmującego 20 bloków tematycznych.

Zważywszy na wysoką jakość oferowanych usług mogę rekomendować firmę Brainstorm jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie realizacji szkoleń biznesowych.

 

Joanna Nowosielska

Kierownik Działu ds. Personalnych

W okresie listopad 2014 - marzec 2015 firma Brainstorm przygotowała i przeprowadziła projekt Akademia Sprzedaży Orlen Gaz dla pracowników Działu Sprzedaży naszej firmy. Każdy z uczestników wziął udział w 6-cio dniowym cyklu szkoleniowym i dodatkowej sesji Follow-up. Łącznie projektem objętych zostało 23 osoby, a łączna godzin szkoleń wyniosła 104 godziny szkoleniowe.

Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników pod kątem warsztatu trenerskiego i dopasowania do naszej branży. 

Z przyjemnością polecamy Brainstorm jako rzetelnego i godnego zaufania partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

 

Wojciech Kuryłek

Dyrektor - PKO Bank Polski S.A.

Firma Brainstorm w latach 2012 - 2013 przygotowała i przeprowadziła dla naszego Centrum Grę Symulacyjną - Zarządzanie Oddziałami Centrum Restrukturyzacji i Windykacji (1 dzień), warsztat z motywowania (1 dzień), warsztat z zarządzania ludźmi (2 dni). W warsztatach i grze uczestniczyło 54 menedżerów. Dodatkowo firma Brainstorm przeprowadziła 10 sesji coachingowych dla Dyrektora Centrum Restrukturyzacji i Windykacji. 

Działania szkoleniowe, konsultacje oraz gra symulacyjna zostały wysoko ocenione przez uczestników dzięki dostosowaniu jej elementów do rzeczywistości biznesowej firmy.

Polecam współpracę z firmą Brainstorm jako rzetelnego organizatora zarówno gier symulacyjnych, szkoleń i projektów doradczych.

 

Justyna Duszyńska

Z-ca Dyrektora Reklamy i Marketingu

Dziękujemy za profesjonalne przeprowadzenie cyklu szkoleń i coachingów przez firmę Brainstorm. Szkolenia dotyczyły następującej tematyki: Zarządzanie zespołem sprzedaży, Techniki sprzedaży, Techniki negocjacji, Asertywność i radzenie sobie ze stresem, Coaching rozwojowy, Moderacje pracy grupy, Zarządzanie czasem, Zarządzanie projektem sprzedażowym, Perły motywacji, Sztuka prezentacji, Komunikacja interpersonalna, Prospecting i referencje, Budowanie ofert handlowych i prezentacji, MS Excel dla zaawansowanych.

Zważywszy na wysoką jakość oferowanych usług mogę rekomendować firmę Brainstorm, jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie organizacji szkoleń biznesowych.

Marcin Górczyński

Wiceprezes Zarządu - Partner XXI Sp. z o.o.

Firma Brainstorm przygotowała i przeprowadziła dla nas Grę Symulacyjną - Zarządzanie Sprzedażą. Gra trwała 2 dni i oparta była o specyfikę działania naszej firmy.

Trener zaangażował uczestników, pobudził ich do wyciągania wniosków oraz pomagał przełożyć ja na praktykę operacyjną i konkretne działania. Gra zainspirowała nas do wdrożenia w naszej firmie kilku nowych narzędzi oraz pomysłów. 

Polecamy współpracę z firmą Brainstorm w zakresie Gier Symulacyjnych i Szkoleń.

Łukasz Dygoń

Kontroler Zapasów Magazynowych - Oriflame Poland

W ramach współpracy z firmą Brainstorm nasi Pracownicy uczestniczyli w następujących szkoleniach:
- Leadership - budowanie pozycji lidera z elementami motywowania pracowników
- Budowanie pozycji lidera - efektywne egzekwowanie zadań
- Zarządzanie ludźmi - delegowanie i kontrola

Program szkoleń został dopasowany do potrzeb i specyfiki naszej firmy. Doskonałe przygotowanie trenerów oraz ich zaangażowanie w proces szkolenia jak i konsultacje po szkoleniu oddają profesjonalne podejście firmy do przeprowadzania szkoleń biznesowych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz miłą atmosferę z pełną odpowiedzialnością mogę rekomendować firmę Brainstorm jako rzetelnego partnera z zakresu szkoleń biznesowych.

Piotr Buła

Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od kilku lat współpracuje z firmą Brainstorm. Jednym z obszarów współdziałania jest realizacja studiów podyplomowych "Szkoła Trenerów Biznesu". Przygotowana przez firmę Brainstorm koncepcja programu spotkała się z zainteresowaniem słuchaczy, co umożliwiło uruchomienie już drugiej edycji tych studiów.

Dzięki wysokiej jakości merytorycznej realizowanych zajęć, a także otwartości na dyskusje i potrzeby słuchaczy, kierunek ten jest wysoko oceniany przez uczestników studiów.

Wyniki ewaluacji zajęć, jak również bezpośrednie kontakty między firmą Brainstorm, a pracownikami Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pozwalają na bardzo pozytywną ocenę współpracy.

Bogdan Grzybowski

Członek Zarządu

Podczas organizowanego przez nas 10 - 11 stycznia 2014 roku spotkania sieci Dilerskiej Toyota, firma Brainstorm przeprowadziła dla nas półtoragodzinną prelekcję motywacyjno-rozwojową dotyczącą potrzeb Klientów i ich rozpoznawania.

Prelekcja dla około 100 osób była przeprowadzona bardzo profesjonalnie, prowadzący zaangażował uczestników, pokazał ciekawe przykłady i techniki oraz wzbudził u uczestników refleksję dotyczącą ich roli w procesie sprzedaży.

Współpracę z firmą Brainstorm oceniam bardzo wysoko.

Dariusz Pasieka

Prezes Zarządu

Strefa Ubezpieczeń Sp. z o.o. pragnie podziękować firmie Brainstorm za przeprowadzenie szkolenia "Radzenie sobie ze stresem" dla pracowników naszej firmy. Program szkolenia jak i osoby prowadzące zostali ocenieni bardzo wysoko przez naszych pracowników. Mamy nadzieję na kolejne, równie dobre szkolenia prowadzone przez Państwa firmę.

Jacek Słoński

Kierownik Działu Rekrutacji i Szkoleń - Rossmann SDP Sp. z o.o.

W czerwcu 2013 roku firma Brainstorm przeprowadziła dla Kierowników Regionalnych firmy Rossmann szkolenia pt.: "Autoprezentacja - budowanie autorytetu lidera". Szkolenia obejmowały dwudniowy warsztat dla każdej z trzech grup (16 godzin dydaktycznych x 3 grupy). Szkolenia były oparte o wcześniejszą diagnozę z uczestnikami i były skoncentrowane na treningu praktycznych umiejętności.

Zajęcia były przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny. Oceniamy, że umiejętności nabyte podczas warsztatów podniosą kompetencje Kierowników Regionalnych firmy Rossmann i wzmocnią ich jako liderów. 

Polecamy firmę Brainstorm wszystkim zainteresowanym, jako solidnego partnera.

Iwona Jasińska

Kierownik ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Firma Albea Poland Sp. z o.o. współpracowała z firmą Brainstorm przy realizacji cyklu szkoleń z zakresu Zarządzania Projektami dla pracowników. 

Profesjonalizm firmy Brainstorm to bardzo dobre przygotowanie organizacyjne każdego szkolenia, duża merytoryczna wiedza trenerów i program uszyty "na miarę" i odpowiedni sposób prowadzenia zajęć. Istotną rolę wpływającą na efektywność szkolenia odegrała dobra znajomość realiów biznesowych przez trenerów. Różnorodność stosowanych technik motywowała uczestników do przyswajania wiedzy i nowych umiejętności, a rezultaty szkoleń można obserwować w codziennej pracy.

Polecamy firmę Brainstorm jako sprawdzonego partnera, wykonującego swoją pracę w sposób profesjonalny, z zachowaniem wszystkich standardów dobrej współpracy.

Tomasz Teterycz

Dyrektor Biura ds. Zarządzania Wiedzą

Departament Zarządzania Personelem i Efektywnością PKO Banku Polskiego S.A. potwierdza zrealizowanie przez firmę Brainstorm szkoleń z zakresu Technik sprzedaży usług finansowych Domu maklerskiego. Szkolenie zostało zrealizowane w kilku grupach dla 76 pracowników.

Program szkolenia został indywidualnie dopasowany do potrzeb oraz specyfiki Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A. Firma Brainstorm dała się poznać, jako partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie. Profesjonalizm i podejście do współpracy na każdym etapie przygotowania, realizacji szkolenia, raportowania i przeprowadzania działań po szkoleniowych było na najwyższym poziomie, co pozwala rekomendować firmę Brainstorm jako rzetelnego partnera w zakresie realizacji szkoleń.

Robert Goleniec

IT Manager

W okresie styczeń - luty 2014 firma Brainstorm zrealizowała na potrzeby Epam Systems dwa dwudniowe szkolenia z zakresu systemu ocen pracowniczych i prowadzenia rozmów oceniających.

Każdy z etapów realizacji projektu cechował się wysokim profesjonalizmem i zindywidualizowanym podejściem Brainstorm do Klienta. Uczestnicy uzyskali nie tylko rzetelną wiedzę, ale też mnóstwo przydatnych wskazówek i praktycznych umiejętności, które wykorzystują w codziennej pracy.

Jesteśmy zadowoleni z efektów współpracy z firmą Brainstorm.

Grażyna Fik

Koordynator

W związku z organizowanym szkoleniem z zakresu "Coachingu" w imieniu Training Spot oraz naszych współpracowników, serdecznie dziękuję zespołowi Brainstorm za rzetelność, fachowość i profesjonalizm. Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoleniowych program został dostosowany do specyfiki pracy naszej firmy.

Zważywszy na wysoką jakość oferowanych usług mogę rekomendować firmę Brainstorm, jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w organizacji szkoleń biznesowych.

Jolanta Hanc

Trener

Grupa Onet podjęła współpracę z firmą Brainstorm po szczegółowej analizie ofert otrzymanych z rynku. Spodobała się nam zaproponowana koncepcja szkoleń, a w szczególności profesjonalnie przeprowadzone badanie potrzeb naszej organizacji. W wyniku badań został opracowany cykl szkoleń dla pracowników Biura Reklamy. Szkolenia dla handlowców dotyczyły tematów: "Clienting - zarządzanie relacjami z kluczowymi Klientami" oraz "Sztuka Prezentacji". Kierownicy Zespołów Handlowych przeszli szkolenie "Coaching metodą GROW". 

Podczas warsztatów uczestnicy zdobyli nie tylko rzetelną wiedzę, ale nabyli praktyczne umiejętności, które wykorzystują w swojej pracy. Współpraca z trenerami Brainstorm stała się dla nas inspiracją do dalszych działań rozwijających umiejętności pracowników Grupy Onet.pl

Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów współpracy z firmą Brainstorm i zamierzamy ją kontynuować w przyszłości.

Patrycja Rełkowska

Koordynator ds. HR

Firma Brainstorm zorganizowała dla pracowników Vattenfall Business Services Poland Sp. z o.o. szkolenia z zakresu: Zarządzanie zasobami własnymi w obliczu zmiany, Zarządzanie przez cele, Komunikacja w zarządzaniu, Rola obsługi Klienta wewnętrznego we współczesnym biznesie (dedykowane stanowiskom kierowniczym obszaru IT), Różnice międzykulturowe (dedykowane stanowiskom kierowniczym obszaru IT). 

Szkolenia były dopasowane do potrzeb naszych pracowników, a przygotowany program w pełni odpowiadał naszym oczekiwaniom. Uczestnicy szkolenia potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym.

Możemy polecić Brainstorm, jako kompetentnego i odpowiedzialnego organizatora szkoleń.

Edyta Nawrot

Kierownik Działu Personalnego, Prokurent

Z przyjemnością informujemy, że firma Brainstorm przeprowadziła dla pracowników firmy SCA Hygiene Products Sp. z o.o. w Oławie szkolenie z zakresu pracy zespołowej. 

Szkolenie poprzedzone zostało badaniem potrzeb i oczekiwań szkoleniowych. Trenerzy prowadzili szkolenie mając na uwadze kluczowe wartości firmy oraz zdefiniowane cele. Zakres merytoryczny, atmosfera oraz kwalifikacje trenerów ocenione zostały bardzo wysoko. 

Z pełnym przekonaniem polecamy usługi szkoleniowe firmy Brainstorm, jako rzetelnego i sprawdzonego dostawcę szkoleń.

Aleksandra Gronner

HR Manager - Proseat Sp. z o.o.

Proseat współpracując z firmą Brainstorm w zakresie prowadzenia warsztatów szkoleniowych z obszaru produkcji - "5S" oraz rozwoju - "Zarządzanie kompetencjami" wyraża swoje zadowolenie z profesjonalizmu świadczonych usług.

Perfekcyjne przygotowanie kadry trenerskiej, innowacyjny sposób przekazywania trudnej wiedzy oraz otwartość na dopasowaną do potrzeb firmy współpracę to tylko niektóre elementy potwierdzające, iż niepodważalnym atutem firmy Brainstorm jest satysfakcjonujący nas wysoki poziom realizacji przyjętych zobowiązań.

Pozostaje nam jedynie życzyć sobie równie udanej współpracy w przyszłości.

Niniejsze pismo proszę uznać za formę uznania i jednocześnie podziękowania.

mgr Anna M Kuś

Pełnomocnik Zarządu, Kierownik Sekcji Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Szkoleń - Bank PBS

Firma Brainstorm przeprowadziła dla naszej firmy szkolenie z zakresu "Cross-selling - sprzedaż wiązana i uzupełniająca". Szkolenie zostało wykonane należycie i profesjonalnie, całkowicie spełniając nasze oczekiwania. Odbyło się ono w miłej i przyjaznej atmosferze, sprzyjającej przyswajaniu wiedzy. Współpraca z firmą Brainstorm przebiegła prawidłowo i nie budziła zastrzeżeń.

Dobra organizacja, znakomicie dopracowana część merytoryczna, ciekawy sposób prowadzenia zajęć skłaniały uczestników do dużego zaangażowania i uwagi w toku szkolenia.

Z pełną odpowiedzialnością możemy rekomendować każdej firmie szkolenia prowadzone przez firmę Brainstorm.

Marcin Bajorski

Wiceprezes Zarządu - ISPIK

W ramach współpracy z firmą Brainstorm nasi pracownicy uczestniczyli w trzech szkoleniach z zakresu "Komunikacja w zespole projektowym". Warsztaty zostały przeprowadzone profesjonalnie. Poziom wykonania usługi oceniamy wysoko.

Zbigniew Bednarek

Prezes Zarządu

W okresie od września 2012 do marca 2013 firma Brainstorm przeprowadziła trzy szkolenia dla ponad trzydziestu pracowników firmy Bilplast S.A., w tym dla kadry menadżerskiej oraz Członków Zarządu. 

Przygotowanie merytoryczne, organizacja a także przebieg wszystkich szkoleń, spełniły oczekiwania uczestników. Każdorazowo szkolenia zostały poprzedzone diagnozą potrzeb szkoleniowych, a program został dostosowany wedle wskazań zamawiającego.

Zważywszy na wysoką jakość oferowanych usług mogę rekomendować firmę Brainstorm jako profesjonalnego partnera w zakresie organizacji szkoleń.

Paweł Kocemba

Dyrektor Sprzedaży - Rigips Saint-Gobail

Firma Brainstorm przeprowadziła warsztaty szkoleniowe dla Menadżerów Działu Sprzedaży naszej firmy z zakresu "Sztuka prezentacji biznesowej".

Szkolenie zostało przygotowane indywidualnie w oparciu o specyfikę naszej firmy, jej produktów i strategii sprzedażowej, co niewątpliwie przyczyniło się do szybkiego i łatwego przyswojenia omawianych zagadnień przez uczestników.

Polecam firmę Brainstorm, a organizowane przez nich szkolenie jako dobrą inwestycję w rozwój kadry pracowniczej.

Ewa Białowąs

Dyrektor Handlowy

Niniejszym listem pragniemy udzielić referencji firmie Brainstorm, za indywidualne podejście, profesjonalne przygotowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia dedykowanego Kierownikom Regionalnym firmy Canpol Sp. z o.o. Sp. k. z zakresu "Budowania autorytetu Szefa".

Szkolenie poprzedziła dogłębna analiza potrzeb. Uszyty na miarę program pozwolił natchnąć Zespół Kierowników Regionalnych nowymi pomysłami i zainspirował do wprowadzania nowatorskich rozwiązań.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę Brainstorm jako profesjonalnego partnera w zakresie organizacji szkoleń.

Alicja Walawska-Bomba

Kierownik Działu Kadr

Firma Brainstorm realizowała na rzecz firmy Axtone S.A. szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi Klienta oraz negocjacji zakupowych.

Szkolenia zostały zrealizowane w sposób profesjonalny i rzetelny. Dzięki wysokiej jakości obsługi Klienta otrzymaliśmy pełne wsparcie w zakresie prowadzonych wspólnie szkoleń.

Polecamy firmę Brainstorm jako solidnego partnera, zapewniającego usługi na wysokim poziomie.

Sylwia Pilch

Dyrektor SPA Hotelu Jawor

Firma Brainstorm zorganizowała dla pracowników SPA Hotelu Jawor szkolenie "Ofensywne techniki sprzedaży w dobie kryzysu".

Niniejszym zaświadczamy, że cały proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił wszystkie nasze oczekiwania. Przeprowadzone szkolenie cechowało się dużym profesjonalizmem, a każdy jego etap był dla nas niezwykle interesujący, na co ogromny wpływ miało dostosowanie programu szkolenia do naszych indywidualnych potrzeb.

Firma Brainstorm dała się poznać jako partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie. Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm i podejście do współpracy z nami stało na najwyższym poziomie. Jesteśmy pewni, że odbyte przez nasz szkolenie zaowocuje wzrostem efektywności naszej pracy i przez cały czas będzie miało pozytywne przełożenie na świadczone przez nas usługi.

mgr Adam Sztukowski

Dyrektor Biura

Firma Brainstorm w ramach projektu "Nowoczesne Standardy Zawodu Handlowca" zrealizowała dla Pracowników Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego następujące szkolenia: Negocjacje Handlowe (6 szkoleń), Komunikacja interpersonalna (3 szkolenia), Organizacja czasu pracy handlowca (1 szkolenie), Asertywność (1 szkolenie), Profesjonalna Obsługa Klienta (1 szkolenie).

Zarówno w opinii naszej jak i uczestników szkoleń, trenerzy wykazali się dużą wiedzą merytoryczną i dużymi kompetencjami w prowadzeniu warsztatów.

Trenerzy byli zaangażowani w wykonywaną pracę oraz przestrzegali wytycznych związanych z realizacją projektu ze współfinansowaniem ze środków EFS.

Oktawiusz Kacza

Dyrektor Pionu Organizacji Banku i Zarządzania Procesami BNP Paribas Bank Polska S.A.

Firma Brainstorm przygotowała dla nas warsztaty oraz raport dotyczący zasad wdrożenia w BNP Paribas Banku Polska S.A. narzędzi rozwiązywania problemów - "Problem Solving". W ramach przygotowania raportu zrealizowano łącznie 4 dni warsztatu dla Menedżerów i Specjalistów obejmujące: Typy narzędzi "Problem Solving, Pętle wspierające vs. pętle ograniczające i ich wpływ na rozwiązywanie problemów, Model Outcomes, Narzędzia (5 x Why, Diagram Ishikawy, macierz wpływu, burza mózgów, zasada Pareto, Action Plan, metoda superpozycji, metoda syntetyczna).

W ramach warsztatów ćwiczone były metody określania przyczyn występowania problemu oraz metody poszukiwania rozwiązań i rozwiązywania problemów.

Polecamy firmę Brainstorm jako partnera w zakresie rozwoju kompetencji pracowników oraz doradztwa.

Anna Rosa

Specjalista ds. ZZL

W roku 2013 oraz 2014 firma Brainstorm przeprowadziła dla pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie cykle szkoleń w ramach dwóch (powtarzalnych) projektów "Mentoring".

Szkolenia były oparte o wcześniejszą diagnozę z uczestnikami i były skoncentrowane na treningu praktycznych umiejętności. Ich celem było przekazanie wiedzy dotyczącej procesu uczenia się ludzi dorosłych, narzędzi stosowanych w mentoringu oraz struktury sesji, podniesieniu umiejętności uczestników w zakresie wdrażania nowych pracowników w oparciu o ideę mentoringu oraz zmiana ich postaw wobec nowych pracowników ale i samych siebie w nowej roli

Oba projekty obejmowały po 2 grupy po około 15 osób każda, łącznie szkoleniami zostało objętych 65 pracowników Sądu.

Polecamy firmę Brainstorm wszystkim zainteresowanym, jako profesjonalnego i kompetentnego partnera.

Lidia Kacprzycka

Członek Zarządu - StarLink

Firma Brainstorm zrealizowała dla naszej firmy 2 szyte na miarę szkolenia:
1. Rozmowy ewaluacyjne
2. Komunikacja wewnętrzna w firmie

Organizatorzy postarali się wniknąć w potrzeby firmy i przygotowali program, który odpowiadał naszym zapotrzebowaniom. Szkolenia były prowadzone w sposób profesjonalny, angażujący uczestników. Nasi pracownicy byli zadowoleni ze szkolenia i wykazali chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Dzięki wdrożeniu rzeczy wypracowanych na szkoleniu, zauważamy stopniową poprawę w ważnych dla nas obszarach.

Brainstorm to solidna, profesjonalna i wiarygodna firma szkoleniowa, którą mogę polecić jako partnera w szkoleniach biznesowych.

mgr Jerzy Żesławski

Dyrektor Zarządzania Personelem

Pracownicy firmy Silgan White Cap Polska Sp. z o.o. mieli przyjemność uczestniczyć w następujących projektach szkoleniowych zrealizowanych przez firmę Brainstorm: Warsztaty Menedżerskie, Warsztaty z komunikacji, Negocjacje - dział handlowy, Asertywność i radzenie sobie ze stresem, Budowanie zespołu - dział finansów międzynarodowych, Moderacje pracy grupy.

Programy szkoleń zostały indywidualnie dopasowane do potrzeb i specyfiki naszej firmy. Trenerzy reprezentują wysoki poziom przygotowania merytorycznego, a szkolenia odbywają się zawsze w miłej i przyjemnej atmosferze.

Zważywszy na wysoką jakość oferowanych usług mogę rekomendować firmę Brainstorm, jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie organizacji szkoleń biznesowych.

Piotr Krawczyński

V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

Firma Brainstorm zorganizowała dla 20 osób pełniących obowiązki kierownicze w firmie PS-FOOD Sp. z o.o. szkolenie z zakresu "Zarządzania zespołem z elementami obsługi Klienta".

Prace nad projektem szkoleniowym realizowane były w sposób profesjonalny, solidny i rzetelny, z zachowaniem wyznaczonych terminów. Jeżeli chodzi o wiedzę merytoryczną ekspertów firmy Brainstorm można powiedzieć, że są doświadczonymi specjalistami, trenerzy potrafili w przyjazny i efektywny sposób przekazać wiedzę uczestnikom szkolenia.

Zrealizowany przez firmę Brainstorm projekt spełnił nasze oczekiwania i możemy rekomendować firmę Brainstorm jako solidnego i kompetentnego partnera.

Marek Ordyczyński

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Firma Brainstorm zorganizowała dla pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie szkolenie pt. "Mobbing i równouprawnienie w pracy".

Program szkolenia został indywidualnie dostosowany do potrzeb i specyfiki naszej firmy. Firma Brainstorm pozwoliła nam się poznać jako partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie. 

Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm i podejście do współpracy było na najwyższym poziomie oraz zarekomendować firmę Brainstorm jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie organizacji szkoleń.

Maciej Porczek

Doradca Klienta - Armatura Polska

Niniejszym chcę podziękować za przeprowadzone przez Firmę Brainstorm szkolenia dla pracowników naszej firmy. Firma Brainstorm zrealizowała następujące szkolenia: "Techniki kreatywności w sprzedaży", "Techniki radzenia sobie ze stresem", "Budowanie trwałej relacji z Klientem", "Nowoczesne techniki sprzedaży", "Budowanie profesjonalnych ofert handlowych", "Nowoczesny e-marketing".

Szkolenia zostały przeprowadzone w profesjonalny sposób. Trenerzy prowadzący szkolenia wykazali się dużą wiedzą merytoryczną i znakomitymi umiejętnościami trenerskimi. Szkolenia zawsze były prowadzone w formie warsztatu, ma którym wszyscy byli aktywizowani. Szkolenia zawsze odbywały się w miłej atmosferze sprzyjającej przyswajaniu wiedzy.

Zważywszy na wysoką jakość oferowanych usług mogę rekomendować firmę Brainstorm, jako rzetelnego partnera w zakresie organizacji szkoleń biznesowych.

mgr Jerzy Żesławski

Dyrektor Zarządzania Personelem

Z firmą Brainstorm współpracujemy już od 2007 roku. W tym czasie firma zorganizowała dla pracowników Silgan White Cap Polska Sp. z o.o. następujące szkolenia i wydarzenia: Zarządzanie czasem - 16 h (2 grupy), Zarządzanie stresem - 16 h (2 grupy), Zarządzanie ludźmi  - 16 h (2 grupy), 7 nawyków skutecznego działania - 16 h (2 grupy), Narzędzia NLP - 16 h (1 grupa), Zarządzanie projektem  16 h (1 grupa), Komunikacja w biznesie - 3h (8 grup), Kreatywność - 16 h (1 grupa), Budowanie zespołu - 16 h (2 grupy), Event firmowy dla 280 pracowników z rodzinami, Konsultacje z wdrożenia narzędzi skutecznego zarządzania produkcją dla Kierownika Wydziału, Mistrzów i pracowników, Wsparcie uruchomienia Kaizenowskiej skrzynki z pomysłami, Event dla działu finansowego w języku angielskim.

Dodatkowo firma Brainstorm prowadzi również dla naszych pracowników szkolenia z języka angielskiego na trzech różnych poziomach.

Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że profesjonalizm i podejście do współpracy firmy Brainstorm było na najwyższym poziomie oraz możemy zarekomendować firmę Brainstorm jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie realizacji szkoleń.

Beata Drobińska

Dyrektor Departamentu Obsługi Kredytów Detalicznych

ING Bank Śląski Departament Obsługi Kredytów Detalicznych miał przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez firmę Brainstorm z zakresu motywacji. 

Szkolenie odbywało się w miłej i przyjemnej atmosferze, a wiedzę teoretyczną uczestnicy mieli okazję pogłębić w trakcie ćwiczeń i gier zespołowych, które urozmaiciły i wzbogaciły warsztat.

Podsumowując firma Brainstorm przygotowała szkolenie z należytą starannością i profesjonalizmem zgodnie z warunkami określonymi w umowie i zgodnie z oczekiwaniami.

Katarzyna Kordysz

Starszy Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju

Firma Brainstorm przeprowadziła dla pracowników naszej firmy cykl szkoleń z zakresu "Efektywności osobistej". Szkolenia obejmowały dwudniowy warsztat praktyczny dla każdej z trzech grup objętych projektem.

Szkolenia były oparte o wcześniejszą diagnozę z uczestnikami i były skoncentrowane na treningu praktycznych umiejętności. Zajęcia były prowadzone w dobrej atmosferze i w oparciu o specyfikę naszej firmy. Dwie z trzech grup składał się z pracowników różnych działów Europejskiego Funduszu Leasingowego, trzecią zaś tworzyli Specjaliści ds. Wsparcia Sprzedaży.

Zarówno trener prowadzący szkolenie jak i przygotowany program szkolenia oraz jego realizacja zostały wysoko ocenione przez uczestników w ankiecie satysfakcji po szkoleniu.

Polecamy firmę Brainstorm wszystkim zainteresowanym, jako profesjonalnego i kompetentnego partnera.

Dorota Świderska

Dyrektor ds. Strategicznych

Pracownicy Wydawnictwa Medi Press Sp. z o.o. mieli przyjemność uczestniczyć w projekcie szkoleniowym "Sprzedaż Powierzchni Reklamowych w Internecie" zrealizowanym przez firmą Brainstorm.

Program szkolenia został indywidualnie dostosowany do potrzeb i specyfiki naszej firmy. Praktyczny i interaktywny charakter szkolenia spowodował, że już dziś możemy być pewni, iż zdobyte umiejętności zostaną w pełni wykorzystane przez osoby, które wzięły udział w szkoleniu.

Zważywszy na wysoką jakość oferowanych usług mogę rekomendować firmę Brainstorm, jako rzetelnego, profesjonalnego i doświadczonego partnera w zakresie organizacji szkoleń biznesowych.

Kamila Płowiec

Departament Zarządzania Jakością Sprzedaży

W okresie od sierpnia 2012 roku do marca 2013 roku firma Brainstorm zorganizowała i przeprowadziła cykl indywidualnych coachingów dla 424 pracowników naszego Banku w ramach projektu "Po pierwsze Klient - w drodze do realizacji wysokiej jakości obsługi w banku BGŻ S.A."

Firmie Brainstorm powierzyliśmy także zaplanowanie całościowego harmonogramu sesji i ustalenie terminów z poszczególnymi osobami. W naszej ocenie zarówno poziom merytoryczny przeprowadzonych sesji, jak i obsługa logistyczna projektu była na bardzo wysokim poziomie. Firma Brainstorm dała się poznać jako rzetelny i profesjonalnie przygotowany partner do realizacji tego typu projektów.

Nasze doświadczenie z Brainstorm pozwalają nam zarekomendować ją jako firmę wiarygodną i kompetentną.

Renata Markowska

Dyrektor Personalny

W związku z udziałem pracowników firmy MTU Aero Engines Sp. z o.o. w szkoleniu przeprowadzonym przez firmę Brainstorm z zakresu Zarządzania czasem, niniejszym pismem wyrażamy pozytywną opinie na temat organizacji szkoleń.

Szkolenie poprzedzone było analizą potrzeb, dzięki czemu program szkolenia zaprojektowany został zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Warsztatowa forma szkolenia, kompleksowość w podejściu do tematu oraz wysoka jakość merytoryczna i profesjonalizm trenera umożliwiła skuteczne zrealizowanie postawionych celów.

Zamierzamy kontynuować współpracę z firmą Brainstorm, ponieważ profesjonalnie przeprowadziła szkolenie z zakresu Zarządzania Czasem, z uwzględnieniem wysokiej jakości oraz dobrych praktyk rynku szkoleniowego. Możemy polecić Państwa uwadze firmę Brainstorm jako partnera w rozwoju wiedzy, kompetencji i postaw pracowników.

Jacek Słoński

Kierownik Działu Rekrutacji i Szkoleń

W dniach 16 - 17 stycznia 2013 roku firma Brainstorm zrealizowała szkolenie pt.: "Komunikacja w warunkach zmiany" dedykowane Kadrze Zarządzającej Centrum Logistycznego Rossmann.

Niniejszym zaświadczamy, że cały proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił wszystkie nasze oczekiwania. Wymogi związane z organizacją szkolenia dofinansowanego (np. oznaczenie materiałów logotypami) zostały przyjęte ze zrozumieniem.

Firma Brainstorm dała się poznać jako Partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie. Planujemy kontynuować współpracę z firmą Brainstorm, zlecić przeprowadzenie kolejnych szkoleń. Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm i podejście do współpracy z nami stało na najwyższym poziomie.

Ewa Golec-Wolna

Kierownik Biura Oddziału - Panep s.r.o.

Firma Brainstorm zorganizowała dla pracowników naszej firmy szkolenie "Budowanie długofalowych relacji z Klientem". Szkolenie zostało przygotowane z dużą starannością i poprzedzone było diagnozą potrzeb szkoleniowych, co pozwoliło na dopasowanie programu szkolenia do specyfiki sprzedaży i budowania relacji z Klientami w naszej branży.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili trenera prowadzącego szkoleniu i warsztatowy charakter pracy. Mamy przekonanie, że zdobyte przez uczestników wiedza i umiejętności pozwolą na dalsze budowanie sukcesu naszej firmy.

Biorąc pod uwagę nasze pozytywne doświadczenia ze współpracy z firmą Brainstorm możemy z pełnym przekonaniem zarekomendować usługi Brainstorm.

Kazimierz Huk

Dyrektor Oddziału Regionalnego

W terminie 21 - 22 listopada 2013 r. firma szkoleniowa Brainstorm zrealizowała szkolenie pt. "Przeciwdziałanie zjawiskom korupcyjnym w strukturach ARiMR" dla pracowników Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zajęcia prowadzone były profesjonalnie i z należytą starannością. Szkolenie w ciekawy sposób łączyło elementy wykładu z ćwiczeniami warsztatowymi ukazując szereg postaw dotyczących profilaktyki antykorupcyjnej.

Z pełnym uznaniem polecamy firmę Brainstorm jako organizatora szkoleń. 

Grzegorz Kurzyp

Dyrektor Generalny

Wydawnictwo Elamed zdecydowało się na rozpoczęcie współpracy z firmą Brainstorm we wrześniu 2011 roku. Wybór był podyktowany głównie takimi czynnikami jak: atrakcyjna oferta szkoleniowa wyróżniająca się spośród innych na rynku, elastyczność cen oraz profesjonalne podejście do Klienta.

Uczestnikami szkolenia "Skuteczna sprzedaż i telemarketing" byli pracownicy działów handlowych naszej firmy. Na podstawie ich opinii oceniamy bardzo wysoko przygotowanie merytoryczne oraz poziom zaangażowania trenera prowadzącego szkolenie. Niezwykle istotna okazała się analiza potrzeb przeprowadzona przed szkoleniem. Pozwoliła zdiagnozować obszary wymagające poprawy i przygotować szkolenie "szyte na miarę". 

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Brainstorm i zamierzamy ją kontynuować w przyszłości.

Jan Sporysz

Z-ca Dyrektora, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Firma Brainstorm od 2012 roku uczestniczy w realizacji projektów obejmujących szkolenia z zakresu rozwoju wybranych kompetencji dla kadry inżynieryjno-technicznej szczebla średniego i wyższego oraz kadry menedżerskiej kopalń Jastrzębskiej Spółka Węglowej.
Szkolenia realizowane były i są w formie warsztatów w grupach 20 osobowych z udziałem 2-ch trenerów.

Forma warsztatowa realizacji szkoleń oraz umiejętności trenerów w zakresie nawiązywania współpracy z uczestnikami i ich znajomość branży górniczej skutkowały aktywnością i zaangażowaniem uczestników w warsztatach i wysoką ich oceną w ankietach podsumowujących zajęcia.

Realizowane w JSW S.A. szkolenia - warsztaty związane z realizacją projektów dotyczących rozwoju kompetencji kadry inżynieryjno-technicznej i kadry menedżerskiej JSW S.A., pozwalają potwierdzić solidność i należytą staranność oraz wysoki poziom merytoryczny szkoleń prowadzonych przez firmę Brainstorm.

mgr Elżbieta Gralińska

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie

W listopadzie 2012 roku firma Brainstorm przeprowadziła dla 26 uczestników projektu realizowanego przez nasz Ośrodek szkolenie "Radzenie sobie ze stresem".

Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoleniowych program został dostosowany do potrzeb grupy. Szkolenie zostało przeprowadzone przez dwóch trenerów, którzy reprezentowali wysoki poziom wiedzy merytorycznej i trenerskiej.

Zważywszy na wysoką jakość oferowanych usług mogę rekomendować firmę Brainstorm, jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie organizacji szkoleń biznesowych.

Aleksandra Czerniawska

Biuro Rozwoju Zasobów Ludzkich - Menedżer Personalny Gettin Noble Bank S.A.

Firma Brainstorm przeprowadziła na nasze zlecenie projekt szkoleniowy dotyczący "Profesjonalnej Obsługi Klienta", podczas którego zrealizowano szkolenie ze Standardów Obsługi Klienta, Standardów Zachowań, Wywierania Wpływu oraz Zarządzania Emocjami.

Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoleniowych program został dostosowany do specyfiki pracy naszej firmy. Trenerzy Brainstorm prowadzili szkolenia mając na uwadze kluczowe wartości firmy oraz zdefiniowane cele. Zakres merytoryczny, atmosfera oraz kwalifikacje trenerów ocenione zostało wysoko.

Firma Brainstorm w naszej opinii jest godnym polecenia Partnerem.

Joanna Ścibor

Szkoleniowiec - Monier Braas Sp. z o.o.

Z firmą Brainstorm współpracowaliśmy przy realizacji szkolenia dla grupy Koordynatorów Techniczno-Handlowych z zakresu Umiejętności przekazywania wiedzy i wystąpień publicznych. 

Uczestnicy bardzo dobrze ocenili merytorykę szkolenia oraz sposób przekazywania wiedzy przez trenera. Szkolenie miało charakter praktyczny, dzięki czemu każda osoba mogła przećwiczyć poznany materiał i sprawdzić przed kamerą w roli prezentera. Ponadto po  zakończonym szkoleniu oprócz materiałów szkoleniowych, każdy uczestnik otrzymał podręcznik poszkoleniowy, w którym zostały ujęte kluczowe informacje poruszane w trakcie nauki oraz wypracowane przez grupę.

Dodatkowo doceniamy firmę Brainstorm Group za bardzo dobrą współpracę przy organizacji szkolenia, szczególnie za elastyczność i dopasowanie się do potrzeb naszej firmy oraz utrzymywanie stałego kontaktu. Polecamy szkolenia realizowane przez firmę Brainstorm.

Jolanta Stockinger

Menedżer ds. Jakości Obsługi Klienta

Firma Brainstorm przeprowadziła cykl 10 dwudniowych szkoleń dla ok. 130 pracowników Departamentu Likwidacji Szkód Indywidualnych TUiR Allianz Polska S.A. z zakresu jakości obsługi Klienta.

Etap przygotowania szkolenia przebiegał bardzo sprawnie z uwzględnieniem uwag i sugestii Allianz. Podczas realizowanych szkoleń obserwowaliśmy bardzo dobry kontakt trenerów ze słuchaczami, umiejętną kontrolę grupy na sali oraz bieżące odpowiadanie na potrzeby uczestników. Materiały opracowane dla uczestników szkolenia, jak również raport podsumowujący przygotowane zostały z dużą starannością w zakresie zawartości merytorycznej jak i graficznej.

Reasumując, jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Brainstorm i rekomendujemy ją wszystkim, którym zależy na realizacji szkoleń na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Aneta Kaniewska

Dyrektor ds. Należności - PZU S.A. w Warszawie

Firma Brainstorm zrealizowała dla naszej firmy cykl szkoleń pt.: "Siła perswazji z trudnym Klientem". Program szkoleń został indywidualnie dostosowany do potrzeb i specyfiki naszej firmy, a prowadzący reprezentowali wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Szkolenia odbyły się w miłej i przyjemnej atmosferze.

Zważywszy na wysoką jakość oferowanych usług, chciałbym rekomendować firmę Brainstorm, jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie organizacji szkoleń biznesowych.

Joanna Godula-Meszyńska

Specjalista ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich

Firma Brainstorm zorganizowała dla pracowników dwóch spółek wchodzących w skład Grupy Muszkieterów szkolenia:
- Telemarketing jako skuteczne narzędzie sprzedaży i budowania relacji z Klientem (1 grupa)
- Telefoniczna obsługa Klienta (2 grupy)

Szkolenia zostały przygotowane z dużą starannością i każdorazowo poprzedzone były diagnozą potrzeb szkoleniowych, co pozwoliło na dopasowanie programu szkolenia do specyfiki funkcjonowania naszej firmy.

Mamy przekonanie, że wiedza przedstawiona w czasie szkolenia i ćwiczone umiejętności, przełożą się na dalsze sukcesy i rozwój naszego biznesu.

Biorąc pod uwagę nasze pozytywne doświadczenia ze współpracy z firmą Brainstorm chcielibyśmy rekomendować tą firmę jako wiarygodnego i rzetelnego partnera szkoleniowego.

Agnieszka Warchoł

Dyrektor Personalny

BWI Poland Technologies Sp. z o.o. oddział w Krośnie potwierdza przeprowadzenie przez firmę Brainstorm szkolenia zamkniętego z zakresu "Zarządzanie Zespołem". 

Szkolenie przeprowadzone przez firmę Brainstorm zostało wysoko ocenione przez uczestników, zarówno pod kątem treści merytorycznych jak i sposobu jego prowadzenia. Pracownicy biorący udział w szkoleniu potwierdzili w ankietach przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności, a także możliwość jej praktycznego zastosowania w pracy.

Jednocześnie pragniemy pochwalić organizację szkolenia przez firmę Brainstorm. Przygotowanie i przeprowadzenia szkolenia odbyło się w sposób fachowy i sprawny. Tym samym polecamy firmę Brainstorm, jako rzetelnego partnera w obszarze realizacji szkoleń dostosowanych pod potrzeby Klienta.

Marek Lis

Dyrektor Oddziału Eneos Sp. z o.o. Oddział Szczecin

Firma Brainstorm przeprowadziła dla pracowników Eneos Sp. z o.o. szkolenia pt.: "Techniki Sprzedaży" oraz "Prawo budowlane i energetyczne".

Szkolenia cechowały się dużym profesjonalizmem. Każdy etap szkoleń był dla nas niezwykle interesujący, na co ogromny wpływ miało dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb naszych pracowników. Połączenie części merytorycznych z praktycznymi ćwiczeniami było widoczne podczas całego szkolenia. Forma zajęć oraz miła i przyjazna atmosfera pozwoliła naszym pracownikom na automatyczne przyswojenie przekazywanej wiedzy oraz umiejętności.

Firma Brainstorm dała się poznać jako partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie. Jesteśmy pewni, że odbyte przez nas szkolenie zaowocuje wzrostem efektywności naszej pracy i przez cały czas będzie miało pozytywne przełożenie na świadczone przez nas usługi.

Łukasz Strumiński

Project Manager

Firma Brainstorm zorganizowała dla pracowników Inpost Sp. z o.o. szkolenie pt.: "Profesjonalna obsługa trudnego Klienta". 

Szkolenie cechowało się profesjonalizmem. Każdy jego etap był dla nas niezwykle interesujący, na co ogromny wpływ miało dostosowanie programu szkolenia do indywidualnych potrzeb naszych pracowników. Forma zajęć oraz miła i przyjazna atmosfera pozwoliła naszym pracownikom na automatyczne przyswojenie przekazywanej wiedzy oraz umiejętności.

Firma Brainstorm dała się poznać jako partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie. Z całą odpowiedzialnością możemy potwierdzić, że jej profesjonalizm i podejście do współpracy z nami stało na najwyższym poziomie. Jesteśmy pewni, że odbyte przez nas szkolenie zaowocuje wzrostem efektywności naszej pracy i będzie miało pozytywne przełożenie na świadczone przez nas usługi.

Stanisław Żak

Dyrektor ds. Likwidacji Szkód Oddział PZU S.A.

Miałem przyjemność uczestniczyć w szkoleniu "Reklamacja jest prezentem", prowadzonym przez trenerów firmy Brainstorm. 

Otwartość, dokładność i pełny profesjonalizm - to cechy na które zwróciłem uwagę. Szkolenie bardzo udane i efektywne, dało - zarówno mnie jak i pracownikom - możliwość świeżego (innego) spojrzenia na relacje z Klientem przez pryzmat złożonej przez niego reklamacji.

Duża otwartość trenerów na poznanie naszej pracy, starannie przygotowane i przedstawiane przez nich scenki pomagały zrozumieć na czym polega budowanie partnerskich relacji z Klientem i zaufanie Klienta.

Osobiście polecam wszystkim zainteresowanym udział w szkoleniach prowadzonych przez trenerów firmy Brainstorm.

Anna Dzienis

Human Resources Manager

Firma Brainstorm zrealizowała na potrzeby Swedspan Polska Sp. z o.o. szkolenie "Obsługa Klienta wewnętrznego". 

Pracownicy tzw. działów wspierających mieli przyjemność uczestniczyć w dwudniowych warsztatach. Każdy z etapów współpracy przy tym szkoleniu cechował się dużym profesjonalizmem i zindywidualizowanym podejściem Brainstorm do Klienta. Uczestnicy uzyskali nie tylko rzetelną wiedzę, ale też mnóstwo przydatnych wskazówek i praktycznych umiejętności, które wykorzystują w codziennej pracy.

Jesteśmy usatysfakcjonowani efektami współpracy z firmą Brainstorm i zamierzamy ją kontynuować.

Karolina Karolczak

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. - Dyrektor Departamentu Polityki HR

Firma Brainstorm zrealizowała dla pracowników Centrum Sprzedaży Poleasingowej EFL szkolenie pt. "Rola sprzedawcy Centrum Sprzedaży Poleasingowej w Budowaniu Relacji z Klientem, czyli jak profesjonalnie obsługiwać Klienta".

Szkolenie było oparte o wcześniejszą diagnozę z uczestnikami, wizytą "tajemniczego Klienta" oraz konsultacjami z przełożonymi uczestników. Podczas szkolenia zostały zaprezentowane praktyczne narzędzia, które są na bieżąco wykorzystywane w procesie obsługi Klienta.

Efektem szkolenia jest realizacja w codziennej pracy oczekiwanych zmian w procesie obsługi Klienta.

Polecamy firmę Brainstorm wszystkim zainteresowanym, jako profesjonalnego i kompetentnego partnera.

 

Joanna Ścibor

Szkoleniowiec - Monier Braas Sp. z o.o.

Z firmą Brainstorm współpracowaliśmy przy realizacji szkolenia dla grupy Koordynatorów Techniczno-Handlowych" Sprzedaż nie poprzez cenę.

Szkolenie było prowadzone z dużym zaangażowaniem, oparte na przykładach oraz zrealizowane w całości w oparciu o ustalony wcześniej program, choć jednocześnie trener reagował na potrzeby grupy pojawiające się podczas szkolenia. Nauka odbywała się w miłej i przyjaznej atmosferze sprzyjającej przyswajaniu wiedzy. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wyrażali bardzo pozytywne opinie o trenerze i szkoleniu.

Polecamy szkolenia realizowane przez firmę Brainstorm, a dodatkową rekomendacją jest kontynuacja współpracy i planowana realizacja kolejnego szkolenia.

Łukasz Dobrowolski

Dyrektor ds. Marketingu

Z firmą Brainstorm podpisaliśmy umowę o współpracy w 2012 roku. Do tej pory firma przeprowadziła dla FFiL Śnieżka 30 szkoleń "Profesjonalna Obsługa Klienta i merchandising", skierowanych do pracowników Sklepów i Salonów Firmowych.

Szkolenia prowadzono zgodnie z ustalonym scenariuszem w sposób, który za każdym razem był wysoko oceniany przez uczestników. Zleceniobiorca spełnił wymogi realizacji usług pod względem organizacji, zakresu merytorycznego oraz kwalifikacji kadry trenerskiej realizującej zamówienie. 

Wysoka jakość przeprowadzonych szkoleń pozwala nam, złożyć firmie wyrazy uznania oraz zarekomendować jako rzetelnego partnera w organizacji podobnych usług.

Agnieszka Chmiel

Dyrektor Personalny

Firma Brainstorm zorganizowała dla pracowników naszej firmy następujące szkolenia:
- Efektywne techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym z Klientem
- Komunikacja, współpraca, budowanie zespołu

Szkolenia cechowały się dużym profesjonalizmem. Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoleniowych programy zostały dopasowane dl specyfiki naszej pracy i naszych oczekiwań. Osoby biorące udział szkoleniu potwierdziły dużą wagę i przydatność zdobytej wiedzy i sposobów jej praktycznego wykorzystania.

Firma Brainstorm dała się poznać jako Partner kompetentny i wykazujący duże zaangażowanie. Jesteśmy pewni, że odbyte przez nasz szkolenia zaowocują wzrostem efektywności naszej pracy i przez cały czas będzie miało pozytywne przełożenie na świadczone przez nas usługi. Zważywszy na nasze pozytywne doświadczenia możemy z przyjemnością rekomendować firmę Brainstorm jako rzetelnego partnera szkoleniowego.

Carlos Araujo Rey

Project Coordinator - Abener

To whom it may concern Brainstorm Group.

We confirm that Brainstorm Group organized a 5-day Leadership Trainig Program to a Total of 14 people from Abener Project in Stalowa Wola (Elektrociepłownia Stalowa Wola). The whole program was designed and conducted in English.

The program consisted of 5 full day workshops: Leadership I, Leadership II, Team Management, Negotiations, Working Methods.

The workshops took place in Sandomierz and the development of training sessions have been considered very satisfactory by all participants.

We certainly recomended Brainstorm as a reliable option to take always into consideration for this kind of trainings.

Yanina Rudnitskaya

Senior Training and Development Specialist

I am pleased to write this letter of recommendation Brainstorm Group who conducted 4 training sessions for EPAM Systems Poland in 2015: Evolution Of A Manager - Cracow (16 hours), Evolution Of A Manager - Gdańsk (16 hours), Leadership and Team Building - Cracov (16 hours), Leadership and Team Building - Gdańsk (16 hours).

During the training sessions, Trainer proved to be a knowledgeable, professional and charismatic trainer as well as a reliable, dependable and flexible service provider.

Our company is highly satisfied with the results of our collaboration with Brainstorm Group. Our company hopes for further efficient collaboration with Brainstorm Group.

Yanina Rudnitskaya

Lead Training and Development Specialist

I am pleased to write this letter of recommendation Brainstorm Group who conducted 2 training sessions for EPAM Systems Poland in 2016: Evolution Of A Manager - Cracow (16 hours), Leadership and Team Building - Cracov (16 hours).

Our company is highly satisfied with the results of our continuous collaboration with Brainstorm Group.

Our company hopes for further efficient collaboration with Brainstorm Group. 

Yanina Rudnitskaya

Lead Training and Development Specialist

I am pleased to write this letter of recommendation Brainstorm Group who conducted 4 training sessions for EPAM Systems Poland in 2016: Evolution Of A Manager - Cracow (16 hours), Evolution Of A Manager - Gdańsk (16 hours), Leadership and Team Building - Cracov (16 hours), Leadership and Team Building - Gdańsk (16 hours).

Our company is highly satisfied with the results of our continuous collaboration with Brainstorm Group.

Our company hopes for further efficient collaboration with Brainstorm Group. 

Emilia Lenartowicz

Dyrektor Zarządu Minia Skarbu Państwa

W dniu 13 marca 2020 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. ul. Feliksa Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza przeprowadziła dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa szkolenie zamknięte w zakresie Assessment Center.

Polecam firmę Brainstorm jako kompetentną i odpowiedzialną w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników.

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał

Dyrektor CTT CITRU

Firma Brainstorm Group opracowała dla Centrum Transferu Technologii CITRU w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie profile kompetencji dla kilku kluczowych i wskazanych stanowisk pracy (styczeń - marzec 2020) oraz przeprowadziła badania kompetencji 18 pracowników jednostki (marzec - czerwiec 2020).

Stanowiska, dla których przygotowano profil kompetencji to: menedżer, broker technologii, specjalista ds. patentowych, specjalista ds. przedsiębiorczości akademickiej, specjalista ds. promocji, specjalista ds. komercyjnych usług badawczych, specjalista ds. finansowych, obsługa administracyjna biura.

Całość zamówienia została wykonana należycie, zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie. Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Andrzej Kaczan

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Rekomenduję firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako sprawdzoną, profesjonalną firmę konsultingowo - doradczą, która z pełną skutecznością wdrożyła projekt transformacji Lean w Mostostal Kraków WKS Żłobnica. W ramach współpracy z firmą Mostostal Kraków S.A. od stycznia 2019 roku realizujemy cykl usług doradczych. Projekt obejmował m.in. linię produkcyjną oraz część magazynowo-biurową, dotyczył obszarów przygotowania produkcji konstrukcji na czarno oraz działy wspomagające i Biuro Główne. Dla trzech grup pracowników w ramach Akademii Menedżera prowadzono szkolenia i rozwinięto kompetencje menedżerskie. Zakres prac obejmował wdrożenie kultury Lean-owego zarządzania produkcją trwający łącznie 1609 godzin.

Działania firmy cechuje wysoka jakość oraz profesjonalizm. Polecamy firmę Brainstorm jako rzetelnego i kompetentnego partnera.

Jarosław Grzeca

Wiceprezes Zarządu

Niniejszym potwierdzamy, że w okresie od października 2019 do lutego 2020, firma Brainstorm Group Sp. z o.o. zrealizowała dla Izohan Sp. z o.o. cykl szkoleń dedykowanych działowi sprzedaży: Challenger - nowoczesny model sprzedaży (32 godziny szkoleniowe), Challenger - nowoczesny model sprzedaży -  Coaching On The Job (168 godzin szkoleniowych), Challenger czy pracuś - typologia i zarządzanie zespołem handlowców (16 godzin szkoleniowych), Challenger czy pracuś - typologia i zarządzanie zespołem handlowców - Coaching On The Job (40 godzin szkoleniowych) oraz Train The Trainers - (16 godzin szkoleniowych).

Eksperci Brainstorm Group wykazali się dużym profesjonalizmem i przygotowaniem merytorycznym, wykazując jednocześnie dużą elastyczność i wyczucie specyfiki organizacji. Polecamy firmę Brainstorm Group jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w realizacji warsztatów i projektów szkoleniowych.

Marcin Dera

Dyrektor Sprzedaży ds. Gastronomii - Transgourmet Polska Sp. z o.o.

Potwierdzam realizację przez firmę Brainstorm Group szkolenia Trenerskiego dla koordynatorów HORECA.

Szkolenie odbyło się 29-30.10.2019 r.
 


Barbara Zelent

Kierownik Ds. Personalnych – Mostostal Kraków S.A.

W dniu 20.08.2019 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła szkolenie Train The Trainers dla Pracowników naszej firmy.

Jesteśmy zadowoleni z efektów warsztatu i polecamy Brainstorm Group Sp. z o.o.

Sławomir Małecki

Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach potwierdza, że firma Brainstorm Group przeprowadziła w dniu 7 września 2020 roku dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach szkolenie pt.: Dialog motywujący.

Szkolenie było dopasowane do naszych pracowników, a przygotowany program w pełni odpowiadał naszym oczekiwaniom. Uczestnicy szkolenia potwierdzają, że zajęcia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Tematyka szklenia oraz sposób prowadzenia zajęć zostały wysoko ocenione przez uczestników.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.
 

mgr Piotr Sawicki

p.o. Kierownika Projektu pn. POWER na UPWR - kompleksowy program rozwoju uczelni

Niniejszym potwierdzamy, że firma Brainstorm prowadzi dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od marca do września 2020 roku badania dotyczące prowadzenia bilansu kompetencji studentów uczestniczących w szkoleniach.

Przeprowadzenie bilansu kompetencji jest realizowane przez specjalistów, ekspertów firmy Brainstorm Group. Firma Brainstorm Group posiada wieloletnie doświadczenie w realizowaniu projektów dotyczących bilansu kompetencji., diagnozy kompetencji z wykorzystaniem wielu metod i narzędzi badawczych. 

Zakres prac zawiera m.in. wzorzec badań, indywidualne raporty wynikowe wstępne dla każdego uczestnika , indywidualne raporty wyników końcowych dla każdego uczestnika, indywidualne raporty wyników końcowych dla każdego uczestnika wraz z podsumowaniem (raport).

Michał Gierałtowski

Head Of Marketing - Schulke Polska Sp. z o.o.

W październiku 2020 firma Brainstorm Group przeprowadziła w naszej firmie szkolenie i konsultacje dotyczące analizy baz danych z użyciem narzędzi MS Excel. 

Szkolenie przebiegło w sposób bardzo profesjonalny i w pełnym odniesieniu do ustaleń wstępnych. Warsztat stacjonarny i konsultacje on-line zostały przeprowadzone nie tylko terminowo lecz również z dużym zaangażowaniem prowadzącego, który zbudował duże zaangażowanie zespołu. Poziom szkolenie był bardzo wysoki a jednocześnie korespondował z tym co było ustalone przy jego planowaniu. Cały projekt ukierunkowany na przekazanie praktycznych umiejętności został zrealizowany zgodnie z oczekiwaniami.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Joanna Morawiec

HR Manager - AXA Assistance

Firma Brainstorm Group prowadziła dla pracowników naszej firmy działania rozwojowe w latach 2017 i 2018. Działania obejmowały: 
1. Program rozwojowy dla dwóch grup pracowników zdefiniowanych jako osoby o wysokim potencjale i szczególnie istotnych dla firmy. Program obejmował szkolenia z zakresu realizacji projektów dotyczących usprawnień i innowacji.
2. Szkolenia dla pracowników naszej firmy: Zarządzanie Zespołem, Negocjacje i wywieranie wpływu, Techniki radzenia sobie z trudnym Klientem oraz Efektywna komunikacja i asertywność.

Firma Brainstorm Group spełniła oczekiwania odnośnie przeprowadzonych działań rozwojowych oraz szkoleń dając się poznać jako solidny partner, z profesjonalną kadrą trenerów. 

Henryk Drob

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach z firmą Brainstorm Group Sp. z o.o. w zakresie szkoleń pracowników Spółki rozpoczęło współpracę w 2020 roku. Zrealizowane szkolenia obejmowały tematy: Skuteczny menedżer, First Time Manager, HR bliżej ludzi oraz Zarządzanie strategiczne.

Prowadzone szkolenia charakteryzowały się profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym, a firma dała się poznać jako rzetelny wykonawca szkoleń. Przygotowanie trenerów, forma przekazania wiedzy oraz narzędzia w postaci materiałów dydaktycznych przyczyniły się do wysokiej satysfakcji uczestników szkoleń, dzięki czemu zdobytą wiedzę mogą wykorzystywać w pełni w codziennej pracy.

Z przyjemnością rekomendujemy firmę Brainstorm Group jako kompetentnego partnera w realizacji przedmiotowych szkoleń.

Krzysztof Kaczmarek

Kierownik - Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Interreg - Centrum Projektów Europejskich

Firma Brainstorm Group zrealizowała dla Centrum Projektów Europejskich - Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Polska - Słowacja 2014-2020 usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia online dla pracowników WST PL-SK z zakresu "Produktywność, efektywność, organizacja pracy własnej". 

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, a na szczególne podkreślenie zasługuje perfekcyjne przeprowadzenie części warsztatowych szkolenia, zachowanie niezbędnej elastyczności przy jednoczesnym dotrzymaniu ram czasowych. Umiejętne dostosowanie meritum szkolenia do rzeczywistych potrzeb indywidualnych i zespołowych, jak również dbałość o stronę wdrożeniową przekazywanych informacji, przełożyły się na wysoki poziom realizowanej usługi.

Piotr Szewczuk

Zastępca Dyrektora Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów

Departament Ceł w Ministerstwie Finansów potwierdza, że firma Brainstorm Group Sp. z o.o,. wykonała na rzecz Ministerstwa Finansów zamówienie polegające na organizacji i przeprowadzeniu w trybie online, w czasie rzeczywistym, szkolenia z zakresu Zarządzania jakością w projektach dla 70 pracowników i funkcjonariuszy Ministerstwa Finansów oraz resortu finansów. 

Usługa szkolenia została zrealizowana w okresie od 12 listopada 2020 r. do 2 grudnia 2020 r. w 6 grupach szkoleniowych. Zamówienie zostało zrealizowane bez zastrzeżeń.

Katarzyna Świerczek

Koordynator ds. szkoleń - Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła w październiku i listopadzie 2020 roku następujące szkolenia jednodniowe:
- Efektywność osobista - w terminie 12.10.2020 r.
- Komunikacja - kluczowe techniki komunikacyjne - w terminie 20.11.2020 r.
- Organizacja pracy i planowanie zadań - w terminie 30.11.2020 r.

Szkolenia realizowane były w formule zdalnej za pomocą dedykowanej platformy komunikacji. Szkolenia były dopasowane do naszych potrzeb, a przygotowany program odpowiadał oczekiwaniom. Zarówno pod względem tematycznym jak i sposoby prowadzenia zajęć, szkolenia zostały wysoko ocenione. 

Polecamy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Tomasz Krasiejko

Pełnomocnik

W dniach 26.01, 29.01, 1-2.02.2021 r. firma Brainstorm group przeprowadziła dla firmy Threezones Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa audyt organizacyjny w wymiarze 33 godzin. Audytorem wiodącym był Sebastian Matyniak. Realizacja usługi składała się z następujących etapów:
- przeprowadzenie audytu organizacyjnego,
- przygotowanie i przedstawienie raportu poaudytowego,
- przedstawienie propozycji działań doskonalących.

Firma przeprowadziła audyt w sposób rzetelny, a jego wyniki szczegółowo przedstawiła w raporcie.

Ze względu na rzetelność, fachowość i pełen profesjonalizm na każdym szczeblu usługi rekomendujemy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Michał Mierzwiński

Prezes Zarządu

W dniach 27-28.01, 10-11.02 i 16.02.2021 r. firma Brainstorm Group przeprowadziła w firmie Betterware International Sp. z o.o. szkolenie i warsztaty pt.: Zarządzanie przez cele. Ze strony Brainstorm w projekcie uczestniczył Sebastian Matyniak.

Realizacja usługi składała się z następujących etapów:
1) Szkolenie "Zarządzanie przez cele" (16 h)
2) Warsztat - wypracowanie KPI (16 h)
3) Warsztat dotyczący wypracowania karty celów oraz wypracowania komunikacji do wprowadzenia systemu zarządzania przez cele do organizacji (8 h).

Szkolenie i warsztaty były dopasowane do potrzeb naszych pracowników, a przygotowany program w pełni odpowiadał naszym oczekiwaniom. Uczestnicy szkolenia potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Zarówno pod względem tematycznym jak i sposobu prowadzenia zajęć, szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

mgr Anna Kostrubała-Brak

Zastępca Kierownika Projektu ZintegrUJ Uniwersytetu Jagiellońskiego

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła w 2020 roku następujące szkolenia jednodniowe w wymiarze 8-godzin szkoleniowych:
- Zarządzanie zespołem rozproszonym, zdalnym, wirtualnym z dnia 06.11.2020 r., prowadzący p. Ireneusz Wolski
- Warsztaty z negocjacji z dnia 22.10.2020 r. oraz 15.01.2021 r. prowadzący p. Bartosz Rusek

Szkolenia realizowane były w formule zdalnej za pomocą dedykowanej platformy komunikacji.

Szkolenia były dopasowane do naszych potrzeb, a przygotowany program w pełni odpowiadał oczekiwaniom. Zarówno pod względem tematycznym jak i sposobu prowadzenia zajęć, szkolenia zostały wysoko ocenione.

Polecamy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako profesjonalnego i rzetelnego partnera. 

Henryk Drob

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach udziela rekomendacji firmie Brainstorm Group Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10 i potwierdza wykonanie w bieżącym roku szkoleń z zakresu:

- Zarządzanie zmianą
- Coaching Managerski

Dotychczasowa współpraca pozwala przedstawić firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako partnera godnego polecenia w realizacji projektów szkoleniowych.

Wojciech Gnus

Członek Zarządu

W dniach 18.01., 20-22.01.2021 r. firma Brainstorm Group, przeprowadziła dla firmy ADEGIS Sp. z o.o. Sp. k. audyt organizacyjny w wymiarze 23 godzin. Audytorem wiodącym był Sebastian Matyniak. 
Realizacja usługi składała się z następujących etapów:
- przeprowadzenie audytu organizacyjnego,
- przygotowanie i przedstawienie raportu poaudytowego,
- przedstawienie propozycji działań doskonalących.

Firma przeprowadziła audyt w sposób rzetelny, a jego wyniki szczegółowo przedstawiła w raporcie.

Ze względu na rzetelność, fachowość i pełen profesjonalizm na każdym szczeblu usługi rekomendujemy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Centrum Elektronicznyh Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Centrum Elektronicznyh Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. przeprowadziła w listopadzie i grudniu 2020 roku szkolenia z zakresu Zarządzanie zespołem zdalnym/rozproszonym dla 62 Menedżerów i Dyrektorów firmy Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.

Szkolenia realizowane były w formule zdalnej za pomocą dedykowanej platformy komunikacji dla 4 grup w wymiarze 8 godzin.

Szkolenia były dopasowane do naszych potrzeb, a przygotowany program w pełni odpowiadał oczekiwaniom. Zarówno pod względem tematycznym jak i sposobu prowadzenia zajęć, szkolenia zostały wysoko ocenione. W projekcie od strony Brainstorm Group uczestniczyli Bartosz Rusek oraz Magdalena Olechnowicz, którzy wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem.

Polecamy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Justyna Jasińska

HR Manager

Firma Brainstorm Group przeprowadziła następujące szkolenia dedykowane wyższej kadrze menedżerskiej w Grupie Yawal. 

W dniu 27 11.2020 r. Myślenie strategiczne (8 h) prowadzone przez Ireneusza Wolnego i Bartosza Ruska.
W dniach 22.01, 04.02.2021 r. Zarządzanie zmianą (16 h) przeprowadzone przez Ireneusza Wolskiego.

Szkolenia były dopasowane do potrzeb naszych pracowników, a przygotowany program w pełni odpowiadał naszym oczekiwaniom. Uczestnicy szkolenia potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Zarówno pod względem tematycznym jak i sposobu prowadzenia zajęć, szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Tomasz Framski

Prezes Zarządu

Od 2020 roku współpracujemy z firmą Brainstorm Group Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

W styczniu 2020 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. zrealizowała dla kadry zarządzającej naszej firmy 16-godzinne warsztaty strategiczne. W okresie od maja do grudnia 2020 roku firma Brainstorm Group Sp. z o.o. zrealizowała dla kadry menedżerskiej naszej firmy 44 indywidualne sesje coachingowe.

Trener i coach realizujący coachingi i konsultacje Pan Sebastian Matyniak wykazuje się bardzo dużą wiedzą oraz pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wzajemnej współpracy i jednocześnie rekomendujemy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako Partnera godnego polecenia.

Marzena Połomska

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zaświadcz, że w okresie od stycznia do lutego 2021 r. firma Brainstorm Group Sp. z o.o. świadczyła usługi szkoleniowe z zakresu Obsługi Klienta. Zajęcia w wymiarze 20 godzin zegarowych dla grupy 15 pracowników prowadził Pan Ireneusz Wolski. Zajęcia odbywały się zgodnie z zawartą umową, w sposób aktywny przy wykorzystaniu treści multimedialnych, zajęć warsztatowych oraz technik angażujących uczestników w interakcje.

Zakres umowy obejmował 8 dni roboczych po zakończeniu szkolenia na bezpłatne konsultacje za pośrednictwem e-mail oraz telefonicznie.

W związku z powyższym, możemy polecić firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako firmę rzetelną i profesjonalną.

Andrzej Konsor

Prezes Zarządu - ES System K Sp. z o.o.

Z firmą Brainstorm Group Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej pracujemy od kilkunastu miesięcy. 

Od stycznia 2020 firma Brainstorm Group Sp. z o.o. realizowała dla nas transformację Lean w obszarze produkcji, logistyki i zakupu działu jakości oraz działu konstrukcyjnego. W okresie współpracy konsultanci firmy Brainstorm Group przeprowadzili także Development Centre dla kadry zarządzającej naszej firmy jak i szkolenia z zakresy Lean Management i TWI.

Jesteśmy zadowoleni z wzajemnej współpracy i jednocześnie rekomendujemy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako Partnera godnego polecenia.

Artur Wróbel

Prokurent - Maco Polska Sp. z o.o.

W dniach 02.02, 09.02, 04.03 i 24.03.2021 r. firma Brainstorm Group przeprowadziła w naszej firmie szkolenie online pt.: Challenger w wymiarze 16 godzin. Szkolenie prowadził Bartosz Rusek.

Szkolenie było dopasowane do potrzeb naszych pracowników, a przygotowany program odpowiadał naszym oczekiwaniom. Uczestnicy szkolenia potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Zarówno pod względem tematycznym jak i sposobu prowadzenia zajęć, szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Anna Chylińska

Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie

Niniejszym potwierdzamy, że firma Brainstorm Group Sp. z o.o. w okresie od 7 do 28 kwietnia 2021 r. zrealizowała dla UDT projekt szkoleniowy "Organizacja i wdrażanie projektów wewnętrznych w organizacji dla pracowników Urzędu Dozoru Technicznego. W ramach projektu wykonawca przeprowadził pięć jednodniowych szkoleń w formie online, każde w wymiarze 6 godzin lekcyjnych (łącznie 30 h).

W projekcie uczestniczyło 20 pracowników UDT. Program szkoleń został zrealizowany zgodnie z założeniami ustalonymi z zamawiającym. Zarówno elementy organizacyjne, poziom umiejętności trenerskich prowadzących, jak również zakres merytoryczny projektu zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników szkoleń oraz przez Departament Kadr.

Rekomendujemy firmę Brainstorm Group Sp. z o.o. jako rzetelnego dostawcę usług szkoleniowych.

Urszula Jarosz

Dyrektor Biura Zarządu i Administracji

W dniach 31.05 - 01.06.2021 r. firma Brainstorm Group przeprowadziła w firmie Transition Technologies S.A. szkolenie pt.: Skuteczny Menedżer. Szkolenie trwało 16-godzin i było dopasowane do potrzeb naszych pracowników, a przygotowany program w pełni odpowiadał naszym oczekiwaniom. Uczestnicy szkolenia potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Zarówno pod względem tematycznym jak i sposobu prowadzenia zajęć, szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników.

Polecamy firmą Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Damian Hegenbarth

Prezes Zarządu

W dniu 5.05.2021 r. firma Brainstorm Group rozpoczęła 12-miesięczny cykl webinarów w ramach Akademii Profesjonalnej Sprzedaży dla Grupy El-Sigma. Akademia przeznaczona jest dla grupy ponad 50 handlowców hurtowni elektroinstalacyjnych, zrzeszonych w Grupie El-Sigma.

Webinary były dopasowane do potrzeb naszych pracowników, a przygotowany program w pełni odpowiadał naszym oczekiwaniom. Uczestnicy szkolenia potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Zarówno pod względem tematycznym jak i sposobu prowadzenia zajęć, szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Michał Ćwikliński

Właściciel -

Firma Brainstorm Group przeprowadziła dla nas trzy sesje coachingowe (łącznie trzy godziny zegarowe). Sesje odbyły się w formule online w styczniu i lutym 2021 roku.

Sesje okazały się bardzo pomocne. Polecam firmę trenera i firmę jako wiarygodnych partnerów w zakresie rozwoju.

Weronika Orzechowska

Specjalista HR&EB - Consdata S.A.

Firma Brainstorm Group przeprowadziła dla nas projekt pilotażowy w zakresie Rozwoju Opartego o Talenty (Talent Based Development).

Projekt dedykowany był dla 7-osobowego zespołu (w tym managera) i obejmował:
- wykonanie indywidualnych badań Strenghtfinder (talenty Gallupa)
- indywidualny coaching z każdym pracownikiem (omówienie raportu)
- warsztat zespołowy (4 godziny)
- dodatkowy warsztat dla managera z zakresu zarządzania opartego o talenty zespołu

Działania realizowany były w maju i czerwcu 2021 r. Projekt został wysoko oceniony przez naszych pracowników i managera.
 

Anna Burzyńska

HR Specialist - JCommerce Sp. z o.o.

W terminach 7-8.06.2021, 14-15.06.2021, 17-18.06.2021 firma Brainstorm Group przeprowadziła w naszej firmie szkolenia Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie.

Tematyka szkoleń była dopasowana do potrzeb zarówno naszych pracowników jak i managerów poszczególnych działów. Program szkolenia w pełni odpowiadał naszym oczekiwaniom. Uczestnicy szkolenia docenili zarówno kompetencje i osobowość trenera prowadzącego, profesjonalizm organizacyjny i merytoryczny a także sposób prezentowania treści. Szkolenia były prowadzone metodą warsztatową, dzięki czemu pracownicy mogli nabyć praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania swoimi zadaniami w czasie oraz poprawić swoją wydajność. Każda z trzech grup szkoleniowych bardzo wysoko oceniła szkolenie.

Polecamy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Dariusz Mrzygłód

Prezes Zarządu

W dniach 9-10.06 oraz 17-18.06.2021 r. firma Brainstorm Group przeprowadziła dla naszej firmy audyt działu produkcji oraz działu kontroli jakości. Realizacja usługi składała się z następujących etapów:
- przeprowadzenie audytu działu produkcji i działu kontroli jakości,
- przygotowanie i przedstawienie raportu poaudytowego,
- przedstawienie propozycji działań doskonalących.

Firma przeprowadziła audyt w sposób rzetelny, a jego wyniki szczegółowo przedstawiła w raporcie.

Ze względu na rzetelność, fachowość i pełen profesjonalizm na każdym szczeblu usługi rekomendujemy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i kompetentnego partnera.

Dariusz Mrzygłód

Prezes Zarządu

W lipcu 2021 r. firma Brainstorm Group przeprowadziła dla naszej firmy audyt działu sprzedaży. Projekt trwał 5 dni i był realizowany przez dwóch konsultantów. Realizacja usługi składała się z następujących etapów:
- przeprowadzenie audytu działu sprzedaży,
- przygotowanie i przedstawienie raportu poaudytowego,
- przedstawienie propozycji działań doskonalących.

Firma przeprowadziła audyt w sposób rzetelny, a jego wyniki szczegółowo przedstawiła w raporcie.

Ze względu na rzetelność, fachowość i pełen profesjonalizm na każdym szczeblu usługi rekomendujemy firmę Brainstorm Group jako profesjonalnego i kompetentnego partnera.

Brainstorm Group - Film o firmie

Kalendarz Szkoleń